THỊ TRƯỜNG THUỐC INSULIN NGƯỜI - TĂNG TRƯỞNG, XU HƯỚNG, TÁC ĐỘNG CỦA COVID-19 VÀ DỰ BÁO (2023 - 2028)

Thị trường được phân đoạn theo Loại sản phẩm (Insulins truyền thống của người, Insul cơ bản hoặc tác dụng kéo dài, Bolus hoặc Insulins tác dụng nhanh, Insulin kết hợp và Insulins sinh học) và Địa lý.

Ảnh chụp thị trường

Human Insulin Drugs Market Overview
Study Period: 2016-2027
Fastest Growing Market: North America
Largest Market: North America
CAGR: 4.19 %

Major Players

Human Insulin Drugs Market Key Players

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

setting-icon

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Tổng quan thị trường

Thị trường Thuốc Insulin cho Người dự kiến ​​đạt tốc độ CAGR là 4,19% trong giai đoạn dự báo 2020-2025 và ước tính đạt 29,9 tỷ USD vào năm 2025. Bệnh tiểu đường thường được coi là một bệnh liên quan đến lối sống. Theo thời gian, tỷ lệ mắc căn bệnh này đã tăng lên một cách đáng kinh ngạc, cùng với sự gia tăng dân số trên khắp thế giới. Khoảng 100 triệu người trên thế giới cần insulin, bao gồm tất cả những người mắc bệnh tiểu đường Loại 1 và từ 10-25% những người mắc bệnh tiểu đường Loại 2. Mặc dù insulin đã được sử dụng trong điều trị bệnh tiểu đường hơn 90 năm, trên toàn cầu, hơn một nửa số người cần insulin ngày nay vẫn không thể mua và tiếp cận được. Những người mắc bệnh tiểu đường loại 1 cần liệu pháp insulin, tập trung vào việc quản lý lượng đường trong máu, cùng với insulin, chế độ ăn uống và lối sống, để ngăn ngừa các biến chứng.

Phạm vi của Báo cáo

Nghiên cứu bao gồm các khía cạnh sau:

