Thị trường dầu nhớt ô tô Bắc Mỹ - KÍCH THƯỚC, CHIA SẺ, TÁC ĐỘNG & DỰ BÁO COVID-19 ĐẾN NĂM 2026

Thị trường Dầu nhờn Ô tô Bắc Mỹ được phân khúc theo Loại xe (Xe thương mại, Xe máy, Xe chở khách), theo Loại sản phẩm (Dầu động cơ, Mỡ bôi trơn, Dầu thủy lực, Dầu truyền động & Bánh răng) và theo Quốc gia (Canada, Mexico, Hoa Kỳ)

Ảnh chụp thị trường

market-snapshot graph
https://s3.mordorlabs.com/study%20period/1629296433432_test~study_period_study_period.svg Study Period: 2015 - 2026
https://s3.mordorlabs.com/passenger_vehicles/1629285650768_test~passenger_vehicles_passenger_vehicles.svg Largest Share by Vehicle Type: Passenger Vehicles
https://s3.mordorlabs.com/globe/1629285706162_test~globe_globe.svg Largest Share by Country: United States
https://s3.mordorlabs.com/cagr/1629296433433_test~cagr_cagr.svg CAGR: 2.84 %

Major Players

major-player-company-image major-player-company-image major-player-company-image major-player-company-image

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Key Players

WHY BUY FROM US?
1. CRISP & INSIGHFUL
2. TRUE BOTTOM-UP
3. EXHAUSTIVENESS
4. TRANSPARENCY
5. CONVENIENCE

Tổng quan thị trường

Thị trường Dầu nhờn Ô tô Bắc Mỹ ở mức 4,03 tỷ lít vào năm 2021 và dự kiến ​​sẽ đạt tốc độ CAGR là 2,84% để đạt 4,63 tỷ lít vào năm 2026. Tại Hoa Kỳ và Canada, xu hướng bán hàng và sản xuất biến động trong giai đoạn 2015-2020 và tăng lượng áp dụng dầu tổng hợp, với sự sụt giảm mạnh trong năm 2020 do đại dịch, đã dẫn đến sự sụt giảm tiêu thụ dầu nhờn.

 • Phân khúc lớn nhất theo loại xe - Phương tiện chở khách : Tỷ lệ dân số phương tiện chở khách cao nhất ở Bắc Mỹ được cho là do mức tiêu thụ dầu nhờn cao nhất trong lĩnh vực xe chở khách trong khu vực.
 • Phân khúc lớn nhất theo loại sản phẩm - Dầu động cơ : Dầu động cơ là loại sản phẩm hàng đầu do yêu cầu về khối lượng lớn và khoảng thời gian xả thấp, vì nó được sử dụng cho các ứng dụng nhiệt độ cao và áp suất cao.
 • Thị trường Quốc gia Lớn nhất - Hoa Kỳ : Hoa Kỳ là một trong những thị trường ô tô lớn nhất trên toàn cầu và là nước tiêu thụ dầu nhờn ô tô hàng đầu ở Bắc Mỹ, do dân số xe cộ cao nhất.
 • Thị trường quốc gia phát triển nhanh nhất - Mexico : Sự phục hồi dự kiến ​​trong sản xuất và bán xe tại thị trường nội địa và xuất khẩu dự kiến ​​sẽ thúc đẩy tiêu thụ dầu nhờn ở Mexico trong những năm tới.

Phạm vi của Báo cáo

By Vehicle Type
Commercial Vehicles
Motorcycles
Passenger Vehicles
By Product Type
Engine Oils
Greases
Hydraulic Fluids
Transmission & Gear Oils
By Country
Canada
Mexico
United States
Rest of North America

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Phân khúc lớn nhất theo loại phương tiện: Phương tiện chở khách

