Thị trường thuốc & thiết bị nhãn khoa Nhật Bản - Tăng trưởng, Xu hướng, Tác động và Dự báo của COVID-19 (2023 - 2028)

Thị trường Thuốc & Thiết bị Nhãn khoa Nhật Bản được phân đoạn theo Sản phẩm (Thiết bị và Thuốc), Bệnh tật và Địa lý.

Ảnh chụp thị trường

Japan Ophthalmic Devices Market Size
Study Period: 2018 - 2026
CAGR: 2 %

Major Players

Japan Ophthalmic Devices Market Key Players

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

setting-icon

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Tổng quan thị trường

Thị trường Thuốc & Thiết bị Nhãn khoa Nhật Bản dự kiến ​​sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR là 2% trong giai đoạn dự báo. Một số yếu tố đang thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường bao gồm sự thay đổi nhân khẩu học, tác động của sự phổ biến của bệnh mắt, tiến bộ công nghệ trong lĩnh vực nhãn khoa và dân số lão khoa đang gia tăng. Dân số già dự kiến ​​sẽ tạo gánh nặng cho tất cả các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và các bác sĩ nhãn khoa cung cấp khoảng 90% các dịch vụ dựa trên thủ thuật của họ cho người cao tuổi. Theo số liệu thống kê được công bố bởi Viện Y tế Quốc gia 2020, ở Nhật Bản, nguyên nhân hàng đầu gây suy giảm thị lực là bệnh tăng nhãn áp, bệnh võng mạc tiểu đường, bệnh cận thị thoái hóa, thoái hóa điểm vàng do tuổi tác và đục thủy tinh thể. Ngoài ra, theo Trao đổi Dữ liệu Y tế Toàn cầu, tỷ lệ thoái hóa điểm vàng liên quan đến tuổi là khoảng 83,

Scope of the report

As per the scope of the report, ophthalmology devices are the equipment that are used for the diagnosis and treatment of various ophthalmic diseases, such as cataract, glaucoma, and refractive errors. Ophthalmic drugs are used to treat eye infections and some of the above-mentioned diseases. The drugs covered in the report are glaucoma drugs, retinal disorder drugs, dry eye disease drugs, drugs for infections, and other drugs

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Phân đoạn đục thủy tinh thể được kỳ vọng sẽ tăng trưởng tốt hơn trong những năm dự báo

Dựa trên bệnh tật, thị trường được phân khúc thành bệnh tăng nhãn áp, đục thủy tinh thể, thoái hóa điểm vàng do tuổi tác, các bệnh viêm nhiễm, rối loạn khúc xạ và các bệnh khác. Theo trao đổi dữ liệu y tế toàn cầu, ước tính tỷ lệ mắc bệnh đục thủy tinh thể ở Nhật Bản là 1.231.522 người vào năm 2018. Con số này tiếp tục tăng thêm 1.266.085 người vào năm 2019. Phẫu thuật đục thủy tinh thể vẫn là cách hiệu quả nhất để giúp phục hồi thị lực cho những người bị đục thủy tinh thể. Ngoài ra, tỷ lệ mắc bệnh Glôcôm cũng đang gia tăng ở Nhật Bản. Ví dụ, theo Trao đổi Dữ liệu Y tế Toàn cầu, có khoảng 238.019 trường hợp mới mắc bệnh tăng nhãn áp được báo cáo trong năm 2019. Do đó, với gánh nặng bệnh tật ngày càng tăng ở Nhật Bản, thị trường dự kiến ​​sẽ tăng trưởng trong giai đoạn dự báo.

Japan Ophthalmic Devices Market Share

Bối cảnh cạnh tranh

Thị trường Thuốc & Thiết bị Nhãn khoa Nhật Bản có tính cạnh tranh phân tán và bao gồm một số công ty lớn. Về thị phần, có rất ít công ty lớn hiện đang thống trị thị trường. Một số công ty hiện đang thống trị thị trường là Alcon Inc., Bausch Health Companies Inc., Carl Zeiss Meditec AG, Essilor International SA, Johnson & Johnson, Nidek Co. Ltd, Topcon Corporation, Ziemer Group AG

Những người chơi chính

 1. Nidek Co. Ltd

 2. Alcon Inc.

 3. Bausch Health Companies Inc

 4. Carl Zeiss Meditec AG

 5. Topcon Corporation

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Alcon Inc., Bausch Health Companies Inc., Carl Zeiss Meditec AG, Essilor International SA, Johnson & Johnson, Nidek Co. Ltd, Topcon Corporation, Ziemer Group AG

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Study Assumptions

  2. 1.2 Scope of the Study

 2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

 3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

 4. 4. MARKET DYNAMICS

  1. 4.1 Market Overview

  2. 4.2 Market Drivers

   1. 4.2.1 Demographic Shift and Impact of Prevalence of Eye Disease

   2. 4.2.2 Technological Advancements in the Field of Ophthalmology

  3. 4.3 Market Restraints

   1. 4.3.1 Higher Cost of the Ophthalmic Devices and Treatment

  4. 4.4 Porter's Five Force Analysis

   1. 4.4.1 Threat of New Entrants

   2. 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

   3. 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers

   4. 4.4.4 Threat of Substitute Products

   5. 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

 5. 5. MARKET SEGMENTATION

  1. 5.1 By Product

   1. 5.1.1 Devices

    1. 5.1.1.1 Surgical Devices

     1. 5.1.1.1.1 Intraocular Lenses

     2. 5.1.1.1.2 Ophthalmic Lasers

     3. 5.1.1.1.3 Other Surgical Devices

    2. 5.1.1.2 Diagnostic Devices

   2. 5.1.2 Drugs

    1. 5.1.2.1 Glaucoma Drugs

    2. 5.1.2.2 Retinal Disorder Drugs

    3. 5.1.2.3 Dry Eye Drugs

    4. 5.1.2.4 Allergic Conjunctivitis and Inflammation Drugs

    5. 5.1.2.5 Other Drugs

  2. 5.2 By Disease

   1. 5.2.1 Glaucoma

   2. 5.2.2 Cataract

   3. 5.2.3 Age-Related Macular Degeneration

   4. 5.2.4 Inflammatory Diseases

   5. 5.2.5 Refractive Disorders

   6. 5.2.6 Other Diseases

 6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

  1. 6.1 Company Profiles

   1. 6.1.1 Alcon Inc.

   2. 6.1.2 Bausch Health Companies Inc.

   3. 6.1.3 Carl Zeiss Meditec AG

   4. 6.1.4 Essilor International SA

   5. 6.1.5 Johnson & Johnson

   6. 6.1.6 Nidek Co. Ltd

   7. 6.1.7 Topcon Corporation

   8. 6.1.8 Ziemer Group AG

  2. *List Not Exhaustive
 7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

**Competitive Landscape covers- Business Overview, Financials, Products and Strategies and Recent Developments
You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

Thị trường thuốc & thiết bị nhãn khoa Nhật Bản được nghiên cứu từ năm 2018 - 2028.

Thị trường Thuốc & Thiết bị Nhãn khoa Nhật Bản đang tăng trưởng với tốc độ CAGR là 2% trong 5 năm tới.

Nidek Co. Ltd, Alcon Inc., Bausch Health Companies Inc, Carl Zeiss Meditec AG, Topcon Corporation là những công ty lớn hoạt động tại Thị trường Thuốc & Thiết bị Nhãn khoa Nhật Bản.

close-icon
80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!