By Product Type
Basal or Long-acting Insulins (Value and Volume, 2012-2025)
Lantus (Insulin glargine)
Levemir (Insulin detemir)
Toujeo (Insulin glargine)
Tresiba (Insulin degludec)
Basaglar (Insulin glargine)
Bolus or Fast-acting Insulins (Value and Volume, 2012-2025)
NovoRapid/Novolog (Insulin aspart)
Humalog (Insulin lispro)
Apidra (Insulin glulisine)
FIASP (Insulin aspart)
Admelog (Insulin lispro)
Traditional Human Insulins (Value and Volume, 2012-2025)
Novolin/Actrapid/Insulatard
Humulin
Insuman
Combination Insulins (Value and Volume, 2012-2025)
NovoMix (Biphasic Insulin aspart)
Ryzodeg (Insulin degludec/Insulin aspart)
Xultophy (Insulin degludec/Liraglutide)
Soliqua/Suliqua (Insulin glargine/Lixisenatide)
Biosimilar Insulins (Value and Volume, 2012-2025)
Insulin Glargine Biosimilars
Human Insulin Biosimilars
Geography
North America
United States (Value and Volume, 2012-2025)
Basal or Long-acting Insulins
Bolus or Fast-acting Insulins
Traditional Human Insulins
Combination Insulins
Biosimilar Insulins
Canada (Value and Volume, 2012-2025)
Basal or Long-acting Insulins
Bolus or Fast-acting Insulins
Traditional Human Insulins
Combination Insulins
Biosimilar Insulins
Rest of North America (Value and Volume, 2012-2025)
Basal or Long-acting Insulins
Bolus or Fast-acting Insulins
Traditional Human Insulins
Combination Insulins
Biosimilar Insulins
Europe
France (Value and Volume, 2012-2025)
Basal or Long-acting Insulins
Bolus or Fast-acting Insulins
Traditional Human Insulins
Combination Insulins
Biosimilar Insulins
Germany (Value and Volume, 2012-2025)
Basal or Long-acting Insulins
Bolus or Fast-acting Insulins
Traditional Human Insulins
Combination Insulins
Biosimilar Insulins
Italy (Value and Volume, 2012-2025)
Basal or Long-acting Insulins
Bolus or Fast-acting Insulins
Traditional Human Insulins
Combination Insulins
Biosimilar Insulins
Spain (Value and Volume, 2012-2025)
Basal or Long-acting Insulins
Bolus or Fast-acting Insulins
Traditional Human Insulins
Combination Insulins
Biosimilar Insulins
United Kingdom (Value and Volume, 2012-2025)
Basal or Long-acting Insulins
Bolus or Fast-acting Insulins
Traditional Human Insulins
Combination Insulins
Biosimilar Insulins
Russia (Value and Volume, 2012-2025)
Basal or Long-acting Insulins
Bolus or Fast-acting Insulins
Traditional Human Insulins
Combination Insulins
Biosimilar Insulins
Rest of Europe (Value and Volume, 2012-2025)
Basal or Long-acting Insulins
Bolus or Fast-acting Insulins
Traditional Human Insulins
Combination Insulins
Biosimilar Insulins
Latin America
Mexico (Value and Volume, 2012-2025)
Basal or Long-acting Insulins
Bolus or Fast-acting Insulins
Traditional Human Insulins
Combination Insulins
Biosimilar Insulins
Brazil (Value and Volume, 2012-2025)
Basal or Long-acting Insulins
Bolus or Fast-acting Insulins
Traditional Human Insulins
Combination Insulins
Biosimilar Insulins
Rest of Latin America (Value and Volume, 2012-2025)
Basal or Long-acting Insulins
Bolus or Fast-acting Insulins
Traditional Human Insulins
Combination Insulins
Biosimilar Insulins
Asia-Pacific
Japan (Value and Volume, 2012-2025)
Basal or Long-acting Insulins
Bolus or Fast-acting Insulins
Traditional Human Insulins
Combination Insulins
Biosimilar Insulins
South Korea (Value and Volume, 2012-2025)
Basal or Long-acting Insulins
Bolus or Fast-acting Insulins
Traditional Human Insulins
Combination Insulins
Biosimilar Insulins
China (Value and Volume, 2012-2025)
Basal or Long-acting Insulins
Bolus or Fast-acting Insulins
Traditional Human Insulins
Combination Insulins
Biosimilar Insulins
India (Value and Volume, 2012-2025)
Basal or Long-acting Insulins
Bolus or Fast-acting Insulins
Traditional Human Insulins
Combination Insulins
Biosimilar Insulins
Australia (Value and Volume, 2012-2025)
Basal or Long-acting Insulins
Bolus or Fast-acting Insulins
Traditional Human Insulins
Combination Insulins
Biosimilar Insulins
Vietnam (Value and Volume, 2012-2025)
Basal or Long-acting Insulins
Bolus or Fast-acting Insulins
Traditional Human Insulins
Combination Insulins
Biosimilar Insulins
Malaysia (Value and Volume, 2012-2025)
Basal or Long-acting Insulins
Bolus or Fast-acting Insulins
Traditional Human Insulins
Combination Insulins
Biosimilar Insulins
Indonesia (Value and Volume, 2012-2025)
Basal or Long-acting Insulins
Bolus or Fast-acting Insulins
Traditional Human Insulins
Combination Insulins
Biosimilar Insulins
Philippines (Value and Volume, 2012-2025)
Basal or Long-acting Insulins
Bolus or Fast-acting Insulins
Traditional Human Insulins
Combination Insulins
Biosimilar Insulins
Thailand (Value and Volume, 2012-2025)
Basal or Long-acting Insulins
Bolus or Fast-acting Insulins
Traditional Human Insulins
Combination Insulins
Biosimilar Insulins
Rest of Asia-Pacific (Value and Volume, 2012-2025)
Basal or Long-acting Insulins
Bolus or Fast-acting Insulins
Traditional Human Insulins
Combination Insulins
Biosimilar Insulins
Middle-East and Africa
Saudi Arabia (Value and Volume, 2012-2025)
Basal or Long-acting Insulins
Bolus or Fast-acting Insulins
Traditional Human Insulins
Combination Insulins
Biosimilar Insulins
Iran (Value and Volume, 2012-2025)
Basal or Long-acting Insulins
Bolus or Fast-acting Insulins
Traditional Human Insulins
Combination Insulins
Biosimilar Insulins
Egypt (Value and Volume, 2012-2025)
Basal or Long-acting Insulins
Bolus or Fast-acting Insulins
Traditional Human Insulins
Combination Insulins
Biosimilar Insulins
Oman (Value and Volume, 2012-2025)
Basal or Long-acting Insulins
Bolus or Fast-acting Insulins
Traditional Human Insulins
Combination Insulins
Biosimilar Insulins
South Africa (Value and Volume, 2012-2025)
Basal or Long-acting Insulins
Bolus or Fast-acting Insulins
Traditional Human Insulins
Combination Insulins
Biosimilar Insulins
Rest of Middle-East and Africa (Value and Volume, 2012-2025)
Basal or Long-acting Insulins
Bolus or Fast-acting Insulins
Traditional Human Insulins
Combination Insulins
Biosimilar Insulins

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường ngày càng tăng thúc đẩy thị trường

Khoảng 100 triệu người trên thế giới cần insulin, bao gồm tất cả những người mắc bệnh tiểu đường loại 1 và 10-25% số người mắc bệnh tiểu đường loại 2. Mặc dù insulin đã được sử dụng trong điều trị bệnh tiểu đường trên khắp thế giới trong hơn 90 năm, nhưng hơn một nửa dân số cần insulin ngày nay vẫn không có khả năng mua hoặc tiếp cận với nó. Những người mắc bệnh tiểu đường loại 1 cần điều trị bằng insulin và việc điều trị tập trung vào việc quản lý lượng đường trong máu bằng insulin, chế độ ăn uống và lối sống để ngăn ngừa các biến chứng. Nghiên cứu và phát triển trong các phân đoạn insulin đang tăng lên hàng năm, vì các nhà nghiên cứu đang cố gắng tạo ra phân tử tốt nhất để bệnh nhân sử dụng, hạn chế tối đa tác dụng phụ và tăng hiệu quả của chúng. Do đó, tỷ lệ béo phì và tiểu đường ngày càng gia tăng trên toàn thế giới có khả năng làm tăng nhu cầu đáng kể về insulin,