 • Trong tất cả các loại phương tiện, phương tiện chở khách chiếm khoảng 76% tổng số phương tiện giao thông đường bộ vào năm 2020, do đó, tạo ra nhu cầu cao nhất về dầu nhờn tại thị trường Bắc Mỹ. Ở Bắc Mỹ, tiêu thụ dầu nhờn ô tô đứng cao nhất ở Hoa Kỳ, tiếp theo là Canada và Mexico.
 • Tại Hoa Kỳ và Canada, xu hướng bán hàng và sản xuất biến động trong giai đoạn 2015-2020 và việc sử dụng dầu tổng hợp tăng lên, với sự sụt giảm mạnh trong năm 2020 do đại dịch, đã dẫn đến sự sụt giảm tiêu thụ dầu nhờn. Mexico ghi nhận mức tăng trưởng trong giai đoạn 2015-2019 do phụ thuộc vào chất bôi trơn thông thường.
 • Sự phục hồi dự kiến ​​về doanh số và sản xuất ở Mexico (nhà xuất khẩu lớn nhất vào thị trường Bắc Mỹ) và Canada (một nhà xuất khẩu lớn khác), cùng với Hoa Kỳ, từ nửa cuối năm 2021, có thể sẽ làm tăng tiêu thụ dầu nhờn trong khu vực.
rd-img

Quốc gia lớn nhất: Hoa Kỳ

 • Tại Bắc Mỹ, tiêu thụ dầu nhờn ô tô cao nhất ở Hoa Kỳ, tiếp theo là Canada và Mexico. Tại Hoa Kỳ và Canada, xu hướng sản xuất và bán hàng không ổn định đã dẫn đến sự sụt giảm tiêu thụ dầu nhờn trong giai đoạn 2015-2019. Mexico ghi nhận mức tăng trưởng trong giai đoạn này do lượng xe tăng.
 • Đến năm 2020, tiêu thụ dầu nhớt ô tô ở Bắc Mỹ giảm 17% so với năm 2019. Sự sụt giảm này được kích hoạt bởi đại dịch toàn cầu, đã ảnh hưởng đến việc bán và sản xuất xe.
 • Ngành ô tô của Mexico đang hội nhập sâu rộng với thị trường Hoa Kỳ, trước đây là một trong những nhà xuất khẩu lớn nhất trong khu vực. Do đó, với sự phục hồi dự kiến ​​về doanh số bán hàng ở Mexico và Hoa Kỳ, cùng với Canada, từ nửa cuối năm 2021, sản lượng xe dự kiến ​​sẽ tăng trong khu vực, dẫn đến tiêu thụ dầu nhờn tăng.
rd-img

Bối cảnh cạnh tranh

Thị trường Dầu nhờn Ô tô Bắc Mỹ khá hợp nhất, với năm công ty hàng đầu chiếm 68,50%. Các công ty lớn trong thị trường này là BP PLC (Castrol), Chevron Corporation, ExxonMobil Corporation, Royal Dutch Shell Plc và Valvoline Inc. (được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái).

Những người chơi chính

 1. BP PLC (Castrol)

 2. Chevron Corporation

 3. ExxonMobil Corporation

 4. Royal Dutch Shell Plc

 5. Valvoline Inc.

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

rd-img

Bối cảnh cạnh tranh

Thị trường Dầu nhờn Ô tô Bắc Mỹ khá hợp nhất, với năm công ty hàng đầu chiếm 68,50%. Các công ty lớn trong thị trường này là BP PLC (Castrol), Chevron Corporation, ExxonMobil Corporation, Royal Dutch Shell Plc và Valvoline Inc. (được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái).

Table of Contents

 1. 1. Executive Summary & Key Findings

 2. 2. Introduction

  1. 2.1. Study Assumptions & Market Definition

  2. 2.2. Scope of the Study​

  3. 2.3. Research Methodology

 3. 3. Key Industry Trends

  1. 3.1. Automotive Industry Trends

  2. 3.2. Regulatory Framework

  3. 3.3. Value Chain & Distribution Channel Analysis

 4. 4. Market Segmentation

  1. 4.1. By Vehicle Type

   1. 4.1.1. Commercial Vehicles

   2. 4.1.2. Motorcycles

   3. 4.1.3. Passenger Vehicles

  2. 4.2. By Product Type

   1. 4.2.1. Engine Oils

   2. 4.2.2. Greases

   3. 4.2.3. Hydraulic Fluids

   4. 4.2.4. Transmission & Gear Oils

  3. 4.3. By Country

   1. 4.3.1. Canada

   2. 4.3.2. Mexico

   3. 4.3.3. United States

   4. 4.3.4. Rest of North America

 5. 5. Competitive Landscape

  1. 5.1. Key Strategic Moves

  2. 5.2. Market Share Analysis

  3. 5.3. Company Profiles

   1. 5.3.1. AMSOIL Inc.

