Thị trường Công nghệ Sinh sản Hỗ trợ (ART) - Tăng trưởng, Xu hướng, Tác động của COVID-19 và Dự báo (2022 - 2027)

Thị trường Công nghệ Sinh sản Hỗ trợ (ART) được Phân khúc theo Công nghệ (Thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), Thụ tinh Nhân tạo (AI-IUI), Thay thế Phôi Đông lạnh (FER) và những thứ khác), Theo Người dùng Cuối (Bệnh viện và Phòng khám Phụ sản ), và Địa lý

Ảnh chụp thị trường

 Assisted Reproductive Technology Market Size
Study Period: 2018 - 2026
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: Europe
CAGR: 7.5 %
Assisted Reproductive Technology Market Major Players

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Tổng quan thị trường

Một trong những yếu tố chính thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường ART là số ca vô sinh ngày càng tăng trên toàn thế giới. Ví dụ, theo ước tính của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), ở Hoa Kỳ, 12,1% phụ nữ trong độ tuổi từ 15-44 bị suy giảm khả năng sinh sản, trong khi 6,7% phụ nữ đã kết hôn ở cùng nhóm tuổi bị hiếm muộn. Điều này dự kiến ​​sẽ thúc đẩy nhu cầu về công nghệ ART. Do đó, sự gia tăng các trường hợp vô sinh trên toàn thế giới dự kiến ​​sẽ thúc đẩy tăng trưởng thị trường trong giai đoạn dự báo. Các yếu tố khác như sự gia tăng số lượng phụ nữ độc thân và các cặp đồng tính, đồng thời nâng cao nhận thức về IVF và mang thai hộ dự kiến ​​sẽ thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường trong giai đoạn dự báo.

Những tiến bộ về công nghệ cũng là một trong những yếu tố góp phần thúc đẩy thị trường tăng trưởng. Vào tháng 1 năm 2018, VitriCell SA thông báo đóng 1,2 triệu USD. Những khoản tiền này được kỳ vọng sẽ giúp công ty giới thiệu các sản phẩm dựa trên quá trình thủy tinh hóa vô trùng (kỹ thuật bảo quản lạnh tế bào mới). Điều này được kỳ vọng sẽ tác động tích cực đến thị trường ART trong những năm tới.

Phạm vi của Báo cáo

Công nghệ hỗ trợ sinh sản (ART) được sử dụng để điều trị vô sinh. Thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) là loại phổ biến và hiệu quả nhất của ART. Trong khi đó, tình trạng đa thai là biến chứng phổ biến nhất liên quan đến điều trị ARV. Các yếu tố chính thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường này là sự gia tăng số trường hợp vô sinh do béo phì, sự gia tăng căng thẳng và ô nhiễm, và số lượng người hút thuốc ngày càng tăng trên toàn thế giới.

By Technology
In Vitro-fertilization (IVF)
Artificial Insemination (AI-IUI)
Frozen Embryo Replacement (FER)
Others
By End Users
Hospital
Fertility Clinics
Geography
North America
United States
Canada
Mexico
Europe
Germany
United Kingdom
France
Italy
Spain
Rest of Europe
Asia-Pacific
China
Japan
India
Australia
South Korea
Rest of Asia-Pacific
Middle-East and Africa
GCC
South Africa
Rest of Middle-East and Africa
South America
Brazil
Argentina
Rest of South America

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Phân khúc Thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) được kỳ vọng sẽ tăng trưởng ổn định trong những năm dự báo

IVF dự kiến ​​sẽ phát triển trong giai đoạn dự báo do tỷ lệ thành công thủ tục cao cùng với sự tiến bộ liên tục. Ngày càng nhiều các phương pháp điều trị IVF đã khuyến khích nhiều nhà cung cấp bảo hiểm chi trả các thủ tục này hơn. Điều này cuối cùng đã dẫn đến giá cả cạnh tranh và đã điều chỉnh chi phí điều trị. Năm 2016, chính phủ Ontario đã công bố chương trình hỗ trợ sinh sản trị giá 50 triệu USD để chi trả điều trị IVF cho 5.000 người.

Thị trường được thúc đẩy bởi tỷ lệ vô sinh ngày càng tăng do thay đổi lối sống, các sáng kiến ​​của chính phủ nhằm cung cấp các chính sách bồi hoàn tốt hơn. Điều này được dự báo sẽ ảnh hưởng tích cực đến tăng trưởng thị trường trong những năm dự báo.