Human Insulin Drugs Market Key Trends

Bắc Mỹ thống trị thị trường

Bắc Mỹ thống trị thị trường insulin người toàn cầu, đặc biệt là Hoa Kỳ, do tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường trong khu vực cao do lối sống ít vận động. Yếu tố chi phí là mối quan tâm lớn ở Hoa Kỳ, nơi gần 50% doanh thu insulin của các nhà sản xuất là từ chính quốc gia này. Hoa Kỳ chiếm doanh số bán insulin tác dụng kéo dài cao nhất, Lantus, trên toàn thế giới. Phần lớn các công ty sản xuất thuốc điều trị tiểu đường coi đất nước này là một thị trường quan trọng để cải thiện doanh số bán hàng toàn cầu nói chung. Lantus là loại insulin cơ bản được sử dụng nhiều nhất trên toàn thế giới, chiếm thị phần chi phối tại thị trường Hoa Kỳ. Thị trường thuốc insulin người truyền thống ở Bắc Mỹ dự kiến ​​sẽ tăng trưởng trong giai đoạn dự báo, do khả năng chi trả kinh tế của bệnh nhân. Humulin chiếm thị phần cao nhất, tiếp theo là Novolin. Không có đối thủ cạnh tranh chung nào cho thị trường thuốc insulin người truyền thống Bắc Mỹ tại Hoa Kỳ.

Human Insulin Drugs Market Growth by Region

Bối cảnh cạnh tranh

Thị trường insulin người toàn cầu rất hợp nhất với ba nhà sản xuất lớn nắm giữ sự hiện diện trên thị trường toàn cầu, và các nhà sản xuất còn lại tập trung vào các nhà sản xuất địa phương hoặc khu vực cụ thể khác. Các vụ mua bán và sáp nhập xảy ra giữa các công ty trong quá khứ gần đây đã giúp các công ty tăng cường sự hiện diện trên thị trường. Eli Lilly và Boehringer Ingelheim cùng có một liên minh trong việc phát triển và thương mại hóa Basaglar (Insulin Glargine).

Insulins đang được phát triển:

Novo Nordisk đang phát triển loại insulin tác dụng kéo dài mỗi tuần một lần đầu tiên (LAI287) hiện đang ở giai đoạn 2. Loại insulin này được chỉ định cho cả bệnh nhân tiểu đường loại 1 và loại 2. Eli Lilly đang phát triển một loại insulin-Fc tác dụng kéo dài (LY3209590) . "Insulin cơ bản-Fc" là một phân tử lớn bao gồm insulin được thiết kế hợp nhất với vùng Fc được thiết kế để cung cấp cấu hình cơ bản có tác dụng lâu dài. LY3209590 đang được nghiên cứu để điều trị bệnh tiểu đường.

Thuốc uống Insulin sẽ thúc đẩy thị trường:

Biocon đang phát triển Insulin Tregopil , một viên insulin uống ngoài miệng, để điều trị bệnh đái tháo đường týp 1 và týp 2. Insulin đường uống tác dụng nhanh có thể cải thiện việc kiểm soát đường huyết sau ăn với giảm tác dụng phụ và tuân thủ điều trị tốt hơn, do đó hứa hẹn sẽ chuyển đổi quản lý T1D. Oramed Pharmaceuticals Inc., một công ty dược phẩm ở giai đoạn lâm sàng, tập trung vào việc phát triển hệ thống phân phối thuốc uống, đang nỗ lực đưa sản phẩm insulin đường uống đầu tiên ra thị trường, do đó, cung cấp một phương pháp thuận tiện, hiệu quả cũng như an toàn hơn cho cung cấp liệu pháp insulin.

Những người chơi chính

 1. Novo Nordisk A/S

 2. Eli Lilly and Company

 3. Sanofi S.A.

 4. Biocon Limited

 5. Pfizer Inc.

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Novo Nordisk A/S, Sanofi S.A., Eli Lilly and Company, Biocon Limited, Pfizer Inc., Wockhardt Julphar, Exir, Sedico,

LIST OF TABLES AND FIGURES

 

