Thị trường hệ thống tưới nhà kính - Tăng trưởng, Xu hướng, Tác động và Dự báo của COVID-19 (2023 - 2028)

Hệ thống tưới tiêu nhà kính toàn cầu được phân đoạn theo quy mô trang trại (trang trại nhỏ, vừa và lớn), theo ứng dụng (phun & phun, nhỏ giọt, Ebb & Flow Bench, Mat, tưới tay và các loại khác), Theo bộ phận sản phẩm (Spinners & Sprays, Micro Vòi phun nước / Bộ phát, Bộ điều chỉnh, Băng nhỏ giọt & Đường nhỏ giọt, Vòi, Van và các loại khác), Theo nguồn điện (Có thể tái tạo và không thể tái tạo), Theo ứng dụng (Rau, Hoa & Trang trí, Cây ăn quả và Vườn ươm) và Theo địa lý.

Ảnh chụp thị trường

greenhouse irrigation systems market
Study Period: 2016 - 2026
Fastest Growing Market: North America
Largest Market: Asia Pacific
CAGR: 10.3 %

Major Players

greenhouse irrigation systems market size

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

setting-icon

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and it's growth?

Tổng quan thị trường

Thị trường Hệ thống tưới tiêu nhà kính toàn cầu được dự báo sẽ đạt tốc độ CAGR là 10,4% trong giai đoạn dự báo (2020-2025).

 • Thị trường hệ thống tưới tiêu trong nhà kính phần lớn được thúc đẩy bởi diện tích canh tác được bảo vệ ngày càng tăng, do dân số tăng và do đó nhu cầu lương thực tăng trên toàn thế giới. 
 • Hệ thống tưới cây trong nhà kính là hệ thống tưới cây trồng trong nhà kính để duy trì các điều kiện thuận lợi cho cây phát triển. Nó giúp quản lý nước cùng với các cây trồng năng suất được trồng trong nhà kính. Công nghệ tưới tiêu trong nhà kính có thể biến các nước phi nông nghiệp thành các trung tâm tự chủ và năng động cho các sản phẩm nông nghiệp. Nhiều loại cây trồng trái vụ có thể được trồng trong những ngôi nhà xanh, giúp người nông dân thu được nhiều lợi nhuận hơn. 
 • Ở Nga, trong giai đoạn 2017-18, gần 147,2 ha đất được dành cho nhà kính. Với sự gia tăng số lượng nhà kính trên toàn cầu, tiềm năng rất lớn cho sự phát triển của hệ thống tưới nhỏ giọt trong nhà kính.

Phạm vi của Báo cáo

Báo cáo xác định Thị trường Hệ thống Tưới tiêu Nhà Xanh về mặt người dùng cuối. Thiết bị Tưới tiêu được sử dụng trong thực hành nhà xanh chỉ được xem xét. Các ứng dụng công nghiệp không nằm trong báo cáo này. Phân đoạn thành phần của báo cáo không bao gồm thị trường sau bán hàng cho các bộ phận.

Hệ thống tưới tiêu nhà kính toàn cầu được phân đoạn theo quy mô trang trại thành các trang trại nhỏ, vừa và lớn, theo ứng dụng thành phun & phun, nhỏ giọt, Ebb & Flow Bench, Mat, Tưới nước bằng tay và các ứng dụng khác, Theo phần sản phẩm thành Spinners & Sprays, Micro Sprinklers / Bộ phát, Bộ điều tiết, Băng nhỏ giọt & Đường nhỏ giọt, Ống, Van và các bộ phận khác, Theo nguồn điện thành Có thể tái tạo và không tái tạo, Theo loại cây trồng thành rau, hoa & cây cảnh, cây ăn quả và cây vườn ươm, và theo địa lý ở miền Bắc Châu Mỹ, Châu Âu, Châu Á - Thái Bình Dương, Nam Mỹ và Trung Đông & Châu Phi.

