Thị trường dầu khí Argentina thượng nguồn - Tăng trưởng, Xu hướng, Tác động COVID-19 và Dự báo (2022 - 2027)

Thị trường được phân khúc theo Vị trí triển khai (Trong nước và Ngoài khơi)

Ảnh chụp thị trường

Argentina Oil and Gas Upstream Market - Summary
Study Period: 2016 - 2026
Base Year: 2021
CAGR: >1.27 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Tổng quan thị trường

Thị trường dầu và khí đốt thượng nguồn ở Argentina dự kiến ​​sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR hơn 1,27% trong giai đoạn dự báo 2020 - 2025. Các yếu tố như tăng tiêu thụ khí đốt tự nhiên và tăng sản lượng dầu khí dự kiến ​​sẽ làm tăng tốc độ tăng trưởng cho thị trường dầu khí Argentina trong giai đoạn dự báo. Tuy nhiên, việc tiêu thụ dầu giảm được cho là sẽ kìm hãm thị trường

 • Hầu hết các bể chứa dầu và khí đốt trong nước đều là các mỏ trên bờ, trong đó có mỏ đá phiến đáng kể nhất là Vaca Muerta. Tuy nhiên, khi các mỏ trên bờ đang dần trưởng thành, sản lượng của mảng trên bờ có thể giảm trong giai đoạn dự báo.
 • Chính phủ Argentina đang tìm cách cấp phép sản xuất các giếng khơi, điều này có thể tạo cơ hội cho các công ty tham gia thị trường trong lĩnh vực thượng nguồn dầu khí.
 • Tăng sản lượng dầu và khí đốt ở khu vực thượng nguồn dự kiến ​​sẽ là động lực nổi bật nhất của ngành công nghiệp thượng nguồn dầu khí Argentina. Tăng cường đầu tư vào lĩnh vực này dự kiến ​​sẽ tiếp tục thúc đẩy thị trường trong giai đoạn dự báo.

Scope of the report

The Argentina oil and gas upstream market report include:

Location of Deployment
Onshore
Offshore

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Phân khúc trong nước để thống trị thị trường

 • Argentina đã nắm giữ khoảng 0,3 nghìn tỷ mét khối trữ lượng khí đốt tự nhiên đã được chứng minh vào đầu năm 2018. Hầu hết trữ lượng khí đốt đã được chứng minh của nước này được giữ trên bờ. Đã có sự gia tăng chung trong sản xuất dầu và khí đốt từ các mỏ trên bờ này.
 • Vaca Muerta là một trong những công ty sản xuất đá phiến trên bờ lớn nhất thế giới, mặc dù vào năm 2019, chưa đến 10% diện tích được sản xuất, với sản lượng khí tự nhiên từ Vaca Muerta đã vượt qua 1,0 Bcfd vào tháng 12 năm 2018. Vào năm 2020, Equinor và Shell đã tăng cổ phần của họ trong tập đoàn đá phiến lên 49%, mà trước đây Schlumberger nắm giữ.
 • Sản lượng khí đốt tự nhiên đã tăng 6,1%, tăng lên 33,9 triệu tấn quy dầu (Mtoe) vào năm 2018 từ mức 31,9 Mtoe năm 2017. Tiêu thụ khí tự nhiên trong nước tăng 0,8% lên 41,9 triệu tấn, năm 2018 từ 41,5 triệu tấn vào năm 2017. Sự gia tăng tiêu thụ và sản xuất khí tự nhiên được kỳ vọng sẽ hỗ trợ tăng trưởng của thị trường.
 • Do đó, phân khúc trên bờ dự kiến ​​sẽ chứng kiến ​​sự tăng trưởng nhờ các khoản đầu tư được thực hiện vào các mỏ đá phiến trên bờ và các mỏ dầu khí thông thường của đất nước.
Production of Natural Gas