LIST OF TABLES

1 Global Human Insulin Drugs Market: Revenue in USD million, by Product Type, 2012 - 2024
2 Global Human Insulin Drugs Market: Revenue in USD million, by Basal or Long-acting Insulins, 2012-2024
3 Global Human Insulin Drugs Market: Revenue in USD million, by Bolus or Fast-acting Insulins, 2012-2024
4 Global Human Insulin Drugs Market: Revenue in USD million, by Traditional Human Insulins, 2012-2024
5 Global Human Insulin Drugs Market: Revenue in USD million, by Combination Insulins, 2012-2024
6 Global Human Insulin Drugs Market: Revenue in USD million, by Biosimilar Insulins, 2012-2024
7 Global Human Insulin Drugs Market: Revenue in USD million, by Geography, 2012-2024
8 Global Human Insulin Drugs Market: Revenue in USD million, by North America, 2012-2024
9 Global Human Insulin Drugs Market: Revenue in USD million, by United States, by Segmentation, 2012-2024
10 Global Human Insulin Drugs Market: Revenue in USD million, by Canada, by Segmentation, 2012-2024
11 Global Human Insulin Drugs Market: Revenue in USD million, by Rest of North America, by Segmentation, 2012-2024
12 Global Human Insulin Drugs Market: Revenue in USD million, by Europe, 2012-2024
13 Global Human Insulin Drugs Market: Revenue in USD million, by United Kingdom, by Segmentation, 2012-2024
14 Global Human Insulin Drugs Market: Revenue in USD million, by Germany, by Segmentation, 2012-2024
15 Global Human Insulin Drugs Market: Revenue in USD million, by France, by Segmentation, 2012-2024
16 Global Human Insulin Drugs Market: Revenue in USD million, by Italy, by Segmentation, 2012-2024
17 Global Human Insulin Drugs Market: Revenue in USD million, by Spain, by Segmentation, 2012-2024
18 Global Human Insulin Drugs Market: Revenue in USD million, by Russia, by Segmentation, 2012-2024
19 Global Human Insulin Drugs Market: Revenue in USD million, by Rest of Europe, by Segmentation, 2012-2024
20 Global Human Insulin Drugs Market: Revenue in USD million, by Latin America, 2012-2024
21 Global Human Insulin Drugs Market: Revenue in USD million, by Mexico, by Segmentation, 2012-2024
22 Global Human Insulin Drugs Market: Revenue in USD million, by Brazil, by Segmentation, 2012-2024
23 Global Human Insulin Drugs Market: Revenue in USD million, by Rest of Latin America, by Segmentation, 2012-2024
24 Global Human Insulin Drugs Market: Revenue in USD million, by Asia-Pacific, 2012-2024
25 Global Human Insulin Drugs Market: Revenue in USD million, by Japan, by Segmentation, 2012-2024
26 Global Human Insulin Drugs Market: Revenue in USD million, by South Korea, by Segmentation, 2012-2024
27 Global Human Insulin Drugs Market: Revenue in USD million, by China, by Segmentation, 2012-2024
28 Global Human Insulin Drugs Market: Revenue in USD million, by India, by Segmentation, 2012-2024
29 Global Human Insulin Drugs Market: Revenue in USD million, by Australia, by Segmentation, 2012-2024
30 Global Human Insulin Drugs Market: Revenue in USD million, by Vietnam, by Segmentation, 2012-2024
31 Global Human Insulin Drugs Market: Revenue in USD million, by Malaysia, by Segmentation, 2012-2024
32 Global Human Insulin Drugs Market: Revenue in USD million, by Indonesia, by Segmentation, 2012-2024
33 Global Human Insulin Drugs Market: Revenue in USD million, by Philippines, by Segmentation, 2012-2024
34 Global Human Insulin Drugs Market: Revenue in USD million, by Thailand, by Segmentation, 2012-2024
35 Global Human Insulin Drugs Market: Revenue in USD million, by Rest of Asia-Pacific, by Segmentation, 2012-2024
36 Global Human Insulin Drugs Market: Revenue in USD million, by Middle East and Africa, 2012-2024
37 Global Human Insulin Drugs Market: Revenue in USD million, by Saudi Arabia, by Segmentation, 2012-2024
38 Global Human Insulin Drugs Market: Revenue in USD million, by Iran, by Segmentation, 2012-2024
39 Global Human Insulin Drugs Market: Revenue in USD million, by Egypt, by Segmentation, 2012-2024
40 Global Human Insulin Drugs Market: Revenue in USD million, by Oman, by Segmentation, 2012-2024
41 Global Human Insulin Drugs Market: Revenue in USD million, by South Africa, by Segmentation, 2012-2024
42 Global Human Insulin Drugs Market: Revenue in USD million, by Rest of Middle and Africa, by Segmentation, 2012-2024
43 Global Human Insulin Drugs Market: Revenue in USD million, by Market Indicators, 2012-2024

 