By Farm Size
Small Farms
Medium Farms
Large Farms
By Application
Misting & Spraying
Drip
Ebb & Flow Bench
Mat
Hand Watering
Other Applications
By Product Part
Spinners & Sprays
Micro Sprinklers/Emitters
Regulators
Drip Tape & Drip Lines
Hoses
Valves
Other Parts
By Power source
Renewable
Non- Renewable
By Crop Type
Vegetables
Flowers & Ornamentals
Fruit Plants
Nursery Crops
Geography
North America
United States
Canada
Mexico
Rest of North America
Europe
Germany
United Kingdom
France
Russia
Spain
Italy
Rest of Europe
Asia-Pacific
China
India
Japan
Australia
Rest of the Asia-Pacific
South America
Brazil
Argentina
Rest of South America
Middle East & Africa
United Arab Emirates
Saudi Arabia
South Africa
Rest of the Middle East & Africa

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Tăng trưởng nhanh trong sản xuất rau trong nhà xanh

Cần phải tăng cường sản xuất nông nghiệp để duy trì dân số toàn cầu đang gia tăng nhanh chóng. Bên cạnh việc tiêu thụ thực phẩm ngày càng tăng, nhìn chung do dân số ngày càng tăng, chế độ ăn trên toàn thế giới cũng ngày càng trở nên đa dạng hơn và người tiêu dùng ngày càng đưa nhiều loại rau có giá trị cao vào chế độ ăn của mình. Nông dân trên khắp thế giới đang phản ứng với kịch bản thị trường này bằng cách sản xuất nhiều rau hơn trong danh mục cây trồng của họ, điều này giúp họ không chỉ có thêm tổng doanh thu mà còn cải thiện tình hình dòng tiền của họ. Để tăng năng suất và bù đắp tính thời vụ của việc trồng rau, việc áp dụng nhà kính dự kiến ​​sẽ tăng đáng kể trong những năm tới, dẫn đến nhu cầu cao hơn đối với hệ thống tưới tiêu trong nhà kính. 

 

greenhouse irrigation systems market trends

Châu Á Thái Bình Dương chiếm lĩnh thị trường toàn cầu

Các quốc gia trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương như Trung Quốc, Ấn Độ và Nhật Bản cùng những quốc gia khác dự kiến ​​sẽ ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ trong giai đoạn dự báo, chủ yếu do dự báo tăng trưởng kinh tế cao cùng với dân số khổng lồ dẫn đến tiêu thụ cao các sản phẩm cuối cùng. Các chính phủ trong khu vực cũng đang nhận ra sự cần thiết của việc thúc đẩy canh tác được bảo vệ thông qua các sáng kiến ​​chính sách. Một số sáng kiến ​​đáng chú ý nhất của chính phủ là cung cấp các khoản vay lãi suất thấp và trợ cấp để triển khai các hệ thống tưới vi mô hiện đại và tiên tiến. Ví dụ: Chính phủ Ấn Độ thúc đẩy canh tác được bảo vệ bằng cách cung cấp trợ cấp từ 50% trở lên cho tất cả các thiết bị được mua cho mục đích canh tác được bảo vệ và thực hiện các hệ thống tưới tiêu vi mô.

greenhouse irrigation systems industry

Bối cảnh cạnh tranh

Mặc dù các công ty lớn đang chiếm thị phần lớn nhất, nhưng có rất nhiều dòng chảy từ các nhà cung cấp địa phương trong phân khúc này. Sự cạnh tranh ngày càng gay gắt, do đó các công ty đang tập trung nhiều hơn vào việc phát triển sản phẩm và tiến bộ công nghệ để phù hợp với ngành công nghiệp hệ thống tưới tiêu nhà kính. Ví dụ, vào tháng 3 năm 2019, Netafim thông báo rằng họ đang thực hiện bốn dự án thủy lợi cộng đồng lớn trên 100 ngôi làng ở Ấn Độ. Vào tháng 2 năm 2019, Bayer, Netafim và Đại học Ben-Gurion đã hợp tác tích hợp các công cụ kỹ thuật số để tối ưu hóa hệ thống tưới nhỏ giọt.

 

Những người chơi chính

 1. The Toro Company

 2. Netafim Ltd

 3. Jain Irrigation Systems Ltd

 4. Nelson Irrigation

 5. Lindsay Corporation

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

The Toro Company, Netafim Ltd, Jain Irrigation Systems Ltd, Nelson Irrigation, Lindsay Corporation, Rain Bird Corporation, Valmont Industries, Inc.

