Thị trường Natri Thiosulphate - Tăng trưởng, Xu hướng, Tác động và Dự báo của COVID-19 (2023 - 2028)

Thị trường được phân khúc theo Ứng dụng (Y tế, Xử lý ảnh, Iodometry, Chiết xuất vàng, Xử lý nước và những thứ khác) và Địa lý (Châu Á - Thái Bình Dương, Bắc Mỹ, Châu Âu, Nam Mỹ và Trung Đông & Châu Phi)

Ảnh chụp thị trường

Sodium Thiosulphate Market
Study Period: 2016 - 2026
Fastest Growing Market: Middle East and Africa
Largest Market: Asia Pacific
CAGR: > 4 %

Major Players

Sodium Thiosulphate Market Size

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

setting-icon

80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Tổng quan thị trường

Thị trường natri thiosulphat dự kiến ​​sẽ chứng kiến ​​tốc độ CAGR khoảng 4% trong giai đoạn dự báo. Một trong những yếu tố chính thúc đẩy thị trường được nghiên cứu là sự phổ biến ngày càng tăng của các bệnh thận vì natri thiosulphat được sử dụng trong điều trị Calciphylaxis xảy ra do suy thận. Hơn nữa, việc tăng sản lượng khai thác vàng ở các nước châu Á cũng có khả năng thúc đẩy nhu cầu đối với natri thiosulphat.

  • Các ứng dụng y tế thống trị thị trường toàn cầu và dự kiến ​​sẽ phát triển trong thời gian dự báo do ngày càng có nhiều ca suy thận trên toàn cầu.
  • Việc tăng sản lượng khai thác vàng ở châu Á cũng được cho là sẽ thúc đẩy nhu cầu về natri thiosulphat.
  • Natri thiosulphat gần đây đã được ứng dụng trong việc ngăn ngừa độc tính trên tai do hóa trị liệu cisplatin. Đây được kỳ vọng là một cơ hội trong tương lai.
  • Châu Á - Thái Bình Dương thống trị thị trường natri thiosulphat trên toàn cầu do nhu cầu cao từ các ngành y tế, xử lý ảnh và xử lý nước.

Phạm vi của Báo cáo

Báo cáo thị trường Natri thiosulphat bao gồm:

Application
Medical
Photographic Processing
Iodometry
Gold Extraction
Water Treatment
Others
Geography
Asia-Pacific
China
India
Japan
South Korea
Australia & New Zealand
Rest of Asia-Pacific
North America
United States
Canada
Mexico
Europe
Germany
United Kingdom
Italy
France
Russia
Rest of Europe
South America
Brazil
Argentina
Rest of South America
Middle East & Africa
Saudi Arabia
South Africa
Rest of Middle East & Africa

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Ứng dụng y tế để thống trị thị trường

  • Một trong những ứng dụng y tế chính của natri thiosulphat là điều trị ngộ độc chì, thủy ngân, asen và bitmut. Việc điều trị được thực hiện thông qua việc tiêm STS vào tĩnh mạch do không có độc tính trong quá trình sử dụng.
  • Một trong những ứng dụng y tế gần đây của STS là điều trị Calciphylaxis được quan sát thấy ở những bệnh nhân bị suy thận. STS cũng được sử dụng để ngăn ngừa độc tính của chất điều trị ung thư được gọi là cisplatin.
  • Các trường hợp mắc bệnh thận mãn tính ngày càng gia tăng ở Hoa Kỳ dự kiến ​​sẽ thúc đẩy việc áp dụng y tế của STS trong thời gian dự báo. Các yếu tố chính dẫn đến sự gia tăng các bệnh thận mãn tính là sự gia tăng dân số, tăng nguy cơ rủi ro và quá trình già hóa.
  • Có một số nghiên cứu dịch tễ học được thực hiện trong những năm gần đây cho thấy khả năng sử dụng STS như một chất chống viêm và như một chất bảo vệ nueroprotective.
  • Do đó, ứng dụng Y tế có khả năng vẫn là ứng dụng thống trị nhất và chiếm thị phần lớn nhất trong thời gian dự báo.
Sodium Thiosulphate Market Statistics

Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương để thống trị thị trường

  • Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương chiếm lĩnh thị phần toàn cầu. Nhu cầu về STS cao từ các ngành y tế, xử lý ảnh và xử lý nước của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.
  • Đầu tư vào hóa chất xử lý nước ở Trung Quốc có thể sẽ tăng do sự tập trung vào xử lý nước trong kế hoạch 5 năm lần thứ 13 được tăng cường. Sự gia tăng nhu cầu về hóa chất xử lý nước này có khả năng thúc đẩy nhu cầu về STS.
  • Bên cạnh đó, các yếu tố như đầu tư ngày càng tăng vào chăm sóc sức khỏe và thu nhập khả dụng ngày càng tăng ở các nước như Ấn Độ cũng được cho là sẽ thúc đẩy nhu cầu về STS ở châu Á - Thái Bình Dương.
  • Số lượng bệnh nhân mắc các bệnh thận ngày càng tăng ở các nước như Ấn Độ và Trung Quốc cũng được cho là sẽ thúc đẩy nhu cầu về natri thiosulphat ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Những yếu tố này có khả năng thúc đẩy nhu cầu về STS trong khu vực.
Sodium Thiosulphate Market Overview

