Lớp lót phát hành Phân tích quy mô thị trường thị phần - Xu hướng & dự báo tăng trưởng (2023 - 2028)

Thị trường được phân khúc theo Ứng dụng (Nhãn, Đồ họa, Băng, Y tế, Công nghiệp và các Ứng dụng khác) và Địa lý (Châu Á - Thái Bình Dương, Bắc Mỹ, Châu Âu, Nam Mỹ, Trung Đông và Châu Phi)

Phát hành lót Quy mô thị trường

Phát hành lót Quy mô thị trường
share button
Giai Đoạn Nghiên Cứu 2018 - 2028
Năm Cơ Sở Để Ước Tính 2022
CAGR 6.00 %
Thị Trường Tăng Trưởng Nhanh Nhất Châu Á Thái Bình Dương
Thị Trường Lớn Nhất Châu Á Thái Bình Dương
Tập Trung Thị Trường Cao

Những người chơi chính

Phát hành Liners Người chơi chính trên thị trường

* Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các Công Ty Thành Công và Quan Trọng được sắp xếp không theo yêu cầu cụ thể nào

Chúng Tôi Có Thể Giúp Gì?

Phân tích thị trường Release Liners

Thị trường cho thị trường lót phát hành dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR hơn 6% trong giai đoạn dự báo. Yếu tố chính thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường được nghiên cứu là nhu cầu về nhãn sạch trong ngành thực phẩm và đồ uống. Tuy nhiên, các vấn đề liên quan đến việc xử lý chất thải lót thải dự kiến sẽ cản trở sự tăng trưởng của thị trường.

 • Theo ứng dụng, phân khúc nhãn mác thống trị thị trường do nhu cầu mạnh mẽ từ các ngành công nghiệp đóng gói.
 • Châu Á - Thái Bình Dương Thống trị thị trường và dự kiến sẽ chứng kiến sự tăng trưởng nhanh nhất trong giai đoạn dự báo.

Phân khúc nhãn mác để chiếm lĩnh thị trường

 • Phân khúc nhãn mác dự kiến sẽ chiếm lĩnh thị trường. Điều này chủ yếu là do nhu cầu gia tăng từ lĩnh vực thực phẩm đóng gói ở các nền kinh tế mới nổi.
 • Nhu cầu từ phân khúc nhãn đã tăng lên, chủ yếu là do nhu cầu ngày càng tăng từ lĩnh vực thực phẩm đóng gói.
 • Ngoài ra, lĩnh vực bán lẻ mở rộng ở các nền kinh tế mới nổi trên toàn thế giới đã làm tăng nhu cầu về lớp lót phát hành trong các ứng dụng ghi nhãn.
 • Việc tập trung vào bao bì bền vững, dấu ấn ngày càng tăng của các chuỗi bán lẻ lớn, nhu cầu của người tiêu dùng đối với thực phẩm tiện lợi (thực phẩm đóng gói) và thay đổi lối sống đã thúc đẩy nhu cầu về lớp lót phát hành trong các ứng dụng ghi nhãn, lần lượt, thúc đẩy thị trường cho lớp lót phát hành.
Phát hành lót Thị phần

Châu Á - Thái Bình Dương chiếm lĩnh thị trường

 • Khu vực châu Á-Thái Bình Dương thống trị thị trường trong giai đoạn dự báo chủ yếu do lĩnh vực bao bì đang gia tăng.
 • Ngoài ra, châu Á-Thái Bình Dương dự kiến sẽ chứng kiến sự tăng trưởng nhanh nhất về nhu cầu đối với lớp lót phát hành từ phân khúc nhãn.
 • Ví dụ, nhu cầu về lớp lót phát hành chủ yếu phát sinh từ lĩnh vực ô tô và y tế ở Trung Quốc. Với sự đầu tư ngày càng tăng vào lĩnh vực ô tô, y tế và bao bì của đất nước, nhu cầu về lớp lót phát hành dự kiến sẽ tăng trong giai đoạn dự báo.
 • Ngoài ra, lót phát hành cũng được yêu cầu trong băng vệ sinh để vệ sinh nữ. Tại Trung Quốc, tiêu thụ sản phẩm vệ sinh đã sẵn sàng tăng lên khi người tiêu dùng có nhiều chi tiêu hơn cho chăm sóc cá nhân
 • Do đó, sự tăng trưởng hơn nữa trong các ngành công nghiệp này, nhờ sự hỗ trợ của chính phủ, có khả năng làm tăng nhu cầu về lớp lót phát hành trong giai đoạn dự báo, do đó, thúc đẩy tăng trưởng thị trường ở các quốc gia đang phát triển như Trung Quốc và Ấn Độ.
Phân tích thị trường Release Liners

