Thị trường khăn lau - Tăng trưởng, Xu hướng, Tác động COVID-19 và Dự báo (2022 - 2027)

Thị trường khăn lau toàn cầu được phân khúc theo Loại sản phẩm (Khăn lau chăm sóc cá nhân, Khăn lau gia dụng và các loại khác), Theo kênh phân phối (Siêu thị / Đại siêu thị, Cửa hàng tiện lợi, Cửa hàng đặc sản, Bán lẻ trực tuyến và các loại khác) và Theo khu vực địa lý.

Ảnh chụp thị trường

market sum
Study Period: 2016 - 2026
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: North America
CAGR: 6.32 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Tổng quan thị trường

Thị trường Khăn lau Toàn cầu dự kiến ​​đạt tốc độ CAGR là 6,32% trong giai đoạn dự báo (2019-2024).

 • Nhận thức về vệ sinh ngày càng cao của người tiêu dùng là một trong những yếu tố chính cho sự phát triển của thị trường khăn lau. Từ vài năm gần đây, nhiều loại khăn lau khác nhau như khăn lau thân mật, ướt, dễ giặt, nữ tính và có mùi thơm đã được giới thiệu do các ứng dụng đa dạng của chúng.
 • Nhu cầu ngày càng tăng đối với các sản phẩm có nhãn sạch làm từ hóa chất có thể tái chế và các nguồn tài nguyên tái tạo được dự kiến ​​sẽ thúc đẩy tăng trưởng thị trường khăn lau bao gồm khăn lau gia dụng trong giai đoạn dự báo. 

Phạm vi của Báo cáo

Thị trường Khăn lau Toàn cầu được phân khúc theo loại sản phẩm và kênh phân phối. Trên cơ sở loại sản phẩm, thị trường được phân thành các loại khăn lau chăm sóc cá nhân (được phân loại thêm thành khăn lau trẻ em, khăn lau mặt, khăn lau tay & cơ thể và khăn lau vệ sinh cá nhân), khăn lau gia dụng và các loại khác. Trên cơ sở kênh phân phối, thị trường được phân khúc thành các siêu thị / đại siêu thị, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng đặc sản, bán lẻ trực tuyến và các loại hình khác. Ngoài ra, nghiên cứu cung cấp phân tích về thị trường khăn lau tại các thị trường mới nổi và lâu đời trên toàn cầu, bao gồm Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á - Thái Bình Dương, Nam Mỹ, Trung Đông & Châu Phi.

Product Type
Personal Care Wipes
Baby Wipes
Facial Wipes
Hand & Body Wipes
Personal Hygiene Wipes
Household Wipes
Other Product Types
Distribution Channel
Supermarkets/Hypermarkets
Convenience Stores
Specialty Stores
Online Retail
Other Channels
Geography
North America
United States
Canada
Mexico
Rest of North America
Europe
United Kingdom
Germany
France
Russia
Italy
Spain
Rest of Europe
Asia Pacific
China
India
Japan
Australia
Rest of Asia-Pacific
South America
Brazil
Argentina
Rest of South America
Middle East & Africa
South Africa
Saudi Arabia
Rest of Middle East & Africa

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Nhu cầu ngày càng tăng đối với khăn lau chăm sóc cá nhân

Việc tăng cường sử dụng khăn lau chăm sóc cá nhân để giữ gìn vệ sinh, đặc biệt là khi khả năng tiếp cận với nước bị hạn chế, đang thúc đẩy thị trường từ vài năm trở lại đây. Hơn nữa, những lợi ích của khăn giấy chăm sóc cá nhân trong việc ngăn ngừa nhiễm trùng do tính chất dùng một lần của chúng đang thu hút người tiêu dùng mua khăn giấy chăm sóc cá nhân nhiều hơn. Dân số trẻ sơ sinh tăng, tốc độ đô thị hóa tăng, chi tiêu ngày càng tăng của người tiêu dùng nữ đối với các sản phẩm vệ sinh cá nhân đang ảnh hưởng nhiều hơn đến phân khúc khăn lau chăm sóc cá nhân trên thị trường được nghiên cứu. Hơn nữa, việc người tiêu dùng sử dụng khăn giấy để lau mặt đặc biệt là khi đi du lịch đang gia tăng do phân khúc khăn giấy lau mặt đang mang đến cơ hội lớn cho việc mở rộng thị trường.

