Toàn bộ thị trường thay thế mắt cá chân - Tăng trưởng, Xu hướng, Tác động của COVID-19 và Dự báo (2023 - 2028)

Thị trường thay thế toàn bộ mắt cá chân được phân đoạn theo Thiết kế (Thay thế toàn bộ mắt cá chân HINTEGRA, Thay thế toàn bộ mắt cá chân ở Scandinavia, Thay thế toàn bộ mắt cá chân Salto, Thay thế toàn bộ mắt cá chân bằng BOX, Thay thế toàn bộ mắt cá chân Zenith, Thay thế toàn bộ mắt cá chân và các thiết kế khác) và Địa lý (Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á - Thái Bình Dương, Trung Đông và Châu Phi, và Nam Mỹ).

Ảnh chụp thị trường

total ankle replacement market
Study Period: 2018 - 2026
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: North America
CAGR: 6.3 %

Major Players

rd-img

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

setting-icon

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and it's growth?

Tổng quan thị trường

Toàn bộ thị trường thay thế mắt cá chân chủ yếu được thúc đẩy bởi dân số già và tỷ lệ ngày càng tăng của các bệnh thấp khớp và viêm xương khớp. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, với dân số Hoa Kỳ đang già đi, tỷ lệ mắc bệnh viêm khớp do bác sĩ chẩn đoán dự kiến ​​sẽ tăng lên và đến năm 2040, ước tính có khoảng 78,4 triệu (25,9% tổng dân số trưởng thành dự kiến) người lớn từ 18 tuổi trở lên. ở trên có khả năng bị viêm khớp do bác sĩ chẩn đoán. 

Tại Hoa Kỳ, viêm xương khớp ảnh hưởng đến 14% người lớn từ 25 tuổi trở lên và 34% ở những người từ 65 tuổi trở lên. Người ta cũng ước tính rằng 1,5 triệu người trưởng thành đang bị viêm khớp dạng thấp, trong khi 3,0 triệu người trưởng thành đang bị bệnh gút ở cả nước. Ước tính có khoảng 2, 94.000 trẻ em từ 18 tuổi trở xuống (hoặc cứ 250 trẻ em thì có một trẻ em) đã được chẩn đoán mắc bệnh viêm khớp hoặc một tình trạng thấp khớp khác ở Hoa Kỳ. Do đó, số ca thoái hóa khớp và viêm khớp dạng thấp ngày càng tăng ở người lớn và trẻ em có khả năng làm tăng nhu cầu phẫu thuật thay toàn bộ mắt cá chân.

Phạm vi của Báo cáo

Theo phạm vi của báo cáo, toàn bộ thiết bị thay thế mắt cá chân được sử dụng để điều trị các chấn thương và rối loạn giai đoạn cuối liên quan đến mắt cá chân.

By Design
HINTEGRA Total Ankle Replacement
Scandinavian Total Ankle Replacement
Salto Total Ankle Replacement
BOX Total Ankle Replacement
Zenith Total Ankle Replacement
Mobility Total Ankle Replacement
Other Designs
By Geography
North America
United States
Canada
Mexico
Europe
Germany
United Kingdom
France
Italy
Spain
Rest of Europe
Asia-Pacific
China
Japan
India
Australia
South Korea
Rest of Asia-Pacific
Middle-East and Africa
GCC
South Africa
Rest of Middle-East and Africa
South America
Brazil
Argentina
Rest of South America

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

HINTEGRA Tổng bộ phận thay thế mắt cá chân dự kiến ​​sẽ ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ

Hệ thống thay thế toàn bộ mắt cá chân HINTEGRA (TAR) được thiết kế bởi Beat Hintermann, Greta Dereymaeker, Ramon Viladot và Patrice Diebold, vào năm 2000. Đây là một hệ thống ba thành phần không bị hạn chế, cung cấp sự ổn định nghịch đảo. HINTEGRA TAR bao gồm hai thành phần kim loại và một ổ trục di động bằng polyethylene mật độ siêu cao, cung cấp khả năng quay dọc trục và khả năng di chuyển khi uốn-mở rộng thông thường. 

Hơn nữa, TAR đã phát triển như một lựa chọn điều trị tiêu chuẩn vàng có giá trị cho những bệnh nhân bị thoái hóa khớp mắt cá chân giai đoạn cuối, bệnh thường ảnh hưởng đến dân số già. Do đó, do sự ưa chuộng của các thiết bị này cao hơn và dân số già hóa nhanh chóng, thị trường dự kiến ​​sẽ chứng kiến ​​sự tăng trưởng nhanh chóng trong giai đoạn dự báo.

