Thị trường lò phản ứng sinh học di chuyển trên giường - Tăng trưởng, Xu hướng, Tác động và Dự báo của COVID-19 (2023 - 2028)

Thị trường được phân khúc theo Ứng dụng (Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD) / Loại bỏ COD, Nitrat hóa / khử nitơ và các ứng dụng khác), Công nghiệp cho người dùng cuối (Xử lý nước thải đô thị, Thực phẩm và Đồ uống, Bột giấy và Giấy, Chăm sóc sức khỏe, Hàng hải, Gia cầm và Nuôi trồng thủy sản và Các ngành dành cho người dùng cuối khác) và Địa lý (Châu Á - Thái Bình Dương, Bắc Mỹ, Châu Âu, Nam Mỹ, Trung Đông và Châu Phi).

Ảnh chụp thị trường

Moving Bed Bioreactor Market - Market Summary
Study Period: 2016 - 2026
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: North America
CAGR: > 15 %

Major Players

rd-img

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

setting-icon

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and it's growth?

Tổng quan thị trường

Thị trường lò phản ứng sinh học di chuyển giường (MBBR) dự kiến ​​sẽ đạt tốc độ CAGR khoảng 15%, trong giai đoạn dự báo. Một trong những yếu tố chính thúc đẩy thị trường được nghiên cứu là sự thiếu hụt nguồn nước ngọt ở các quốc gia khác nhau. Tuy nhiên, việc thiếu nhận thức và kinh phí để di chuyển các lò phản ứng sinh học trên giường có khả năng hạn chế thị trường.

 • Việc tưới tiêu kém hiệu quả trong nông nghiệp cũng có khả năng thúc đẩy nhu cầu về MBBR, trong giai đoạn dự báo.
 • Việc tăng cường nghiên cứu và phát triển trong các công nghệ xử lý nước có khả năng tạo cơ hội cho tăng trưởng thị trường trong những năm tới.
 • Bắc Mỹ thống trị thị trường bằng cách chiếm thị phần lớn.

Phạm vi của Báo cáo

Báo cáo thị trường lò phản ứng sinh học di chuyển bao gồm:

Application
Biochemical Oxygen Demand (BOD)/COD Removal
Nitrification/Denitrification
Other Applications
End-user Industry
Municipal Wastewater Treatment
Food and Beverage
Pulp and Paper
Healthcare
Marine
Poultry and Aquaculture
Other End-user Industries
Geography
Asia-Pacific
China
India
Japan
South Korea
ASEAN Countries
Rest of Asia-Pacific
North America
United States
Canada
Mexico
Europe
Germany
France
United Kingdom
Italy
Rest of the Europe
South America
Brazil
Argentina
Rest of South America
Middle-East and Africa
Saudi Arabia
South Africa
Rest of Middle-East and Africa

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Xử lý nước thải đô thị để thống trị thị trường

 • Sự tích tụ của các hợp chất nitơ và phốt pho, do xả nước thải, là một trong những nguyên nhân chính gây ô nhiễm trong các vùng nước, chẳng hạn như hồ và sông. Vì lý do này, MBBR đang được nhiều quốc gia thực hiện để xử lý nước thải đô thị.
 • Gần đây, MBBRs đã mời gọi các mối quan tâm nghiên cứu ngày càng tăng trong thực tế cho các ứng dụng của thành phố ở quy mô lớn hơn. Ứng dụng của nó đã trải qua nhiều mức độ sửa đổi và phát triển. Hơn nữa, vì sóng mang được sử dụng trong MBBR đóng một vai trò quan trọng trong hiệu suất tổng thể, việc chọn sóng mang hiệu quả nhất có thể nâng cao hiệu suất MBBR.
 • MBBR chủ yếu được sử dụng trong xử lý nước thải đô thị của hàng nghìn thành phố trên thế giới. Bắc Mỹ và Châu Âu đang thích ứng với công nghệ này với tốc độ nhanh hơn các khu vực khác. Các khu vực phát triển đang tích cực áp dụng các công nghệ mới.
 • Vì đây là công nghệ mới nên các khu vực phát triển đang sử dụng công nghệ này để thay thế các công nghệ cũ được sử dụng trong kế hoạch xử lý nước thải. Nước thải trong xử lý đô thị liên quan đến rất nhiều sinh khối. MBBR là một trong những giải pháp tốt nhất để xử lý rác thải sinh học.
 • Các khu vực phát triển của Bắc Mỹ và Châu Âu dự kiến ​​sẽ tiếp tục đà áp dụng công nghệ này. Việc áp dụng thành công công nghệ này, ở những khu vực này, cũng có trách nhiệm đối với sự thích ứng của nó ở các nước đang phát triển. 
 • Do đó, xử lý nước thải đô thị dự kiến ​​sẽ chiếm lĩnh thị trường trong giai đoạn dự báo.
Moving Bed Bioreactor Market Segmentation Trends

