Thị trường quản lý chất thải Ấn Độ - Tăng trưởng, Xu hướng, Tác động và Dự báo của COVID-19 (2023 - 2028)

Thị trường Quản lý chất thải của Ấn Độ được phân đoạn theo Loại chất thải (Chất thải công nghiệp, Chất thải rắn đô thị, Chất thải nguy hại, Chất thải điện tử, Chất thải nhựa và Chất thải y tế sinh học), Phương pháp xử lý (Bãi chôn lấp, Đốt, Loại bỏ và Tái chế) và Loại của Quyền sở hữu (Hợp tác Công, Tư và Công-Tư).

Ảnh chụp thị trường

India Waste Management Market Size
Study Period: 2016 - 2026
CAGR: 0 %
CAGR: 7.05 %

Major Players

rd-img

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

setting-icon

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Tổng quan thị trường

 • Thị trường quản lý chất thải của Ấn Độ đang chứng kiến ​​một tốc độ tăng trưởng lành mạnh, do mật độ dân số cao và hoạt động công nghiệp gia tăng, tạo ra một lượng lớn chất thải, cả nguy hại và không nguy hại.
 • Khái niệm kinh tế vòng tròn là tương đối mới đối với Ấn Độ. Tuy nhiên, khái niệm này đang trở nên nổi bật. Ngành quản lý chất thải của Ấn Độ mang lại tiềm năng to lớn, vì hiện tại chỉ có 30% trong tổng số 75% chất thải có thể tái chế đang được tái chế. Thiếu các chính sách thích hợp để thu gom, xử lý và tái chế và thiếu cơ sở hạ tầng hiệu quả là một trong nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng quản lý chất thải kém ở nước này.
 • Nhiều công ty khởi nghiệp đang đưa ra những ý tưởng sáng tạo để quản lý chất thải, cũng như chuyển đổi chúng thành các nguồn tài nguyên có giá trị. Tuy nhiên, Ấn Độ yêu cầu một lượng kiến ​​thức tương đối để giải quyết những thách thức đang gây ra cho ngành công nghiệp này.

Phạm vi của Báo cáo

Phân tích cơ sở đầy đủ về ngành quản lý chất thải của Ấn Độ, bao gồm đánh giá tài khoản quốc gia, nền kinh tế và xu hướng thị trường mới nổi (theo phân khúc), những thay đổi đáng kể trong động lực thị trường và tổng quan thị trường.

Waste Type
Industrial Waste
Municipal Solid Waste
Hazardous Waste
E-waste
Plastic Waste
Bio-medical Waste
Disposal Methods
Landfill
Incineration
Dismantling
Recycling
Type of Ownership
Public
Private
Public-private Partnership

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Số lượng bãi chôn lấp ngày càng tăng là một vấn đề lớn ở Ấn Độ

Bãi chôn lấp là một trong những phương pháp xử lý chất thải phổ biến nhất ở Ấn Độ, vì hơn 50% tổng lượng chất thải rắn sinh ra không được xử lý và đổ vào các bãi chôn lấp, chủ yếu do hệ thống quản lý chất thải kém hiệu quả ở Ấn Độ. Các công ty tư nhân đang nhận được động lực rất lớn, đặc biệt là ở các chính quyền thành phố Tây Bengal, Karnataka và Haryana, trong đó việc quản lý chất thải chưa đạt hiệu quả cao, do lập kế hoạch không đầy đủ và chi tiêu thấp hơn mong muốn của chính quyền các bang tương ứng. Do đó, chính phủ đang giám sát chặt chẽ điều kiện thị trường và mở rộng hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong ngành, với việc nới lỏng các định mức đầu tư, đồng thời cung cấp các ưu đãi về tiền tệ.

India Waste Management Market Share

Các công ty khởi nghiệp quản lý chất thải đang tạo ra lợi nhuận ở Ấn Độ

Sáng kiến ​​Swatch Bharat, chương trình hàng đầu của chính phủ Ấn Độ nhằm giải quyết vấn đề thu gom rác thải và quản lý hiệu quả, dự kiến ​​sẽ mang lại cơ hội phát triển to lớn cho nhiều công ty khởi nghiệp sắp tới đang tập trung vào việc cung cấp các giải pháp sáng tạo. Chất thải điện tử và y sinh là trọng tâm chính của các công ty khởi nghiệp này. Y đang tập trung vào việc tìm kiếm các quy trình khoa học sáng tạo để xử lý chất thải phát sinh, đồng thời hướng tới việc xử lý an toàn hơn. Mỗi người chơi có một phong cách riêng, về thu gom và xử lý rác thải. Hơn nữa, hầu hết các công ty quản lý chất thải điện tử đang hợp tác với các công ty lớn, chẳng hạn như Bisleri, Pepsi, Cipla, ngân hàng IDFC, Sun Pharma và Google.

