Thị trường Phân bón Châu Âu - Tăng trưởng, Xu hướng, Tác động của COVID-19 và Dự báo (2022 - 2027)

Thị trường Phân bón Châu Âu được phân chia theo loại (Phân đạm, phân lân, phân bón kali và các loại khác), Ứng dụng (Ngũ cốc và hạt, Bột và hạt có dầu, Trái cây và rau, Cây trồng thương mại và các ứng dụng khác). Báo cáo cũng được phân đoạn theo Địa lý, bao gồm các quốc gia lớn trên khắp Châu Âu (Đức, Vương quốc Anh, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Nga và Phần còn lại của Châu Âu). Báo cáo đưa ra quy mô thị trường và dự báo về giá trị tính bằng nghìn USD cho tất cả các phân khúc trên.

Ảnh chụp thị trường

Europe fertilizers Market Overview
Study Period: 2017-2027
Base Year: 2021
CAGR: 3.5 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Tổng quan thị trường

Thị trường phân bón châu Âu ước tính đạt tốc độ CAGR là 3,5% trong giai đoạn dự báo (2022-2027). 

Tác động của COVID-19 đối với thị trường phân bón ở châu Âu là rất ít, do tình trạng ưu tiên của các mặt hàng. Do đó, sự gián đoạn chuỗi cung ứng do các hạn chế thương mại đã không ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn cung phân bón sang thị trường châu Âu.

Năm 2019, Pháp chiếm thị phần lớn nhất về lượng tiêu thụ trên thị trường phân bón, tiếp theo là Đức và Ba Lan. Phân đạm chiếm thị phần lớn nhất trong toàn thị trường. Do sự chuyển hướng sang quá trình khử cacbon trong năng lượng ở châu Âu, thị trường phân bón amoniac 'xanh' dự kiến ​​sẽ tăng trưởng nhanh chóng trong giai đoạn dự báo.

Năm 2017, sự gia tăng tiêu thụ nhiên liệu sinh học và năng lượng sinh học ở châu Âu đã làm tăng nhu cầu về cây thức ăn gia súc. Cây thức ăn gia súc là loại cây tiêu thụ nhiều phân bón hơn, điều này đã làm tăng nhu cầu tiêu thụ phân bón ở châu Âu.

Thị trường phân bón bị phân mảnh với các công ty quốc tế hàng đầu, như Yara International ASA, EuroChem, Nutrien (Agrium và PotashCorp), CF Industries Holdings, The Mosaic Company và Terra Nitrogen Company, cùng với nhiều công ty nhỏ khác nắm bắt tổng thể thị trường ở Châu Âu.

Phạm vi của Báo cáo

Phân bón đóng một vai trò quan trọng trong việc cải thiện sự phát triển và năng suất của cây trồng, giúp tăng cường độ phì nhiêu của đất và cho năng suất tối đa. Thị trường Phân bón Châu Âu được phân chia theo loại (Phân đạm, phân lân, phân bón kali và các loại khác), Ứng dụng (Ngũ cốc và hạt, Bột và hạt có dầu, Trái cây và rau, Cây trồng thương mại và các ứng dụng khác). Báo cáo cũng được phân đoạn theo Địa lý, bao gồm các quốc gia lớn trên khắp Châu Âu (Đức, Vương quốc Anh, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Nga và Phần còn lại của Châu Âu). Báo cáo đưa ra quy mô thị trường và dự báo về giá trị tính bằng nghìn USD cho tất cả các phân khúc trên.

Type
Nitrogenous Fertilizers
Urea
Calcium Ammonium Nitrate (CAN)
Ammonium Nitrate
Ammonium Sulfate
Ammonia
Other Nitrogenous Fertilizers
Phosphatic Fertilizers
Mono-Ammonium Phosphate (MAP)
Di-Ammonium Phosphate (DAP)
Triple Superphosphate (TSP)
Other Phosphatic Fertlizers
Potassic Fertilizers
Other Types
Application
Grains and Cereals
Pulses and Oilseeds
Fruits and Vegetables
Commercial Crops
Other Applications
Geography
Germany
United Kingdom
France
Italy
Spain
Russia
Rest of Europe

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Tăng nhu cầu về phân bón amoniac

Viện Nghiên cứu Chính sách Nông nghiệp và Thực phẩm thuộc Đại học Missouri báo cáo rằng tổng lượng phân bón tiêu thụ ở châu Âu đã tăng từ 11.584,0 nghìn tấn trong năm 2010 lên 12.472,0 nghìn tấn vào năm 2018. Nền kinh tế các-bon thấp thông qua quá trình khử cacbon là một sáng kiến ​​của Khí hậu Châu Âu Foundation (ECF) ra đời từ Lộ trình Năng lượng của Ủy ban Châu Âu vào năm 2011. Theo Báo cáo Feeding Life 2030 do Fertilizers Europe công bố năm 2018, amoniac, là nguyên liệu thô để sản xuất phân đạm, có thể được tạo ra từ hydro 'xanh' bắt nguồn từ quá trình điện phân nước thông qua điện năng được sản xuất tái tạo, như năng lượng mặt trời, gió hoặc nhiệt. Sự phát triển này dự kiến ​​sẽ thúc đẩy hơn nữa việc sản xuất phân bón amoni nitrat,

use of nitrogen fertilizer

Pháp thống trị thị trường phân bón châu Âu

Pháp chiếm thị phần lớn nhất trên thị trường phân bón châu Âu. Theo Eurostat, Pháp chiếm 19,6% tổng thị phần vào năm 2019, tiếp theo là Đức và Ba Lan. Nhu cầu về phân bón phốt phát đang tăng với tốc độ chậm hơn so với phân đạm, do nguồn cung đá phốt phát ở Pháp không đủ. Ngoài ra, tỷ lệ bón phân phốt phát thấp ở châu Âu, do tỷ lệ phân tán phốt pho và ảnh hưởng còn sót lại trên cây trồng và đất thấp. Amoni nitrat là loại phân đạm được sử dụng phổ biến nhất ở Pháp. Yếu tố chính dẫn đến việc chuyển đổi đất trồng trọt ở các nước Tây Âu, như Vương quốc Anh, Đức và Ba Lan, là việc chuyển đổi đất canh tác để định cư và xây dựng cơ sở hạ tầng.

