Thị trường thiết bị chẩn đoán hình ảnh Châu Á-Thái Bình Dương - Tăng trưởng, Xu hướng, Tác động và Dự báo của COVID-19 (2023 - 2028)

Thị trường được phân khúc theo Sản phẩm (MRI, Chụp cắt lớp vi tính, Siêu âm, X-quang, Hình ảnh hạt nhân, Chụp huỳnh quang và Chụp nhũ ảnh), Ứng dụng, Người dùng cuối và Địa lý

Ảnh chụp thị trường

asia pacific diagnostic imaging equipment market share
Study Period: 2018 - 2026
CAGR: 7.5 %

Major Players

asia pacific diagnostic imaging equipment market key players

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

setting-icon

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Tổng quan thị trường

Thị trường bị ảnh hưởng nhiều bởi sự chú trọng ngày càng tăng vào chẩn đoán sớm. Việc phát hiện sớm các rối loạn mãn tính, như ung thư, làm tăng đáng kể cơ hội điều trị thành công. Do đó, lĩnh vực chăm sóc sức khỏe ở các nước đang phát triển đang nhấn mạnh vào việc phát hiện sớm những căn bệnh như vậy hơn là chi tiêu cho những phương pháp điều trị đắt tiền. Các tổ chức chính phủ đang tiến hành các chương trình nâng cao nhận thức về chẩn đoán sớm. Nhu cầu chẩn đoán bệnh sớm để điều trị hiệu quả, với số ca mắc bệnh mãn tính ngày càng gia tăng ở châu Á - Thái Bình Dương, có khả năng thúc đẩy thị trường chẩn đoán hình ảnh trong khu vực.

Phạm vi của Báo cáo

Chẩn đoán hình ảnh được sử dụng để chụp ảnh cấu trúc bên trong cơ thể con người, sử dụng bức xạ điện từ, để chẩn đoán chính xác bệnh nhân. Chẩn đoán hình ảnh sử dụng bức xạ để chẩn đoán và điều trị bệnh. Thị trường được nghiên cứu được thúc đẩy bởi một số yếu tố, chẳng hạn như tiến bộ công nghệ ngày càng tăng, bao gồm chụp X-quang cầm tay và MRI thẳng đứng, và sự quan tâm ngày càng tăng của các nhà nghiên cứu về thiết bị hình ảnh y tế.

By Modality
MRI
Low and mid field MRI systems (<1.5 T)
High field MRI systems (1.5-3 T)
Very High, and Ultra High Field MRI Systems (3T and more)
Computed Tomography
Low End Scanners (~16-Slice)
Mid Range Scanners (~64-Slice)
High End Scanners (128-Slice and More)
Ultrasound
2D Ultrasound
3D Ultrasound
Others
X-Ray
Analog Systems
Digital Systems
Nuclear Imaging
Positron Emission Tomography (PET)
Single Photon Emission Computed Tomography (SPECT)
Fluoroscopy
Mammography
By Application
Cardiology
Oncology
Neurology
Orthopedics
Gastroenterology
Gynecology
Other Applications
By End-User
Hospital
Diagnostic Centers
Others
Geography
Asia-Pacific
China
Japan
India
Australia
South Korea
Rest of Asia-Pacific

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

X-ray nắm bắt phân khúc chính trên thị trường

Chụp X-quang là một xét nghiệm y tế không xâm lấn giúp bác sĩ chẩn đoán và điều trị các tình trạng bệnh. Chụp ảnh bằng tia X bao gồm việc cho một phần cơ thể tiếp xúc với một liều lượng nhỏ bức xạ ion hóa để tạo ra hình ảnh bên trong cơ thể.

Các hệ thống hình ảnh X-quang dự kiến ​​sẽ phát triển trong những năm dự báo, do nhu cầu ngày càng tăng về hệ thống X-quang di động, các bộ nâng cấp trang bị thêm, sự tăng trưởng về số lượng bệnh viện và trung tâm chẩn đoán, tiến bộ trong công nghệ kỹ thuật số, không đau và không xâm lấn thủ tục, giá thấp so với các phương thức khác, dân số già gia tăng và tỷ lệ thương tật và bệnh tật ngày càng tăng.

asia pacific diagnostic imaging equipment market trends

Bối cảnh cạnh tranh

Các công ty lớn trong thị trường thiết bị chẩn đoán hình ảnh Châu Á - Thái Bình Dương bao gồm Carestream Health, Fujifilm Holdings Corporation, GE Healthcare, Hitachi Medical Corporation, Hologic, Inc., Koninklijke Philips NV, Shimadzu Corporation, Siemens AG, Canon Medical Systems Corporation và Shanghai United Imaging Healthcare Co., Ltd, trong số những người khác.