LIST OF FIGURES

1 Global Human Insulin Drugs Market, Revenue in USD million, 2012-2024
2 Global Countries Diabetes Population 2012-2024
3 Global Countries with High Obese Population, 2018
4 Global Human Insulin Drugs Market: Revenue in USD million, by Basal or Long-acting Insulins, 2012-2024
5 Global Human Insulin Drugs Market: Revenue in USD million, by Bolus or Fast-acting Insulins, 2012-2024
6 Global Human Insulin Drugs Market: Revenue in USD million, by Traditional Human Insulins, 2012-2024
7 Global Human Insulin Drugs Market: Revenue in USD million, by Combination Insulins, 2012-2024
8 Global Human Insulin Drugs Market: Revenue in USD million, by Biosimilar Insulins, 2012-2024
9 Global Human Insulin Drugs Market: Revenue in USD million, United States, 2012-2024
10 Global Human Insulin Drugs Market: Revenue in USD million, Canada, 2012-2024
11 Global Human Insulin Drugs Market: Revenue in USD million, Rest of North America, 2012-2024
12 Global Human Insulin Drugs Market: Revenue in USD million, United Kingdom, 2012-2024
13 Global Human Insulin Drugs Market: Revenue in USD million, Germany, 2012-2024
14 Global Human Insulin Drugs Market: Revenue in USD million, France, 2012-2024
15 Global Human Insulin Drugs Market: Revenue in USD million, Italy, 2012-2024
16 Global Human Insulin Drugs Market: Revenue in USD million, Spain, 2012-2024
17 Global Human Insulin Drugs Market: Revenue in USD million, Russia, 2012-2024
18 Global Human Insulin Drugs Market: Revenue in USD million, Rest of Europe, 2012-2024
19 Global Human Insulin Drugs Market: Revenue in USD million, Japan, 2012-2024
20 Global Human Insulin Drugs Market: Revenue in USD million, South Korea, 2012-2024
21 Global Human Insulin Drugs Market: Revenue in USD million, China, 2012-2024
22 Global Human Insulin Drugs Market: Revenue in USD million, India, 2012-2024
23 Global Human Insulin Drugs Market: Revenue in USD million, Australia, 2012-2024
24 Global Human Insulin Drugs Market: Revenue in USD million, Vietnam, 2012-2024
25 Global Human Insulin Drugs Market: Revenue in USD million, Malaysia, 2012-2024
26 Global Human Insulin Drugs Market: Revenue in USD million, Indonesia,  2012-2024
27 Global Human Insulin Drugs Market: Revenue in USD million, Philippines, 2012-2024
28 Global Human Insulin Drugs Market: Revenue in USD million, Thailand, 2012-2024
29 Global Human Insulin Drugs Market: Revenue in USD million, Rest of Asia-Pacific, 2012-2024
30 Global Human Insulin Drugs Market: Revenue in USD million, Saudi Arabia, 2012-2024
31 Global Human Insulin Drugs Market: Revenue in USD million, Iran, 2012-2024
32 Global Human Insulin Drugs Market: Revenue in USD million, Egypt, 2012-2024
33 Global Human Insulin Drugs Market: Revenue in USD million, Oman, 2012-2024
34 Global Human Insulin Drugs Market: Revenue in USD million, South Africa, 2012-2024
35 Global Human Insulin Drugs Market: Revenue in USD million, Rest of Middle and Africa, 2012-2024
36 Novo Nordisk AS Diabetes Care Revenue in USD million, 2016-2018
37 Novo Nordisk AS Diabetes Care Revenue Breakdown -  By Division (2018)
38 Novo Nordisk AS Diabetes Care Revenue Breakdown -  By Geographic Segment (2018)
39 Sanofi Aventis Revenue in USD million, 2016-2018
40 Sanofi Aventis Revenue Breakdown -  By Division (2018)
41 Sanofi Aventis Revenue Breakdown -  By Geographic Segment (2018)
42 Eli Lilly Revenue in USD million, 2016-2018
43 Eli Lilly Revenue Breakdown -  By Division (2018)
44 Eli Lilly Revenue Breakdown -  By Geographic Segment (2018)
45 Biocon Revenue in USD million, 2016-2018
46 Biocon Revenue Breakdown -  By Division (2018)
47 Biocon Revenue Breakdown -  By Geographic Segment (2018)
48 Pfizer Revenue in USD million, 2016-2018
49 Pfizer Revenue Breakdown -  By Division (2018)
50 Pfizer Revenue Breakdown -  By Geographic Segment (2018)
51 Julphar Revenue in USD million, 2016-2018
52 Julphar Revenue Breakdown -  By Division (2018)
53 Julphar Revenue Breakdown -  By Geographic Segment (2018)
54 Exir Revenue in USD million, 2016-2018
55 Exir Revenue Breakdown -  By Division (2018)
56 Exir Revenue Breakdown -  By Geographic Segment (2018)
57 Sedico Revenue in USD million, 2016-2018
58 Sedico Revenue Breakdown -  By Division (2018)
59 Sedico Revenue Breakdown -  By Geographic Segment (2018)
60 Wockhardt Revenue in USD million, 2016-2018
61 Wockhardt Revenue Breakdown -  By Division (2018)
62 Wockhardt Revenue Breakdown -  By Geographic Segment (2018)
63 Company Share Analysis (2018)

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Study Assumptions

  2. 1.2 Scope of the Study

 2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

 3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

 4. 4. MARKET DYNAMICS

  1. 4.1 Market Overview

  2. 4.2 Drivers

  3. 4.3 Restraints

  4. 4.4 Porter's Five Forces Analysis

   1. 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers

   2. 4.4.2 Bargaining Power of Consumers

   3. 4.4.3 Threat of New Entrants

   4. 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services

   5. 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

 5. 5. MARKET SEGMENTATION

  1. 5.1 By Product Type

   1. 5.1.1 Basal or Long-acting Insulins (Value and Volume, 2012-2025)

    1. 5.1.1.1 Lantus (Insulin glargine)

    2. 5.1.1.2 Levemir (Insulin detemir)

    3. 5.1.1.3 Toujeo (Insulin glargine)

    4. 5.1.1.4 Tresiba (Insulin degludec)

    5. 5.1.1.5 Basaglar (Insulin glargine)

   2. 5.1.2 Bolus or Fast-acting Insulins (Value and Volume, 2012-2025)

    1. 5.1.2.1 NovoRapid/Novolog (Insulin aspart)

    2. 5.1.2.2 Humalog (Insulin lispro)

    3. 5.1.2.3 Apidra (Insulin glulisine)

    4. 5.1.2.4 FIASP (Insulin aspart)

    5. 5.1.2.5 Admelog (Insulin lispro)

   3. 5.1.3 Traditional Human Insulins (Value and Volume, 2012-2025)

    1. 5.1.3.1 Novolin/Actrapid/Insulatard

    2. 5.1.3.2 Humulin

    3. 5.1.3.3 Insuman

   4. 5.1.4 Combination Insulins (Value and Volume, 2012-2025)

    1. 5.1.4.1 NovoMix (Biphasic Insulin aspart)

    2. 5.1.4.2 Ryzodeg (Insulin degludec/Insulin aspart)

    3. 5.1.4.3 Xultophy (Insulin degludec/Liraglutide)

    4. 5.1.4.4 Soliqua/Suliqua (Insulin glargine/Lixisenatide)

   5. 5.1.5 Biosimilar Insulins (Value and Volume, 2012-2025)

    1. 5.1.5.1 Insulin Glargine Biosimilars

    2. 5.1.5.2 Human Insulin Biosimilars

  2. 5.2 Geography

   1. 5.2.1 North America

    1. 5.2.1.1 United States (Value and Volume, 2012-2025)

     1. 5.2.1.1.1 Basal or Long-acting Insulins

     2. 5.2.1.1.2 Bolus or Fast-acting Insulins

     3. 5.2.1.1.3 Traditional Human Insulins

     4. 5.2.1.1.4 Combination Insulins

     5. 5.2.1.1.5 Biosimilar Insulins

    2. 5.2.1.2 Canada (Value and Volume, 2012-2025)