fertilizer usage in Europe

Bối cảnh cạnh tranh

Thị trường phân bón châu Âu rất phân mảnh, với các công ty quốc tế nắm bắt thị trường chung, bên cạnh nhiều công ty nhỏ cạnh tranh với các công ty hàng đầu thế giới. Yara International ASA, EuroChem, Nutrien (Agrium và PotashCorp), CF Industries Holdings, The Mosaic Company, Anwil SA, Cargill và Terra Nitrogen Company là những công ty tích cực trong thị trường. Các chiến lược được các công ty này áp dụng nhiều nhất là sáp nhập và mua lại cũng như đầu tư vào R&D và mở rộng cơ sở để duy trì cơ sở khách hàng mạnh mẽ trên khắp châu Âu.

Những người chơi chính

 1. Yara International ASA

 2. EuroChem

 3. Nutrien

 4. CF Industries Holdings

 5. The Mosaic Company

Europe fertilizers Market Analysis

Bối cảnh cạnh tranh

Thị trường phân bón châu Âu rất phân mảnh, với các công ty quốc tế nắm bắt thị trường chung, bên cạnh nhiều công ty nhỏ cạnh tranh với các công ty hàng đầu thế giới. Yara International ASA, EuroChem, Nutrien (Agrium và PotashCorp), CF Industries Holdings, The Mosaic Company, Anwil SA, Cargill và Terra Nitrogen Company là những công ty tích cực trong thị trường. Các chiến lược được các công ty này áp dụng nhiều nhất là sáp nhập và mua lại cũng như đầu tư vào R&D và mở rộng cơ sở để duy trì cơ sở khách hàng mạnh mẽ trên khắp châu Âu.

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

  2. 1.2 Scope of the Study

 2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

 3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

 4. 4. MARKET DYNAMICS

  1. 4.1 Market Overview

  2. 4.2 Market Drivers

  3. 4.3 Market Restraints

  4. 4.4 Porter's Five Forces Analysis

   1. 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers

   2. 4.4.2 Bargaining Power of Buyers

   3. 4.4.3 Threat of New Entrants

   4. 4.4.4 Threat of Substitute Products

   5. 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

 5. 5. MARKET SEGMENTATION

  1. 5.1 Type

   1. 5.1.1 Nitrogenous Fertilizers

    1. 5.1.1.1 Urea

    2. 5.1.1.2 Calcium Ammonium Nitrate (CAN)

    3. 5.1.1.3 Ammonium Nitrate

    4. 5.1.1.4 Ammonium Sulfate

    5. 5.1.1.5 Ammonia

    6. 5.1.1.6 Other Nitrogenous Fertilizers

   2. 5.1.2 Phosphatic Fertilizers

    1. 5.1.2.1 Mono-Ammonium Phosphate (MAP)

    2. 5.1.2.2 Di-Ammonium Phosphate (DAP)

    3. 5.1.2.3 Triple Superphosphate (TSP)

    4. 5.1.2.4 Other Phosphatic Fertlizers

   3. 5.1.3 Potassic Fertilizers

   4. 5.1.4 Other Types

  2. 5.2 Application

   1. 5.2.1 Grains and Cereals

   2. 5.2.2 Pulses and Oilseeds

   3. 5.2.3 Fruits and Vegetables

   4. 5.2.4 Commercial Crops

   5. 5.2.5 Other Applications

  3. 5.3 Geography

   1. 5.3.1 Germany

   2. 5.3.2 United Kingdom

   3. 5.3.3 France

   4. 5.3.4 Italy

   5. 5.3.5 Spain

   6. 5.3.6 Russia

   7. 5.3.7 Rest of Europe

 6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

  1. 6.1 Most Adopted Strategies

  2. 6.2 Market Share Analysis

  3. 6.3 Company Profiles

   1. 6.3.1 Yara International ASA

   2. 6.3.2 EuroChem Group AG

   3. 6.3.3 Nutrien

   4. 6.3.4 CF Industries Holdings

   5. 6.3.5 The Mosaic Company

   6. 6.3.6 Anwil SA

   7. 6.3.7 Bunge (BG)

   8. 6.3.8 Archer-Daniels-Midland (ADM)

   9. 6.3.9 Cargill

   10. 6.3.10 Terra Nitrogen Company

   11. 6.3.11 Bayer - Monsanto

   12. 6.3.12 DowDuPont

   13. 6.3.13 Makhteshim Agan Industries Ltd

   14. 6.3.14 Nufarm Limited

   15. 6.3.15 Syngenta AG (ChemChina)

 7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 8. 8. AN ASSESSMENT OF COVID-19 IMPACT ON THE MARKET

You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

The Europe Fertilizer Market market is studied from 2017 - 2027.

The Europe Fertilizer Market is growing at a CAGR of 3.5% over the next 5 years.

Yara International ASA, EuroChem, Nutrien, CF Industries Holdings, The Mosaic Company are the major companies operating in Europe Fertilizer Market.

80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!