Thị trường dầu nhớt ô tô Canada - KÍCH THƯỚC, CHIA SẺ, TÁC ĐỘNG & DỰ BÁO COVID-19 ĐẾN NĂM 2026

Thị trường Dầu nhờn Ô tô Canada được phân khúc theo Loại xe (Xe thương mại, Xe máy, Xe chở khách) và theo Loại sản phẩm (Dầu động cơ, Mỡ bôi trơn, Dầu thủy lực, Dầu hộp số & Bánh răng)

Ảnh chụp thị trường

market-snapshot graph
https://s3.mordorlabs.com/study%20period/1629296433432_test~study_period_study_period.svg Study Period: 2015 - 2026
https://s3.mordorlabs.com/passenger_vehicles/1629285650768_test~passenger_vehicles_passenger_vehicles.svg Largest Share by Vehicle Type: Commercial Vehicles
https://s3.mordorlabs.com/passenger_vehicles/1629285650768_test~passenger_vehicles_passenger_vehicles.svg Fastest Growing by Vehicle Type: Passenger Vehicles
https://s3.mordorlabs.com/cagr/1629296433433_test~cagr_cagr.svg CAGR: 2.26 %

Major Players

major-player-company-image major-player-company-image major-player-company-image major-player-company-image

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Key Players

WHY BUY FROM US?
1. CRISP & INSIGHFUL
2. TRUE BOTTOM-UP
3. EXHAUSTIVENESS
4. TRANSPARENCY
5. CONVENIENCE

Tổng quan thị trường

Thị trường Dầu nhờn Ô tô Canada ở mức 407,85 triệu lít vào năm 2021 và dự kiến ​​đạt tốc độ CAGR là 2,26% để đạt 455,98 triệu lít vào năm 2026. Sự bùng phát của COVID-19 đã gây ra sự gián đoạn sản xuất lớn và ảnh hưởng tiêu cực đến sức mua của khách hàng tại Canada . Theo dữ liệu do Cơ quan Thống kê Canada và Hội đồng Công nghiệp Xe máy & Xe máy công bố, doanh số bán ô tô tại nước này đã chứng kiến ​​sự sụt giảm 19,88% trong giai đoạn 2019-2020.

 • Phân khúc lớn nhất theo loại xe - Xe thương mại : Lượng xe cao của xe tải loại 7-8 với động cơ diesel có khả năng tiêu thụ dầu nhờn cao đã dẫn đến thị phần xe thương mại cao.
 • Phân khúc nhanh nhất theo loại phương tiện - Phương tiện chở khách : Do các biện pháp ngăn cách xã hội đang được nới lỏng dần trong nước, việc sử dụng Phương tiện chở khách có thể sẽ tăng lên và do đó thúc đẩy tiêu thụ dầu nhờn của họ
 • Phân khúc lớn nhất theo loại sản phẩm - Dầu động cơ : Dầu động cơ là loại sản phẩm hàng đầu do yêu cầu về khối lượng lớn và khoảng thời gian xả thấp, vì nó được sử dụng cho các ứng dụng nhiệt độ cao và áp suất cao.
 • Phân khúc nhanh nhất theo loại sản phẩm - Chất lỏng thủy lực : Sự phục hồi dự kiến ​​của doanh số bán ô tô trong nước và việc sử dụng ngày càng tăng của đội xe hiện có có thể thúc đẩy nhu cầu về chất lỏng thủy lực trong tương lai.

Phạm vi của Báo cáo

By Vehicle Type
Commercial Vehicles
Motorcycles
Passenger Vehicles
By Product Type
Engine Oils
Greases
Hydraulic Fluids
Transmission & Gear Oils

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Phân khúc lớn nhất theo loại xe: Xe thương mại

 • Tại Canada, xe thương mại là loại xe dẫn đầu về tổng lượng dầu nhờn tiêu thụ trong giai đoạn 2015-2020. Xe thương mại chiếm khoảng 63,1% tổng lượng dầu nhờn tiêu thụ trong giai đoạn này. Việc sử dụng nhiều xe tải hạng 7 và hạng 8 với động cơ diesel có yêu cầu tiêu thụ dầu nhờn cao là nguyên nhân chính khiến loại xe thương mại dẫn đầu về tiêu thụ dầu nhờn.
 • Trong giai đoạn dự báo, phân khúc xe du lịch có thể sẽ là phân khúc xe tăng trưởng nhanh nhất và dự kiến ​​sẽ ghi nhận tốc độ CAGR là 2,96%. Doanh số bán xe chở khách ngày càng tăng vào năm 2021 do nhu cầu tăng cao trong năm 2020 và dự kiến ​​bổ sung năng lực sản xuất của các thương hiệu lớn, như Ford, GM và FCA, có thể sẽ là những yếu tố chính thúc đẩy tăng trưởng tiêu thụ dầu nhờn ở phân khúc xe du lịch.
rd-img

rd-img

Bối cảnh cạnh tranh

Thị trường Dầu nhờn Ô tô Canada khá hợp nhất, với năm công ty hàng đầu chiếm 82,33%. Các công ty lớn trong thị trường này là BP PLC (Castrol), ExxonMobil Corporation, HollyFrontier (dầu nhớt Petro ‑ Canada), Royal Dutch Shell Plc và Valvoline Inc. (được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái).

