Thị trường Sulphonamides - Tăng trưởng, Xu hướng, Tác động và Dự báo của COVID-19 (2023 - 2028)

Thị trường Sulphonamides được phân khúc theo Đường sử dụng (Uống, Thuốc bôi), Ứng dụng (Nhiễm trùng da, Nhiễm trùng đường tiêu hóa (GIT), Nhiễm trùng đường tiết niệu (UTI), Nhiễm trùng đường hô hấp (RTI), Khác) và Địa lý

Ảnh chụp thị trường Sulphonamides

Sulphonamides Market Size
Study Period: 2018 - 2026
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: North America
CAGR: 4.1 %

Major Players

Sulphonamides Market Key Players

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

setting-icon

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and it's growth?

Tổng quan thị trường

Thị trường Sulphonamides được nghiên cứu dự đoán sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR là gần 4,1%, trong giai đoạn dự báo.

Một số yếu tố thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường bao gồm tỷ lệ mắc các bệnh mãn tính ngày càng tăng trên toàn thế giới và các hoạt động R&D ngày càng tăng trong các công ty dược phẩm.

Các loại bệnh đa dạng, chủ yếu là bệnh tim mạch, bệnh truyền nhiễm, bệnh tiểu đường và các biến chứng liên quan đến thận, có tỷ lệ lưu hành cao trên toàn cầu. Do đó, sự gia tăng của một loạt các bệnh đa dạng ở tất cả các nhóm tuổi và gánh nặng của nó, trên toàn cầu, thúc đẩy nhu cầu đối với thị trường.

Đã có sự gia tăng trong việc sử dụng các công nghệ tiên tiến, chẳng hạn như thông lượng cao, tin sinh học và hóa học tổ hợp để xác định ứng viên thuốc tốt hơn. Việc khám phá ra thuốc đã phát triển đáng kể với các công nghệ mới nổi, giúp quá trình này trở nên tinh tế, chính xác và ít tốn thời gian hơn. Do tự động hóa, đầu đọc đa máy dò, phần cứng và phần mềm hình ảnh, sàng lọc thông lượng cao là một trong những công nghệ khám phá ma túy được sử dụng rộng rãi nhất.

Phạm vi của Báo cáo

Sulfonamit đề cập đến nhóm thuốc kháng sinh liên quan đến sulfa, được sử dụng để điều trị nhiễm trùng do vi khuẩn và một số bệnh nhiễm trùng do nấm. Thuốc Sulfa tiêu diệt vi khuẩn và nấm bằng cách can thiệp vào quá trình trao đổi chất của tế bào.

By Route of Administration
Oral
Topical
By Application
Skin Infections
Gastro Intestinal Tract (GIT) Infection
Urinary Tract Infection (UTI)
Respiratory Tract Infection (RTI)
Others
Geography
North America
United States
Canada
Mexico
Europe
Germany
United Kingdom
France
Italy
Spain
Rest of Europe
Asia-Pacific
China
Japan
India
Australia
South Korea
Rest of Asia-Pacific
Middle-East and Africa
GCC
South Africa
Rest of Middle-East and Africa
South America
Brazil
Argentina
Rest of South America

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Nhiễm trùng đường tiết niệu chiếm thị phần đáng kể trên thị trường Sulphonamides toàn cầu

Nhiễm trùng đường tiết niệu (UTI) ảnh hưởng đến đường tiết niệu. Đây là một trong những bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn phổ biến nhất, và nó phổ biến hơn ở phụ nữ so với nam giới. Nhiễm trùng tiểu được coi là một trong những nguyên nhân thường xuyên gây ra bệnh tật và tử vong trên toàn cầu. Tỷ lệ nhiễm trùng tiểu không biến chứng cao hơn đáng kể so với nhiễm trùng tiểu phức tạp tái phát. Tuy nhiên, tỷ lệ nhiễm trùng tiểu phức tạp dự kiến ​​sẽ gia tăng trong tương lai, do sự gia tăng của vi khuẩn kháng thuốc và sử dụng quá nhiều thuốc kháng sinh. Đa số các bác sĩ kê đơn sulphonamide để điều trị các trường hợp nhiễm trùng tiểu.

Sulphonamides Market Share

Bắc Mỹ thống trị Thị trường Sulphonamides Toàn cầu

Bắc Mỹ là một trong những thị trường lớn nhất cho các ngành nghiên cứu công nghệ y tế trên toàn cầu. Thị trường khổng lồ trong khu vực chủ yếu là do các hoạt động R&D ngày càng tăng trong ngành khoa học y tế. Đặc biệt tại Hoa Kỳ Dịch vụ Y tế và Nhân sinh (HHS), được quản lý bởi bộ phận cấp nội các của chính phủ liên bang Hoa Kỳ, rất tự do trong việc tài trợ và duy trì các nghiên cứu công nghệ trong khoa học y tế. Xây dựng dựa trên thành công này và tiếp tục hướng tới việc loại bỏ các bệnh tật và bệnh tật là rất quan trọng và điều này đã đóng góp vào thị phần lớn nhất của Bắc Mỹ.