Bối cảnh cạnh tranh

Thị trường Natri thiosulphat toàn cầu được củng cố vừa phải. Một số công ty lớn của thị trường này bao gồm Esseco SRL, Merck KGaA, Allan Chemical Corporation, Calabrian Corporation và Skyhawk Chemicals, trong số những công ty khác.

Những người chơi chính

  1. Esseco SRL

  2. Merck KGaA

  3. Allan Chemical Corporation

  4. Calabrian Corporation

  5. Skyhawk Chemicals

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Allan Chemical Corporation, Ampak Chemicals Inc., Calabrian Corporation, Dastech International Inc.,  Esseco Group Srl,  Fennec Pharmaceuticals

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Deliverables

    2. 1.2 Study Assumptions

    3. 1.3 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Drivers

      1. 4.1.1 Rise in the Prevalance of Renal Diseases

      2. 4.1.2 Increasing Mine Production of Gold in Asia

    2. 4.2 Restraints

      1. 4.2.1 Concerns Regarding Side Effects of the Intravenous Sodium Thiosulfate Administration

    3. 4.3 Industry Value-Chain Analysis

    4. 4.4 Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.4.2 Bargaining Power of Consumers

      3. 4.4.3 Threat of New Entrants

      4. 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services

      5. 4.4.5 Degree of Competition

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 Application

      1. 5.1.1 Medical

      2. 5.1.2 Photographic Processing

      3. 5.1.3 Iodometry

      4. 5.1.4 Gold Extraction

      5. 5.1.5 Water Treatment

      6. 5.1.6 Others

    2. 5.2 Geography

      1. 5.2.1 Asia-Pacific

        1. 5.2.1.1 China

        2. 5.2.1.2 India

        3. 5.2.1.3 Japan

        4. 5.2.1.4 South Korea

        5. 5.2.1.5 Australia & New Zealand

        6. 5.2.1.6 Rest of Asia-Pacific

      2. 5.2.2 North America

        1. 5.2.2.1 United States

        2. 5.2.2.2 Canada

        3. 5.2.2.3 Mexico

      3. 5.2.3 Europe

        1. 5.2.3.1 Germany

        2. 5.2.3.2 United Kingdom

        3. 5.2.3.3 Italy

        4. 5.2.3.4 France

        5. 5.2.3.5 Russia

        6. 5.2.3.6 Rest of Europe

      4. 5.2.4 South America

        1. 5.2.4.1 Brazil

        2. 5.2.4.2 Argentina

        3. 5.2.4.3 Rest of South America

      5. 5.2.5 Middle East & Africa

        1. 5.2.5.1 Saudi Arabia

        2. 5.2.5.2 South Africa

        3. 5.2.5.3 Rest of Middle East & Africa

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Mergers & Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements

    2. 6.2 Market Share/Ranking Analysis**

    3. 6.3 Strategies Adopted by Leading Players

    4. 6.4 Company Profiles

      1. 6.4.1 Allan Chemical Corporation

      2. 6.4.2 Ampak Chemicals Inc.

      3. 6.4.3 Calabrian Corporation(INEOS)

      4. 6.4.4 Dastech International Inc.

      5. 6.4.5 Esseco Group Srl

      6. 6.4.6 Fennec Pharmaceuticals

      7. 6.4.7 Merck KGaA

      8. 6.4.8 Skyhawk Chemicals

    5. *List Not Exhaustive
  7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

    1. 7.1 Application in prevention of ototoxicity induced by cisplatin chemotherapy

**Subject to Availability
You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

Thị trường Natri Thiosulphate được nghiên cứu từ 2017 - 2027.

Thị trường Natri Thiosulphate đang tăng trưởng với tốc độ CAGR >5% trong 5 năm tới.

Châu Á-Thái Bình Dương đang tăng trưởng với tốc độ CAGR cao nhất trong giai đoạn 2021-2026.

Châu Á Thái Bình Dương nắm giữ thị phần cao nhất vào năm 2021.

INEOS, Công ty TNHH hóa chất Liyang Qingfeng Fine, Công ty TNHH hóa chất Changsha Weichuang, Công ty TNHH công nghiệp hóa chất Haimen Wuyang, Tập đoàn Nissei là những công ty lớn hoạt động trên thị trường Natri Thiosulphate.

close-icon
80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!