Bắc Mỹ thống trị thị trường

 • Bắc Mỹ đã chiếm thị phần lớn do sự hiện diện của các quốc gia phát triển, như Hoa Kỳ và Canada.
 • Thị trường Hoa Kỳ đã sử dụng MBBR từ những năm 1990 và đi tiên phong trong nhiều nghiên cứu và nhà máy thử nghiệm. Vì đất nước là nơi có nhiều công ty sản xuất đa quốc gia khác nhau, nên công nghệ sản xuất các thiết kế MBBR hiệu quả được phát triển ở đất nước này. Các thiết kế được phát triển cho nhiều mục đích sử dụng, chẳng hạn như xử lý nước đô thị, xử lý nước thải thực phẩm đã qua chế biến, xử lý nước thải từ bột giấy và giấy, v.v.  
 • Hoa Kỳ là một trong những quốc gia tiêu thụ nhiều nước nhất trên thế giới. Việc sử dụng nước ở Hoa Kỳ cho mục đích làm mát ước tính là 360 tỷ gallon mỗi ngày. Khoảng 80% ngành công nghiệp xử lý nước và nước thải của Hoa Kỳ được sở hữu và quản lý công khai.
 • Thị trường bao bì ở Hoa Kỳ được thúc đẩy bởi nhu cầu cao hơn từ các ngành thực phẩm và đồ uống, dược phẩm và thuốc chữa bệnh, túi bán lẻ và các sản phẩm không liên quan đến thực phẩm khác.
 • Ngành chăm sóc sức khỏe đã và đang là một trong những ngành công nghiệp chính của đất nước. Đây là một trong những ngành công nghiệp chuyên sâu về R&D nhất trên thế giới. Theo IFPMA, thị phần của ngành dược phẩm Hoa Kỳ dự kiến ​​sẽ tăng lên 41% vào năm 2020, trên quy mô toàn cầu.
 • Do đó, do nhu cầu ngày càng tăng từ các ngành công nghiệp người dùng cuối, Bắc Mỹ có khả năng thống trị thị trường trong giai đoạn dự báo.
Moving Bed Bioreactor Market Regional Trends

Bối cảnh cạnh tranh

Thị trường lò phản ứng sinh học di chuyển giường được củng cố vừa phải, vì thị phần được phân chia cho một số công ty. Một số công ty lớn của thị trường bao gồm Veolia, Evoqua Water Technologies LLC, Aquatech International LLC và Biowater Technology AS, và SUEZ, trong số những người khác.

Những người chơi chính

 1. Veolia

 2. Evoqua Water Technologies LLC

 3. Aquatech International LLC

 4. Biowater Technology AS

 5. SUEZ

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Moving Bed Bioreactor Market - Market Concentration