     1. 5.2.1.2.1 Basal or Long-acting Insulins

     2. 5.2.1.2.2 Bolus or Fast-acting Insulins

     3. 5.2.1.2.3 Traditional Human Insulins

     4. 5.2.1.2.4 Combination Insulins

     5. 5.2.1.2.5 Biosimilar Insulins

    3. 5.2.1.3 Rest of North America (Value and Volume, 2012-2025)

     1. 5.2.1.3.1 Basal or Long-acting Insulins

     2. 5.2.1.3.2 Bolus or Fast-acting Insulins

     3. 5.2.1.3.3 Traditional Human Insulins

     4. 5.2.1.3.4 Combination Insulins

     5. 5.2.1.3.5 Biosimilar Insulins

   2. 5.2.2 Europe

    1. 5.2.2.1 France (Value and Volume, 2012-2025)

     1. 5.2.2.1.1 Basal or Long-acting Insulins

     2. 5.2.2.1.2 Bolus or Fast-acting Insulins

     3. 5.2.2.1.3 Traditional Human Insulins

     4. 5.2.2.1.4 Combination Insulins

     5. 5.2.2.1.5 Biosimilar Insulins

    2. 5.2.2.2 Germany (Value and Volume, 2012-2025)

     1. 5.2.2.2.1 Basal or Long-acting Insulins

     2. 5.2.2.2.2 Bolus or Fast-acting Insulins

     3. 5.2.2.2.3 Traditional Human Insulins

     4. 5.2.2.2.4 Combination Insulins

     5. 5.2.2.2.5 Biosimilar Insulins

    3. 5.2.2.3 Italy (Value and Volume, 2012-2025)

     1. 5.2.2.3.1 Basal or Long-acting Insulins

     2. 5.2.2.3.2 Bolus or Fast-acting Insulins

     3. 5.2.2.3.3 Traditional Human Insulins

     4. 5.2.2.3.4 Combination Insulins

     5. 5.2.2.3.5 Biosimilar Insulins

    4. 5.2.2.4 Spain (Value and Volume, 2012-2025)

     1. 5.2.2.4.1 Basal or Long-acting Insulins

     2. 5.2.2.4.2 Bolus or Fast-acting Insulins

     3. 5.2.2.4.3 Traditional Human Insulins

     4. 5.2.2.4.4 Combination Insulins

     5. 5.2.2.4.5 Biosimilar Insulins

    5. 5.2.2.5 United Kingdom (Value and Volume, 2012-2025)

     1. 5.2.2.5.1 Basal or Long-acting Insulins

     2. 5.2.2.5.2 Bolus or Fast-acting Insulins

     3. 5.2.2.5.3 Traditional Human Insulins

     4. 5.2.2.5.4 Combination Insulins

     5. 5.2.2.5.5 Biosimilar Insulins

    6. 5.2.2.6 Russia (Value and Volume, 2012-2025)

     1. 5.2.2.6.1 Basal or Long-acting Insulins

     2. 5.2.2.6.2 Bolus or Fast-acting Insulins

     3. 5.2.2.6.3 Traditional Human Insulins

     4. 5.2.2.6.4 Combination Insulins

     5. 5.2.2.6.5 Biosimilar Insulins

    7. 5.2.2.7 Rest of Europe (Value and Volume, 2012-2025)

     1. 5.2.2.7.1 Basal or Long-acting Insulins

     2. 5.2.2.7.2 Bolus or Fast-acting Insulins

     3. 5.2.2.7.3 Traditional Human Insulins

     4. 5.2.2.7.4 Combination Insulins

     5. 5.2.2.7.5 Biosimilar Insulins

   3. 5.2.3 Latin America

    1. 5.2.3.1 Mexico (Value and Volume, 2012-2025)

     1. 5.2.3.1.1 Basal or Long-acting Insulins

     2. 5.2.3.1.2 Bolus or Fast-acting Insulins

     3. 5.2.3.1.3 Traditional Human Insulins

     4. 5.2.3.1.4 Combination Insulins

     5. 5.2.3.1.5 Biosimilar Insulins

    2. 5.2.3.2 Brazil (Value and Volume, 2012-2025)

     1. 5.2.3.2.1 Basal or Long-acting Insulins

     2. 5.2.3.2.2 Bolus or Fast-acting Insulins

     3. 5.2.3.2.3 Traditional Human Insulins

     4. 5.2.3.2.4 Combination Insulins

     5. 5.2.3.2.5 Biosimilar Insulins

    3. 5.2.3.3 Rest of Latin America (Value and Volume, 2012-2025)

     1. 5.2.3.3.1 Basal or Long-acting Insulins

     2. 5.2.3.3.2 Bolus or Fast-acting Insulins

     3. 5.2.3.3.3 Traditional Human Insulins

     4. 5.2.3.3.4 Combination Insulins

     5. 5.2.3.3.5 Biosimilar Insulins

   4. 5.2.4 Asia-Pacific

    1. 5.2.4.1 Japan (Value and Volume, 2012-2025)

     1. 5.2.4.1.1 Basal or Long-acting Insulins

     2. 5.2.4.1.2 Bolus or Fast-acting Insulins

     3. 5.2.4.1.3 Traditional Human Insulins

     4. 5.2.4.1.4 Combination Insulins

     5. 5.2.4.1.5 Biosimilar Insulins

    2. 5.2.4.2 South Korea (Value and Volume, 2012-2025)

