Thị trường Biodefense - Tăng trưởng, Xu hướng, Tác động COVID-19 và Dự báo (2022 - 2027)

Thị trường Biodefense được phân đoạn theo Sản phẩm (Bệnh than, Bệnh ngộ độc, Bệnh đậu mùa, Hạt nhân và các Sản phẩm khác) và Địa lý.

Ảnh chụp thị trường

biodefense market
Study Period: 2018 - 2026
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Europe
Largest Market: North America
CAGR: 4 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Tổng quan thị trường

Thị trường biodefense được thúc đẩy bởi các yếu tố, chẳng hạn như sự hiện diện của các sáng kiến ​​thuận lợi của chính phủ, tăng cường đầu tư của chính phủ ở các nước phát triển và tiến bộ công nghệ nhanh chóng.

Hàng năm, các chính phủ đang chi rất nhiều cho việc nghiên cứu và phát triển vắc-xin, để chuẩn bị sẵn sàng cho bất kỳ cuộc tấn công khủng bố sinh học nào. Các công ty dược phẩm hoạt động trong thị trường biodefense có cơ hội rất lớn để mở rộng, do chính phủ thúc đẩy chuẩn bị cho bất kỳ loại khủng bố sinh học nào.

Vào năm 2017, hơn 50 bên liên quan về an toàn sinh học trong khu vực công và tư nhân đã tham gia vào một cuộc họp tại Trung tâm Johns Hopkins, Washington DC, để đưa ra các khuyến nghị đối với Chiến lược và Kế hoạch Thực hiện Biodefense Quốc gia. Tại các thị trường mới nổi, chẳng hạn như Ấn Độ, có một số cơ sở đang phát triển các biện pháp phòng thủ để chống lại cuộc tấn công sinh học, chẳng hạn như Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng (DRDO), Ấn Độ. Những nỗ lực đáng kể đang được thực hiện để chuẩn bị lực lượng quân sự cho một cuộc tấn công sinh học. Trong hai thập kỷ qua, đã có sự gia tăng dần dần sự tập trung vào việc truyền bá nhận thức về khủng bố sinh học trên tất cả các quốc gia, cùng với một số đề xuất và cuộc họp để chống lại hoạt động này, đó là một trong những lý do chính thúc đẩy nhu cầu về an toàn sinh học.

Phạm vi của Báo cáo

Khủng bố sinh học là việc sử dụng các tác nhân sinh học có hại cho nhân loại. Biodefense cấu thành việc sử dụng các biện pháp y tế, để bảo vệ các cá nhân chống lại khủng bố sinh học, bao gồm các biện pháp can thiệp, chẳng hạn như thuốc và tiêm chủng. Hơn nữa, có một sự cải tiến, về nghiên cứu và chuẩn bị sức khỏe cộng đồng, để bảo vệ khỏi các cuộc tấn công sinh học. Ngày càng có nhiều nhận thức về sinh học tổng hợp, chủ yếu là sử dụng các sinh vật sinh học, để giảm gánh nặng bệnh tật, đặc biệt là để cải thiện năng suất nông nghiệp.

By Product
Anthrax
Botulism
Smallpox
Nuclear
Other Products
Geography
North America
United States
Canada
Mexico
Europe
Germany
United Kingdom
France
Italy
Spain
Rest of Europe
Asia-Pacific
China
Japan
India
Australia
South Korea
Rest of Asia-Pacific
Rest of the World

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Các sản phẩm hạt nhân được kỳ vọng sẽ đạt CAGR cao nhất trong Giai đoạn Dự báo

Phân khúc thị trường hạt nhân được nghiên cứu chủ yếu được thúc đẩy bởi sự tập trung ngày càng tăng của các cơ quan công quyền vào việc giảm thiểu rủi ro liên quan đến các mối đe dọa hóa học, sinh học, phóng xạ và hạt nhân (CBRN) và tăng cường tài trợ cho an toàn sinh học. Vũ khí hạt nhân hoặc vũ khí bức xạ gây ra sự hủy diệt do tác hại của bức xạ ion hóa và gây ra thiệt hại tương tự như bom nổ gây ra. CBRN và chất nổ tạo thành vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD) có khả năng gây ra vụ hủy diệt ở cường độ cao.

Nhiều cơ quan khác nhau, thường được kết hợp với các sáng kiến ​​phòng thủ và chuẩn bị, đang chi vào việc kiềm chế căn bệnh này, cùng với việc tăng chi tiêu cho y tế. Do đó, tất cả các sáng kiến ​​này đều mang lại cơ hội cho các công ty tham gia vào ngành công nghiệp vi sinh vật liệu sinh học, do đó, thúc đẩy sự phát triển của thị trường đã được nghiên cứu.

Biodefense Market 2.png

Khu vực Bắc Mỹ được kỳ vọng sẽ thống trị thị trường trong giai đoạn dự báo

Tại Hoa Kỳ, Hội đồng Khoa học và Công nghệ Quốc gia (NSTC), trong Văn phòng Chính sách Khoa học và Công nghệ, điều phối khoa học và công nghệ, và một trong những chủ đề của nó là an toàn sinh học.

