Thị trường Thuốc trừ sâu châu Âu - Tăng trưởng, Xu hướng, Tác động và Dự báo của COVID-19 (2023 - 2028)

Thị trường Acaricides ở Châu Âu được phân đoạn theo Loại thành các Organophosphates, Carbamat, Organochlorines, Pyrethrins, Pyrethroids. và những người khác, bằng cách Ứng dụng vào Xịt, Nhúng Vat, Băng bó bằng tay, và những thứ khác ở các quốc gia như Vương quốc Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Ý, Nga và Phần còn lại của Châu Âu.

Ảnh chụp thị trường

Market Overview
Study Period: 2016 - 2026
CAGR: 5.2 %

Major Players

rd-img

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

setting-icon

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Tổng quan thị trường

Thị trường thuốc diệt cỏ Châu Âu dự kiến ​​đạt tốc độ CAGR là 5,2% trong giai đoạn dự báo 2020-2025. Khu vực Châu Âu là một trong những thị trường chính của chất diệt khuẩn, và thị trường ở đây được dự báo sẽ tăng trưởng với tốc độ cao hơn so với các nước khác. Acaricide là một loại thuốc trừ sâu, tạo thành một bộ phận cần thiết của ngành công nghiệp hóa chất bảo vệ thực vật. Chúng được sản xuất và sử dụng để kiểm soát các loài động vật chân đốt khác nhau, xuất hiện nhiều trong cơ thể động thực vật. Những sản phẩm này là một trong những nền tảng của chương trình kiểm soát hiệu quả đối với bọ ve thực vật ở Châu Âu. Bọ ve sống được trong thời tiết khô hạn và với sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu, bọ ve đã tìm đường trở thành một loài dịch hại quan trọng.

Scope of the report

Mites are important pests in agriculture, not only because of the damage that they cause to crops by themselves but also because of their role as a vector of viral diseases. Acaricides are crop protection chemicals used to control mites. The Europe Acaricides Market is segmented by Type into Organophosphates, Carbamates, Organochlorines, Pyrethrins, Pyrethroids. and Others, by Application into Spray, Dipping Vat, Hand Dressing, and Others in the countries like the United Kingdom, France, Germany, Spain, Italy, Russia, and Rest of Europe.

Application
Organophosphates
Carbamates
Organochlorines
Pyrethrins
Pyrethroids
Other Chemical Types
Type
Spray
Dipping
Hand Dressing
Other Applications
Geography
Italy
Russia
United Kingdom
Germany
Spain
Rest of Europe

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Cần tăng năng suất nông nghiệp

Nhu cầu cung cấp thức ăn cho dân số ngày càng tăng, diện tích đất canh tác ngày càng giảm và nhu cầu ngày càng tăng đối với các hoạt động nông nghiệp bền vững, là một số động lực chính cho nhu cầu ngày càng tăng về thuốc diệt cỏ. Sản xuất nông nghiệp có khả năng tăng trưởng gấp đôi, trong vài năm tới, để đáp ứng nhu cầu từ dân số ngày càng tăng, do đó, việc sử dụng acaricide tăng lên. Chắc chắn, công nghệ được kỳ vọng sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc sản xuất các sản phẩm acaricide. Sự gia tăng đô thị hóa và ít đất canh tác hơn đang thúc đẩy nông dân áp dụng các kỹ thuật bảo vệ cây trồng hiệu quả. Ngày càng có nhiều sự chấp nhận và công nhận về những lợi ích ngày càng tăng của thuốc diệt cỏ. Với sự sụt giảm mạnh về diện tích đất canh tác bình quân đầu người, trái ngược với sự gia tăng dân số, năng suất cây trồng phải tăng để đáp ứng nhu cầu lương thực ngày càng tăng trong vùng. Do yếu tố trên, nhu cầu về các sản phẩm acaricide và sản xuất nông nghiệp đang tăng lên.

Europe Acaricides Market, Agricultural Land Area in Thousand Hectares (ha), 2016-2017

Nhu cầu ngày càng tăng đối với thuốc diệt cỏ sinh học.