Tăng sản lượng dầu và khí đốt để thúc đẩy thị trường

 • Sản lượng khai thác dầu đã tăng 1,1% lên 27,6 triệu tấn vào năm 2018 từ 27,3 triệu tấn năm 2017. Tiêu thụ dầu của nước này giảm 6,3%, xuống 29,8 triệu tấn, năm 2018 từ 31,8 triệu tấn năm 2017. Sản lượng dầu dự kiến ​​sẽ tăng hơn nữa khi nhiều sáng kiến ​​thăm dò và sản xuất đang được các bên tham gia thị trường xem xét và tiếp nhận.
 • Vào năm 2019, vòng cấp phép ra nước ngoài đầu tiên đã diễn ra tại Argentina sau hơn 20 năm. Các tập đoàn đa quốc gia lớn đã tham gia vào quá trình đấu thầu, với việc Equinor mua lại bảy khối trong quá trình này. Những sáng kiến ​​như vậy được kỳ vọng sẽ tăng sản lượng khai thác dầu và khí đốt từ phân khúc ngoài khơi.
 • Mặc dù các mỏ truyền thống đang giảm sản lượng hydrocacbon, sự tăng trưởng trong sản xuất khí đốt từ đá phiến và khí đốt chặt chẽ của Argentina đã bù đắp một phần cho sự sụt giảm sản lượng khí đốt tự nhiên từ các mỏ truyền thống. Sản lượng đá phiến và khí đốt được dự báo sẽ tiếp tục tăng trong giai đoạn dự báo.
 • Ngành dầu khí Argentina được dự báo sẽ tăng trưởng nhẹ trong giai đoạn dự báo do sản lượng khai thác dầu khí tăng và đầu tư vào lĩnh vực dầu khí của nước này tăng lên.
Oil Production

Bối cảnh cạnh tranh

Thị trường thượng nguồn dầu khí ở Argentina được củng cố vừa phải. Các công ty lớn bao gồm Equinor ASA, Chevron Argentina SRL, ExxonMobil Exploration Argentina SRL, YPF SA và Tullow Oil plc

Những người chơi chính

 1. Equinor ASA

 2. Chevron Argentina S.R.L.

 3. ExxonMobil Exploration Argentina S.R.L

 4. YPF S.A.

 5. Tullow Oil plc

Argentina oil and gas.png

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Scope of the Study

  2. 1.2 Market Definition

  3. 1.3 Study Assumptions

 2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

 3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

 4. 4. MARKET OVERVIEW

  1. 4.1 Introduction

  2. 4.2 Natural Gas Production and Consumption Forecast in billion cubic feet, till 2025

  3. 4.3 Oil Production and Consumption Forecast in thousand barrels per day, till 2025

  4. 4.4 Recent Trends and Developments

  5. 4.5 Government Policies and Regulations

  6. 4.6 Market Dynamics

   1. 4.6.1 Drivers

   2. 4.6.2 Restraint

  7. 4.7 Supply Chain Analysis

  8. 4.8 PESTLE Analysis

 5. 5. MARKET SEGMENTATION

  1. 5.1 Location of Deployment

   1. 5.1.1 Onshore

   2. 5.1.2 Offshore

 6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

  1. 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements

  2. 6.2 Strategies Adopted by Leading Players

  3. 6.3 Company Profiles

   1. 6.3.1 Equinor ASA

   2. 6.3.2 Chevron Argentina S.R.L.

   3. 6.3.3 ExxonMobil Exploration Argentina S.R.L

   4. 6.3.4 YPF S.A.

   5. 6.3.5 Tullow Oil plc

  4. *List Not Exhaustive
 7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

**Subject to Availability
You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

The Argentina Oil and Gas Upstream Market market is studied from 2016 - 2026.

The Argentina Oil and Gas Upstream Market is growing at a CAGR of >1.27% over the next 5 years.

Equinor ASA, Chevron Argentina S.R.L., ExxonMobil Exploration Argentina S.R.L, YPF S.A., Tullow Oil plc are the major companies operating in Argentina Oil and Gas Upstream Market .

80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!