Một trang web chuyên dụng được thiết kế để truyền bá nhận thức, nhắm mục tiêu đến công chúng, các nhà nghiên cứu hàn lâm, xã hội khoa học và các ngành công nghệ sinh học và dược phẩm trong nghiên cứu sinh học.

Tại Hoa Kỳ, sự tăng trưởng này được cho là do sự gia tăng tài trợ của chính phủ, nhằm tạo ra và dự trữ đủ vắc xin để sử dụng chống lại bệnh than, chủ yếu thông qua các sáng kiến ​​khác nhau, chẳng hạn như Đạo luật BioShield, Cơ quan Nghiên cứu và Phát triển Y sinh Tiên tiến (BARDA), và Văn phòng Điều hành Chương trình Chung về Phòng thủ Hóa học & Sinh học. 

Chẳng hạn, Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ đã công bố kế hoạch chi hơn 25 triệu USD cho thuốc chống độc bệnh than, như một phần của kế hoạch sẵn sàng ứng phó với tình huống khẩn cấp, vào năm 2018. Vào tháng 5 năm 2018, Liên minh Đổi mới Chuẩn bị sẵn sàng Dịch bệnh (CEPI ) thông báo rằng 25 triệu USD đã được cấp để thúc đẩy việc phát triển và sản xuất vắc-xin chống lại vi-rút Nipah (NiV). Khoản tài trợ này đã được cung cấp cho các công ty lớn trên thị trường, chẳng hạn như Profectus BioSciences Inc. vàprisent BioSolutions Inc.

Biodefense Market 2

Bối cảnh cạnh tranh

Thị trường biodefense bao gồm những người chơi, chẳng hạn nhưprisent BioSolutions Inc., Siga Technologies Inc., Ology Bioservices và Elusys Therapeutics. Nhiều công ty đang nhận được tiền từ chính phủ và đang phát triển một số loại vắc xin hoặc sản phẩm có lợi, về mặt an toàn sinh học quốc gia. Do chính phủ Hoa Kỳ đã lên kế hoạch tăng tài trợ cho biodefense, các công ty này dự kiến ​​sẽ được hưởng lợi từ điều tương tự trong tương lai tới.

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Study Deliverables

  2. 1.2 Study Assumptions

  3. 1.3 Scope of the Study

 2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

 3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

 4. 4. MARKET DYNAMICS

  1. 4.1 Market Overview

  2. 4.2 Market Drivers

   1. 4.2.1 Presence of Favorable Government Initiatives

   2. 4.2.2 Increasing Investment by the Governments in Developed Countries

   3. 4.2.3 Rapid Technological Advancements

  3. 4.3 Market Restraints

   1. 4.3.1 Low Penetration in Developing and Underdeveloped Countries

  4. 4.4 Porter's Five Forces Analysis

   1. 4.4.1 Threat of New Entrants

   2. 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

   3. 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers

   4. 4.4.4 Threat of Substitute Products

   5. 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

 5. 5. MARKET SEGMENTATION

  1. 5.1 By Product

   1. 5.1.1 Anthrax

   2. 5.1.2 Botulism

   3. 5.1.3 Smallpox

   4. 5.1.4 Nuclear

   5. 5.1.5 Other Products

  2. 5.2 Geography

   1. 5.2.1 North America

    1. 5.2.1.1 United States

    2. 5.2.1.2 Canada

    3. 5.2.1.3 Mexico

   2. 5.2.2 Europe

    1. 5.2.2.1 Germany

    2. 5.2.2.2 United Kingdom

    3. 5.2.2.3 France

    4. 5.2.2.4 Italy

    5. 5.2.2.5 Spain

    6. 5.2.2.6 Rest of Europe

   3. 5.2.3 Asia-Pacific

    1. 5.2.3.1 China

    2. 5.2.3.2 Japan

    3. 5.2.3.3 India

    4. 5.2.3.4 Australia

    5. 5.2.3.5 South Korea

    6. 5.2.3.6 Rest of Asia-Pacific

   4. 5.2.4 Rest of the World

 6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

  1. 6.1 Company Profiles

   1. 6.1.1 Emergent BioSolutions Inc.

   2. 6.1.2 Siga Technologies Inc.

   3. 6.1.3 Bavarian Nordic

   4. 6.1.4 Cleveland BioLabs

   5. 6.1.5 Ology Bioservices

   6. 6.1.6 Elusys Therapeutics

   7. 6.1.7 Altimmune Inc.

   8. 6.1.8 Ichor Medical Systems

   9. 6.1.9 PathSensors Inc.

  2. *List Not Exhaustive
 7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

**Competitive Landscape covers- Business Overview, Financials, Products and Strategies, and Recent Developments

You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

The Biodefense Market market is studied from 2018 - 2026.

The Biodefense Market is growing at a CAGR of 4% over the next 5 years.

Europe is growing at the highest CAGR over 2021- 2026.

North America holds highest share in 2021.

Siga Technologies Inc., Bavarian Nordic, Emergent BioSolutions Inc., Cleveland BioLabs, Altimmune Inc. are the major companies operating in Biodefense Market.

80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!