Assisted Reproductive Technology Market Trends

Châu Âu được kỳ vọng sẽ thống trị thị trường công nghệ sinh sản được hỗ trợ

Châu Âu thống trị thị trường ART và dự kiến ​​sẽ tiếp tục thống trị trong giai đoạn dự báo do nhận thức của người dân về điều trị vô sinh ngày càng cao, tiến bộ công nghệ, các sáng kiến ​​của chính phủ nhằm thúc đẩy các cơ sở ART phù hợp và số ca vô sinh ngày càng tăng trong khu vực. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) đã phát triển Kế hoạch Hành động Y tế Công cộng Quốc gia nhằm mục đích ngăn ngừa, phát hiện và quản lý các trường hợp vô sinh trên khắp thế giới. Hầu hết các nước thành viên EU coi vô sinh là một tình trạng y tế và quỹ chính sách quốc gia của họ bao gồm từ toàn bộ điều trị đến một số phần điều trị vô sinh. Tất cả các yếu tố nêu trên được kỳ vọng sẽ thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường này trong giai đoạn dự báo.

Assisted Reproductive Technology Market Growth

Bối cảnh cạnh tranh

Người chơi chính trong thị trường Công nghệ sinh sản được hỗ trợ (ART) bao gồm - Trung tâm Bloom IVF, CooperSurgical Inc., Ferring BV, Hamilton Thorne Inc., FUJIFILM Irvine Scientific, Inc., Laboratoire CCD, Microm Ltd, Nidacon International AB, OvaScience Inc., và Vitrolife.

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Study Deliverables

  2. 1.2 Study Assumptions

  3. 1.3 Scope of the Study

 2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

 3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

 4. 4. MARKET DYNAMICS

  1. 4.1 Market Overview

  2. 4.2 Market Drivers

   1. 4.2.1 Increasing Number of Infertility Cases

   2. 4.2.2 Rise in Number of Single Women and Same-sex Couples

   3. 4.2.3 Increase in Awareness for IVF and Surrogacy

  3. 4.3 Market Restraints

   1. 4.3.1 High Cost and Socio-ethical Issues

   2. 4.3.2 Changing Government Regulations

  4. 4.4 Porter's Five Force Analysis

   1. 4.4.1 Threat of New Entrants

   2. 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

   3. 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers

   4. 4.4.4 Threat of Substitute Products

   5. 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

 5. 5. MARKET SEGMENTATION

  1. 5.1 By Technology

   1. 5.1.1 In Vitro-fertilization (IVF)

   2. 5.1.2 Artificial Insemination (AI-IUI)

   3. 5.1.3 Frozen Embryo Replacement (FER)

   4. 5.1.4 Others

  2. 5.2 By End Users

   1. 5.2.1 Hospital

   2. 5.2.2 Fertility Clinics

  3. 5.3 Geography

   1. 5.3.1 North America

    1. 5.3.1.1 United States

    2. 5.3.1.2 Canada

    3. 5.3.1.3 Mexico

   2. 5.3.2 Europe

    1. 5.3.2.1 Germany

    2. 5.3.2.2 United Kingdom

    3. 5.3.2.3 France

    4. 5.3.2.4 Italy

    5. 5.3.2.5 Spain

    6. 5.3.2.6 Rest of Europe

   3. 5.3.3 Asia-Pacific

    1. 5.3.3.1 China

    2. 5.3.3.2 Japan

    3. 5.3.3.3 India

    4. 5.3.3.4 Australia

    5. 5.3.3.5 South Korea

    6. 5.3.3.6 Rest of Asia-Pacific

   4. 5.3.4 Middle-East and Africa

    1. 5.3.4.1 GCC

    2. 5.3.4.2 South Africa

    3. 5.3.4.3 Rest of Middle-East and Africa

   5. 5.3.5 South America

    1. 5.3.5.1 Brazil

    2. 5.3.5.2 Argentina

    3. 5.3.5.3 Rest of South America

 6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

  1. 6.1 Company Profiles

   1. 6.1.1 Bloom IVF Centre

   2. 6.1.2 CooperSurgical Inc.

   3. 6.1.3 Ferring B.V.

   4. 6.1.4 Hamilton Thorne Inc.

   5. 6.1.5 FUJIFILM Irvine Scientific, Inc.

   6. 6.1.6 Laboratoire CCD

   7. 6.1.7 Microm Ltd

   8. 6.1.8 Nidacon International AB

   9. 6.1.9 OvaScience Inc.

   10. 6.1.10 Vitrolife

  2. *List Not Exhaustive
 7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

**Competitive Landscape covers- Business Overview, Financials, Products and Strategies and Recent Developments

You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

The Assisted Reproductive Technology (ART) Market market is studied from 2018 - 2026.

The Assisted Reproductive Technology (ART) Market is growing at a CAGR of 7.5% over the next 5 years.

Asia Pacific is growing at the highest CAGR over 2021- 2026.

Europe holds highest share in 2021.

CooperSurgical Inc., FUJIFILM Irvine Scientific, Inc., Nidacon International AB, Hamilton Thorne Inc., Ferring B.V. are the major companies operating in Assisted Reproductive Technology (ART) Market.

80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!