Thị trường hệ thống lưu trữ năng lượng pin châu Á-Thái Bình Dương - Tăng trưởng, Xu hướng, Tác động và Dự báo của COVID-19 (2023 - 2028)

Thị trường được phân khúc theo Loại công nghệ (Pin Lithium-Ion, Pin Chì-Axit, Niken Kim loại Hydride và Các loại khác), Ứng dụng (Khu dân cư, Thương mại và Công nghiệp) và Địa lý (Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Các nước còn lại của Châu Á - Thái Bình Dương)

Ảnh chụp thị trường

Asia-Pacific battery energy storage system market overview
share button
Study Period: 2016 - 2026
CAGR: > 12.4 %

Major Players

Asia-Pacific battery energy storage system market major players

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

setting-icon

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and it's growth?

Tổng quan thị trường

Thị trường hệ thống lưu trữ năng lượng pin ở Châu Á - Thái Bình Dương dự kiến ​​sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR hơn 12,4% trong giai đoạn 2020-2025. Một số yếu tố chính thúc đẩy thị trường được nghiên cứu là mức độ thâm nhập năng lượng tái tạo ngày càng tăng, nhu cầu cung cấp điện đáng tin cậy và không bị gián đoạn trên toàn cầu. Tuy nhiên, mức đầu tư ban đầu cao cần thiết cho việc lắp đặt hệ thống lưu trữ năng lượng pin và sự sẵn có của các hệ thống lưu trữ thay thế như thủy điện bơm dự kiến ​​sẽ cản trở sự tăng trưởng của thị trường được nghiên cứu.

 • Phân khúc thương mại dự kiến ​​sẽ chứng kiến ​​sự tăng trưởng đáng kể do sự phát triển nhanh chóng của các không gian thương mại trong khu vực. 
 • Khu vực thương mại và công nghiệp (C&I) nhạy cảm hơn với việc mất điện so với khu vực dân cư và do đó, sự gia tăng độ tin cậy và giảm chi phí của hệ thống lưu trữ năng lượng pin dự kiến ​​sẽ thúc đẩy khu vực thương mại và công nghiệp áp dụng và do đó tạo ra một cơ hội cho sự tăng trưởng của thị trường trong giai đoạn dự báo.
 • Ấn Độ dự kiến ​​sẽ chứng kiến ​​nhu cầu đáng kể trong giai đoạn dự báo do sự phát triển nhanh chóng về năng lượng tái tạo và cơ sở hạ tầng công nghiệp và thương mại.

Phạm vi của Báo cáo

Báo cáo thị trường hệ thống lưu trữ năng lượng pin khu vực Châu Á - Thái Bình Dương bao gồm:

Technology Type
Lithium-ion Batteries
Lead-Acid Batteries
Nickel Metal Hydride
Others
Application
Residential
Commercial
Industrial
Geography
China
India
Japan
South Korea
Rest of Asia-Pacific

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Lĩnh vực thương mại chứng kiến ​​sự tăng trưởng đáng kể

 • Các tiện ích có thể sử dụng pin để lưu trữ điện trong thời gian nhu cầu thấp và sau đó khai thác năng lượng dự trữ trong thời gian cao điểm để loại bỏ tải cao điểm. Nhu cầu về hệ thống lưu trữ năng lượng trong lĩnh vực tiện ích dự kiến ​​sẽ tăng lên trong tương lai do lợi thế kỹ thuật và giá cả của hệ thống lưu trữ năng lượng giảm.
 • Phân khúc thương mại gần đây đã được khám phá bởi các nhà phát triển dự án, những người mà nó tạo thành một cơ hội tăng trưởng đáng kể. Các yếu tố chính như tăng hóa đơn năng lượng và biến động giá dự kiến ​​sẽ thúc đẩy tăng trưởng của phân khúc trong những năm tới.
 • Các khu vực như Châu Á - Thái Bình Dương cũng đang chứng kiến ​​sự gia tăng dân số và đô thị hóa nhanh chóng, làm tăng nhu cầu về điện. Năng lượng tái tạo ngày càng trở nên tiết kiệm chi phí và các nước đang phát triển dự kiến ​​sẽ bổ sung năng lượng tái tạo vào lưới điện của họ.
 • Ngoài ra, nhiều khu vực dự kiến ​​sẽ áp dụng cách tiếp cận phân tán hơn để phát triển lưới điện, sử dụng nhiều hơn các hệ thống phát điện tại chỗ và hệ thống lưới điện siêu nhỏ và do đó tạo ra tiềm năng phát triển thị trường hệ thống lưu trữ năng lượng pin trong khu vực.
 • Được thúc đẩy bởi sự tăng trưởng mạnh mẽ ở Trung Quốc và Ấn Độ, phân khúc lưu trữ thương mại và công nghiệp dự kiến ​​sẽ đạt 9 GW vào năm 2025, Vì vậy, nhu cầu ngày càng tăng đối với lĩnh vực thương mại và công nghiệp.
Asia-Pacific battery energy storage system market share

