Thị trường theo dõi bệnh nhân Châu Á-Thái Bình Dương - Tăng trưởng, Xu hướng, Tác động và Dự báo của COVID-19 (2023 - 2028)

Thị trường Theo dõi Bệnh nhân Châu Á - Thái Bình Dương được phân đoạn theo Loại thiết bị, Ứng dụng (Tim mạch, Thần kinh, Hô hấp, Thai nhi và Trẻ sơ sinh, Quản lý Cân nặng và Theo dõi Thể chất, và Các Thiết bị khác), Người dùng Cuối và Địa lý.

Ảnh chụp thị trường

Market Snapshot
Study Period: 2018 - 2026
CAGR: 6.6 %

Major Players

rd-img

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

setting-icon

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and it's growth?

Tổng quan thị trường

Thị trường Giám sát Bệnh nhân Châu Á - Thái Bình Dương dự kiến ​​sẽ đạt tốc độ CAGR là 6,6% trong giai đoạn dự báo, do các yếu tố như gánh nặng rối loạn mãn tính ngày càng tăng và ngày càng ưa thích giám sát tại nhà và từ xa.

Các bệnh tim mạch là một trong những nguyên nhân hàng đầu làm gia tăng tỷ lệ mắc bệnh và tử vong ở Châu Á - Thái Bình Dương. Ước tính có khoảng 1,2 triệu (5,6%) người lớn Úc từ 18 tuổi trở lên có 1 hoặc nhiều tình trạng liên quan đến bệnh tim hoặc mạch máu, bao gồm đột quỵ, trong năm 2017–18, dựa trên dữ liệu tự báo cáo từ người Úc. Cơ sở dữ liệu về bệnh tật bệnh viện quốc gia của Viện Y tế và Phúc lợi (AIHW). Do đó gánh nặng ngày càng tăng của những căn bệnh như vậy dự kiến ​​sẽ làm tăng nhu cầu về các hệ thống giám sát trên thị trường trong giai đoạn dự báo.

Scope of the report

As per the scope of this report, patient monitoring devices are monitoring devices that continuously monitor the patient’s vital parameters, like blood pressure and heart rates, by using a medical monitor and collecting medical (and other) data from individuals. The Asia-Pacific Patient Monitoring Market is segmented by type of device, application, end-user and geography.

By Type of Device
Hemodynamic Monitoring Devices
Neuromonitoring Devices
Cardiac Monitoring Devices
Multi-parameter Monitors
Respiratory Monitoring Devices
Remote Patient Monitoring Devices
Other Types of Devices
By Application
Cardiology
Neurology
Respiratory
Fetal and Neonatal
Weight Management and Fitness Monitoring
Other Applications
By End-Users
Home Healthcare
Hospitals and Clinics
Other End-Users
Geography
Asia-Pacific
China
Japan
India
Australia
South Korea
Rest of Asia-Pacific

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Quản lý cân nặng & theo dõi thể chất được kỳ vọng sẽ cho thấy tỷ lệ tăng trưởng đáng kể trong giai đoạn dự báo

Người châu Á áp dụng lối sống ít vận động như lười vận động, ăn uống thiếu chất, tiêu thụ nhiều đường, v.v. đã dẫn đến nhiều bệnh mãn tính như tiểu đường, béo phì, bệnh tim mạch và những bệnh khác. Trung Quốc và Ấn Độ có dân số mắc bệnh tiểu đường cao nhất so với các quốc gia khác. Hơn nữa, gánh nặng dự kiến ​​sẽ tiếp tục gia tăng trong giai đoạn này.

Theo Liên đoàn Đái tháo đường Quốc tế, vào năm 2020, ở Ấn Độ có khoảng 77.005.600 trường hợp được đăng ký vì Đái tháo đường, chiếm khoảng 8,9% tổng dân số. Tương tự, theo Viện Y tế và Phúc lợi Úc, giai đoạn 2017-18, khoảng 67% người lớn từ 18 tuổi trở lên bị thừa cân và khoảng 25% trẻ em từ 2 tuổi đến 17 tuổi bị thừa cân ở Úc. Do đó, việc quản lý sức khỏe tổng thể của những bệnh nhân này trở nên cần thiết và do đó, những yếu tố này được cho là sẽ làm tăng nhu cầu về quản lý cân nặng và theo dõi thể lực.

