North America Agriculture Adjuvants Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2022 - 2027)

Thị trường chất bổ trợ nông nghiệp Bắc Mỹ được phân khúc theo loại thành chất bổ trợ hoạt hóa và chất bổ trợ hữu ích và theo ứng dụng vào thuốc diệt cỏ, chất bổ trợ, chất bổ sung thuốc trừ sâu, chất bổ sung thuốc diệt nấm và những loại khác. Bằng cách ứng dụng cây trồng vào dựa trên cây trồng và không dựa trên cây trồng. Theo địa lý, thị trường được phân khúc thành Hoa Kỳ, Mexico, Canada và phần còn lại của Bắc Mỹ.

Ảnh chụp thị trường

Agriculture Adjuvants Market Report
Study Period: 2016 - 2026
Base Year: 2021
Largest Market: North America
CAGR: 5.5 %
North America Agriculture Adjuvants Market Key Players

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Tổng quan thị trường

Các chất bổ trợ nông nghiệp Bắc Mỹ dự kiến ​​sẽ đạt tốc độ CAGR là 5,5% trong giai đoạn dự báo. Sự phát triển trên thị trường Thuốc bổ trợ nông nghiệp Bắc Mỹ là kết quả của việc khu vực này là nơi tiêu thụ nhiều hóa chất nông nghiệp, hầu hết dành cho mục đích bổ trợ. Tuy nhiên, do các chính sách nghiêm ngặt trong khu vực về việc sử dụng hóa chất nông nghiệp, được kiểm soát bởi EPA và USDA cũng như xu hướng ngày càng tăng đối với việc sử dụng hóa chất hữu cơ trong nông nghiệp trong tương lai sẽ kìm hãm sự phát triển của thị trường phụ trợ nông nghiệp. Ví dụ, Mỹ thống trị thị trường Bắc Mỹ với thị phần lớn trong khi Canada là quốc gia phát triển nhanh nhất trên thị trường Thuốc bổ trợ nông nghiệp Bắc Mỹ.

Scope of the report

This report includes region-specific market assessments and competition analysis on global and regional scales. Market definition along with the identification of key drivers and restraints along with the rising prospective opportunities.

North America agriculture adjuvants market is segmented by type into activator adjuvants and utility adjuvants and by application into herbicide, adjuvants, insecticide adjuvants, fungicide adjuvants, and others. By crop application into crop-based and non-crop based. By geography, the market is segmented into the United States, Mexico, Canada and the rest of North America.

Type
Activator Adjuvants
Surfactants
Oil Adjuvants
Utility Adjuvants
Application
Herbicide Adjuvants
Insecticide Adjuvants
Fungicide Adjuvants
Other Applications
By Crop type into
Crops Based
Grains & Cereals
Fruits & Vegetables
Oil seeds
Other Applications
Non Crops Based
Turf & Ornamental Grass
Others
By Geography
North America
United States
Canada
Mexico
Rest of North America

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Chất bổ trợ kích hoạt là phân khúc phát triển nhanh nhất

Phân khúc chất bổ trợ hoạt hóa là phân khúc lớn nhất trong thị trường chất phụ trợ nông nghiệp trong giai đoạn dự báo. Chất bổ trợ hoạt hóa là chất bổ trợ nông nghiệp được sử dụng rộng rãi nhất, do việc sử dụng nhiều chất hoạt động bề mặt được sử dụng cho các công thức thuốc trừ sâu khác nhau. Hầu hết thuốc diệt cỏ cũng được trộn với chất hoạt động bề mặt để cải thiện đặc tính phun của chúng.

Việc sử dụng chất bổ trợ hoạt hóa sẽ dẫn đến giảm sức căng bề mặt dung dịch phun để tăng diện tích bề mặt tiếp xúc, tăng khả năng giữ nước phun và bảo vệ chất diệt cỏ trong dung dịch phun.

