Thị trường Hóa chất Phòng thí nghiệm - Tăng trưởng, Xu hướng, Tác động và Dự báo của COVID-19 (2022 - 2027)

Thị trường hóa chất trong phòng thí nghiệm được phân khúc theo loại (Sinh học phân tử, Thử nghiệm cytokine và Chemokine, Phân tích carbohydrate, Hóa chất miễn dịch, Nuôi cấy tế bào / mô, Thử nghiệm môi trường, Hóa sinh và các loại khác), Ứng dụng (Công nghiệp, Học viện / Giáo dục, Chính phủ và Chăm sóc sức khỏe ( Dược phẩm)), và Địa lý (Châu Á - Thái Bình Dương, Bắc Mỹ, Châu Âu, Nam Mỹ và Trung Đông và Châu Phi). Báo cáo đưa ra quy mô thị trường và dự báo cho hóa chất phòng thí nghiệm về doanh thu (triệu USD) cho tất cả các phân khúc trên.

Ảnh chụp thị trường

Laboratory Chemicals Market - Market Summary
Study Period: 2017-2027
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: Europe
CAGR: >4 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Tổng quan thị trường

Thị trường hóa chất phòng thí nghiệm được dự đoán sẽ đạt tốc độ CAGR hơn 4% trong giai đoạn dự báo (2022-2027).

Sự bùng phát COVID-19 đã tác động tiêu cực đến thị trường vào năm 2020. Tuy nhiên, thị trường kể từ đó đã đạt đến mức trước đại dịch và dự kiến ​​sẽ tăng trưởng ổn định trong thời gian dự báo.

 • Thị trường hóa chất phòng thí nghiệm được thúc đẩy bởi các hoạt động R&D ngày càng tăng trong lĩnh vực khoa học sinh học và hóa học.
 • Việc sử dụng ngày càng nhiều trong xử lý nước thải cũng làm tăng tốc độ tăng trưởng của thị trường.
 • Tuy nhiên, sự sẵn có của các chất thay thế cho hóa chất phòng thí nghiệm có khả năng cản trở sự tăng trưởng của thị trường.
 • Những tiến bộ trong công nghệ, chẳng hạn như nuôi cấy tế bào, DNA tái tổ hợp và phương pháp điều trị sinh học, được dự đoán sẽ đóng vai trò là cơ hội cho thị trường trong tương lai.

Phạm vi của Báo cáo

Phạm vi của báo cáo thị trường hóa chất phòng thí nghiệm bao gồm phân đoạn theo loại, ứng dụng và địa lý. Báo cáo cũng bao gồm quy mô thị trường và dự báo cho thị trường ở 16 quốc gia trên các khu vực chính. Báo cáo đưa ra quy mô thị trường và dự báo cho hóa chất phòng thí nghiệm về doanh thu (triệu USD) cho tất cả các phân khúc trên.

Type
Molecular Biology
Cytokine and Chemokine Testing
Carbohydrate Analysis
Immunochemistry
Cell/Tissue Culture
Environmental Testing
Biochemistry
Other Types
Application
Industrial
Academia/Educational
Government
Healthcare (Pharmaceutical)
Geography
Asia-Pacific
China
India
Japan
South Korea
Rest of Asia-Pacific
North America
United States
Canada
Mexico
Europe
Germany
United Kingdom
Italy
France
Spain
Rest of Europe
South America
Brazil
Argentina
Rest of South America
Middle-East and Africa
Saudi Arabia
South Africa
Rest of Middle-East and Africa

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Ứng dụng công nghiệp để chứng kiến ​​sự tăng trưởng tiềm năng cao hơn

 • Hóa chất phòng thí nghiệm được sử dụng rộng rãi trong nhiều quy trình công nghiệp khác nhau, từ quá trình brom hóa đến nhiều phản ứng đông lạnh.
 • Một số quy trình phổ biến nhất sử dụng hóa chất trong phòng thí nghiệm bao gồm các chế phẩm axit clorua, cacboxyl hóa, phản ứng trao đổi ion, nitrat hóa, ghép Suzuki và tổng hợp ete của Williamson.
 • Những hóa chất này đóng một vai trò quan trọng trong quá trình tái kết tinh và chưng cất để sản xuất nhiều loại sản phẩm thương mại.
 • An toàn lao động và công nghiệp và phòng chống thiên tai đã dẫn đến việc tăng cường đầu tư vào bộ phận R&D để tạo ra các hóa chất mới bền vững như nhau và ít độc hại hơn đối với môi trường.
 • Do đó, nhu cầu ngày càng tăng từ lĩnh vực công nghiệp dự kiến ​​sẽ làm tăng nhu cầu về hóa chất phòng thí nghiệm.
Laboratory Chemicals Market - Segmentation Trends

Ý thống trị thị trường ở Châu Âu

 • Ngành công nghiệp Ý đã thay đổi đáng kể trong những năm qua, tự định hướng hướng ra thị trường quốc tế và tăng cường khả năng cạnh tranh.
 • Trọng tâm của nó là đặc biệt vào các lĩnh vực công nghệ trung bình đến cao (chẳng hạn như dược phẩm, cơ khí và công nghiệp hóa chất). Ngay cả trong các lĩnh vực truyền thống, ngành công nghiệp Ý tập trung vào sự đổi mới mạnh mẽ, bằng chứng là số lượng đơn đăng ký bằng sáng chế tăng mạnh.
 • Lĩnh vực sản xuất của Ý đã bắt đầu cải tạo các nhà máy sản xuất khác nhau, đặc biệt có tham chiếu đến công nghệ Công nghiệp 4.0, được hỗ trợ bởi các ưu đãi về thuế.
 • Kết quả có thể thấy rõ trong cán cân thương mại, gần như tăng gấp đôi trong thập kỷ qua và dự kiến ​​sẽ mở rộng vừa phải hơn nữa trong tương lai, đạt mức tăng 100 tỷ EUR.
 • Tất cả những phát triển như vậy dự kiến ​​sẽ thúc đẩy nhu cầu về hóa chất phòng thí nghiệm trong thời gian dự báo.
Laboratory Chemicals Market - Regional Trends

Bối cảnh cạnh tranh

Thị trường hóa chất phòng thí nghiệm được ước tính là bị phân mảnh một phần, với sự hiện diện của các công ty toàn cầu và địa phương. Các công ty lớn được công nhận trên thị trường hóa chất phòng thí nghiệm (không theo thứ tự cụ thể) bao gồm ITW Reagents Division, Merck KGaA, Beckman Coulter Inc., General Electric, và Avantor Inc.

