Thị trường các sản phẩm Kraft Lignin - Tăng trưởng, Xu hướng, Tác động và Dự báo của COVID-19 (2023 - 2028)

Thị trường được phân khúc theo Ứng dụng (Phân bón & Thuốc trừ sâu, Polyme / Nhựa, Chất kết dính & Nhựa, Phenol & Chất dẫn xuất, Than hoạt tính, Sợi carbon và Các ứng dụng khác), và Địa lý (Châu Á - Thái Bình Dương, Bắc Mỹ, Châu Âu và các khu vực còn lại của Thế giới)

Ảnh chụp thị trường

kraft lignin products market
share button
Study Period: 2016 - 2026
Fastest Growing Market: North America
Largest Market: North America
CAGR: > 7 %

Major Players

rd-img

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

setting-icon

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and it's growth?

Tổng quan thị trường

Thị trường sản phẩm kraft lignin dự kiến ​​sẽ đạt tốc độ CAGR trên 7% trong giai đoạn dự báo. Yếu tố chính thúc đẩy thị trường được nghiên cứu là nhu cầu ngày càng tăng đối với sợi carbon. Chi phí chế biến cao hơn và thiếu nhận thức về việc sử dụng các sản phẩm kraft lignin được cho là sẽ cản trở sự tăng trưởng của thị trường được nghiên cứu.

 • Phân khúc ứng dụng phân bón & thuốc bảo vệ thực vật được kỳ vọng sẽ chiếm lĩnh thị trường.
 • Nhu cầu về than hoạt tính ngày càng tăng được ước tính sẽ thúc đẩy nhu cầu về kraft lignin, trong giai đoạn dự báo.
 • Bắc Mỹ dự kiến ​​sẽ thống trị thị trường được nghiên cứu, nắm giữ khoảng 40% thị phần và cũng được ước tính sẽ mở rộng trong giai đoạn dự báo.

Phạm vi của Báo cáo

Báo cáo sản phẩm kraft lignin bao gồm:

By Application
Fertilizers & Pesticides
Polymers/Plastics
Binders & Resins
Phenol & Derivatives
Activated carbon
Carbon fibers
Other Applications (Blends, Sorbents, etc.)
Geography
Asia-Pacific
China
India
Japan
South Korea
Rest of Asia-Pacific
North America
United States
Canada
Rest of North America
Europe
Germany
United Kingdom
France
Nordic Countries
Rest of Europe
Rest of the World
Brazil
Saudi Arabia
Rest of World

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Nhu cầu về phân bón và thuốc trừ sâu ngày càng tăng

 • Kraft lignin được sử dụng trong quá trình sản xuất phân bón và thuốc trừ sâu. Ví dụ, Urê được tạo thành từ 90‐99% urê 1‐10 lignin tính theo% trọng lượng.

 • Lignin được tiêu thụ trực tiếp hoặc được biến đổi về mặt hóa học, như một chất kết dính, chất phân tán cho thuốc trừ sâu hoặc thuốc diệt cỏ, chất nhũ hóa và như một chất cô lập kim loại nặng. Rượu đen từ quá trình nghiền bột Kraft và Sulfite đã được sử dụng làm nguồn cung cấp sulfit lignin và sulfit tương ứng.

 • Sản phẩm Kraft lignin đã được sử dụng như một chất phụ gia để phục hồi thảm thực vật trên sườn đường và các dãy núi. Lignin được nghiền thành bột và oxy hóa, khi trộn với các hóa chất khác, cũng được sử dụng như một chất giữ nước cho đất trong điều kiện đất khô có tính axit hoặc đất sa mạc, hoặc làm chất kết dính cho phân bón.

 • Kraft lignin được sử dụng nhiều làm lớp phủ phân bón giải phóng có kiểm soát, vì sản phẩm phụ này thể hiện các đặc tính khiến nó trở thành chất lý tưởng để bón trong đất cùng với các loại phân khoáng thông thường.

 • Về mặt địa lý, Bắc Mỹ dẫn đầu về tiêu thụ kraft lignin làm chất phụ gia urê. Sự bùng nổ nông nghiệp đáng kể đang diễn ra trong khu vực, dự kiến ​​sẽ thúc đẩy thị trường khu vực.

