Thị trường máy móc tưới tiêu Châu Á-Thái Bình Dương - Tăng trưởng, Xu hướng và Dự báo (2023 - 2028)

Thị trường Máy móc Thủy lợi Châu Á - Thái Bình Dương được phân chia theo Loại (Tưới phun, Nhỏ giọt và Xoay vòng) và Ứng dụng (Trồng trọt và Không trồng trọt)

Ảnh chụp thị trường

Market overview graph
Study Period: 2016-2025
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: Asia Pacific
CAGR: 6.2 %

Major Players

rd-img

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

setting-icon

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Tổng quan thị trường

Thị trường máy móc tưới tiêu Châu Á - Thái Bình Dương dự kiến ​​sẽ đạt tốc độ CAGR là 6,2% trong giai đoạn dự báo, 2020-2025. Khan hiếm nước, là mối quan tâm chính trong bối cảnh nông nghiệp hiện nay, là yếu tố quan trọng nhất thúc đẩy tăng trưởng của ngành này, tiếp theo là nhận thức về hệ thống tưới vi mô và nhu cầu năng suất cao để đáp ứng nhu cầu lương thực. Năm 2018, hệ thống tưới nhỏ giọt chiếm lĩnh thị trường về mặt doanh thu, chiếm 75,5% toàn ngành. Diện tích được tưới nhỏ giọt đã cho thấy năng suất tăng mạnh trong vài năm qua.

Việc hợp nhất đất nông nghiệp ở nhiều nơi trên thế giới đang tạo điều kiện cho nhiều nông dân đầu tư vào máy móc tưới tiêu đắt tiền, do đó, đang thúc đẩy thị trường. Ra mắt sản phẩm mới, mua bán và sáp nhập, mở rộng đơn vị kinh doanh và mở nhà máy sản xuất mới là những dự án quan trọng nhất mà các công ty thực hiện, để duy trì hoạt động trên thị trường đã được nghiên cứu.  

Phạm vi của Báo cáo

Máy móc tưới tiêu được sử dụng để cung cấp nước cho cây trồng từ một nguồn gần đó, bằng một kênh nhất định. Báo cáo này trình bày phân tích sâu hơn về xu hướng tăng trưởng của ngành. 

Type
Sprinkler Irrigation
Pumping Unit
Tubing
Couplers
Spray/Sprinklers Heads
Fittings and Accessories
Drip Irrigation
Valves
Backflow Preventers
Pressure Regulators
Filters
Emitters
Tubing
Other Drip Irrigation Techniques
Pivot Irrigation
Application
Crop
Field Crop
Vegetable
Fruit
Non-crop
Turf and Ornamental
Geography
Asia-Pacific
China
Japan
India
Saudi Arabia
Rest of Asia-Pacific

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Trợ cấp của Chính phủ và Hỗ trợ từ các Tổ chức Tài chính

Các tổ chức chính phủ đang thúc đẩy các hệ thống tưới tiêu vi mô ở nhiều quốc gia khác nhau, nhằm khuyến khích nông dân áp dụng các công nghệ tưới tiên tiến, bằng cách cung cấp các lợi ích hoặc trợ cấp khác nhau cho nông dân. Chính phủ các nước Châu Á đang thực hiện các biện pháp đặc biệt để thúc đẩy các hệ thống tưới tiêu tiên tiến ở nước họ. Trong thời gian nghiên cứu, CI-Agricultural, một công ty khởi nghiệp ở Indonesia đã nhận nhiệm vụ giáo dục nông dân về lợi ích của các hệ thống tưới tiên tiến có thể cải thiện năng suất và hiệu quả.

Chính phủ Ấn Độ đã phê duyệt tổng hợp ban đầu 702,3 triệu USD để thành lập Quỹ vi tưới tiêu (MIF) vào tháng 5 năm 2018, cùng với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quốc gia (NABARD). Quỹ này được đăng ký theo Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojna (PMKSY), được thành lập vào ngày 1 tháng 7 năm 2015. Mục tiêu chính của chương trình là thúc đẩy các công nghệ tưới vi sinh, chủ yếu ở các loại cây trồng tiêu thụ như bông và mía.

Hơn nữa, nó đang tập trung vào việc mở rộng độ che phủ của các loại cây trồng trên đồng ruộng theo công nghệ tưới vi sinh. Hơn nữa, chính phủ trung ương đã hỗ trợ 35% đến 45% cho các hệ thống tưới nhỏ giọt. Điều này được kỳ vọng sẽ củng cố thị trường.

Driver 1.JPG

Mối quan tâm xung quanh tình trạng khan hiếm nước

Thị trường máy móc tưới tiêu chủ yếu được thúc đẩy bởi các yếu tố, chẳng hạn như nhu cầu tăng năng suất cây trồng trong khi giải quyết các vấn đề khan hiếm nước. Do đó, các chính phủ đang tập trung vào việc xây dựng các sáng kiến, nhằm tăng cường sử dụng các hệ thống tưới vi sinh, đồng thời hạn chế tình trạng thiếu nước. Viện Nghiên cứu Nông nghiệp Ấn Độ (IARI) đã thiết kế hệ thống tưới vi sinh (DOMIS), một hệ thống ứng dụng dựa trên web giúp thiết kế các hệ thống tưới vi mô tùy chỉnh để sử dụng nước hiệu quả, trong một số điều kiện khí hậu nông nghiệp. Hơn nữa, họ đang có kế hoạch phát triển các thiết bị sử dụng lượng nước thấp để giúp các trang trại.

