Thị trường dầu xả chuyên sâu - Tăng trưởng, Xu hướng, Tác động và Dự báo của COVID-19 (2023 - 2028)

Thị trường Điều hòa Chuyên sâu được phân đoạn theo Kênh phân phối (Đại siêu thị / Siêu thị, Cửa hàng tiện lợi, Cửa hàng trực tuyến và các Kênh phân phối khác) và theo Địa lý

Ảnh chụp thị trường

Intensive Conditioner Market Summary
Study Period: 2016 - 2026
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: Europe
CAGR: 2.3 %

Major Players

rd-img

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

setting-icon

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and it's growth?

Tổng quan thị trường

Thị trường điều hòa chuyên sâu được dự báo sẽ ghi nhận tốc độ tăng trưởng kép hàng năm là 2,3% trong giai đoạn dự báo (2020 - 2025).

 • Thị trường chủ yếu được thúc đẩy bởi nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng về dầu dưỡng tóc sâu do thiếu thời gian, cùng với thu nhập khả dụng tăng trên các khu vực khác nhau. Hơn nữa, việc ra mắt thường xuyên các sản phẩm dưỡng ẩm sâu tiên tiến từ các công ty chủ chốt đang thúc đẩy tăng trưởng thị trường trên toàn cầu. Chẳng hạn, vào năm 2019, L'Oréal Paris đã tung ra dòng sản phẩm mới Elvive - Elvive Rapid Reviver Deep Conditioners, một loạt 3 sản phẩm không mất thời gian chờ đợi và tác động sâu để phục hồi tóc hư tổn nhanh chóng.

Scope of the report

The intensive conditioner market has been segmented by distribution channel into hypermarket/supermarkets, convenience stores, online stores, and other distribution channels. Also, the study provides an analysis of the intensive conditioner market in the emerging and established markets across the world, including North America, Europe, Asia-Pacific, and Rest of the World which includes South America and the Middle-East and African regions.

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Siêu thị / Đại siêu thị để thống trị thị trường toàn cầu

Siêu thị / đại siêu thị chiếm thị phần đáng kể nhất trên thị trường toàn cầu, đang tiếp tục mở rộng với tốc độ nhanh hơn ở các quốc gia Châu Âu, Bắc Mỹ và khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Hơn nữa, các siêu thị đang áp dụng nhiều hình thức khuyến mại đan xen nhau để khiến khách hàng ưa chuộng siêu thị hơn. Tuy nhiên, thị trường có thể sẽ chững lại trong những năm tới do sự cạnh tranh về giá giữa các bên tham gia thị trường lớn, sự trưởng thành ngày càng tăng của sản phẩm và việc củng cố các nhãn hiệu riêng của các siêu thị lớn đang nhanh chóng mở rộng hoạt động tại các khu vực. như Đông Âu.

Intensive Conditioner Market1

Châu Á - Thái Bình Dương để có thị trường phát triển nhanh nhất

Châu Á - Thái Bình Dương được ghi nhận là thị trường tăng trưởng nhanh nhất về doanh số bán dầu xả chuyên sâu nhờ sự quan tâm ngày càng tăng của người tiêu dùng đối với việc chăm sóc tóc, cùng với thu nhập khả dụng của người dân trong khu vực ngày càng tăng. Ngoài ra, sự tập trung ngày càng tăng của dân số phụ nữ đi làm ở Châu Á Thái Bình Dương, dẫn đến thiếu thời gian điều hòa, đã làm tăng nhu cầu về các loại dầu dưỡng sâu. Hơn nữa, việc mở rộng các cửa hàng bán lẻ trong khu vực đã thúc đẩy tăng trưởng thị trường. Ngoài ra, sự gia tăng nồng độ người dùng Internet ở Châu Á - Thái Bình Dương đã tác động mạnh đến thị trường bán lẻ điện tử. Một loạt các thương hiệu có sẵn với chi phí thấp trong bán lẻ trực tuyến đã thu hút khách hàng. Mức giá số lượng lớn do bán lẻ trực tuyến cung cấp đang tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng thị trường trực tuyến.