Những người chơi chính

 1. Carestream Health

 2. Fujifilm Holdings Corporation

 3. GE Healthcare

 4. Hitachi Medical Corporation

 5. Hologic, Inc

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Fujifilm Holdings Corporation, GE Healthcare, Hitachi Medical Corporation, Hologic, Inc., Koninklijke Philips N.V., Shimadzu Corporation

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Study Deliverables

  2. 1.2 Study Assumptions

  3. 1.3 Scope of the Study

 2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

 3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

 4. 4. MARKET DYNAMICS

  1. 4.1 Market Overview

  2. 4.2 Market Drivers

   1. 4.2.1 Rising Prevalence of Chronic Diseases

   2. 4.2.2 Technological Advancement in Imaging Modalities

   3. 4.2.3 Growing Emphasis on Early Diagnosis

  3. 4.3 Market Restraints

   1. 4.3.1 Lack of Skilled Radiologist

   2. 4.3.2 High Cost of Advanced Diagnostic Imaging Devices

  4. 4.4 Porter's Five Forces Analysis

   1. 4.4.1 Threat of New Entrants

   2. 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

   3. 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers

   4. 4.4.4 Threat of Substitute Products

   5. 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

 5. 5. MARKET SEGMENTATION

  1. 5.1 By Modality

   1. 5.1.1 MRI

    1. 5.1.1.1 Low and mid field MRI systems (<1.5 T)

    2. 5.1.1.2 High field MRI systems (1.5-3 T)

    3. 5.1.1.3 Very High, and Ultra High Field MRI Systems (3T and more)

   2. 5.1.2 Computed Tomography

    1. 5.1.2.1 Low End Scanners (~16-Slice)

    2. 5.1.2.2 Mid Range Scanners (~64-Slice)

    3. 5.1.2.3 High End Scanners (128-Slice and More)

   3. 5.1.3 Ultrasound

    1. 5.1.3.1 2D Ultrasound

    2. 5.1.3.2 3D Ultrasound

    3. 5.1.3.3 Others

   4. 5.1.4 X-Ray

    1. 5.1.4.1 Analog Systems

    2. 5.1.4.2 Digital Systems

   5. 5.1.5 Nuclear Imaging

    1. 5.1.5.1 Positron Emission Tomography (PET)

    2. 5.1.5.2 Single Photon Emission Computed Tomography (SPECT)

   6. 5.1.6 Fluoroscopy

   7. 5.1.7 Mammography

  2. 5.2 By Application

   1. 5.2.1 Cardiology

   2. 5.2.2 Oncology

   3. 5.2.3 Neurology

   4. 5.2.4 Orthopedics

   5. 5.2.5 Gastroenterology

   6. 5.2.6 Gynecology

   7. 5.2.7 Other Applications

  3. 5.3 By End-User

   1. 5.3.1 Hospital

   2. 5.3.2 Diagnostic Centers

   3. 5.3.3 Others

  4. 5.4 Geography

   1. 5.4.1 Asia-Pacific

    1. 5.4.1.1 China

    2. 5.4.1.2 Japan

    3. 5.4.1.3 India

    4. 5.4.1.4 Australia

    5. 5.4.1.5 South Korea

    6. 5.4.1.6 Rest of Asia-Pacific

 6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

  1. 6.1 Company Profiles

   1. 6.1.1 Carestream Health

   2. 6.1.2 FUJIFILM Holdings Corporation

   3. 6.1.3 GE Healthcare

   4. 6.1.4 Hitachi Medical Corporation

   5. 6.1.5 Hologic, Inc.

   6. 6.1.6 Koninklijke Philips N.V.

   7. 6.1.7 Shanghai United Imaging Healthcare Co., Ltd

   8. 6.1.8 Shimadzu Corporation

   9. 6.1.9 Siemens AG

   10. 6.1.10 Canon Medical Systems Corporation

  2. *List Not Exhaustive
 7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

**Subject to Availability
**Competitive Landscape covers- Business Overview, Financials, Products and Strategies, and Recent Developments
You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

Thị trường thiết bị chẩn đoán hình ảnh châu Á-Thái Bình Dương được nghiên cứu từ 2018 - 2028.

Thị trường thiết bị chẩn đoán hình ảnh châu Á-Thái Bình Dương đang tăng trưởng với tốc độ CAGR là 7,5% trong 5 năm tới.

Carestream Health, Fujifilm Holdings Corporation, Hologic, Inc, Koninklijke Philips N.V., GE Healthcare là những công ty lớn hoạt động tại Thị trường Thiết bị Chẩn đoán Hình ảnh Châu Á-Thái Bình Dương.

close-icon
80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!