Thị trường Vitamin Thức ăn chăn nuôi Châu Phi - Tăng trưởng, Xu hướng, Tác động và Dự báo của COVID-19 (2023 - 2028)

Thị trường Vitamin Thức ăn Chăn nuôi Châu Phi được phân đoạn theo Loại (A, E, B, C và các loại khác), Loại động vật (Động vật nhai lại, Gia cầm, Lợn, Nuôi trồng thủy sản, Thức ăn cho Vật nuôi, Ngựa) và Địa lý (Nam Phi, Ai Cập và Các khu vực còn lại của Châu phi).

Ảnh chụp thị trường

Africa Feed Vitamins Market Overview
Study Period: 2016-2026
CAGR: 4.5 %

Major Players

rd-img

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

setting-icon

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Tổng quan thị trường

Thị trường vitamin thức ăn chăn nuôi ở Châu Phi ước tính đạt tốc độ CAGR là 4,5% trong giai đoạn dự báo (2021-2026). Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 đã làm chậm lại các hoạt động, do thiếu nhân viên và các hướng dẫn vệ sinh mới để vận hành và xử lý. Các công ty thức ăn chăn nuôi đã đảm bảo nguồn cung cấp cần thiết cho người chăn nuôi để bảo vệ sức khỏe và phúc lợi cho vật nuôi của họ và duy trì mức sản xuất tại các trang trại. Việc tiêu thụ thịt ngày càng tăng trong khu vực là động lực chính của thị trường cùng với việc nâng cao nhận thức của người chăn nuôi về lợi ích của các chất phụ gia thức ăn chăn nuôi. Nam Phi chiếm lĩnh thị trường về giá trị do có ngành chăn nuôi phát triển. Thị trường được củng cố với ít công ty nắm giữ thị phần lớn trên thị trường.

Scope of the report

Feed vitamins are supplements included in the animal feeds in small amounts for the overall growth, well-being, and performance of the livestock. The deficiency of vitamins can be adverse to the health of the animals and will also lead to a wide range of diseases. Vitamin supplements are considered necessary in animal feeds for all kinds of livestock, and this has traditionally fuelled the animal feed vitamin market. The Africa Feed Vitamins Market is segmented by Type (A, E, B, C, and Others), Animal Type (Ruminant, Poultry, Swine, Aquaculture, Pet Food, Horses), and Geography (South Africa, Egypt, and Rest of Africa).

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Tăng sản lượng hàng tồn kho trực tiếp thúc đẩy thị trường

Một số lượng lớn các nước châu Phi được đặc trưng bởi sự phát triển không ngừng của các ngành chăn nuôi và chế biến thịt. Thịt, trứng và sữa là nguồn chính của chế độ ăn uống ở nhiều nước Châu Phi. Sự hỗ trợ của chính phủ và nhu cầu từ các ngành công nghiệp chế biến thịt đang thúc đẩy sản xuất chăn nuôi trong khu vực. Ví dụ, số lượng gia súc được ghi nhận là 355,0 triệu con vào năm 2018, tăng lên 362,0 triệu con vào năm 2019. Vitamin thức ăn chăn nuôi đang trở nên phổ biến trong ngành chăn nuôi để cải thiện chất lượng thức ăn và sức khỏe vật nuôi. Do đó, ngành chăn nuôi đang phát triển đang đóng vai trò là động lực chính của thị trường.

Africa Feed Vitamins Market Latest Trends

Nam Phi thống trị thị trường

Nam Phi có ngành chăn nuôi phát triển tốt trong số tất cả các nước Châu Phi. Nó chiếm thị phần chính của thị trường vitamin thức ăn chăn nuôi. Nó có một ngành công nghiệp chăn nuôi theo định hướng thị trường bao gồm gia súc, sữa, lợn, cừu, dê và thỏ. Nó cũng có ngành chăn nuôi gia cầm và sữa rất phát triển. Quốc gia này có 126 triệu con gia súc, 52 triệu con dê và 13 triệu con lợn và 220 triệu con cừu, tương ứng vào năm 2019. Việc sản xuất liên tục động vật và gia tăng tiêu thụ thịt là xương sống cho ngành công nghiệp thức ăn chăn nuôi sinh tố của Nam Phi.