North America Agriculture Adjuvants Market Size

Nhu cầu ngày càng tăng về thuốc trừ sâu và hóa chất nông nghiệp

Sự phát triển trên thị trường Thuốc bổ trợ nông nghiệp Bắc Mỹ là kết quả của việc khu vực này là nơi tiêu thụ nhiều hóa chất nông nghiệp, hầu hết được sử dụng thông qua chất bổ trợ. Nhu cầu ngày càng tăng về năng suất nông nghiệp đang khuyến khích việc áp dụng các hóa chất, do đó làm tăng nhu cầu về chất bổ trợ.

Doanh thu từ thuốc trừ sâu và hóa chất nông nghiệp không ngừng tăng lên, điều này cho thấy sự tăng trưởng tích cực của thuốc trừ sâu, từ đó sẽ thúc đẩy thị trường Thuốc bổ trợ cho Nông nghiệp Bắc Mỹ trong giai đoạn dự báo.

Agriculture Adjuvants Market Analysis

Bối cảnh cạnh tranh

Thị trường Thuốc bổ trợ Bắc Mỹ bị phân tán với các công ty địa phương chiếm thị phần tối đa trên thị trường. Các công ty chủ chốt trên thị trường tập trung vào việc tung ra sản phẩm mới để phục vụ cho lượng người tiêu dùng rộng rãi hơn và mở rộng thị phần. Đầu tư vào nghiên cứu và phát triển các sản phẩm hiệu quả là một chiến lược khác được các nhà lãnh đạo thị trường áp dụng để nắm bắt thị trường.

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Study Assumptions & Market definition

  2. 1.2 Scope of the Study

 2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

 3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

 4. 4. MARKET DYNAMICS

  1. 4.1 Market Overview

  2. 4.2 Introduction to Market Drivers & Restraints

  3. 4.3 Market Drivers

  4. 4.4 Market Restraints

  5. 4.5 Porter's Five Forces Analysis

   1. 4.5.1 Bargaining Power of Suppliers

   2. 4.5.2 Bargaining Power of Buyers

   3. 4.5.3 Threat of New Entrants

   4. 4.5.4 Threat of Substitute Products

   5. 4.5.5 Competitive Rivalry

 5. 5. MARKET SEGMENTATION

  1. 5.1 Type

   1. 5.1.1 Activator Adjuvants

    1. 5.1.1.1 Surfactants

    2. 5.1.1.2 Oil Adjuvants

   2. 5.1.2 Utility Adjuvants

  2. 5.2 Application

   1. 5.2.1 Herbicide Adjuvants

   2. 5.2.2 Insecticide Adjuvants

   3. 5.2.3 Fungicide Adjuvants

   4. 5.2.4 Other Applications

  3. 5.3 By Crop type into

   1. 5.3.1 Crops Based

    1. 5.3.1.1 Grains & Cereals

    2. 5.3.1.2 Fruits & Vegetables

    3. 5.3.1.3 Oil seeds

    4. 5.3.1.4 Other Applications

   2. 5.3.2 Non Crops Based

    1. 5.3.2.1 Turf & Ornamental Grass

    2. 5.3.2.2 Others

  4. 5.4 By Geography

   1. 5.4.1 North America

    1. 5.4.1.1 United States

    2. 5.4.1.2 Canada

    3. 5.4.1.3 Mexico

    4. 5.4.1.4 Rest of North America

 6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

  1. 6.1 Market Share Analysis

  2. 6.2 Most Adopted Strategies

  3. 6.3 Company Profiles

   1. 6.3.1 Momentive Inc.

   2. 6.3.2 Corteva Agriscience US

   3. 6.3.3 Stepan Company

   4. 6.3.4 Croda International PLC

   5. 6.3.5 Adjuvant Plus Inc

   6. 6.3.6 Helena Chemical Company

   7. 6.3.7 Huntsman Corp.

   8. 6.3.8 Plant Health Technologies

   9. 6.3.9 Momentive Performance Materials Inc.

   10. 6.3.10 Winfield Solutions LLC

 7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

The North America Agricultural Adjuvants Market market is studied from 2016 - 2026.

The North America Agricultural Adjuvants Market is growing at a CAGR of 5.5% over the next 5 years.

North America holds highest share in 2021.

Momentive Inc, Stepan Company, Huntsman Corp, Helena Corp are the major companies operating in North America Agricultural Adjuvants Market.

80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!