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Study Deliverables

  2. 1.2 Study Assumptions

  3. 1.3 Scope of the Study

 2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

 3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

 4. 4. MARKET DYNAMICS

  1. 4.1 Market Overview

  2. 4.2 Market Drivers

  3. 4.3 Market Restraints

  4. 4.4 Porter's Five Forces Analysis

   1. 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers

   2. 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

   3. 4.4.3 Threat of New Entrants

   4. 4.4.4 Threat of Substitute Products

   5. 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

 5. 5. MARKET SEGMENTATION

  1. 5.1 By Farm Size

   1. 5.1.1 Small Farms

   2. 5.1.2 Medium Farms

   3. 5.1.3 Large Farms

  2. 5.2 By Application

   1. 5.2.1 Misting & Spraying

   2. 5.2.2 Drip

   3. 5.2.3 Ebb & Flow Bench

   4. 5.2.4 Mat

   5. 5.2.5 Hand Watering

   6. 5.2.6 Other Applications

  3. 5.3 By Product Part

   1. 5.3.1 Spinners & Sprays

   2. 5.3.2 Micro Sprinklers/Emitters

   3. 5.3.3 Regulators

   4. 5.3.4 Drip Tape & Drip Lines

   5. 5.3.5 Hoses

   6. 5.3.6 Valves

   7. 5.3.7 Other Parts

  4. 5.4 By Power source

   1. 5.4.1 Renewable

   2. 5.4.2 Non- Renewable

  5. 5.5 By Crop Type

   1. 5.5.1 Vegetables

   2. 5.5.2 Flowers & Ornamentals

   3. 5.5.3 Fruit Plants

   4. 5.5.4 Nursery Crops

  6. 5.6 Geography

   1. 5.6.1 North America

    1. 5.6.1.1 United States

    2. 5.6.1.2 Canada

    3. 5.6.1.3 Mexico

    4. 5.6.1.4 Rest of North America

   2. 5.6.2 Europe

    1. 5.6.2.1 Germany

    2. 5.6.2.2 United Kingdom

    3. 5.6.2.3 France

    4. 5.6.2.4 Russia

    5. 5.6.2.5 Spain

    6. 5.6.2.6 Italy

    7. 5.6.2.7 Rest of Europe

   3. 5.6.3 Asia-Pacific

    1. 5.6.3.1 China

    2. 5.6.3.2 India

    3. 5.6.3.3 Japan

    4. 5.6.3.4 Australia

    5. 5.6.3.5 Rest of the Asia-Pacific

   4. 5.6.4 South America

    1. 5.6.4.1 Brazil

    2. 5.6.4.2 Argentina

    3. 5.6.4.3 Rest of South America

   5. 5.6.5 Middle East & Africa

    1. 5.6.5.1 United Arab Emirates

    2. 5.6.5.2 Saudi Arabia

    3. 5.6.5.3 South Africa

    4. 5.6.5.4 Rest of the Middle East & Africa

 6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

  1. 6.1 Most Adopted Strategies

  2. 6.2 Market Share Analysis

  3. 6.3 Company Profiles

   1. 6.3.1 The Toro Company

   2. 6.3.2 Netafim Ltd

   3. 6.3.3 Jain Irrigation Systems Ltd

   4. 6.3.4 Nelson Irrigation

   5. 6.3.5 Lindsay Corporation

   6. 6.3.6 Rain Bird Corporation

   7. 6.3.7 Valmont Industries, Inc.

   8. 6.3.8 Rivulis Irrigation

   9. 6.3.9 EPC Industries Limited

   10. 6.3.10 Irritec S.p.A

 7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

**Subject to Availability
You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

Thị trường hệ thống tưới tiêu nhà kính được nghiên cứu từ năm 2018 - 2028.

Thị trường hệ thống tưới tiêu nhà kính đang tăng trưởng với tốc độ CAGR là 10,3% trong 5 năm tới.

Bắc Mỹ đang tăng trưởng với tốc độ CAGR cao nhất trong giai đoạn 2018 - 2028.

Châu Á Thái Bình Dương nắm giữ thị phần cao nhất vào năm 2021.

Công ty Toro, Netafim Ltd, Jain Irrigation Systems Ltd, Nelson Irrigation, Lindsay Corporation là những công ty lớn hoạt động trong Thị trường hệ thống tưới tiêu nhà kính.

close-icon
80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!