Release Liners Tổng quan về ngành

Thị trường nghiên cứu được củng cố giữa những người chơi hàng đầu. Các công ty chủ chốt bao gồm Schoeller Technocell GmbH ; Co. KG., Dow, 3M, Loparex và Ahlstrom-Munksjö, trong số những người khác.

Phát hành lót dẫn đầu thị trường

 1. Dow

 2. Mondi plc

 3. Loparex

 4. 3M

 5. Ahlstrom-Munksjö

* Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các Công Ty Thành Công và Quan Trọng được sắp xếp không theo yêu cầu cụ thể nào

Dow, Mondi plc, Loparex, 3M, Ahlstrom-Munksjö

Phát hành Liners Báo cáo thị trường - Mục lục

 1. 1. GIỚI THIỆU

  1. 1.1 giả định nghiên cứu

   1. 1.2 Phạm vi nghiên cứu

   2. 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

    1. 3. TÓM TẮT

     1. 4. ĐỘNG LỰC THỊ TRƯỜNG

      1. 4.1 trình điều khiển

       1. 4.1.1 Nhu Cầu Nhãn Sạch Trong Ngành Thực Phẩm & Đồ Uống

        1. 4.1.2 trình điều khiển khác

        2. 4.2 hạn chế

         1. 4.2.1 Các vấn đề liên quan đến việc xử lý chất thải lót phát hành

          1. 4.2.2 Các hạn chế khác

          2. 4.3 Phân tích chuỗi giá trị ngành

           1. 4.4 Phân tích năm lực lượng của Porter

            1. 4.4.1 Quyền thương lượng của nhà cung cấp

             1. 4.4.2 Quyền thương lượng của người tiêu dùng

              1. 4.4.3 Mối đe dọa của những người mới

               1. 4.4.4 Mối đe dọa của các sản phẩm và dịch vụ thay thế

                1. 4.4.5 Mức độ cạnh tranh

               2. 5. PHÂN ĐOẠN THỊ TRƯỜNG

                1. 5.1 Ứng dụng

                 1. 5.1.1 nhãn

                  1. 5.1.2 đồ họa

                   1. 5.1.3 băng

                    1. 5.1.4 Thuộc về y học

                     1. 5.1.5 Công nghiệp

                      1. 5.1.6 Ứng dụng khác

                      2. 5.2 Địa lý

                       1. 5.2.1 Châu á Thái Bình Dương

                        1. 5.2.1.1 Trung Quốc

                         1. 5.2.1.2 Ấn Độ

                          1. 5.2.1.3 Nhật Bản

                           1. 5.2.1.4 Hàn Quốc

                            1. 5.2.1.5 Phần còn lại của Châu Á-Thái Bình Dương

                            2. 5.2.2 Bắc Mỹ

                             1. 5.2.2.1 Hoa Kỳ

                              1. 5.2.2.2 Canada

                               1. 5.2.2.3 Mexico

                               2. 5.2.3 Châu Âu

                                1. 5.2.3.1 Vương quốc Anh

                                 1. 5.2.3.2 Pháp

                                  1. 5.2.3.3 nước Đức

                                   1. 5.2.3.4 Nước Ý

                                    1. 5.2.3.5 Phần còn lại của châu Âu

                                    2. 5.2.4 Nam Mỹ

                                     1. 5.2.4.1 Brazil

                                      1. 5.2.4.2 Ác-hen-ti-na

                                       1. 5.2.4.3 Phần còn lại của Nam Mỹ

                                       2. 5.2.5 Trung Đông và Châu Phi

                                        1. 5.2.5.1 Nam Phi

                                         1. 5.2.5.2 Ả Rập Saudi

                                          1. 5.2.5.3 Phần còn lại của Trung Đông và Châu Phi

                                        2. 6. CẢNH QUAN CẠNH TRANH

                                         1. 6.1 Sáp nhập & Mua lại, Liên doanh, Hợp tác và Thỏa thuận

                                          1. 6.2 Phân tích thị phần/xếp hạng**

                                           1. 6.3 Các chiến lược được người chơi hàng đầu áp dụng

                                            1. 6.4 Hồ sơ công ty

                                             1. 6.4.1 3M

                                              1. 6.4.2 Ahlstrom-Munksj

                                               1. 6.4.3 Dow

                                                1. 6.4.4 Eastman Chemical Company

                                                 1. 6.4.5 Elekem Silicones

                                                  1. 6.4.6 Gascogne Flexible

                                                   1. 6.4.7 Loparex

                                                    1. 6.4.8 Mondi plc

                                                     1. 6.4.9 Schoeller Technocell GmbH & Co. KG.

                                                      1. 6.4.10 THE GRIFF NETWORK

                                                     2. 7. CƠ HỘI THỊ TRƯỜNG VÀ XU HƯỚNG TƯƠNG LAI

