Thị trường hệ thống tan băng - Tăng trưởng, Xu hướng, Tác động và Dự báo của COVID-19 (2023 - 2028)

Thị trường hệ thống làm tan băng được phân đoạn theo Loại thiết bị, theo mẫu, theo Người dùng cuối và theo Địa lý.

Ảnh chụp thị trường hệ thống tan băng

Thawing System Market
Study Period: 2018 - 2026
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: North America
CAGR: 12.8 %

Major Players

rd-img

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

setting-icon

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Tổng quan thị trường

Thị trường hệ thống tan băng được nghiên cứu dự kiến ​​sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR là gần 12,8% trong giai đoạn dự báo. Các yếu tố chính dẫn đến sự tăng trưởng của thị trường là việc sử dụng các thiết bị rã đông ngày càng tăng trong các ứng dụng khác nhau và nhu cầu ngày càng tăng đối với các tế bào được rã đông để điều trị các bệnh khác nhau. Hơn nữa, sự đầu tư ngày càng tăng vào các chương trình nghiên cứu và phát triển của các công ty công nghệ sinh học và dược phẩm đang thúc đẩy tăng trưởng thị trường. Số lượng ngân hàng máu ngày càng tăng và nhận thức về lợi thế của liệu pháp huyết tương là một số yếu tố khác thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường. Tuy nhiên, chi phí cao của các thiết bị tự động là nhược điểm lớn của sự tăng trưởng thị trường.

Phạm vi của Báo cáo

Theo phạm vi của báo cáo, hệ thống rã đông được sử dụng để rã đông các mẫu sinh học như huyết tương, tế bào gốc, v.v. Báo cáo này được phân đoạn theo Loại thiết bị, theo Mẫu, Người dùng cuối và theo Địa lý.

By Device Type
Manual Devices
Automated Devices
By Sample
Blood
Embryos
Ovum
Others
By End-User
Hospitals & Diagnostic Laboratories
Blood Banks & Transfusion Centers
Others
Geography
North America
United States
Canada
Mexico
Europe
Germany
United Kingdom
France
Italy
Spain
Rest of Europe
Asia-Pacific
China
Japan
India
Australia
South Korea
Rest of Asia-Pacific
Middle-East and Africa
GCC
South Africa
Rest of Middle-East and Africa
South America
Brazil
Argentina
Rest of South America

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Phân khúc mẫu máu được dự đoán sẽ thống trị thị trường hệ thống làm tan băng

 • Vì máu tươi và các thành phần của nó chỉ có thể được lưu trữ trong một khoảng thời gian nhất định, nên các sản phẩm máu đông lạnh có thể giúp cung cấp ổn định nguồn truyền máu cứu sống bệnh nhân, ngay cả ở những vùng nông thôn và những nơi khó tiếp cận. Trong nghiên cứu khoa học sự sống và thử nghiệm lâm sàng, mẫu máu được lấy từ những người tham gia nghiên cứu hoặc thử nghiệm để đánh giá như đo chất chuyển hóa hoặc dấu ấn sinh học có trong máu của cá nhân. Nói chung, các mẫu máu liên quan được đông lạnh và lưu trữ trong phòng thí nghiệm trung tâm để phục vụ các nghiên cứu hồi cứu bổ sung và phân tích trong tương lai. Vì huyết thanh là mẫu ưa thích cho các xét nghiệm lâm sàng khác nhau, nhiều mẫu cũng được lưu trữ theo cách này
 • Các yếu tố thúc đẩy tăng trưởng phân khúc là tỷ lệ mắc các bệnh huyết học ngày càng tăng và nhận thức về ưu điểm của liệu pháp huyết tương ngày càng tăng. Theo dữ liệu được công bố bởi Hiệp hội Huyết học Hoa Kỳ, 900.000 người ở Hoa Kỳ phát triển các cục máu đông hàng năm và họ là nguyên nhân gây ra khoảng 100.000 thương vong mỗi năm.
Thawing System Market

Bắc Mỹ thống trị thị trường và dự kiến ​​sẽ làm như vậy trong giai đoạn dự báo

Bắc Mỹ dự kiến ​​sẽ thống trị thị trường hệ thống làm tan băng tổng thể, trong suốt thời gian dự báo. Sự tăng trưởng của thị trường là do các yếu tố như cải thiện cơ sở hạ tầng ngân hàng máu và ngân hàng sinh học, tăng cường các hoạt động nghiên cứu trong y học tái tạo cũng như liệu pháp tế bào và gen. Hơn nữa, sự quan tâm ngày càng tăng trong việc khám phá y học tùy chỉnh và dấu ấn sinh học, ngày càng nhiều công ty công nghệ sinh học và dược phẩm, đồng thời gia tăng tài trợ của chính phủ là những yếu tố đang thúc đẩy thị trường trong khu vực này.