TREND 1

Bắc Mỹ nắm giữ một thị phần đáng kể

Bắc Mỹ chiếm thị phần đáng kể trên thị trường khăn lau do một số yếu tố bao gồm đô thị hóa ngày càng tăng, lối sống thay đổi và ngày càng gia tăng sự ra đời của các loại khăn lau có mùi thơm bao gồm khăn lau gia đình và chăm sóc cá nhân. Ngoài ra, sự tăng trưởng nhanh chóng của bán lẻ trực tuyến và ngày càng tăng đổi mới sản phẩm đang góp phần làm giảm tốc độ tăng trưởng thị trường ở Bắc Mỹ, tiếp theo là Châu Á - Thái Bình Dương và Châu Âu. Hơn nữa, ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, chi tiêu ngày càng tăng cho các sản phẩm chăm sóc trẻ em đang ảnh hưởng đến doanh số bán khăn lau chăm sóc cá nhân cho trẻ em  trong khu vực. Sự tăng trưởng đáng kể về số lượng người mua tiềm năng tại các nền kinh tế đang phát triển như Trung Quốc và Ấn Độ dự kiến ​​sẽ thúc đẩy thị trường trong khu vực.

trend 2

Bối cảnh cạnh tranh

Thị trường khăn lau toàn cầu rất phân mảnh. Một số công ty chủ chốt trong thị trường khăn lau trên toàn cầu bao gồm Rockline Industries, Inc., Procter and Gamble Co., Unilever Group, Suominen Corporation, Johnson & Johnson Inc., Nice-Pak International Ltd., Kimberly Clark Corporation, trong số những người khác .

Những người chơi chính

 1. Unilever Group

 2. Edgewell Personal Care

 3. Procter and Gamble Co.

 4. Suominen Corporation

 5. Johnson & Johnson Inc.

market con

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Study Deliverables

  2. 1.2 Study Assumptions

  3. 1.3 Scope of the Study

 2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

 3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  1. 3.1 Market Overview

 4. 4. MARKET DYNAMICS

  1. 4.1 Market Drivers

  2. 4.2 Market Restraints

  3. 4.3 Porter's Five Force Analysis

   1. 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers

   2. 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

   3. 4.3.3 Threat of New Entrants

   4. 4.3.4 Threat of Substitute Products

   5. 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

 5. 5. MARKET SEGMENTATION

  1. 5.1 Product Type

   1. 5.1.1 Personal Care Wipes

    1. 5.1.1.1 Baby Wipes

    2. 5.1.1.2 Facial Wipes

    3. 5.1.1.3 Hand & Body Wipes

    4. 5.1.1.4 Personal Hygiene Wipes

   2. 5.1.2 Household Wipes

   3. 5.1.3 Other Product Types

  2. 5.2 Distribution Channel

   1. 5.2.1 Supermarkets/Hypermarkets

   2. 5.2.2 Convenience Stores

   3. 5.2.3 Specialty Stores

   4. 5.2.4 Online Retail

   5. 5.2.5 Other Channels

  3. 5.3 Geography

   1. 5.3.1 North America

    1. 5.3.1.1 United States

    2. 5.3.1.2 Canada

    3. 5.3.1.3 Mexico

    4. 5.3.1.4 Rest of North America

   2. 5.3.2 Europe

    1. 5.3.2.1 United Kingdom

    2. 5.3.2.2 Germany

    3. 5.3.2.3 France

    4. 5.3.2.4 Russia

    5. 5.3.2.5 Italy

    6. 5.3.2.6 Spain

    7. 5.3.2.7 Rest of Europe

   3. 5.3.3 Asia Pacific

    1. 5.3.3.1 China

    2. 5.3.3.2 India

    3. 5.3.3.3 Japan

    4. 5.3.3.4 Australia

    5. 5.3.3.5 Rest of Asia-Pacific

   4. 5.3.4 South America

    1. 5.3.4.1 Brazil

    2. 5.3.4.2 Argentina

    3. 5.3.4.3 Rest of South America

   5. 5.3.5 Middle East & Africa

    1. 5.3.5.1 South Africa

    2. 5.3.5.2 Saudi Arabia

    3. 5.3.5.3 Rest of Middle East & Africa

 6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

  1. 6.1 Most Adopted Strategies

  2. 6.2 Market Share Analysis

  3. 6.3 Company Profiles

   1. 6.3.1 Rockline Industries, Inc.

   2. 6.3.2 Diamond Wipes International, Inc.

   3. 6.3.3 Procter and Gamble Co.

   4. 6.3.4 Kimberly Clark Corporation

   5. 6.3.5 Nice-Pak International Ltd.

   6. 6.3.6 Meridian Industries Inc.

   7. 6.3.7 Unilever Group

   8. 6.3.8 La Fresh Group, Inc.

   9. 6.3.9 Unicharm International

   10. 6.3.10 Johnson & Johnson Inc.

   11. 6.3.11 Suominen Corporation

   12. 6.3.12 DUDE Products, Inc.

 7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

**Subject to Availability
You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

The Wipes Market market is studied from 2016 - 2026.

The Wipes Market is growing at a CAGR of 6.32% over the next 5 years.

Asia Pacific is growing at the highest CAGR over 2021- 2026.

North America holds highest share in 2021.

Unilever Group, Edgewell Personal Care, Procter and Gamble Co., Suominen Corporation, Johnson & Johnson Inc. are the major companies operating in Wipes Market.

80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!