Thị trường quản lý chất thải Châu Phi - Tăng trưởng, Xu hướng, Tác động và Dự báo của COVID-19 (2023 - 2028)

Châu Phi Thị trường quản lý chất thải được phân khúc theo loại chất thải (Chất thải công nghiệp, Chất thải rắn đô thị, Chất thải nguy hại, Chất thải điện tử, Chất thải nhựa, Chất thải y tế sinh học), theo các phương pháp Xử lý (Bãi chôn lấp, Đốt, Tái chế) - Tăng trưởng, Xu hướng và Dự báo (2019-2024)

Ảnh chụp thị trường

Market Snapshot
Study Period: 2016 - 2026
setting-icon

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and it's growth?

Tổng quan thị trường

Thị trường quản lý chất thải Châu Phi đang tăng trưởng đáng kể với% cagr và dự kiến ​​sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa trong giai đoạn dự báo với tỷ lệ thu gom chất thải trung bình chỉ là 55%. Hầu hết các dịch vụ thu gom chất thải rắn đô thị ở nhiều nước châu Phi đều không đủ. Với trung bình 57% CTRSH ở Châu Phi là chất thải hữu cơ dễ phân hủy sinh học, phần lớn chất thải này được đổ đi. Khoảng 90% chất thải phát sinh ở châu Phi được thải vào đất liền, điển hình là các bãi thải không được kiểm soát và có kiểm soát. Chỉ khoảng 4% chất thải được tạo ra ở châu Phi được tái chế, thường là do các tổ chức phi chính thức (cũng như tái sử dụng). Châu Phi gần đây đã trở thành bãi tập kết chất thải, đặc biệt là chất thải nguy hại, thường là từ các nước phát triển. Hơn 130 người đã chết trong vụ sập bãi rác ở châu Phi trong một năm qua, 2/3 trong số đó là phụ nữ.

Phạm vi của Báo cáo

Phân tích cơ sở đầy đủ về thị trường quản lý chất thải Châu Phi, bao gồm đánh giá nền kinh tế và đóng góp của các lĩnh vực trong nền kinh tế, tổng quan thị trường, ước tính quy mô thị trường cho các phân khúc chính và các xu hướng mới nổi trong các phân khúc thị trường, động lực thị trường được đề cập trong báo cáo.

By Waste type
Industrial waste
Municipal solid waste
E-waste
Plastic waste
Bio-medical waste
By Disposal methods
Collection
Landfill
Incineration
Recycling

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Nhu cầu ngày càng tăng đối với các dịch vụ thu gom rác thải hiệu quả ở Châu Phi

Vì chỉ có hơn 50% lượng rác thải tạo ra ở Châu Phi được thu gom nên các dịch vụ thu gom ở Châu Phi vẫn còn nhiều bất cập. Mô hình tiêu thụ thay đổi và hệ thống thu gom yếu hơn dẫn đến việc rò rỉ chất thải ra môi trường. Việc đổ rác bừa bãi ra các khu đô thị gây nguy cơ dịch bệnh, ngập lụt và ô nhiễm môi trường. Do việc thu gom chất thải phát sinh còn thiếu nên các hoạt động quản lý chất thải hiện nay đang gây ra những tác động đáng kể về mặt công nghệ, xã hội và môi trường.

Subtitle 1

Xu hướng tái chế gia tăng và các phương pháp tiếp cận sáng tạo để tái sử dụng chất thải đã thu gom ở Châu Phi

Liên minh châu Phi, một tổ chức đại diện cho tất cả các quốc gia có chủ quyền trên lục địa - có tầm nhìn rằng các quốc gia châu Phi sẽ tái chế ít nhất 50% chất thải đô thị mà họ tạo ra vào năm 2023 và phát triển các ngành công nghiệp tái chế chất thải đô thị. Chỉ tái chế 4% lượng rác thải tạo ra, châu Phi đã trở thành bãi rác thải, đặc biệt là rác thải độc hại, thường là từ các nước phát triển. Để giải quyết thách thức ngày càng tăng liên quan đến quản lý chất thải, châu Phi đã có các chính sách và chiến lược. Liên minh Châu Phi đã xuất bản “Chương trình nghị sự 2063: Châu Phi mà chúng ta muốn” vào năm 2013 và một phiên bản phổ biến vào năm 2015. Đây là một khuôn khổ chuyển đổi kinh tế-xã hội chiến lược cho lục địa và nhấn mạnh phát triển bền vững. “Kế hoạch Thực hiện Chương trình Nghị sự 2063 (2014–2023) vạch ra các mục tiêu cụ thể cần đạt được trong mười năm đầu tiên, bao gồm tham chiếu đến sự chuyển đổi dự kiến ​​của quản lý chất thải,” các tác giả của “Triển vọng Quản lý Chất thải Châu Phi” thông báo. Một mục tiêu là tỷ lệ tái chế rác thải đô thị là 50% vào năm 2023.