   2. 5.3.2. BP PLC (Castrol)

   3. 5.3.3. Chevron Corporation

   4. 5.3.4. ExxonMobil Corporation

   5. 5.3.5. HollyFrontier (Petro‑Canada lubricants)

   6. 5.3.6. Phillips 66 Lubricants

   7. 5.3.7. Roshfrans

   8. 5.3.8. Royal Dutch Shell Plc

   9. 5.3.9. TotalEnergies

   10. 5.3.10. Valvoline Inc.

 6. 6. Appendix

  1. 6.1. Appendix-1 References

  2. 6.2. Appendix-2 List of Tables & Figures

 7. 7. Key Strategic Questions for Lubricants CEOs

List of Tables & Figures

  Figure 1:  

  VEHICLE POPULATION, NUMBER OF UNITS, NORTH AMERICA, 2015 - 2026

  Figure 2:  

  COMMERCIAL VEHICLES POPULATION, NUMBER OF UNITS, NORTH AMERICA, 2015 - 2026

  Figure 3:  

  MOTORCYCLES POPULATION, NUMBER OF UNITS, NORTH AMERICA, 2015 - 2026

  Figure 4:  

  PASSENGER VEHICLES POPULATION, NUMBER OF UNITS, NORTH AMERICA, 2015 - 2026

  Figure 5:  

  NORTH AMERICA AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, BY VEHICLE TYPE, 2015-2026

  Figure 6:  

  NORTH AMERICA AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, VOLUME SHARE (%), BY VEHICLE TYPE, 2020

  Figure 7:  

  NORTH AMERICA AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, COMMERCIAL VEHICLES, 2015-2026

  Figure 8:  

  NORTH AMERICA AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, COMMERCIAL VEHICLES, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020

  Figure 9:  

  NORTH AMERICA AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, MOTORCYCLES, 2015-2026

  Figure 10:  

  NORTH AMERICA AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, MOTORCYCLES, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020

  Figure 11:  

  NORTH AMERICA AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, PASSENGER VEHICLES, 2015-2026

  Figure 12:  

  NORTH AMERICA AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, PASSENGER VEHICLES, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020

  Figure 13:  

  NORTH AMERICA AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, BY PRODUCT TYPE, 2015-2026

  Figure 14:  

  NORTH AMERICA AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020

  Figure 15:  

  NORTH AMERICA AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, ENGINE OILS, 2015-2026

  Figure 16:  

  NORTH AMERICA AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, ENGINE OILS, VOLUME SHARE (%), BY VEHICLE TYPE, 2020

  Figure 17:  

  NORTH AMERICA AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, GREASES, 2015-2026

  Figure 18:  

  NORTH AMERICA AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, GREASES, VOLUME SHARE (%), BY VEHICLE TYPE, 2020

  Figure 19:  

  NORTH AMERICA AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, HYDRAULIC FLUIDS, 2015-2026

  Figure 20:  

  NORTH AMERICA AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, HYDRAULIC FLUIDS, VOLUME SHARE (%), BY VEHICLE TYPE, 2020

  Figure 21:  

  NORTH AMERICA AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, TRANSMISSION & GEAR OILS, 2015-2026

  Figure 22:  

  NORTH AMERICA AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, TRANSMISSION & GEAR OILS, VOLUME SHARE (%), BY VEHICLE TYPE, 2020

  Figure 23:  

  NORTH AMERICA AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, BY COUNTRY, 2015-2026

  Figure 24:  

  NORTH AMERICA AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, VOLUME SHARE (%), BY COUNTRY, 2020

  Figure 25:  

  NORTH AMERICA AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, CANADA, 2015-2026

  Figure 26:  

  NORTH AMERICA AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, CANADA, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020

  Figure 27:  

  NORTH AMERICA AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, MEXICO, 2015-2026