Ở Ấn Độ, do hạn hán tái diễn vào năm 2012, 2015 và 2016, các hệ thống tưới tiêu vi mô đã trở nên phổ biến rộng rãi. Do đó, cả chính quyền trung ương và tiểu bang đều đang thúc đẩy các hệ thống tưới tiêu vi mô, để giải quyết cuộc khủng hoảng nước mà cả hệ thống tưới nhỏ giọt cũng như tưới phun đều giải quyết được.

dRIVER 2.JPG

Bối cảnh cạnh tranh

Phân tích thị phần chỉ ra rằng thị trường được nghiên cứu là hợp nhất, với các công ty lớn chiếm khoảng phần lớn thị phần. Với sự thúc đẩy của các chính phủ về việc tăng cường sự thâm nhập của việc bảo tồn và hiệu quả nguồn nước do hệ thống tưới vi sinh thúc đẩy, thị trường được ước tính sẽ chứng kiến ​​sự tăng trưởng đáng kể trong tương lai gần. Điều này dự kiến ​​sẽ mang lại lợi ích cho các công ty, chẳng hạn như Jain Irrigation Systems Limited, EPC Industries Ltd, và Netafim Ltd, trong số những công ty khác.

Những người chơi chính

 1. Jain Irrigation Systems Ltd. (JISL)

 2. EPC Industries Ltd

 3. Netafim Ltd

 4. Rivulis Irrigation Ltd

 5. Harvel Agua India Private Limited

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Competitive Landscape.JPG

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Study Deliverables

  2. 1.2 Study Assumptions

  3. 1.3 Scope of the Study

 2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

 3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

 4. 4. MARKET DYNAMICS

  1. 4.1 Market Overview

  2. 4.2 Market Drivers

  3. 4.3 Market Restraints

  4. 4.4 Porter's Five Forces Analysis

   1. 4.4.1 Threat of New Entrants

   2. 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

   3. 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers

   4. 4.4.4 Threat of Substitute Products

   5. 4.4.5 Competitive Rivalry

 5. 5. MARKET SEGMENTATION

  1. 5.1 Type

   1. 5.1.1 Sprinkler Irrigation

    1. 5.1.1.1 Pumping Unit

    2. 5.1.1.2 Tubing

    3. 5.1.1.3 Couplers

    4. 5.1.1.4 Spray/Sprinklers Heads

    5. 5.1.1.5 Fittings and Accessories

   2. 5.1.2 Drip Irrigation

    1. 5.1.2.1 Valves

    2. 5.1.2.2 Backflow Preventers

    3. 5.1.2.3 Pressure Regulators

    4. 5.1.2.4 Filters

    5. 5.1.2.5 Emitters

    6. 5.1.2.6 Tubing

    7. 5.1.2.7 Other Drip Irrigation Techniques

   3. 5.1.3 Pivot Irrigation

  2. 5.2 Application

   1. 5.2.1 Crop

    1. 5.2.1.1 Field Crop

    2. 5.2.1.2 Vegetable

    3. 5.2.1.3 Fruit

   2. 5.2.2 Non-crop

    1. 5.2.2.1 Turf and Ornamental

  3. 5.3 Geography

   1. 5.3.1 Asia-Pacific

    1. 5.3.1.1 China

    2. 5.3.1.2 Japan

    3. 5.3.1.3 India

    4. 5.3.1.4 Saudi Arabia

    5. 5.3.1.5 Rest of Asia-Pacific

 6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

  1. 6.1 Market Share Analysis

  2. 6.2 Most Adopted Strategies

  3. 6.3 Company Profiles

   1. 6.3.1 Jain Irrigation Systems Ltd (JISL)

   2. 6.3.2 EPC Industries Ltd

   3. 6.3.3 Netafim Ltd

   4. 6.3.4 Rivulis Irrigation Ltd

   5. 6.3.5 Harvel Agua India Private Limited

   6. 6.3.6 Kothari Agritech Private Limited

   7. 6.3.7 Valmont Industries

   8. 6.3.8 Deere & Company

   9. 6.3.9 Lindsay Corporation

   10. 6.3.10 Rain Bird Corporation

  4. *List Not Exhaustive
 7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

Thị trường máy móc thủy lợi châu Á-Thái Bình Dương được nghiên cứu từ 2018 - 2028.

Thị trường máy móc thủy lợi châu Á-Thái Bình Dương đang tăng trưởng với tốc độ CAGR là 6,2% trong 5 năm tới.

Châu Á Thái Bình Dương đang tăng trưởng với tốc độ CAGR cao nhất trong giai đoạn 2018 - 2028.

Châu Á Thái Bình Dương nắm giữ thị phần cao nhất vào năm 2021.

Jain Irrigation Systems Ltd. (JISL), EPC Industries Ltd, Netafim Ltd, Rivulis Irrigation Ltd , Harvel Agua India Private Limited là những công ty lớn hoạt động tại Thị trường Máy móc Thủy lợi Châu Á-Thái Bình Dương.

close-icon
80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!