Ấn Độ chứng kiến ​​sự tăng trưởng đáng kể trên thị trường

 • Liên minh lưu trữ năng lượng Ấn Độ (IESA) đã ước tính hơn 70 GW và 200 GWh cơ hội lưu trữ năng lượng ở Ấn Độ vào năm 2022, đây là một trong những cơ hội cao nhất trên thế giới. Trong số 70 GW, dự kiến ​​sẽ có hơn 35 GW nhu cầu từ các ứng dụng mới hơn như tích hợp năng lượng mặt trời hoặc xe điện, do đó có một cơ hội lớn cho các công nghệ lưu trữ tiên tiến trong các ứng dụng mới.
 • Vào ngày 31 tháng 3 năm 2019, Ấn Độ đã lắp đặt hệ thống lưu trữ pin quy mô lưới đầu tiên của mình. Ban đầu nó được đưa vào hoạt động vào tháng 2 năm 2019. Tức là AES Corp. và Mitsubishi Corp. đã lắp đặt một hệ thống lưu trữ pin 10 MW tại một trạm biến áp ở Delhi, Ấn Độ. Hệ thống, bao gồm công nghệ tiên tiến từ Fluence, dự kiến ​​sẽ được vận hành bởi Tata Power-DDL, do đó, dự kiến ​​sẽ thúc đẩy thị trường hệ thống lưu trữ năng lượng.
 • Hơn nữa, Ấn Độ cũng có thể trở thành quốc gia lắp đặt bộ lưu trữ năng lượng lớn thứ ba vào năm 2040, tức là việc lắp đặt bộ lưu trữ năng lượng trên khắp thế giới dự kiến ​​sẽ nhân lên theo cấp số nhân, từ mức khiêm tốn 9GW / 17GWh được triển khai vào năm 2018 lên 1,095GW / 2,850 GWh vào năm 2040.
 • Do đó, với lĩnh vực tái tạo đang phát triển, nhu cầu về hệ thống lưu trữ năng lượng pin, để giải quyết những thách thức liên quan đến tính gián đoạn trong sản xuất điện tái tạo, dự kiến ​​sẽ tăng lên.
 • Ấn Độ đã ban hành đấu thầu hệ thống lưu trữ năng lượng tái tạo 1,2GW vào tháng 8 năm 2019. Đấu thầu đã được phát hành theo chính sách của chính phủ trung ương và do đó là một phần của kế hoạch hệ thống truyền tải liên bang.
 • Do đó, dựa trên các yếu tố nêu trên, Ấn Độ dự kiến ​​sẽ chứng kiến ​​nhu cầu đáng kể đối với thị trường hệ thống lưu trữ năng lượng ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.
Asia-Pacific battery energy storage system market growth

Bối cảnh cạnh tranh

Thị trường hệ thống lưu trữ năng lượng pin ở Châu Á - Thái Bình Dương được củng cố vừa phải. Một số công ty chủ chốt trong thị trường này bao gồm BYD Company Limited, LG Chem Ltd, Contemporary Amperex Technology Co. Ltd, Tesla Inc. và NEC Energy Solutions Inc.

Những người chơi chính

 1. BYD Company Limited

 2. LG Chem Ltd

 3. Contemporary Amperex Technology Co. Ltd

 4. Tesla Inc

 5. NEC Energy Solutions Inc

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

BYD Company Limited LG Chem Ltd Contemporary Amperex Technology Co. Ltd Tesla Inc NEC Energy Solutions Inc

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Scope of the Study

  2. 1.2 Market Definition

  3. 1.3 Study Assumptions

 2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

 3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

 4. 4. MARKET OVERVIEW

  1. 4.1 Introduction

  2. 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2025

  3. 4.3 Recent Trends and Developments

  4. 4.4 Government Policies and Regulations

  5. 4.5 Market Dynamics

   1. 4.5.1 Drivers

   2. 4.5.2 Restraints

  6. 4.6 Supply Chain Analysis

  7. 4.7 Porter's Five Forces Analysis

   1. 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers

   2. 4.7.2 Bargaining Power of Consumers

   3. 4.7.3 Threat of New Entrants

   4. 4.7.4 Threat of Substitutes Products and Services

   5. 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

 5. 5. MARKET SEGMENTATION

  1. 5.1 Technology Type

   1. 5.1.1 Lithium-ion Batteries

   2. 5.1.2 Lead-Acid Batteries

   3. 5.1.3 Nickel Metal Hydride

   4. 5.1.4 Others

  2. 5.2 Application

   1. 5.2.1 Residential

   2. 5.2.2 Commercial

   3. 5.2.3 Industrial

  3. 5.3 Geography

   1. 5.3.1 China

   2. 5.3.2 India

   3. 5.3.3 Japan

   4. 5.3.4 South Korea

   5. 5.3.5 Rest of Asia-Pacific

 6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

  1. 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements

  2. 6.2 Strategies Adopted by Leading Players

  3. 6.3 Company Profiles

   1. 6.3.1 BYD Company Limited

   2. 6.3.2 LG Chem Ltd

   3. 6.3.3 Contemporary Amperex Technology Co. Ltd

   4. 6.3.4 Tesla Inc

   5. 6.3.5 NEC Energy Solutions.Inc

   6. 6.3.6 Samsung SDI Co Ltd

   7. 6.3.7 Panasonic Corporation

   8. 6.3.8 Sunverge Energy LLC

  4. *List Not Exhaustive
 7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

**Subject to Availability
You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

Thị trường hệ thống lưu trữ năng lượng pin châu Á-Thái Bình Dương được nghiên cứu từ 2019 - 2028.

Thị trường hệ thống lưu trữ năng lượng pin châu Á-Thái Bình Dương đang tăng trưởng với tốc độ CAGR> 12,4% trong 5 năm tới.

BYD Company Limited, LG Chem Ltd, Contemporary Amperex Technology Co. Ltd, Tesla Inc, NEC Energy SolutionsInc là những công ty lớn hoạt động tại Thị trường Hệ thống Lưu trữ Năng lượng Pin Châu Á-Thái Bình Dương.

close-icon
80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!