  Figure 28:  

  NORTH AMERICA AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, MEXICO, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020

  Figure 29:  

  NORTH AMERICA AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, UNITED STATES, 2015-2026

  Figure 30:  

  NORTH AMERICA AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, UNITED STATES, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020

  Figure 31:  

  NORTH AMERICA AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, REST OF NORTH AMERICA, 2015-2026

  Figure 32:  

  NORTH AMERICA AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, REST OF NORTH AMERICA, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020

  Figure 33:  

  NORTH AMERICA AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, MOST ACTIVE COMPANIES, BY NUMBER OF STRATEGIC MOVES, 2018 - 2021

  Figure 34:  

  NORTH AMERICA AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, MOST ADOPTED STRATEGIES, 2018 - 2021

  Figure 35:  

  NORTH AMERICA AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET SHARE(%), BY MAJOR PLAYERS, 2019

Market Definition

 • Vehicle Types - Passenger Vehicles, Commercial Vehicles and Motorcycles are the vehicle types considered under the automotive lubricants market.
 • Product Types - For the purpose of this study, lubricant products such as engine oils, transmission oils, greases and hydraulic fluids are taken into consideration.
 • Service Refill - Service refill is the primary factor considered while accounting the lubricant consumption for each of the vehicle segments, under the study.
 • Factory Fill - First lubricant fill-ups for newly produced vehicles are considered.

For any queries related to market definition, click here to schedule a call with our analysts.

Research Methodology

Mordor Intelligence follows a four-step methodology in all our reports.

 • Step-1: Identify Key Variables: The quantifiable key variables (industry and extraneous) pertaining to the specific product segment and country are selected from a group of relevant variables & factors based on desk research & literature review; along with primary expert inputs. These variables are further confirmed through regression modeling (wherever required).
 • Step-2: Build a Market Model: In order to build a robust forecasting methodology, the variables and factors identified in Step-1 are tested against available historical market numbers. Through an iterative process, the variables required for market forecast are set and the model is built on the basis of these variables.
 • Step-3: Validate and Finalize: In this important step, all market numbers, variables and analyst calls are validated through an extensive network of primary research experts from the market studied. The respondents are selected across levels and functions to generate a holistic picture of the market studied.
 • Step-4: Research Outputs: Syndicated Reports, Custom Consulting Assignments, Databases & Subscription Platforms

For any queries related to research methodology, click here to schedule a call with our analysts.

close-icon
80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!

WHY BUY FROM US?
card-img
01. Crisp, insightful analysis
Our focus is NOT on word count. We present only the key trends impacting the market so you don’t waste time finding a needle in the haystack.
card-img
04. Transparency
Know where your data comes from. Most market reports today hide the sources used behind the veil of a proprietary model. We proudly present them so you can trust our information.
card-img
02. True Bottom-Up Approach
We study the industry, not just the market. Our bottom-up approach ensures we have a broad and deep understanding of the forces that shape the industry.
card-img
05. Convenience
Tables belong in spreadsheets. Like you, we also believe that spreadsheets are better suited for data evaluation. We don't clutter our reports with data tables. We provide an excel document with each report that contains all the data used to analyze the market.
card-img
03. Exhaustive Data
Tracking a million data points on the lubricants industry. Our constant market tracking covers over 1 million+ data points spanning 45 countries and over 150 companies just for the lubricants industry.

Frequently Asked Questions

Thị trường dầu nhớt ô tô Bắc Mỹ được nghiên cứu từ năm 2015 - 2026.

Thị trường dầu nhớt ô tô Bắc Mỹ đang tăng trưởng với tốc độ CAGR là 2,84% trong 5 năm tới.

Xe du lịch đang tăng trưởng với tốc độ CAGR cao nhất trong giai đoạn 2015 - 2026.

Hoa Kỳ chiếm tỷ trọng cao nhất vào năm 2020.

BP PLC (Castrol), Tập đoàn Chevron, Tập đoàn ExxonMobil, Royal Dutch Shell Plc, Valvoline Inc. là những công ty lớn hoạt động tại Thị trường Dầu nhớt Ô tô Bắc Mỹ.