Những người chơi chính

 1. BP PLC (Castrol)

 2. ExxonMobil Corporation

 3. HollyFrontier (Petro‑Canada lubricants)

 4. Royal Dutch Shell Plc

 5. Valvoline Inc.

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

rd-img

Bối cảnh cạnh tranh

Thị trường Dầu nhờn Ô tô Canada khá hợp nhất, với năm công ty hàng đầu chiếm 82,33%. Các công ty lớn trong thị trường này là BP PLC (Castrol), ExxonMobil Corporation, HollyFrontier (dầu nhớt Petro ‑ Canada), Royal Dutch Shell Plc và Valvoline Inc. (được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái).

Table of Contents

 1. 1. Executive Summary & Key Findings

 2. 2. Introduction

  1. 2.1. Study Assumptions & Market Definition

  2. 2.2. Scope of the Study​

  3. 2.3. Research Methodology

 3. 3. Key Industry Trends

  1. 3.1. Automotive Industry Trends

  2. 3.2. Regulatory Framework

  3. 3.3. Value Chain & Distribution Channel Analysis

 4. 4. Market Segmentation

  1. 4.1. By Vehicle Type

   1. 4.1.1. Commercial Vehicles

   2. 4.1.2. Motorcycles

   3. 4.1.3. Passenger Vehicles

  2. 4.2. By Product Type

   1. 4.2.1. Engine Oils

   2. 4.2.2. Greases

   3. 4.2.3. Hydraulic Fluids

   4. 4.2.4. Transmission & Gear Oils

 5. 5. Competitive Landscape

  1. 5.1. Key Strategic Moves

  2. 5.2. Market Share Analysis

  3. 5.3. Company Profiles

   1. 5.3.1. Boss Lubricants

   2. 5.3.2. BP PLC (Castrol)

   3. 5.3.3. Chevron Corporation

   4. 5.3.4. ExxonMobil Corporation

   5. 5.3.5. FUCHS

   6. 5.3.6. HollyFrontier (Petro‑Canada lubricants)

   7. 5.3.7. Phillips 66 Lubricants

   8. 5.3.8. Royal Dutch Shell Plc

   9. 5.3.9. TotalEnergies

   10. 5.3.10. Valvoline Inc.

 6. 6. Appendix

  1. 6.1. Appendix-1 References

  2. 6.2. Appendix-2 List of Tables & Figures

 7. 7. Key Strategic Questions for Lubricants CEOs

List of Tables & Figures

 1. Figure 1:  
 2. VEHICLE POPULATION, NUMBER OF UNITS, CANADA, 2015 - 2026
 1. Figure 2:  
 2. COMMERCIAL VEHICLES POPULATION, NUMBER OF UNITS, CANADA, 2015 - 2026
 1. Figure 3:  
 2. MOTORCYCLES POPULATION, NUMBER OF UNITS, CANADA, 2015 - 2026
 1. Figure 4:  
 2. PASSENGER VEHICLES POPULATION, NUMBER OF UNITS, CANADA, 2015 - 2026
 1. Figure 5:  
 2. CANADA AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, BY VEHICLE TYPE, 2015-2026
 1. Figure 6:  
 2. CANADA AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, VOLUME SHARE (%), BY VEHICLE TYPE, 2020
 1. Figure 7:  
 2. CANADA AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, COMMERCIAL VEHICLES, 2015-2026
 1. Figure 8:  
 2. CANADA AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, COMMERCIAL VEHICLES, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020
 1. Figure 9:  
 2. CANADA AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, MOTORCYCLES, 2015-2026
 1. Figure 10:  
 2. CANADA AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, MOTORCYCLES, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020
 1. Figure 11:  
 2. CANADA AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, PASSENGER VEHICLES, 2015-2026
 1. Figure 12:  
 2. CANADA AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, PASSENGER VEHICLES, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020
 1. Figure 13:  
 2. CANADA AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, BY PRODUCT TYPE, 2015-2026
 1. Figure 14:  
 2. CANADA AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020
 1. Figure 15:  
 2. CANADA AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, ENGINE OILS, 2015-2026
 1. Figure 16:  
 2. CANADA AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, ENGINE OILS, VOLUME SHARE (%), BY VEHICLE TYPE, 2020
 1. Figure 17:  
 2. CANADA AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, GREASES, 2015-2026
 1. Figure 18:  
 2. CANADA AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, GREASES, VOLUME SHARE (%), BY VEHICLE TYPE, 2020
 1. Figure 19:  
 2. CANADA AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, HYDRAULIC FLUIDS, 2015-2026
 1. Figure 20:  
 2. CANADA AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, HYDRAULIC FLUIDS, VOLUME SHARE (%), BY VEHICLE TYPE, 2020
 1. Figure 21:  
 2. CANADA AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, TRANSMISSION & GEAR OILS, 2015-2026
 1. Figure 22:  
 2. CANADA AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, TRANSMISSION & GEAR OILS, VOLUME SHARE (%), BY VEHICLE TYPE, 2020
 1. Figure 23:  
 2. CANADA AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, MOST ACTIVE COMPANIES, BY NUMBER OF STRATEGIC MOVES, 2018 - 2021
 1. Figure 24:  
 2. CANADA AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, MOST ADOPTED STRATEGIES, 2018 - 2021
 1. Figure 25:  
 2. CANADA AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET SHARE(%), BY MAJOR PLAYERS, 2019