Sulphonamides Market Analysis

Bối cảnh cạnh tranh

Thị trường Sulphonamides toàn cầu có tính cạnh tranh và bao gồm một số công ty lớn. Các công ty như AA Pharma Inc., Abbott Laboratories, F. Hoffmann-La Roche Ltd, GlaxoSmithKline plc, Lexine Technochem Pvt. Ltd., Mylan Pharmaceuticals, Pfizer Inc., Teva Pharmaceuticals USA, Inc., trong số những người khác, nắm giữ thị phần đáng kể trên thị trường.

Những người chơi chính

 1. F. Hoffmann-La Roche Ltd

 2. Pfizer Inc.

 3. Teva Pharmaceuticals USA, Inc.

 4. AA Pharma Inc.

 5. Lexine Technochem Pvt. Ltd.

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

 AA Pharma Inc., Abbott Laboratories, F. Hoffmann-La Roche Ltd, GlaxoSmithKline plc, Lexine Technochem Pvt. Ltd., Mylan Pharmaceuticals, Pfizer Inc., Teva Pharmaceuticals USA, Inc.

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Study Deliverables

  2. 1.2 Study Assumptions

  3. 1.3 Scope of the Study

 2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

 3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

 4. 4. MARKET DYNAMICS

  1. 4.1 Market Overview

  2. 4.2 Market Drivers

   1. 4.2.1 Increasing Prevalence of Chronic Diseases Worldwide

   2. 4.2.2 Growing R&D Activities in Pharmaceutical Companies

  3. 4.3 Market Restraints

   1. 4.3.1 Increasing Side Effects associated with the Use of Sulfa Drugs

   2. 4.3.2 Availability of Substitute Drugs

  4. 4.4 Porter's Five Force Analysis

   1. 4.4.1 Threat of New Entrants

   2. 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

   3. 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers

   4. 4.4.4 Threat of Substitute Products

   5. 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

 5. 5. MARKET SEGMENTATION

  1. 5.1 By Route of Administration

   1. 5.1.1 Oral

   2. 5.1.2 Topical

  2. 5.2 By Application

   1. 5.2.1 Skin Infections

   2. 5.2.2 Gastro Intestinal Tract (GIT) Infection

   3. 5.2.3 Urinary Tract Infection (UTI)

   4. 5.2.4 Respiratory Tract Infection (RTI)

   5. 5.2.5 Others

  3. 5.3 Geography

   1. 5.3.1 North America

    1. 5.3.1.1 United States

    2. 5.3.1.2 Canada

    3. 5.3.1.3 Mexico

   2. 5.3.2 Europe

    1. 5.3.2.1 Germany

    2. 5.3.2.2 United Kingdom

    3. 5.3.2.3 France

    4. 5.3.2.4 Italy

    5. 5.3.2.5 Spain

    6. 5.3.2.6 Rest of Europe

   3. 5.3.3 Asia-Pacific

    1. 5.3.3.1 China

    2. 5.3.3.2 Japan

    3. 5.3.3.3 India

    4. 5.3.3.4 Australia

    5. 5.3.3.5 South Korea

    6. 5.3.3.6 Rest of Asia-Pacific

   4. 5.3.4 Middle-East and Africa

    1. 5.3.4.1 GCC

    2. 5.3.4.2 South Africa

    3. 5.3.4.3 Rest of Middle-East and Africa

   5. 5.3.5 South America

    1. 5.3.5.1 Brazil

    2. 5.3.5.2 Argentina

    3. 5.3.5.3 Rest of South America

 6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

  1. 6.1 Company Profiles

   1. 6.1.1 AA Pharma Inc.

   2. 6.1.2 Abbott Laboratories

   3. 6.1.3 F. Hoffmann-La Roche Ltd

   4. 6.1.4 GlaxoSmithKline plc

   5. 6.1.5 Lexine Technochem Pvt. Ltd.

   6. 6.1.6 Mylan Pharmaceuticals

   7. 6.1.7 Pfizer Inc.

   8. 6.1.8 Teva Pharmaceuticals USA, Inc.

  2. *List Not Exhaustive
 7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

**Competitive Landscape covers- Business Overview, Financials, Products and Strategies and Recent Developments
You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

Thị trường Sulphonamides toàn cầu được nghiên cứu từ năm 2018 - 2028.

Thị trường Sulphonamides toàn cầu đang tăng trưởng với tốc độ CAGR là 4,1% trong 5 năm tới.

Châu Á Thái Bình Dương đang tăng trưởng với tốc độ CAGR cao nhất trong giai đoạn 2018 - 2028.

Bắc Mỹ nắm giữ thị phần cao nhất vào năm 2021.

Pfizer Inc., AA Pharma Inc., Akorn Operating Company LLC, Amneal Pharmaceuticals LLC, Teva Pharmaceuticals USA, Inc. là những công ty lớn hoạt động trên Thị trường Sulphonamides Toàn cầu.

close-icon
80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!