Thawing System Market

Bối cảnh cạnh tranh

Thị trường hệ thống làm tan băng có tính cạnh tranh vừa phải và bao gồm một số người chơi chính. Một số công ty hiện đang thống trị thị trường là Sartorius AG, BioCision., CytoTherm, Boekel Scientific, Helmer Scientific Inc., Cardinal Health, Barkey GmbH & Co. KG, Helmer Scientific, Sarstedt.

Những người chơi chính

 1. Sartorius AG

 2. Cardinal Health

 3. CytoTherm

 4. Boekel Scientific

 5. Helmer Scientific Inc.

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Thawing System Market

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Study Deliverables

  2. 1.2 Study Assumptions

  3. 1.3 Scope of the Study

 2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

 3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

 4. 4. MARKET DYNAMICS

  1. 4.1 Market Overview

  2. 4.2 Market Drivers

   1. 4.2.1 Increasing Usage of Thawing System in the Biopharmaceuticals Industry

   2. 4.2.2 Increasing Demand for Thawed Cells

  3. 4.3 Market Restraints

   1. 4.3.1 High Cost of Automation

  4. 4.4 Porter's Five Force Analysis

   1. 4.4.1 Threat of New Entrants

   2. 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

   3. 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers

   4. 4.4.4 Threat of Substitute Products

   5. 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

 5. 5. MARKET SEGMENTATION

  1. 5.1 By Device Type

   1. 5.1.1 Manual Devices

   2. 5.1.2 Automated Devices

  2. 5.2 By Sample

   1. 5.2.1 Blood

   2. 5.2.2 Embryos

   3. 5.2.3 Ovum

   4. 5.2.4 Others

  3. 5.3 By End-User

   1. 5.3.1 Hospitals & Diagnostic Laboratories

   2. 5.3.2 Blood Banks & Transfusion Centers

   3. 5.3.3 Others

  4. 5.4 Geography

   1. 5.4.1 North America

    1. 5.4.1.1 United States

    2. 5.4.1.2 Canada

    3. 5.4.1.3 Mexico

   2. 5.4.2 Europe

    1. 5.4.2.1 Germany

    2. 5.4.2.2 United Kingdom

    3. 5.4.2.3 France

    4. 5.4.2.4 Italy

    5. 5.4.2.5 Spain

    6. 5.4.2.6 Rest of Europe

   3. 5.4.3 Asia-Pacific

    1. 5.4.3.1 China

    2. 5.4.3.2 Japan

    3. 5.4.3.3 India

    4. 5.4.3.4 Australia

    5. 5.4.3.5 South Korea

    6. 5.4.3.6 Rest of Asia-Pacific

   4. 5.4.4 Middle-East and Africa

    1. 5.4.4.1 GCC

    2. 5.4.4.2 South Africa

    3. 5.4.4.3 Rest of Middle-East and Africa

   5. 5.4.5 South America

    1. 5.4.5.1 Brazil

    2. 5.4.5.2 Argentina

    3. 5.4.5.3 Rest of South America

 6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

  1. 6.1 Company Profiles

   1. 6.1.1 Sartorius AG

   2. 6.1.2 BioCision.

   3. 6.1.3 CytoTherm

   4. 6.1.4 Boekel Scientific

   5. 6.1.5 Helmer Scientific Inc.

   6. 6.1.6 Cardinal Health

   7. 6.1.7 Barkey GmbH & Co. KG

   8. 6.1.8 Helmer Scientific

   9. 6.1.9 Sarstedt

  2. *List Not Exhaustive
 7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

**Subject to Availability
**Competitive Landscape covers- Business Overview, Financials, Products and Strategies and Recent Developments
You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

Thị trường hệ thống tan băng được nghiên cứu từ 2018 - 2028.

Thị trường hệ thống tan băng đang tăng trưởng với tốc độ CAGR là 12,8% trong 5 năm tới.

Châu Á Thái Bình Dương đang tăng trưởng với tốc độ CAGR cao nhất trong giai đoạn 2018 - 2028.

Bắc Mỹ nắm giữ thị phần cao nhất vào năm 2021.

Sartorius AG, Cardinal Health, CytoTherm, Boekel Khoa học, Helmer Khoa học Inc. là những công ty lớn hoạt động trong Thị trường hệ thống làm tan băng.

close-icon
80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!