     1. 5.2.4.2.1 Basal or Long-acting Insulins

     2. 5.2.4.2.2 Bolus or Fast-acting Insulins

     3. 5.2.4.2.3 Traditional Human Insulins

     4. 5.2.4.2.4 Combination Insulins

     5. 5.2.4.2.5 Biosimilar Insulins

    3. 5.2.4.3 China (Value and Volume, 2012-2025)

     1. 5.2.4.3.1 Basal or Long-acting Insulins

     2. 5.2.4.3.2 Bolus or Fast-acting Insulins

     3. 5.2.4.3.3 Traditional Human Insulins

     4. 5.2.4.3.4 Combination Insulins

     5. 5.2.4.3.5 Biosimilar Insulins

    4. 5.2.4.4 India (Value and Volume, 2012-2025)

     1. 5.2.4.4.1 Basal or Long-acting Insulins

     2. 5.2.4.4.2 Bolus or Fast-acting Insulins

     3. 5.2.4.4.3 Traditional Human Insulins

     4. 5.2.4.4.4 Combination Insulins

     5. 5.2.4.4.5 Biosimilar Insulins

    5. 5.2.4.5 Australia (Value and Volume, 2012-2025)

     1. 5.2.4.5.1 Basal or Long-acting Insulins

     2. 5.2.4.5.2 Bolus or Fast-acting Insulins

     3. 5.2.4.5.3 Traditional Human Insulins

     4. 5.2.4.5.4 Combination Insulins

     5. 5.2.4.5.5 Biosimilar Insulins

    6. 5.2.4.6 Vietnam (Value and Volume, 2012-2025)

     1. 5.2.4.6.1 Basal or Long-acting Insulins

     2. 5.2.4.6.2 Bolus or Fast-acting Insulins

     3. 5.2.4.6.3 Traditional Human Insulins

     4. 5.2.4.6.4 Combination Insulins

     5. 5.2.4.6.5 Biosimilar Insulins

    7. 5.2.4.7 Malaysia (Value and Volume, 2012-2025)

     1. 5.2.4.7.1 Basal or Long-acting Insulins

     2. 5.2.4.7.2 Bolus or Fast-acting Insulins

     3. 5.2.4.7.3 Traditional Human Insulins

     4. 5.2.4.7.4 Combination Insulins

     5. 5.2.4.7.5 Biosimilar Insulins

    8. 5.2.4.8 Indonesia (Value and Volume, 2012-2025)

     1. 5.2.4.8.1 Basal or Long-acting Insulins

     2. 5.2.4.8.2 Bolus or Fast-acting Insulins

     3. 5.2.4.8.3 Traditional Human Insulins

     4. 5.2.4.8.4 Combination Insulins

     5. 5.2.4.8.5 Biosimilar Insulins

    9. 5.2.4.9 Philippines (Value and Volume, 2012-2025)

     1. 5.2.4.9.1 Basal or Long-acting Insulins

     2. 5.2.4.9.2 Bolus or Fast-acting Insulins

     3. 5.2.4.9.3 Traditional Human Insulins

     4. 5.2.4.9.4 Combination Insulins

     5. 5.2.4.9.5 Biosimilar Insulins

    10. 5.2.4.10 Thailand (Value and Volume, 2012-2025)

     1. 5.2.4.10.1 Basal or Long-acting Insulins

     2. 5.2.4.10.2 Bolus or Fast-acting Insulins

     3. 5.2.4.10.3 Traditional Human Insulins

     4. 5.2.4.10.4 Combination Insulins

     5. 5.2.4.10.5 Biosimilar Insulins

    11. 5.2.4.11 Rest of Asia-Pacific (Value and Volume, 2012-2025)

     1. 5.2.4.11.1 Basal or Long-acting Insulins

     2. 5.2.4.11.2 Bolus or Fast-acting Insulins

     3. 5.2.4.11.3 Traditional Human Insulins

     4. 5.2.4.11.4 Combination Insulins

     5. 5.2.4.11.5 Biosimilar Insulins

   5. 5.2.5 Middle-East and Africa

    1. 5.2.5.1 Saudi Arabia (Value and Volume, 2012-2025)

     1. 5.2.5.1.1 Basal or Long-acting Insulins

     2. 5.2.5.1.2 Bolus or Fast-acting Insulins

     3. 5.2.5.1.3 Traditional Human Insulins

     4. 5.2.5.1.4 Combination Insulins

     5. 5.2.5.1.5 Biosimilar Insulins

    2. 5.2.5.2 Iran (Value and Volume, 2012-2025)

     1. 5.2.5.2.1 Basal or Long-acting Insulins

     2. 5.2.5.2.2 Bolus or Fast-acting Insulins

     3. 5.2.5.2.3 Traditional Human Insulins

     4. 5.2.5.2.4 Combination Insulins

     5. 5.2.5.2.5 Biosimilar Insulins

    3. 5.2.5.3 Egypt (Value and Volume, 2012-2025)

     1. 5.2.5.3.1 Basal or Long-acting Insulins

     2. 5.2.5.3.2 Bolus or Fast-acting Insulins

     3. 5.2.5.3.3 Traditional Human Insulins

     4. 5.2.5.3.4 Combination Insulins

     5. 5.2.5.3.5 Biosimilar Insulins

    4. 5.2.5.4 Oman (Value and Volume, 2012-2025)

     1. 5.2.5.4.1 Basal or Long-acting Insulins

     2. 5.2.5.4.2 Bolus or Fast-acting Insulins

     3. 5.2.5.4.3 Traditional Human Insulins

     4. 5.2.5.4.4 Combination Insulins

     5. 5.2.5.4.5 Biosimilar Insulins

    5. 5.2.5.5 South Africa (Value and Volume, 2012-2025)

