Thị trường nguyên liệu rượu Bắc Mỹ - Tăng trưởng, Xu hướng, Tác động và Dự báo của COVID-19 (2023 - 2028)

Thị trường Thành phần Rượu ở Bắc Mỹ được phân khúc theo Loại Thành phần (Men, Enzyme, Chất tạo màu, Hương vị và Muối); theo Loại đồ uống (Bia, Rượu mạnh, Rượu) và theo Địa lý.

Ảnh chụp thị trường

North America Alcohol Ingredients Market - Summary
Study Period: 2016 - 2026
CAGR: 7.5 %

Major Players

rd-img

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

setting-icon

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and it's growth?

Tổng quan thị trường

Thị trường nguyên liệu rượu ở Bắc Mỹ đang tăng trưởng với tốc độ CAGR 7,5% trong giai đoạn dự báo (2020-2025).

 • Thị trường đã chứng kiến ​​sự tăng trưởng đáng kể do sự gia tăng số lượng người tiêu dùng tìm kiếm các sản phẩm mới, thú vị hơn so với các lựa chọn tinh thần thông thường của họ, do đó, thúc đẩy việc tạo ra doanh thu trên thị trường.
 • Thu nhập khả dụng ngày càng tăng của người tiêu dùng và nhận thức ngày càng tăng về việc uống rượu chất lượng cao hơn là những yếu tố chính thúc đẩy nhu cầu về các nguyên liệu cao cấp trong toàn khu vực.
 • Ý thức về thương hiệu của người tiêu dùng và sự gia tăng đáng kể trong chi tiêu bình quân đầu người dự kiến ​​sẽ thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường, trong giai đoạn dự báo.

Phạm vi của Báo cáo

Thị trường rượu bia Bắc Mỹ được phân chia theo loại thành phần thành men, enzym, chất tạo màu, hương vị và muối. Thị trường được phân khúc theo loại đồ uống như bia, rượu mạnh, rượu vang và thị trường cũng được phân khúc theo địa lý bao gồm Hoa Kỳ, Canada, Mexico và phần còn lại của Bắc Mỹ.

By Ingredient Type
Yeast
Enzymes
Colorants
Flavors & Salts
By Beverage Type
Beer
Spirits
Wine
By Geography
United States
Canada
Mexico
Rest of North America

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Sở thích ngày càng tăng đối với rượu thủ công trong khu vực

Rượu thủ công đang trở nên phổ biến trên toàn cầu chủ yếu ở các khu vực tiêu thụ lớn như Bắc Mỹ. Thị trường chủ yếu được thúc đẩy bởi nhu cầu từ người tiêu dùng trẻ tuổi. Những người tiêu dùng này tìm kiếm sự xác thực về chất lượng và kỹ thuật được sử dụng để sản xuất đồ uống có cồn, chẳng hạn như rượu mạnh. Các sản phẩm hàng loạt nhỏ đang ngày càng trở nên phổ biến, vì một trong bảy sản phẩm mới được giới thiệu vào năm 2016 là rượu thủ công hoặc hàng loạt nhỏ. Theo các nghiên cứu của Hội đồng rượu chưng cất, số lượng nhà máy chưng cất đã tăng khoảng 35% mỗi năm kể từ năm 2011, trong khi thị trường rượu mạnh thủ công đã tăng trưởng 19% mỗi năm kể từ năm 2015. Và trong khi tụt hậu so với mức thâm nhập tổng thể, thị trường rượu thủ công của Hoa Kỳ đã tăng trưởng khoảng 20% ​​mỗi năm theo giá trị kể từ năm 2012 và dự báo sẽ tăng trưởng khoảng 15% -20% mỗi năm cho đến năm 2022.

North America Alcohol Ingredients Market - 1

Hoa Kỳ thống trị thị trường

Việc tiêu thụ rượu đang đình trệ do người tiêu dùng ngày càng chú ý đến sức khỏe và tinh thần, điều này đã dẫn đến sở thích về chất lượng hơn số lượng. Nhóm hàng giá trị, chai dưới 12 USD, giảm nhẹ về mức tăng dần, nhưng các sản phẩm cao cấp (20 - 35 USD) và siêu cao cấp (35 USD trở lên) cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ về doanh số bán và tổng nhà cung cấp. Sở thích ngày càng tăng đối với rượu thủ công do xu hướng sử dụng đồ uống thử nghiệm cũng là một yếu tố chính thúc đẩy thị trường trong nước. Hiện có hơn 1.500 nhà máy chưng cất rượu thủ công ở Mỹ, đại diện nhiều nhất ở bờ biển phía tây.

North America Alcohol Ingredients Market - 2

Bối cảnh cạnh tranh

Thị trường nguyên liệu rượu ở Bắc Mỹ là một thị trường có tính cạnh tranh cao với sự hiện diện của nhiều công ty lớn khác nhau trên thị trường. Một số công ty lớn đang hoạt động trên thị trường là Công ty Archer Daniels Midland, Cargill, Koninklijke Dsm NV, Tập đoàn Dohler, Chr Hansen, v.v. Các công ty lớn hoạt động trên thị trường đang phát triển các sản phẩm sáng tạo để nâng cao chất lượng của sản phẩm cuối cùng và hiệu quả sản xuất .

Những người chơi chính

 1. ADM

 2. Cargill

 3. DSM

 4. Dohler Group SE

 5. Chr. Hansen Holding A/S

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

CL.png

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Study Assumptions & Market Definition

  2. 1.2 Scope of the Study

 2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

 3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  1. 3.1 Market Overview

 4. 4. MARKET DYNAMICS

  1. 4.1 Market Drivers

  2. 4.2 Market Restraints

  3. 4.3 Porter's Five Forces Analysis

   1. 4.3.1 Threat of New Entrants

   2. 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

   3. 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers

   4. 4.3.4 Threat of Substitute Products

   5. 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

 5. 5. MARKET SEGMENTATION

  1. 5.1 By Ingredient Type

   1. 5.1.1 Yeast

   2. 5.1.2 Enzymes

   3. 5.1.3 Colorants

   4. 5.1.4 Flavors & Salts

  2. 5.2 By Beverage Type

   1. 5.2.1 Beer

   2. 5.2.2 Spirits

   3. 5.2.3 Wine

  3. 5.3 By Geography

   1. 5.3.1 United States

   2. 5.3.2 Canada

   3. 5.3.3 Mexico

   4. 5.3.4 Rest of North America

 6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

  1. 6.1 Most Active Companies

  2. 6.2 Most Adopted Strategies

  3. 6.3 Market Share Analysis

  4. 6.4 Company Profiles

   1. 6.4.1 ADM

   2. 6.4.2 Cargill

   3. 6.4.3 DSM

   4. 6.4.4 Dohler Group SE

   5. 6.4.5 Chr. Hansen Holding A/S

   6. 6.4.6 Kerry Group

   7. 6.4.7 D.D. Williamson & Co., Inc.

   8. 6.4.8 Sensient Technologies Corporation

  5. *List Not Exhaustive
 7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

**Subject to Availability
You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

Thị trường Nguyên liệu Rượu Bắc Mỹ được nghiên cứu từ năm 2018 - 2028.

Thị trường Nguyên liệu Rượu Bắc Mỹ đang tăng trưởng với tốc độ CAGR là 7,5% trong 5 năm tới.

ADM, Cargill, DSM, Dohler Group SE, Chr. Hansen Holding A/S là những công ty lớn hoạt động tại Thị trường Thành phần Rượu Bắc Mỹ.

close-icon
80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!