Thị trường Eubiotics Nam Mỹ - Tăng trưởng, Xu hướng, Tác động và Dự báo của COVID-19 (2023 - 2028)

Báo cáo thị trường eubiotics ở Nam Mỹ được phân đoạn theo loại sản phẩm thành probiotics, prebiotics, axit hữu cơ và tinh dầu, theo loại động vật thành động vật nhai lại, gia cầm, lợn, nuôi trồng thủy sản và các loại động vật khác và theo địa lý đối với Brazil, Argentina và Phần còn lại của Nam Châu Mỹ.

Ảnh chụp thị trường

Market Snapshot
Study Period: 2016 - 2026
CAGR: 5.6 %

Major Players

rd-img

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

setting-icon

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and it's growth?

Tổng quan thị trường

Thị trường eubiotics của Nam Mỹ được dự báo sẽ đạt tốc độ CAGR là 7,4% trong giai đoạn dự báo (2020 - 2025). Các sản phẩm Eubiotic là chất bổ sung thức ăn được cung cấp cho động vật để tăng cường sức khỏe đường ruột và sức khỏe tổng thể của động vật. Thị trường eubiotics được thúc đẩy bởi sự phát triển của ngành chăn nuôi và Nâng cao nhận thức về chất lượng và an toàn thức ăn chăn nuôi. Thị trường eubiotics ở Nam Mỹ được củng cố với ít công ty nắm giữ thị phần lớn trên thị trường.

Scope of the report

Eubiotics buildup microflora in the gut of the animal and increase lactose tolerance level, which helps in healthy growth. The South America eubiotics report gives an in-detailed view of market size, driving forces of the market, competitive landscape along with future opportunities. The market is segmented by product type, animal type, and geography.

By Type
Probiotics
Lactobacilli
Bifidobacteria
Others
Prebiotics
Inulin
Fructo-Oligosaccharides
Galacto-Oligosaccharides
Others
By Animal Type
Ruminant
Poultry
Swine
Aquaculture
Others
Geography
Brazil
Argentina
Rest of South America

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Brazil thống trị thị trường

Là nhà sản xuất chăn nuôi hàng đầu trong khu vực, Brazil nắm giữ thị phần chính của thị trường Eubiotics Nam Mỹ. Các ngành sản xuất động vật của Brazil đã liên tục phát triển do sự hỗ trợ của chính phủ và nhu cầu về các loại thịt khác nhau. Nhận thức về tác động của eubiotics đối với sức khỏe vật nuôi ngày càng tăng trong những người chăn nuôi ở Brazil, thúc đẩy việc tiêu thụ Eubiotics. Thị trường eubiotics ở Brazil được dự đoán sẽ tăng với tốc độ nhanh trong những năm tới do sản lượng động vật ngày càng tăng.

South America Eubiotics Market: Market Share by revenue (%), By Countries, South America, 2019

Nâng cao nhận thức của nông dân thúc đẩy thị trường

Việc sử dụng probiotics và prebiotics trong thức ăn chăn nuôi đã được chứng minh là có lợi cho tiêu hóa, năng suất vật nuôi và hệ thống miễn dịch. Nông dân ở các nước tương đối phát triển của Nam Mỹ như Brazil và Argentina bắt đầu nhận ra tầm quan trọng của các chất bổ sung thức ăn chăn nuôi như eubiotics. Điều này đang thúc đẩy việc tiêu thụ các chất phụ gia thức ăn chăn nuôi Eubiotic trong khu vực và hỗ trợ thị trường. Nhu cầu về chất lượng thức ăn chăn nuôi ngày càng cao và mức sống được nâng cao của người tiêu dùng dự kiến ​​sẽ thúc đẩy nhu cầu về eubiotics tăng cao hơn nữa trong tương lai gần.

South America Eubiotics Market: Revenue in USD Million, Brazil, 2016 - 2019

Bối cảnh cạnh tranh

Thị trường eubiotics ở Nam Mỹ được củng cố với ít công ty nắm giữ thị phần lớn trên thị trường. BASF SE, Novus International, Cargill, v.v., là một số công ty hàng đầu trong khu vực. Những người chơi này thường xuyên tung ra các sản phẩm mới để tăng doanh số bán hàng của họ. Cùng với việc ra mắt sản phẩm mới, các công ty này cũng đang tập trung vào việc hợp nhất, mua lại và hợp tác để tiếp tục thống trị.

Những người chơi chính

 1. DSM

 2. BASF SE

 3. Kemin Industries, Inc.

 4. Cargill, Incorporated.

 5. Novus International

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

south america_cl_final.PNG

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Study Deliverables

  2. 1.2 Study Assumptions

  3. 1.3 Scope of the Study

 2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

 3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

 4. 4. MARKET DYNAMICS

  1. 4.1 Market Overview

  2. 4.2 Market Drivers

  3. 4.3 Market Restraints

  4. 4.4 Porter's Five Force Analysis

   1. 4.4.1 Threat of New Entrants

   2. 4.4.2 Bargaining Power of Consumers

   3. 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers

   4. 4.4.4 Threat of Substitute Products

   5. 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

 5. 5. MARKET SEGMENTATION

  1. 5.1 By Type

   1. 5.1.1 Probiotics

    1. 5.1.1.1 Lactobacilli

    2. 5.1.1.2 Bifidobacteria

    3. 5.1.1.3 Others

   2. 5.1.2 Prebiotics

    1. 5.1.2.1 Inulin

    2. 5.1.2.2 Fructo-Oligosaccharides

    3. 5.1.2.3 Galacto-Oligosaccharides

    4. 5.1.2.4 Others

  2. 5.2 By Animal Type

   1. 5.2.1 Ruminant

   2. 5.2.2 Poultry

   3. 5.2.3 Swine

   4. 5.2.4 Aquaculture

   5. 5.2.5 Others

  3. 5.3 Geography

   1. 5.3.1 Brazil

   2. 5.3.2 Argentina

   3. 5.3.3 Rest of South America

 6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

  1. 6.1 Most Adopted Strategies

  2. 6.2 Market Share Analysis

  3. 6.3 Company Profiles

   1. 6.3.1 BASF SE

   2. 6.3.2 Kemin Industries, Inc.

   3. 6.3.3 Cargill, Incorporated.

   4. 6.3.4 Novus International

   5. 6.3.5 DSM

   6. 6.3.6 Addcon

   7. 6.3.7 Behn Meyer Group

   8. 6.3.8 Beneo Group

 7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 8. 8. IMPACT OF COVID-19

You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

Thị trường Eubiotics Nam Mỹ được nghiên cứu từ năm 2018 - 2028.

Thị trường Eubiotics Nam Mỹ đang tăng trưởng với tốc độ CAGR là 5,6% trong 5 năm tới.

DSM, BASF SE, Kemin Industries, Inc., Cargill, Incorporated., Novus International là những công ty lớn hoạt động tại Thị trường Eubiotics Nam Mỹ.

close-icon
80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!