Thị trường thiết bị kiểm soát bạo loạn - Tăng trưởng, Xu hướng, Tác động và Dự báo của COVID-19 (2023 - 2028)

Thị trường Thiết bị Kiểm soát Bạo loạn được phân đoạn theo Loại Sản phẩm (Thiết bị Bảo vệ Cá nhân, Thiết bị Tấn công), Người dùng cuối (Cơ quan Thực thi Pháp luật, Lực lượng Đặc biệt) và Địa lý.

Ảnh chụp thị trường

riot control equipment market
Study Period: 2018-2027
Fastest Growing Market: Europe
Largest Market: North America
CAGR: > 4 %

Major Players

rd-img

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

setting-icon

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Tổng quan thị trường

Thị trường thiết bị kiểm soát bạo động được dự đoán sẽ đạt tốc độ CAGR trên 4% trong giai đoạn dự báo.

 • Sự bất mãn ngày càng tăng đối với chính quyền địa phương ở các nước, như Nigeria, Nam Phi, Pháp, Haiti, Malaysia và Sudan, đang dẫn đến gia tăng bạo lực và bạo loạn, điều này tạo ra nhu cầu về thị trường thiết bị kiểm soát bạo loạn.
 • Sự phát triển của các loại vũ khí tiên tiến ít sát thương hơn, cùng với các phương tiện bay không người lái cho mục đích giám sát và tấn công, như thả đạn tốc độ thấp, bình xịt hơi cay và các loại vũ khí ít sát thương khác, có thể giúp tăng trưởng thị trường trong giai đoạn dự báo.

Phạm vi của Báo cáo

Thị trường thiết bị kiểm soát bạo động bao gồm tất cả các thiết bị được sử dụng bởi cảnh sát, quân đội hoặc các lực lượng an ninh khác để giải tán, kiểm soát và bắt giữ những người có liên quan đến bạo loạn, biểu tình hoặc biểu tình. Thị trường được phân thành thiết bị bảo vệ cá nhân và thiết bị tấn công. Phân khúc thiết bị tấn công khác bao gồm các phương tiện kiểm soát bạo động và UAV kiểm soát bạo động.

 

Product Type
Personal Protective Equipment
Vests
Helmets
Gas Masks
Shields
Offensive Equipment
Area Denial
Anti-vehicle
Anti-personnel
Ammunition
Rubber Bullets
Wax Bullets
Plastic Bullets
Bean Bag Rounds
Sponge Grenade
Explosives
Flash Bang Grenades
Sting Grenades
Gases and Sprays
Water Canons
Scent-based Weapons
Tear Gas
Pepper Spray
Directed Energy Weapons
Electroshock Weapons
Other Offensive Equipment
End-user
Law Enforcement
Special Forces
Geography
North America
United States
Canada
Europe
United Kingdom
France
Germany
Italy
Rest of Europe
Asia-Pacific
China
India
Japan
South Korea
Rest of Asia-Pacific
Latin America
Brazil
Mexico
Rest of Latin America
Middle-East and Africa
Saudi Arabia
United Arab Emirates
South Africa
Qatar
Rest of Middle-East and Africa

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Phân khúc Thiết bị Tấn công Dự kiến ​​sẽ Có mức Tăng trưởng Cao nhất Trong Giai đoạn Dự báo

Mảng thiết bị tấn công dự kiến ​​sẽ đạt CAGR cao nhất trong giai đoạn dự báo. Các lực lượng vũ trang đã được triển khai trong các tình huống đòi hỏi sự kiềm chế tuyệt đối. Do đó, cần phải sử dụng vũ lực trong khi hạn chế thương vong, trong đó nhấn mạnh đến sự cần thiết của các thiết bị kiểm soát bạo loạn tiên tiến. Vũ khí trong tương lai có thể dựa vào công nghệ và chiến lược. Một số thiết bị kiểm soát bạo loạn hiện đang được phát triển là thiết bị đánh lạc hướng quang học, công nghệ từ chối chủ động, tia laser và tia sáng do tia laser gây ra, và âm học tập trung. Kênh plasma cảm ứng bằng laser (LIPC), một vũ khí điện giật, sử dụng tia laser, khi bắn vào khí quyển sẽ làm nở các chất khí để ion hóa thành plasma, tạo thành một kênh dẫn điện.

 

Riot Control Equipment_segment

Châu Âu được kỳ vọng sẽ có mức tăng trưởng cao nhất trong suốt thời kỳ dự báo

Khu vực châu Âu được dự đoán sẽ có mức tăng trưởng cao nhất trong thời gian dự báo. Một số quốc gia ở châu Âu, như Pháp, Vương quốc Anh, Hy Lạp, Romania và Bỉ, trong số những quốc gia khác, tham gia vào các cuộc bạo loạn và biểu tình, do không hài lòng với chính phủ. Gần đây, vào tháng 8 năm 2018, 50.000 đến 80.000 người đã tụ tập, trong đó có nhiều kiều bào Romania để phản đối việc ghép người ở Bucharest. Những người biểu tình cố gắng vượt qua hàng rào cảnh sát, và các sĩ quan mặc đồ chống bạo động đã đáp trả bằng hơi cay, bình xịt hơi cay và vòi rồng để kiểm soát đám đông. Những trường hợp ngày càng gia tăng như vậy ở khu vực này đang thúc đẩy việc mua sắm và triển khai các thiết bị kiểm soát bạo loạn.