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Study Assumptions

  2. 1.2 Scope of the Study

 2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

 3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

 4. 4. MARKET DYNAMICS

  1. 4.1 Drivers

   1. 4.1.1 Lack of Freshwater Resources in Various Countries

   2. 4.1.2 Stringent Laws and Regulations on Emission

   3. 4.1.3 Inefficient Irrigation within Agriculture

  2. 4.2 Restraints

   1. 4.2.1 Lack of Awareness

   2. 4.2.2 Impact of COVID-19 Pandemic

  3. 4.3 Industry Value Chain Analysis

  4. 4.4 Porter's Five Forces Analysis

   1. 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers

   2. 4.4.2 Bargaining Power of Consumers

   3. 4.4.3 Threat of New Entrants

   4. 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services

   5. 4.4.5 Degree of Competition

  5. 4.5 Technological Snapshot

  6. 4.6 Regulatory Policy Analysis

 5. 5. MARKET SEGMENTATION

  1. 5.1 Application

   1. 5.1.1 Biochemical Oxygen Demand (BOD)/COD Removal

   2. 5.1.2 Nitrification/Denitrification

   3. 5.1.3 Other Applications

  2. 5.2 End-user Industry

   1. 5.2.1 Municipal Wastewater Treatment

   2. 5.2.2 Food and Beverage

   3. 5.2.3 Pulp and Paper

   4. 5.2.4 Healthcare

   5. 5.2.5 Marine

   6. 5.2.6 Poultry and Aquaculture

   7. 5.2.7 Other End-user Industries

  3. 5.3 Geography

   1. 5.3.1 Asia-Pacific

    1. 5.3.1.1 China

    2. 5.3.1.2 India

    3. 5.3.1.3 Japan

    4. 5.3.1.4 South Korea

    5. 5.3.1.5 ASEAN Countries

    6. 5.3.1.6 Rest of Asia-Pacific

   2. 5.3.2 North America

    1. 5.3.2.1 United States

    2. 5.3.2.2 Canada

    3. 5.3.2.3 Mexico

   3. 5.3.3 Europe

    1. 5.3.3.1 Germany

    2. 5.3.3.2 France

    3. 5.3.3.3 United Kingdom

    4. 5.3.3.4 Italy

    5. 5.3.3.5 Rest of the Europe

   4. 5.3.4 South America

    1. 5.3.4.1 Brazil

    2. 5.3.4.2 Argentina

    3. 5.3.4.3 Rest of South America

   5. 5.3.5 Middle-East and Africa

    1. 5.3.5.1 Saudi Arabia

    2. 5.3.5.2 South Africa

    3. 5.3.5.3 Rest of Middle-East and Africa

 6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

  1. 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements

  2. 6.2 Market Ranking Analysis

  3. 6.3 Strategies Adopted by Leading Players

  4. 6.4 Company Profiles

   1. 6.4.1 Aquapoint Inc.

   2. 6.4.2 Aquatech International LLC

   3. 6.4.3 AqWise - Wise Water Technologies Ltd

   4. 6.4.4 Applied Water Solutions Inc.

   5. 6.4.5 Biowater Technology AS

   6. 6.4.6 Evoqua Water Technologies LLC

   7. 6.4.7 Genesis Water Technologies

   8. 6.4.8 Headworks Inc.

   9. 6.4.9 Ovivo

   10. 6.4.10 SUEZ

   11. 6.4.11 Veolia

   12. 6.4.12 Wock-Oliver Inc.

   13. 6.4.13 World Water Works Inc.

  5. *List Not Exhaustive
 7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  1. 7.1 Increasing Demand from the Municipal and Manufacturing Sector

You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

Thị trường lò phản ứng sinh học giường di chuyển được nghiên cứu từ 2018 - 2028.

Thị trường lò phản ứng sinh học giường di chuyển đang tăng trưởng với tốc độ CAGR> 15% trong 5 năm tới.

Châu Á Thái Bình Dương đang tăng trưởng với tốc độ CAGR cao nhất trong giai đoạn 2018 - 2028.

Bắc Mỹ nắm giữ thị phần cao nhất vào năm 2021.

Veolia, Evoqua Water Technologies LLC, Aquatech International LLC, Biowater Technology AS, SUEZ là những công ty lớn hoạt động trong Thị trường lò phản ứng sinh học giường di chuyển.

close-icon
80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!