                                                      1. 7.1 Mở rộng lĩnh vực bao bì tại các nền kinh tế mới nổi

                                                      ** Tùy thuộc vào Tình Trạng Sẵn Có

                                                      Phân khúc ngành công nghiệp lót phát hành

                                                      Báo cáo thị trường lớp lót phát hành bao gồm:.

                                                      Ứng dụng
                                                      nhãn
                                                      đồ họa
                                                      băng
                                                      Thuộc về y học
                                                      Công nghiệp
                                                      Ứng dụng khác
                                                      Địa lý
                                                      Châu á Thái Bình Dương
                                                      Trung Quốc
                                                      Ấn Độ
                                                      Nhật Bản
                                                      Hàn Quốc
                                                      Phần còn lại của Châu Á-Thái Bình Dương
                                                      Bắc Mỹ
                                                      Hoa Kỳ
                                                      Canada
                                                      Mexico
                                                      Châu Âu
                                                      Vương quốc Anh
                                                      Pháp
                                                      nước Đức
                                                      Nước Ý
                                                      Phần còn lại của châu Âu
                                                      Nam Mỹ
                                                      Brazil
                                                      Ác-hen-ti-na
                                                      Phần còn lại của Nam Mỹ
                                                      Trung Đông và Châu Phi
                                                      Nam Phi
                                                      Ả Rập Saudi
                                                      Phần còn lại của Trung Đông và Châu Phi

                                                      Phạm vi báo cáo có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu của bạn. Nhấp vào đây.

                                                      Bạn cũng có thể mua các phần của bản báo cáo này. Bạn có muốn kiểm tra một phần bảng báo giá một cách khôn ngoan?

                                                      Câu hỏi thường gặp về nghiên cứu thị trường Release Liners

                                                      Thị trường Release Liners dự kiến sẽ đăng ký CAGR lớn hơn 6% trong giai đoạn dự báo (2023-2028).

                                                      Dow, Mondi plc, Loparex, 3M, Ahlstrom-Munksjö là những công ty lớn hoạt động trong thị trường lót phát hành.

                                                      Châu Á Thái Bình Dương ước tính sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR cao nhất trong giai đoạn dự báo (2023-2028).

                                                      Năm 2023, Châu Á Thái Bình Dương chiếm thị phần lớn nhất trong thị trường Release Liners.

                                                      Phát hành Liners Báo cáo ngành công nghiệp

                                                      Thống kê về thị phần, quy mô và tốc độ tăng trưởng doanh thu của Release Liners năm 2023, do Mordor Intelligence™ Industry Reports tạo ra. Phân tích Release Liners bao gồm triển vọng dự báo thị trường đến năm 2028 và tổng quan lịch sử. Nhận mẫu phân tích ngành này dưới dạng báo cáo miễn phí Tải xuống PDF.

                                                      close-icon
                                                      80% khách hàng của chúng tôi tìm kiếm báo cáo đặt hàng. Bạn muốn chúng tôi điều chỉnh của bạn như thế nào?

                                                      Vui lòng nhập một ID email hợp lệ

                                                      Vui lòng nhập một tin nhắn hợp lệ!