Total Ankle Replacement 3.png

Hoa Kỳ được kỳ vọng sẽ thống trị toàn bộ thị trường thay thế mắt cá chân

Hoa Kỳ thống trị tổng thị trường thay thế mắt cá chân, do nhận thức của người dân cao và sự sẵn sàng của các khoản bồi hoàn. Tuy nhiên, châu Á - Thái Bình Dương được dự đoán là khu vực mới nổi trong tổng thị trường thay thế mắt cá chân trong giai đoạn dự báo, do chi tiêu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng và nhận thức ngày càng cao về các công nghệ y tế sáng tạo.

total ankle replacement market

Bối cảnh cạnh tranh

Trên toàn cầu, chỉ một số công ty lớn kiểm soát thị phần chính của thị trường được nghiên cứu, điều này chủ yếu là do nhu cầu về chuyên môn công nghệ cao trong việc phát triển các thiết bị và những thách thức pháp lý liên quan đến việc phát triển các thiết bị thay thế tổng thể mắt cá chân. Các công ty chủ chốt trên thị trường bao gồm Johnson & Johnson, Công ty Integra LifeSciences, Stryker Corporation, Wright Medical Group Inc., MatOrtho, Zimmer Biomet, Exactech Inc. và Corin Group.

Những người chơi chính

 1. Stryker Corporation

 2. Wright Medical Group Inc.

 3. MatOrtho

 4. Zimmer Biomet

 5. Integra LifeSciences Corporation

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Total Ankle Replacement 2.png

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Study Deliverables

  2. 1.2 Study Assumptions

  3. 1.3 Scope of the Study

 2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

 3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

 4. 4. MARKET DYNAMICS

  1. 4.1 Market Overview

  2. 4.2 Market Drivers

   1. 4.2.1 Rising Geriatric Population

   2. 4.2.2 Growing Prevalence of Osteoarthritis and Rheumatoid Arthritis

  3. 4.3 Market Restraints

   1. 4.3.1 Risks Associated with Total Ankle Replacement Surgery

  4. 4.4 Porter's Five Forces Analysis

   1. 4.4.1 Threat of New Entrants

   2. 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

   3. 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers

   4. 4.4.4 Threat of Substitute Products

   5. 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

 5. 5. MARKET SEGMENTATION

  1. 5.1 By Design

   1. 5.1.1 HINTEGRA Total Ankle Replacement

   2. 5.1.2 Scandinavian Total Ankle Replacement

   3. 5.1.3 Salto Total Ankle Replacement

   4. 5.1.4 BOX Total Ankle Replacement

   5. 5.1.5 Zenith Total Ankle Replacement

   6. 5.1.6 Mobility Total Ankle Replacement

   7. 5.1.7 Other Designs

  2. 5.2 By Geography

   1. 5.2.1 North America

    1. 5.2.1.1 United States

    2. 5.2.1.2 Canada

    3. 5.2.1.3 Mexico

   2. 5.2.2 Europe

    1. 5.2.2.1 Germany

    2. 5.2.2.2 United Kingdom

    3. 5.2.2.3 France

    4. 5.2.2.4 Italy

    5. 5.2.2.5 Spain

    6. 5.2.2.6 Rest of Europe

   3. 5.2.3 Asia-Pacific

    1. 5.2.3.1 China

    2. 5.2.3.2 Japan

    3. 5.2.3.3 India

    4. 5.2.3.4 Australia

    5. 5.2.3.5 South Korea

    6. 5.2.3.6 Rest of Asia-Pacific

   4. 5.2.4 Middle-East and Africa

    1. 5.2.4.1 GCC

    2. 5.2.4.2 South Africa

    3. 5.2.4.3 Rest of Middle-East and Africa

   5. 5.2.5 South America

    1. 5.2.5.1 Brazil

    2. 5.2.5.2 Argentina

    3. 5.2.5.3 Rest of South America

 6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

  1. 6.1 Company Profiles

   1. 6.1.1 Johnson & Johnson

   2. 6.1.2 Integra LifeSciences Corporation

   3. 6.1.3 Stryker Corporation

   4. 6.1.4 Wright Medical Group Inc.

   5. 6.1.5 MatOrtho

   6. 6.1.6 Zimmer Biomet

   7. 6.1.7 Exactech Inc.

   8. 6.1.8 Corin Group

  2. *List Not Exhaustive
 7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

**Competitive Landscape Covers- Business Overview, Financials, Products and Strategies, and Recent Developments
You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

Thị trường thay thế toàn bộ mắt cá chân toàn cầu được nghiên cứu từ năm 2018 - 2028.

Toàn bộ thị trường thay thế mắt cá chân toàn cầu đang tăng trưởng với tốc độ CAGR là 6,3% trong 5 năm tới.

Châu Á Thái Bình Dương đang tăng trưởng với tốc độ CAGR cao nhất trong giai đoạn 2018 - 2028.

Bắc Mỹ nắm giữ thị phần cao nhất vào năm 2021.

Zimmer Biomet, Stryker Corporation, Smith & Nephew, MatOrtho, Exactech, Inc. là những công ty lớn hoạt động trong Thị trường Thay thế Toàn bộ Mắt cá chân Toàn cầu.

close-icon
80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!