Theo Viện Nghiên cứu Nông nghiệp Hữu cơ, đất nông nghiệp hữu cơ ở châu Âu chiếm 15.635,504 nghìn ha vào năm 2018, tăng từ 13,535,234 nghìn ha vào năm 2016 phản ánh nhu cầu tăng cao đối với nông nghiệp hữu cơ trong khu vực. Kịch bản này đã mở đường cho nhu cầu ngày càng tăng đối với các chất acaricide hữu cơ hoặc sinh học để xử lý sự phá hoại của bọ ve trong cánh đồng hữu cơ. Thuốc diệt cỏ do lo ngại về an toàn và diện tích đất hữu cơ ngày càng tăng đã dẫn đến sự phát triển của các loại thuốc diệt cỏ hữu cơ hoặc sinh học như "ESTEN 80", một loại acaricide sinh học được phát triển bởi TENSAC (AR), một công ty Nam Mỹ, là một dẫn xuất axit béo từ rau. dầu và sacaroza. Hiện nay, có rất nhiều nhà cung cấp và nhà sản xuất acaricide "ESTEN 80" trên thị trường Châu Âu. Đặc tính có thể phân hủy sinh học và lợi thế về an toàn ngày càng trở nên phổ biến hơn đối với các sản phẩm như vậy trong một khu vực ủng hộ nông nghiệp hữu cơ hơn. Hơn nữa, theo CropLife America, phải mất gần 10-12 năm và đầu tư 300,0 triệu USD để phát triển một loại thuốc trừ sâu hóa học. Ngược lại, thuốc trừ sâu / Acaricide gốc sinh học có thể gia nhập thị trường trong 3-5 năm, với chi phí phát triển khoảng 3,0-5,0 triệu USD.

Europe Acaricides Market, Organic Farmland Area in Thousand Hectares (ha), 2016-2018

Bối cảnh cạnh tranh

Thị trường acaricide ở Châu Âu khá hợp nhất với một số công ty lớn chiếm thị phần lớn trên thị trường. Những người tham gia chính trong thị trường thuốc diệt cỏ Châu Âu là BASF SE, UPL, Bayer Ag, FMC Corporation, v.v. Ngoài các công ty hàng đầu toàn cầu, có nhiều công ty địa phương nhỏ đang hoạt động trong khu vực đang cố gắng chiếm một phần nhỏ trong thị trường đang phát triển. Thị trường ở đây đang chứng kiến ​​sự phát triển nhanh chóng về mặt đổi mới sản phẩm, với trọng tâm là tăng khả năng bán lẻ của các sản phẩm acaricide khác nhau.

Những người chơi chính

 1. Nissan Chemical Industries Ltd

 2. BASF SE

 3. FMC Corporation

 4. Syngenta

 5. Bayers Cropscience

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Conc.PNG

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Study Deliverables

  2. 1.2 Study Assumptions

  3. 1.3 Scope of the Study

 2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

 3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

 4. 4. MARKET DYNAMICS

  1. 4.1 Market Overview

  2. 4.2 Market Drivers

  3. 4.3 Market Restraints

  4. 4.4 Porters Five Force Analysis

   1. 4.4.1 Threat of New Entrants

   2. 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

   3. 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers

   4. 4.4.4 Threat of Substitute Products

   5. 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

 5. 5. MARKET SEGMENTATION

  1. 5.1 Application

   1. 5.1.1 Organophosphates

   2. 5.1.2 Carbamates

   3. 5.1.3 Organochlorines

   4. 5.1.4 Pyrethrins

   5. 5.1.5 Pyrethroids

   6. 5.1.6 Other Chemical Types

  2. 5.2 Type

   1. 5.2.1 Spray

   2. 5.2.2 Dipping

   3. 5.2.3 Hand Dressing

   4. 5.2.4 Other Applications

  3. 5.3 Geography

   1. 5.3.1 Italy

   2. 5.3.2 Russia

   3. 5.3.3 United Kingdom

   4. 5.3.4 Germany

   5. 5.3.5 Spain

   6. 5.3.6 Rest of Europe

 6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

  1. 6.1 Most Adopted Strategy

  2. 6.2 Market Share Analysis

  3. 6.3 Company Profiles

   1. 6.3.1 Corteva Agriscience

   2. 6.3.2 Nissan Chemical Industries Ltd

   3. 6.3.3 BASF SE

   4. 6.3.4 Bayer CropScience

   5. 6.3.5 FMC Corporation

   6. 6.3.6 Syngenta International AG

   7. 6.3.7 UPL Limited

 7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 8. 8. IMPACT OF COVID-19

You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

Thị trường Acaricides Châu Âu được nghiên cứu từ năm 2018 - 2028.

Thị trường thuốc diệt muỗi châu Âu đang tăng trưởng với tốc độ CAGR là 5,2% trong 5 năm tới.

Nissan Chemical Industries Ltd, BASF SE, FMC Corporation, Syngenta, Bayers Cropscience là những công ty lớn hoạt động tại Thị trường Acaricides ở Châu Âu.

close-icon
80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!