Africa Feed Vitamins Market Share

Bối cảnh cạnh tranh

Thị trường phụ gia thức ăn chăn nuôi ở châu Phi được củng cố với một số công ty nắm giữ thị phần chính. Vitafor Nv, BASF SE, Pfizer, Inc., Pharmavite và Zinpro Corporation là một số công ty hàng đầu trong khu vực. Ra mắt sản phẩm mới, sáp nhập & mua lại và hợp tác là những chiến lược chính được các công ty hàng đầu trên thị trường này áp dụng.

Những người chơi chính

 1. Zinpro Corporation

 2. Vitafor

 3. Pharmavite

 4. Pfizer

 5. BASF SE

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Africa Feed Vitamins Market Analysis

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

  2. 1.2 Scope of the Study

 2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

 3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

 4. 4. MARKET DYNAMICS

  1. 4.1 Market Overview

  2. 4.2 Market Drivers

  3. 4.3 Market Restraints

  4. 4.4 Porter's Five Force Analysis

   1. 4.4.1 Threat of New Entrants

   2. 4.4.2 Bargaining Power of Buyers

   3. 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers

   4. 4.4.4 Threat of Substitute Products

   5. 4.4.5 Competitive Rivalry

 5. 5. MARKET SEGMENTATION

  1. 5.1 Type

   1. 5.1.1 A

   2. 5.1.2 E

   3. 5.1.3 B

   4. 5.1.4 C

   5. 5.1.5 Others

  2. 5.2 Animal Type

   1. 5.2.1 Ruminant

   2. 5.2.2 Poultry

   3. 5.2.3 Swine

   4. 5.2.4 Horse

   5. 5.2.5 Others

  3. 5.3 Geography

   1. 5.3.1 South Africa

   2. 5.3.2 Egypt

   3. 5.3.3 Others

 6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

  1. 6.1 Most Adopted Strategies

  2. 6.2 Market Share Analysis

  3. 6.3 Company Profiles

   1. 6.3.1 Adisseo France S.A.S (France)

   2. 6.3.2 Archer Daniels Midland Co. (US)

   3. 6.3.3 Bactolac Pharmaceutical, Inc. (US)

   4. 6.3.4 BASF SE (Germany)

   5. 6.3.5 DSM Nutritional Products Ltd. (Switzerland) II-77

   6. 6.3.6 Lonza Group Ltd. (Switzerland)

   7. 6.3.7 Attrium Innovations, Inc. (Canada)

   8. 6.3.8 GlaxoSmithKline Plc (UK)

   9. 6.3.9 Pfizer, Inc. (US)

   10. 6.3.10 Ferrosan Holdings A/S (Denmark)

   11. 6.3.11 Pharmavite LLC (US)

   12. 6.3.12 Royal DSM Nv

   13. 6.3.13 Vitafor Nv

   14. 6.3.14 Vitec Nutrition Ltd.

   15. 6.3.15 Zinpro Corporation

 7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 8. 8. AN ASSESSMENT OF COVID-19 IMPACT ON THE MARKET

You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

Thị trường Vitamin Thức ăn chăn nuôi Châu Phi được nghiên cứu từ năm 2018 - 2028.

Thị trường Vitamin Thức ăn chăn nuôi Châu Phi đang tăng trưởng với tốc độ CAGR là 4,5% trong 5 năm tới.

Zinpro Corporation, Vitafor, Pharmavite, Pfizer, BASF SE là những công ty lớn hoạt động tại Thị trường Vitamin Thức ăn chăn nuôi Châu Phi.

close-icon
80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!