 

Riot Control Equipment_geography

Bối cảnh cạnh tranh

Thị trường thiết bị kiểm soát bạo động bị phân mảnh vừa phải, với nhiều người chơi cung cấp các loại sản phẩm khác nhau, như đồ bảo hộ và thiết bị tấn công, như thiết bị không sát thương. Một số người chơi nổi bật trong thị trường thiết bị kiểm soát bạo động là Condor Non-lethal Technologies, The Safariland Group, LRAD Corp., Blackhawk và Combine Systems Inc. trọng lượng nhẹ hơn với sức mạnh tốt hơn có thể giúp các cầu thủ giành được thị phần. Hơn nữa, sự hợp nhất của thị trường, do sự sáp nhập và mua lại của các bên tham gia thị trường, dự kiến ​​sẽ làm tăng thêm sự cạnh tranh trên thị trường.

Những người chơi chính

 1. Condor Non-lethal Technologies

 2. Safariland, LLC

 3. Genasys Inc

 4. Blackhawk

 5. Combined Systems Inc.

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

riot control equipment market

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Study Assumptions

  2. 1.2 Scope of the Study

 2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

 3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

 4. 4. MARKET DYNAMICS

  1. 4.1 Market Overview

  2. 4.2 Market Drivers

  3. 4.3 Market Restraints

  4. 4.4 Porter's Five Forces Analysis

   1. 4.4.1 Bargaining Power of Buyers/Consumers

   2. 4.4.2 Bargaining Power of Suppliers

   3. 4.4.3 Threat of New Entrants

   4. 4.4.4 Threat of Substitute Products

   5. 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

 5. 5. MARKET SEGMENTATION

  1. 5.1 Product Type

   1. 5.1.1 Personal Protective Equipment

    1. 5.1.1.1 Vests

    2. 5.1.1.2 Helmets

    3. 5.1.1.3 Gas Masks

    4. 5.1.1.4 Shields

   2. 5.1.2 Offensive Equipment

    1. 5.1.2.1 Area Denial

     1. 5.1.2.1.1 Anti-vehicle

     2. 5.1.2.1.2 Anti-personnel

    2. 5.1.2.2 Ammunition

     1. 5.1.2.2.1 Rubber Bullets

     2. 5.1.2.2.2 Wax Bullets

     3. 5.1.2.2.3 Plastic Bullets

     4. 5.1.2.2.4 Bean Bag Rounds

     5. 5.1.2.2.5 Sponge Grenade

    3. 5.1.2.3 Explosives

     1. 5.1.2.3.1 Flash Bang Grenades

     2. 5.1.2.3.2 Sting Grenades

    4. 5.1.2.4 Gases and Sprays

     1. 5.1.2.4.1 Water Canons

     2. 5.1.2.4.2 Scent-based Weapons

     3. 5.1.2.4.3 Tear Gas

     4. 5.1.2.4.4 Pepper Spray

    5. 5.1.2.5 Directed Energy Weapons

    6. 5.1.2.6 Electroshock Weapons

    7. 5.1.2.7 Other Offensive Equipment

  2. 5.2 End-user

   1. 5.2.1 Law Enforcement

   2. 5.2.2 Special Forces

  3. 5.3 Geography

   1. 5.3.1 North America

    1. 5.3.1.1 United States

    2. 5.3.1.2 Canada

   2. 5.3.2 Europe

    1. 5.3.2.1 United Kingdom

    2. 5.3.2.2 France

    3. 5.3.2.3 Germany

    4. 5.3.2.4 Italy

    5. 5.3.2.5 Rest of Europe

   3. 5.3.3 Asia-Pacific

    1. 5.3.3.1 China

    2. 5.3.3.2 India

    3. 5.3.3.3 Japan

    4. 5.3.3.4 South Korea

    5. 5.3.3.5 Rest of Asia-Pacific

   4. 5.3.4 Latin America

    1. 5.3.4.1 Brazil

    2. 5.3.4.2 Mexico

    3. 5.3.4.3 Rest of Latin America

   5. 5.3.5 Middle-East and Africa

    1. 5.3.5.1 Saudi Arabia

    2. 5.3.5.2 United Arab Emirates

    3. 5.3.5.3 South Africa

    4. 5.3.5.4 Qatar

    5. 5.3.5.5 Rest of Middle-East and Africa

 6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

  1. 6.1 Vendor Market Share

  2. 6.2 Company Profiles

   1. 6.2.1 Combined Systems Inc.

   2. 6.2.2 Desert Wolf

   3. 6.2.3 Axon Enterprise Inc.

   4. 6.2.4 Pacem Defense

   5. 6.2.5 Genasys Inc

   6. 6.2.6 Safariland, LLC

   7. 6.2.7 NonLethal Technologies Inc.

   8. 6.2.8 Condor Non-lethal Technologies

   9. 6.2.9 Blackhawk

   10. 6.2.10 Etienne Lacroix Group

   11. 6.2.11 Lamperd Less Lethal Inc

   12. 6.2.12 Security Devices International Inc*

  3. *List Not Exhaustive
 7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

**Subject to Availability
You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

Thị trường thiết bị kiểm soát bạo loạn được nghiên cứu từ năm 2018 - 2028.

Thị trường thiết bị kiểm soát bạo loạn đang tăng trưởng với tốc độ CAGR >4% trong 5 năm tới.

Châu Âu đang tăng trưởng với tốc độ CAGR cao nhất trong giai đoạn 2018 - 2028.

Bắc Mỹ nắm giữ thị phần cao nhất vào năm 2021.

Condor Non-lethal Technologies, Safariland, LLC, Genasys Inc, Combine Systems Inc., Pacem Defense là những công ty lớn hoạt động trong Thị trường thiết bị kiểm soát bạo loạn.

close-icon
80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!