Mordor Intelligence2

Bối cảnh cạnh tranh

Thị trường Giám sát Bệnh nhân Châu Á - Thái Bình Dương bị phân tán. Các công ty tham gia thị trường trong Thị trường Giám sát Bệnh nhân Châu Á - Thái Bình Dương là Koninklijke Philips NV, GE Healthcare, BPL Group, Mindray Medical International Co. Ltd., Nihon Kohden Corporation, Dragerwerk AG, Siemens Healthcare GmBH, Masimo, Schiller và Spacelabs Healthcare. Vào năm 2019, Mindray Medical International Co. Ltd., đã giới thiệu "Dòng BeneHeart C" để theo dõi nhịp tim.

Những người chơi chính

 1. Mindray Medical International Co. Ltd.

 2. Koninklijke Philips N.V.

 3. BPL Medical Technologies

 4. General Electric Company (GE Healthcare)

 5. Nihon Kohden Corporation

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Picture1.png

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Study Assumptions

  2. 1.2 Scope of the Study

 2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

 3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

 4. 4. MARKET DYNAMICS

  1. 4.1 Market Overview

  2. 4.2 Market Drivers

   1. 4.2.1 Rising Incidences of Chronic Diseases

   2. 4.2.2 Increasing Preference for Home and Remote Monitoring

  3. 4.3 Market Restraints

   1. 4.3.1 High Cost of Devices

  4. 4.4 Porter's Five Force Analysis

   1. 4.4.1 Threat of New Entrants

   2. 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

   3. 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers

   4. 4.4.4 Threat of Substitute Products

   5. 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

 5. 5. MARKET SEGMENTATION

  1. 5.1 By Type of Device

   1. 5.1.1 Hemodynamic Monitoring Devices

   2. 5.1.2 Neuromonitoring Devices

   3. 5.1.3 Cardiac Monitoring Devices

   4. 5.1.4 Multi-parameter Monitors

   5. 5.1.5 Respiratory Monitoring Devices

   6. 5.1.6 Remote Patient Monitoring Devices

   7. 5.1.7 Other Types of Devices

  2. 5.2 By Application

   1. 5.2.1 Cardiology

   2. 5.2.2 Neurology

   3. 5.2.3 Respiratory

   4. 5.2.4 Fetal and Neonatal

   5. 5.2.5 Weight Management and Fitness Monitoring

   6. 5.2.6 Other Applications

  3. 5.3 By End-Users

   1. 5.3.1 Home Healthcare

   2. 5.3.2 Hospitals and Clinics

   3. 5.3.3 Other End-Users

  4. 5.4 Geography

   1. 5.4.1 Asia-Pacific

    1. 5.4.1.1 China

    2. 5.4.1.2 Japan

    3. 5.4.1.3 India

    4. 5.4.1.4 Australia

    5. 5.4.1.5 South Korea

    6. 5.4.1.6 Rest of Asia-Pacific

 6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

  1. 6.1 Company Profiles

   1. 6.1.1 Koninklijke Philips N.V.

   2. 6.1.2 General Electric Company (GE Healthcare)

   3. 6.1.3 BPL Group

   4. 6.1.4 Mindray Medical International Co. Ltd.

   5. 6.1.5 Nihon Kohden Corporation

   6. 6.1.6 Dragerwerk AG

   7. 6.1.7 Siemens Healthcare GmBH

   8. 6.1.8 Schiller

   9. 6.1.9 Spacelabs Healthcare

  2. *List Not Exhaustive
 7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

**Competitive Landscape covers- Business Overview, Financials, Products and Strategies and Recent Developments
You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

Thị trường theo dõi bệnh nhân châu Á-Thái Bình Dương được nghiên cứu từ năm 2018 - 2028.

Thị trường theo dõi bệnh nhân châu Á-Thái Bình Dương đang tăng trưởng với tốc độ CAGR là 6,6% trong 5 năm tới.

Mindray Medical International Co. Ltd., Koninklijke Philips N.V., BPL Medical Technologies, General Electric Company (GE Healthcare), Nihon Kohden Corporation là những công ty lớn hoạt động trong Thị trường Theo dõi Bệnh nhân Châu Á-Thái Bình Dương.

close-icon
80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!