Recycling waste trend in African cities_Subtitle 2

Bối cảnh cạnh tranh

Châu Phi cần các nhà cung cấp quản lý chất thải hiệu quả đáp ứng các yêu cầu quy định và giải quyết các vấn đề chất thải một cách hiệu quả. 

Những người chơi chính

 1. Averda

 2. Enviroserv

 3. Interwaste

 4. WasteMart

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Africa Waste Management market

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Scope of the Study

  2. 1.2 Key Deliverables of the Study

  3. 1.3 Study Assumptions

 2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  1. 2.1 Analysis Methodology

  2. 2.2 Research Phases

 3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

 4. 4. MARKET OVERVIEW

  1. 4.1 Market Overview

  2. 4.2 Market Trends

  3. 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

  4. 4.4 Value Chain/ Supply Chain Analysis

 5. 5. MARKET DYNAMICS and INSIGHTS

  1. 5.1 Introduction

  2. 5.2 Drivers

  3. 5.3 Restraints

  4. 5.4 Opportunities

  5. 5.5 Insights on the Logisitcs support and development in the waste management industry in Africa

  6. 5.6 Insights on the strategies of the rising startups venturing into the African waste management industry

  7. 5.7 Technological advancement and innovation in the effective waste management

 6. 6. MARKET SEGMENTATION

  1. 6.1 By Waste type

   1. 6.1.1 Industrial waste

   2. 6.1.2 Municipal solid waste

   3. 6.1.3 E-waste

   4. 6.1.4 Plastic waste

   5. 6.1.5 Bio-medical waste

  2. 6.2 By Disposal methods

   1. 6.2.1 Collection

   2. 6.2.2 Landfill

   3. 6.2.3 Incineration

   4. 6.2.4 Recycling

 7. 7. INVESTMENT ANALYSIS

 8. 8. COMPETITIVE LANDSCAPE

  1. 8.1 Overview (Market Concentration and Major Players)

  2. 8.2 Company Profiles

   1. 8.2.1 Averda

   2. 8.2.2 Enviroserv

   3. 8.2.3 Interwaste

   4. 8.2.4 WasteMart

   5. 8.2.5 Universal Recycling Company

   6. 8.2.6 Desco

   7. 8.2.7 PETCO

   8. 8.2.8 The Glass Recycling Company

  3. *List Not Exhaustive
 9. 9. FUTURE GROWTH PROSPECTS OF AFRICA WASTE MANAGEMENT INDUSTRY

 10. 10. APPENDIX

  1. 10.1 Statistics on the state-wise solid waste generation in urban areas

  2. 10.2 Africa size of population (million), 2013-17

  3. 10.3 Africa GDP (constant 2005 prices, $ billion), 2013-17

  4. 10.4 Africa GDP (current prices, $ billion), 2013-17

  5. 10.5 Africa inflation, 2013-17

  6. 10.6 Africa Consumer Price Index (absolute), 2013-17

  7. 10.7 Africa exchange rate, 2013-17

 11. 11. DISCLAIMER AND ABOUT US

**Subject to Availability
You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

Thị trường Thị trường quản lý chất thải châu Phi được nghiên cứu từ 2019 - 2028.

Thị trường quản lý chất thải châu Phi đang tăng trưởng với tốc độ CAGR> 6% trong 5 năm tới.

Averda, Enviroserv, Interwaste, WasteMart là những công ty lớn hoạt động tại Thị trường quản lý chất thải châu Phi.

close-icon
80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!