Kraft Lignin Products Market Segmentation Trends

Khu vực Bắc Mỹ thống trị thị trường

 • Khu vực Bắc Mỹ chiếm lĩnh thị phần. Bắc Mỹ là nhà sản xuất lớn nhất của các sản phẩm kraft lignin, chủ yếu là Canada và Hoa Kỳ.
 • Sự thay đổi trong ngành công nghiệp ưa thích sang các sản phẩm biobased, do nhu cầu giảm sự phụ thuộc vào các nguồn hóa thạch, dự kiến ​​sẽ tiếp tục là động lực chính cho tăng trưởng thị trường sản phẩm kraft lignin trong khu vực, trong giai đoạn dự báo.
 • Tại Canada, thặng dư lignin kraft khoảng 1,06 triệu tấn mỗi năm (sau khi đảm bảo nhu cầu lò hơi thu hồi của các nhà máy bột giấy) từ 23 nhà máy bột giấy, có thể được sử dụng để sản xuất các sản phẩm biobased giá trị gia tăng.
 • Nguồn cung cấp lignin kraft này có thể tạo ra ngành công nghiệp sản phẩm sinh học dựa trên lignin trị giá 1,5 tỷ USD, đây là một trong những cơ hội lớn trong tương lai. Thị trường dân cư đang phát triển ở Hoa Kỳ dự kiến ​​sẽ thúc đẩy nhu cầu đối với các sản phẩm kraft lignin từ lĩnh vực xây dựng của khu vực.
 • Hơn nữa, sự phục hồi ổn định của giá dầu dự kiến ​​sẽ làm tăng quá trình khoan trong khu vực, do đó, làm tăng nhu cầu về lignosulphonat trong ngành dầu khí.
 • Các yếu tố nói trên đang góp phần làm tăng nhu cầu tiêu thụ sản phẩm kraft lignin trong khu vực trong giai đoạn dự báo.
Kraft Lignin Products Market Regional Trends

Bối cảnh cạnh tranh

Thị trường sản phẩm kraft lignin được củng cố, với năm công ty hàng đầu chiếm 90% thị phần. Các công ty chủ chốt trên thị trường bao gồm Stora Enso, WestRock Company, LTD., Domtar Corporation, West Fraser và RISE.

Những người chơi chính

 1. Stora Enso

 2. WestRock Company

 3. Domtar Corporation

 4. West Fraser

 5. RISE

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

kraft lignin products market

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Study Deliverables

  2. 1.2 Study Assumptions

  3. 1.3 Scope of the Study

 2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

 3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

 4. 4. MARKET DYNAMICS

  1. 4.1 Drivers

   1. 4.1.1 Rising Demand for Carbon Fibers

  2. 4.2 Restraints

  3. 4.3 Industry Value-Chain Analysis

  4. 4.4 Porter's Five Forces Analysis

   1. 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers

   2. 4.4.2 Bargaining Power of Consumers

   3. 4.4.3 Threat of New Entrants

   4. 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services

   5. 4.4.5 Degree of Competition

  5. 4.5 Raw Material Analysis

 5. 5. MARKET SEGMENTATION

  1. 5.1 By Application

   1. 5.1.1 Fertilizers & Pesticides

   2. 5.1.2 Polymers/Plastics

   3. 5.1.3 Binders & Resins

   4. 5.1.4 Phenol & Derivatives

   5. 5.1.5 Activated carbon

   6. 5.1.6 Carbon fibers

   7. 5.1.7 Other Applications (Blends, Sorbents, etc.)

  2. 5.2 Geography

   1. 5.2.1 Asia-Pacific

    1. 5.2.1.1 China

    2. 5.2.1.2 India

    3. 5.2.1.3 Japan

    4. 5.2.1.4 South Korea

    5. 5.2.1.5 Rest of Asia-Pacific

   2. 5.2.2 North America

    1. 5.2.2.1 United States

    2. 5.2.2.2 Canada

    3. 5.2.2.3 Rest of North America

   3. 5.2.3 Europe

    1. 5.2.3.1 Germany

    2. 5.2.3.2 United Kingdom

    3. 5.2.3.3 France

    4. 5.2.3.4 Nordic Countries

    5. 5.2.3.5 Rest of Europe

   4. 5.2.4 Rest of the World

    1. 5.2.4.1 Brazil

    2. 5.2.4.2 Saudi Arabia

    3. 5.2.4.3 Rest of World

 6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

  1. 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements

  2. 6.2 Market Share Analysis**

  3. 6.3 Strategies Adopted by Leading Players

  4. 6.4 Company Profiles

   1. 6.4.1 Borregaard Lignotech

   2. 6.4.2 Domtar Corporation

   3. 6.4.3 Innventia Group

   4. 6.4.4 NIPPON PAPER INDUSTRIES CO. LTD

   5. 6.4.5 Rayonier Advanced Materials

   6. 6.4.6 Resolute forest products

   7. 6.4.7 Stora Enso

   8. 6.4.8 Suzano

   9. 6.4.9 UPM Biochemicals

   10. 6.4.10 West Fraser

   11. 6.4.11 WestRock Company

   12. 6.4.12 Weyerhaeuser Company

  5. *List Not Exhaustive
 7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  1. 7.1 Increasing Consumption of Activated Carbon

  2. 7.2 Other Opportunities

**Subject to Availability
You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

Thị trường Sản phẩm Kraft Lignin được nghiên cứu từ năm 2018 - 2028.

Thị trường Sản phẩm Lignin của Kraft đang tăng trưởng với tốc độ CAGR >7% trong 5 năm tới.

Bắc Mỹ đang tăng trưởng với tốc độ CAGR cao nhất trong giai đoạn 2018 - 2028.

Bắc Mỹ nắm giữ thị phần cao nhất vào năm 2021.

Stora Enso, WestRock Company, Domtar Corporation, West Fraser, RISE là những công ty lớn hoạt động trong Thị trường Sản phẩm Kraft Lignin.

close-icon
80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!