India Waste Management Market Growth

Bối cảnh cạnh tranh

Thị trường được nghiên cứu là phân mảnh, với nhiều đối tượng nhằm mục đích giảm thiểu phát sinh chất thải, cũng như tái chế và tái sử dụng chất thải theo cách hiệu quả nhất có thể. Nhiều công ty khởi nghiệp đang tập trung vào việc phát triển các phương pháp tiếp cận sáng tạo để xử lý chất thải theo cách thân thiện với môi trường.

Những người chơi chính

 1. A2Z Green Waste Management Ltd

 2. BVG India Ltd

 3. Ecowise Waste Management Pvt. Ltd

 4. Tatva Global Environment Ltd

 5. Hanjer Biotech Energies Pvt. Ltd

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

A2Z Green Waste Management Ltd, BVG India Ltd, Ecowise Waste Management Pvt. Ltd, Tatva Global Environment Ltd, Hanjer Biotech Energies Pvt. Ltd

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Scope of the Study

  2. 1.2 Key Deliverables of the Study

  3. 1.3 Study Assumptions

 2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  1. 2.1 Analysis Methodology

  2. 2.2 Research Phases

 3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

 4. 4. MARKET OVERVIEW

  1. 4.1 Market Overview

  2. 4.2 Market Trends

  3. 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

  4. 4.4 Brief on the Indian Government Regulations and Initiatives

  5. 4.5 Value Chain/Supply Chain Analysis

 5. 5. MARKET DYNAMICS AND INSIGHTS

  1. 5.1 Introduction

  2. 5.2 Drivers

  3. 5.3 Restraints

  4. 5.4 Opportunities

  5. 5.5 Insights into the Logistics Support and Development in the Indian Waste Management Industry

  6. 5.6 Insights into the Strategies of the Rising Startups Venturing into the Indian Waste Management Industry

  7. 5.7 Technological Advancements and Innovation in the Effective Waste Management

 6. 6. MARKET SEGMENTATION

  1. 6.1 Waste Type

   1. 6.1.1 Industrial Waste

   2. 6.1.2 Municipal Solid Waste

   3. 6.1.3 Hazardous Waste

   4. 6.1.4 E-waste

   5. 6.1.5 Plastic Waste

   6. 6.1.6 Bio-medical Waste

  2. 6.2 Disposal Methods

   1. 6.2.1 Landfill

   2. 6.2.2 Incineration

   3. 6.2.3 Dismantling

   4. 6.2.4 Recycling

  3. 6.3 Type of Ownership

   1. 6.3.1 Public

   2. 6.3.2 Private

   3. 6.3.3 Public-private Partnership

 7. 7. INVESTMENT ANALYSIS

 8. 8. COMPETITIVE LANDSCAPE

  1. 8.1 Overview (Market Concentration and Major Players)

  2. 8.2 Company Profiles

   1. 8.2.1 A2Z Green Waste Management Ltd

   2. 8.2.2 BVG India Ltd

   3. 8.2.3 Ecowise Waste Management Pvt. Ltd

   4. 8.2.4 Ecogreen Energy Pvt. Ltd

   5. 8.2.5 Hanjer Biotech Energies Pvt. Ltd

   6. 8.2.6 Tatva Global Environment Ltd

   7. 8.2.7 Waste Ventures India Pvt. Ltd

   8. 8.2.8 Hydroair Tectonics (PCD) Ltd

   9. 8.2.9 IL&FS Environmental Infrastructure and Services Ltd

   10. 8.2.10 Jindal ITF Urban Infrastructure Ltd

   11. 8.2.11 Ramky Enviro Engineers Ltd

   12. 8.2.12 SPML Infra Ltd*

  3. *List Not Exhaustive
 9. 9. FUTURE GROWTH PROSPECTS OF THE INDIAN WASTE MANAGEMENT INDUSTRY

 10. 10. APPENDIX

  1. 10.1 Statistics on the State-wise Solid Waste Generation in Urban Areas

 11. 11. DISCLAIMER AND ABOUT US

**Subject to Availability
You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

Thị trường quản lý chất thải Ấn Độ được nghiên cứu từ 2018 - 2028.

Thị trường quản lý chất thải Ấn Độ đang tăng trưởng với tốc độ CAGR là 0% trong 5 năm tới.

Thị trường quản lý chất thải Ấn Độ được định giá 7,05% vào năm 2028.

A2Z Green Waste Management Ltd, BVG India Ltd, Ecowise Waste Management Pvt. Ltd, Công ty TNHH Môi trường Toàn cầu Tatva, Hanjer Biotech Energies Pvt. Ltd là những công ty lớn hoạt động tại Thị trường quản lý chất thải Ấn Độ.

close-icon
80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!