Intensive Conditioner Market2

Bối cảnh cạnh tranh

Thị trường dầu điều hòa chuyên sâu được củng cố về bản chất do sự hiện diện của một số công ty lớn trong nước và toàn cầu. Tập trung vào sự hợp nhất, mở rộng, mua lại và hợp tác của các công ty cùng với việc phát triển sản phẩm mới là phương pháp tiếp cận chiến lược được các công ty hàng đầu áp dụng để tăng cường sự hiện diện thương hiệu của họ trong lòng người tiêu dùng. Các công ty chủ chốt thống trị thị trường bao gồm P&G, L'Oréal Paris, Kao Corporation, ET Browne Drug Co., và Briogeo Hair Care, trong số những người khác.

Những người chơi chính

 1. P&G

 2. L’Oréal Paris

 3. Kao Corporation

 4. E.T. Browne Drug Co.

 5. Briogeo Hair Care

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

1.png

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Study Deliverables

  2. 1.2 Study Assumptions

  3. 1.3 Scope of the Study

 2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

 3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

 4. 4. MARKET DYNAMICS

  1. 4.1 Market Drivers

  2. 4.2 Market Restraints

  3. 4.3 Porter's Five Forces Analysis

   1. 4.3.1 Threat of New Entrants

   2. 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

   3. 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers

   4. 4.3.4 Threat of Substitute Products

   5. 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

 5. 5. MARKET SEGMENTATION

  1. 5.1 By Distribution Channel

   1. 5.1.1 Supermarkets/Hypermarkets

   2. 5.1.2 Convenience Stores

   3. 5.1.3 Online Retail Stores

   4. 5.1.4 Other Distribution Channels

  2. 5.2 By Geography

   1. 5.2.1 North America

    1. 5.2.1.1 United States

    2. 5.2.1.2 Canada

    3. 5.2.1.3 Mexico

    4. 5.2.1.4 Rest of North America

   2. 5.2.2 Europe

    1. 5.2.2.1 Germany

    2. 5.2.2.2 United Kingdom

    3. 5.2.2.3 Russia

    4. 5.2.2.4 France

    5. 5.2.2.5 Spain

    6. 5.2.2.6 Italy

    7. 5.2.2.7 Rest of Europe

   3. 5.2.3 Asia-Pacific

    1. 5.2.3.1 China

    2. 5.2.3.2 Japan

    3. 5.2.3.3 Australia

    4. 5.2.3.4 India

    5. 5.2.3.5 Rest of Asia Pacific

   4. 5.2.4 Rest of the World

    1. 5.2.4.1 South America

    2. 5.2.4.2 Middle-East and Africa

 6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

  1. 6.1 Most Active Companies

  2. 6.2 Most Adopted Strategies

  3. 6.3 Market Position Analysis

  4. 6.4 Company Profiles

   1. 6.4.1 The Procter & Gamble Company

   2. 6.4.2 L'Oreal Paris

   3. 6.4.3 Kao Corporation

   4. 6.4.4 E.T. Browne Drug Co.

   5. 6.4.5 Briogeo Hair Care

   6. 6.4.6 The Mane Choice

 7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

Thị trường dầu xả chuyên sâu được nghiên cứu từ năm 2018 - 2028.

Thị trường dầu xả chuyên sâu đang tăng trưởng với tốc độ CAGR là 2,3% trong 5 năm tới.

Châu Á Thái Bình Dương đang tăng trưởng với tốc độ CAGR cao nhất trong giai đoạn 2018 - 2028.

Châu Âu nắm giữ thị phần cao nhất vào năm 2021.

P&G, L’Oréal Paris, Kao Corporation, E.T. Browne Drug Co., Briogeo Hair Care là những công ty lớn hoạt động trong Thị trường Dầu xả Chuyên sâu.

close-icon
80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!