Thị trường thiết bị phân phối thuốc của Nhật Bản - Tăng trưởng, xu hướng, tác động của COVID-19 và dự báo (2022 - 2027)

Thị trường Thiết bị Phân phối Thuốc Nhật Bản được phân đoạn theo Đường quản lý (Thuốc tiêm, Thuốc bôi, Thuốc nhỏ mắt và các loại khác), Ứng dụng và Người dùng cuối.

Ảnh chụp thị trường

Market Snapshot1
Study Period: 2018 - 2026
Base Year: 2021
CAGR: 4.5 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Tổng quan thị trường

Thị trường Thiết bị Phân phối Thuốc Nhật Bản dự kiến ​​sẽ đạt tốc độ CAGR là gần 4,5% trong giai đoạn dự báo. Các yếu tố chính thúc đẩy Thị trường Thiết bị Phân phối Thuốc Nhật Bản là sự gia tăng của các bệnh mãn tính và tiến bộ công nghệ.

Các thiết bị phân phối thuốc giúp cung cấp các loại thuốc có lợi cho đối tượng mục tiêu để phục hồi nhanh hơn. Ngoài ra, số lượng bệnh nhân mắc bệnh ung thư, đường hô hấp và bệnh nhân đái tháo đường đang gia tăng ở Nhật Bản sẽ thúc đẩy việc áp dụng các thiết bị phân phối thuốc và thúc đẩy thị trường nói chung. Ví dụ, theo ước tính của Trung tâm Ung thư Quốc gia - Trung tâm Kiểm soát Ung thư và Dịch vụ Thông tin, tỷ lệ mắc ung thư năm 2018 ở Nhật Bản là 1.013.600, trong khi các loại ung thư phổ biến nhất là ung thư đại trực tràng, dạ dày, phổi, vú và tuyến tiền liệt. . Do đó, các yếu tố nêu trên được kỳ vọng sẽ thúc đẩy tăng trưởng thị trường trong giai đoạn dự báo.

Scope of the report

As per the scope, drug delivery devices or system are the tools which are used to deliver the drug through the specific route of administration. It enables the introduction of therapeutic substances in the body. The Japan Drug Delivery Devices Market is segmented by route of administration, application and end user.

By Route of Administration
Injectable
Topical
Ocular
Other Route of Administration
By Application
Cancer
Cardiovascular
Diabetes
Infectious diseases
Other Applications
By End User
Hospitals
Ambulatory Surgical Centers
Other End Users

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Theo ứng dụng Ung thư được ước tính là sẽ chứng kiến ​​sự tăng trưởng lành mạnh trong suốt thời gian dự báo

Trong những năm qua, tỷ lệ mắc và tử vong do ung thư đã tăng lên ở Nhật Bản. Ví dụ, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), thống kê năm 2018 cho thấy số người chết vì ung thư đã tăng lên gần 409.400 người ở Nhật Bản. Tỷ lệ tử vong ngày càng tăng là một yếu tố đáng lo ngại đối với chính phủ Nhật Bản trong những năm qua. Do đó, chính phủ và các tổ chức khác đang thực hiện các sáng kiến ​​để truyền bá nhận thức về bệnh ung thư và các phương pháp điều trị ung thư, dự kiến ​​sẽ thúc đẩy thị trường. Do đó, tỷ lệ ung thư đang gia tăng và sự hiện diện của cơ sở hạ tầng R&D tốt hơn trong nước được kỳ vọng sẽ thúc đẩy tăng trưởng thị trường trong tương lai gần.

japan key trend 1.png

Bối cảnh cạnh tranh

Thị trường Thiết bị Phân phối Thuốc tại Nhật Bản có tính cạnh tranh phân tán và bao gồm một số công ty lớn. Một số công ty hiện đang thống trị thị trường là Mylan NV, ANTARES PHARMA, INC., Tasei Kako Co. Ltd., GlaxoSmithKline Plc, Novartis AG, Bayer AG, Becton, Dickinson and Company, Johnson & Johnson và 3M Company.

Những người chơi chính

 1. Mylan N.V.

 2. ANTARES PHARMA, INC.

 3. Tasei Kako Co. Ltd.

 4. GlaxoSmithKline Plc

 5. Novartis AG

Japan landscape.png

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Study Assumptions

  2. 1.2 Scope of the Study

 2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

 3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

 4. 4. MARKET DYNAMICS

  1. 4.1 Market Overview

  2. 4.2 Market Drivers

   1. 4.2.1 Rising Prevalence of Chronic Diseases

   2. 4.2.2 Technological Advancements

  3. 4.3 Market Restraints

   1. 4.3.1 Risk of Needlestick Injuries

  4. 4.4 Porter's Five Force Analysis

   1. 4.4.1 Threat of New Entrants

   2. 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

   3. 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers

   4. 4.4.4 Threat of Substitute Products

   5. 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

 5. 5. MARKET SEGMENTATION

  1. 5.1 By Route of Administration

   1. 5.1.1 Injectable

   2. 5.1.2 Topical

   3. 5.1.3 Ocular

   4. 5.1.4 Other Route of Administration

  2. 5.2 By Application

   1. 5.2.1 Cancer

   2. 5.2.2 Cardiovascular

   3. 5.2.3 Diabetes

   4. 5.2.4 Infectious diseases

   5. 5.2.5 Other Applications

  3. 5.3 By End User

   1. 5.3.1 Hospitals

   2. 5.3.2 Ambulatory Surgical Centers

   3. 5.3.3 Other End Users

 6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

  1. 6.1 Company Profiles

   1. 6.1.1 Mylan N.V.

   2. 6.1.2 Antares Pharma, Inc.

   3. 6.1.3 Tasei Kako Co. Ltd.

   4. 6.1.4 GlaxoSmithKline Plc

   5. 6.1.5 Novartis AG

   6. 6.1.6 Bayer AG

   7. 6.1.7 Becton, Dickinson and Company

   8. 6.1.8 Johnson & Johnson

   9. 6.1.9 3M Company

  2. *List Not Exhaustive
 7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

**Subject to Availability
**Competitive Landscape covers- Business Overview, Financials, Products and Strategies, and Recent Developments
You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

The Japan Drug Delivery Devices Market market is studied from 2018 - 2026.

The Japan Drug Delivery Devices Market is growing at a CAGR of 4.5% over the next 5 years.

Mylan N.V., ANTARES PHARMA, INC., Tasei Kako Co. Ltd., GlaxoSmithKline Plc, Novartis AG are the major companies operating in Japan Drug Delivery Devices Market.

80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!