Market Definition

 • Vehicle Types - Passenger Vehicles, Commercial Vehicles and Motorcycles are the vehicle types considered under the automotive lubricants market.
 • Product Types - For the purpose of this study, lubricant products such as engine oils, transmission oils, greases and hydraulic fluids are taken into consideration.
 • Service Refill - Service refill is the primary factor considered while accounting the lubricant consumption for each of the vehicle segments, under the study.
 • Factory Fill - First lubricant fill-ups for newly produced vehicles are considered.

For any queries related to market definition, click here to schedule a call with our analysts.

Research Methodology

Mordor Intelligence follows a four-step methodology in all our reports.

 • Step-1: Identify Key Variables: The quantifiable key variables (industry and extraneous) pertaining to the specific product segment and country are selected from a group of relevant variables & factors based on desk research & literature review; along with primary expert inputs. These variables are further confirmed through regression modeling (wherever required).
 • Step-2: Build a Market Model: In order to build a robust forecasting methodology, the variables and factors identified in Step-1 are tested against available historical market numbers. Through an iterative process, the variables required for market forecast are set and the model is built on the basis of these variables.
 • Step-3: Validate and Finalize: In this important step, all market numbers, variables and analyst calls are validated through an extensive network of primary research experts from the market studied. The respondents are selected across levels and functions to generate a holistic picture of the market studied.
 • Step-4: Research Outputs: Syndicated Reports, Custom Consulting Assignments, Databases & Subscription Platforms

For any queries related to research methodology, click here to schedule a call with our analysts.

close-icon
80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!

WHY BUY FROM US?
card-img
01. Crisp, insightful analysis
Our focus is NOT on word count. We present only the key trends impacting the market so you don’t waste time finding a needle in the haystack.
card-img
04. Transparency
Know where your data comes from. Most market reports today hide the sources used behind the veil of a proprietary model. We proudly present them so you can trust our information.
card-img
02. True Bottom-Up Approach
We study the industry, not just the market. Our bottom-up approach ensures we have a broad and deep understanding of the forces that shape the industry.
card-img
05. Convenience
Tables belong in spreadsheets. Like you, we also believe that spreadsheets are better suited for data evaluation. We don't clutter our reports with data tables. We provide an excel document with each report that contains all the data used to analyze the market.
card-img
03. Exhaustive Data
Tracking a million data points on the lubricants industry. Our constant market tracking covers over 1 million+ data points spanning 45 countries and over 150 companies just for the lubricants industry.

Frequently Asked Questions

Thị trường dầu nhớt ô tô Canada được nghiên cứu từ năm 2015 - 2026.

Thị trường dầu nhớt ô tô Canada đang tăng trưởng với tốc độ CAGR là 2,26% trong 5 năm tới.

Xe thương mại đang tăng trưởng với tốc độ CAGR cao nhất trong giai đoạn 2015 - 2026.

Phương tiện chở khách chiếm thị phần cao nhất vào năm 2020.

BP PLC (Castrol), ExxonMobil Corporation, HollyFrontier (dầu nhớt của Petro‑Canada), Royal Dutch Shell Plc, Valvoline Inc. là những công ty lớn hoạt động tại Thị trường Dầu nhớt Ô tô Canada.