Những người chơi chính

 1. ITW Reagents Division

 2. Merck KGaA

 3. General Electric

 4. Beckman Coulter Inc.

 5. Avantor Inc.

Laboratory Chemicals Market - Market Concentration

Bối cảnh cạnh tranh

Thị trường hóa chất phòng thí nghiệm được ước tính là bị phân mảnh một phần, với sự hiện diện của các công ty toàn cầu và địa phương. Các công ty lớn được công nhận trên thị trường hóa chất phòng thí nghiệm (không theo thứ tự cụ thể) bao gồm ITW Reagents Division, Merck KGaA, Beckman Coulter Inc., General Electric, và Avantor Inc.

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Study Assumptions

  2. 1.2 Scope of the Study

 2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

 3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

 4. 4. MARKET DYNAMICS

  1. 4.1 Drivers

   1. 4.1.1 Growing R&D Activities in the Field of Biological and Chemical Sciences

   2. 4.1.2 Increasing Usage in Wastewater Treatment

  2. 4.2 Restraints

   1. 4.2.1 Availability of Substitutes for Laboratory Chemicals

   2. 4.2.2 Other Restraints

  3. 4.3 Industry Value Chain Analysis

  4. 4.4 Porter's Five Forces Analysis

   1. 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers

   2. 4.4.2 Bargaining Power of Consumers

   3. 4.4.3 Threat of New Entrants

   4. 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services

   5. 4.4.5 Degree of Competition

 5. 5. MARKET SEGMENTATION

  1. 5.1 Type

   1. 5.1.1 Molecular Biology

   2. 5.1.2 Cytokine and Chemokine Testing

   3. 5.1.3 Carbohydrate Analysis

   4. 5.1.4 Immunochemistry

   5. 5.1.5 Cell/Tissue Culture

   6. 5.1.6 Environmental Testing

   7. 5.1.7 Biochemistry

   8. 5.1.8 Other Types

  2. 5.2 Application

   1. 5.2.1 Industrial

   2. 5.2.2 Academia/Educational

   3. 5.2.3 Government

   4. 5.2.4 Healthcare (Pharmaceutical)

  3. 5.3 Geography

   1. 5.3.1 Asia-Pacific

    1. 5.3.1.1 China

    2. 5.3.1.2 India

    3. 5.3.1.3 Japan

    4. 5.3.1.4 South Korea

    5. 5.3.1.5 Rest of Asia-Pacific

   2. 5.3.2 North America

    1. 5.3.2.1 United States

    2. 5.3.2.2 Canada

    3. 5.3.2.3 Mexico

   3. 5.3.3 Europe

    1. 5.3.3.1 Germany

    2. 5.3.3.2 United Kingdom

    3. 5.3.3.3 Italy

    4. 5.3.3.4 France

    5. 5.3.3.5 Spain

    6. 5.3.3.6 Rest of Europe

   4. 5.3.4 South America

    1. 5.3.4.1 Brazil

    2. 5.3.4.2 Argentina

    3. 5.3.4.3 Rest of South America

   5. 5.3.5 Middle-East and Africa

    1. 5.3.5.1 Saudi Arabia

    2. 5.3.5.2 South Africa

    3. 5.3.5.3 Rest of Middle-East and Africa

 6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

  1. 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements

  2. 6.2 Market Share(%)**/Ranking Analysis

  3. 6.3 Strategies Adopted by Leading Players

  4. 6.4 Company Profiles

   1. 6.4.1 Avantor Inc.

   2. 6.4.2 BD BioScience

   3. 6.4.3 Beckman Coulter Inc.

   4. 6.4.4 BiosYnth SRL

   5. 6.4.5 Carlo Erba Reagents SRL

   6. 6.4.6 GE Healthcare

   7. 6.4.7 ITW Reagents Division

   8. 6.4.8 Merck KGaA

   9. 6.4.9 Meridian Life Science Inc.

   10. 6.4.10 Mitsubishi Rayon Co. Ltd

   11. 6.4.11 Morphisto GmbH

   12. 6.4.12 PerkinElmer Inc.

   13. 6.4.13 R&D Systems

   14. 6.4.14 Sigma-Aldrich Corp.

   15. 6.4.15 UJIFILM Wako Chemicals

  5. *List Not Exhaustive
 7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  1. 7.1 Advancement in Technologies, such as Cell Culture, Recombinant DNA, and Biotherapeutics

  2. 7.2 Other Opportunities

**Subject to Availability
You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

The Laboratory Chemicals Market market is studied from 2017 - 2027.

The Laboratory Chemicals Market is growing at a CAGR of >4% over the next 5 years.

Asia Pacific is growing at the highest CAGR over 2021- 2026.

Europe holds highest share in 2021.

ITW Reagents Division, Merck KGaA, General Electric, Beckman Coulter Inc., Avantor Inc. are the major companies operating in Laboratory Chemicals Market.

80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!