     1. 5.2.5.5.1 Basal or Long-acting Insulins

     2. 5.2.5.5.2 Bolus or Fast-acting Insulins

     3. 5.2.5.5.3 Traditional Human Insulins

     4. 5.2.5.5.4 Combination Insulins

     5. 5.2.5.5.5 Biosimilar Insulins

    6. 5.2.5.6 Rest of Middle-East and Africa (Value and Volume, 2012-2025)

     1. 5.2.5.6.1 Basal or Long-acting Insulins

     2. 5.2.5.6.2 Bolus or Fast-acting Insulins

     3. 5.2.5.6.3 Traditional Human Insulins

     4. 5.2.5.6.4 Combination Insulins

     5. 5.2.5.6.5 Biosimilar Insulins

 6. 6. MARKET INDICATORS

  1. 6.1 Type 1 Diabetes Population (2012-2025)

  2. 6.2 Type 2 Diabetes Population (2012-2025)

 7. 7. COMPETITIVE LANDSCAPE

  1. 7.1 COMPANY PROFILES

   1. 7.1.1 Novo Nordisk A/S

    1. 7.1.1.1 Overview

    2. 7.1.1.2 Products and Strategies

    3. 7.1.1.3 Financial Benchmarking (Ratio Comparisons with Industry Standards)

    4. 7.1.1.4 Ratio Analysis (5 Years)

    5. 7.1.1.5 Strength and Stability Analysis (5 Years)

    6. 7.1.1.6 Recent Developments

   2. 7.1.2 Sanofi S.A.

    1. 7.1.2.1 Overview

    2. 7.1.2.2 Products and Strategies

    3. 7.1.2.3 Financial Benchmarking (Ratio Comparisons with Industry Standards)

    4. 7.1.2.4 Ratio Analysis (5 Years)

    5. 7.1.2.5 Strength and Stability Analysis (5 Years)

    6. 7.1.2.6 Recent Developments

   3. 7.1.3 Eli Lilly and Company

    1. 7.1.3.1 Overview

    2. 7.1.3.2 Products and Strategies

    3. 7.1.3.3 Financial Benchmarking (Ratio Comparisons with Industry Standards)

    4. 7.1.3.4 Ratio Analysis (5 Years)

    5. 7.1.3.5 Strength and Stability Analysis (5 Years)

    6. 7.1.3.6 Recent Developments

   4. 7.1.4 Biocon Limited

    1. 7.1.4.1 Overview

    2. 7.1.4.2 Products and Strategies

    3. 7.1.4.3 Financial Benchmarking (Ratio Comparisons with Industry Standards)

    4. 7.1.4.4 Ratio Analysis (5 Years)

    5. 7.1.4.5 Strength and Stability Analysis (5 Years)

    6. 7.1.4.6 Recent Developments

   5. 7.1.5 Pfizer Inc.

    1. 7.1.5.1 Overview

    2. 7.1.5.2 Products and Strategies

    3. 7.1.5.3 Financial Benchmarking (Ratio Comparisons with Industry Standards)

    4. 7.1.5.4 Ratio Analysis (5 Years)

    5. 7.1.5.5 Strength and Stability Analysis (5 Years)

    6. 7.1.5.6 Recent Developments

   6. 7.1.6 Wockhardt

    1. 7.1.6.1 Overview

    2. 7.1.6.2 Products and Strategies

    3. 7.1.6.3 Financial Benchmarking (Ratio Comparisons with Industry Standards)

    4. 7.1.6.4 Ratio Analysis (5 Years)

    5. 7.1.6.5 Strength and Stability Analysis (5 Years)

    6. 7.1.6.6 Recent Developments

   7. 7.1.7 Julphar

    1. 7.1.7.1 Overview

    2. 7.1.7.2 Products and Strategies

    3. 7.1.7.3 Recent Developments

   8. 7.1.8 Exir

    1. 7.1.8.1 Overview

    2. 7.1.8.2 Products and Strategies

    3. 7.1.8.3 Recent Developments

   9. 7.1.9 Sedico

    1. 7.1.9.1 Overview

    2. 7.1.9.2 Products and Strategies

    3. 7.1.9.3 Recent Developments

  2. 7.2 COMPANY SHARE ANALYSIS

   1. 7.2.1 Novo Nordisk AS

   2. 7.2.2 Sanofi Aventis

   3. 7.2.3 Eli Lilly

   4. 7.2.4 Other Companies

 8. 8. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

Market size and volume of individual drugs provided for every country
You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

Thị trường Thuốc Insulin Người được nghiên cứu từ năm 2018 - 2028.

Thị trường Thuốc Insulin Người đang tăng trưởng với tốc độ CAGR >3% trong 5 năm tới.

Thị trường Thuốc Insulin Người được định giá 26 Tỷ USD vào năm 2018.

Thị trường Thuốc Insulin Người được định giá 32 Tỷ USD vào năm 2028.

Bắc Mỹ đang tăng trưởng với tốc độ CAGR cao nhất trong giai đoạn 2018 - 2028.

Bắc Mỹ nắm giữ thị phần cao nhất vào năm 2021.

Novo Nordisk A/S, Eli Lilly and Company, Sanofi S.A., Biocon Limited, Pfizer Inc. là những công ty lớn hoạt động trong Thị trường Thuốc Insulin Người.

close-icon
80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!