Thị trường cảm biến thiết bị y tế dùng một lần - Tăng trưởng, Xu hướng, Tác động và Dự báo của COVID-19 (2023 - 2028)

Thị trường thiết bị cảm biến thiết bị y tế dùng một lần được phân khúc theo Sản phẩm, Ứng dụng (Theo dõi bệnh nhân, Chẩn đoán, Trị liệu) và Địa lý

Ảnh chụp thị trường

disposable medical devices sensors market
Study Period: 2018 - 2026
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: North America
CAGR: 10.8 %

Major Players

disposable medical sensors market

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

setting-icon

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Tổng quan thị trường

Thị trường thiết bị cảm biến dùng một lần cho thiết bị y tế đang được thúc đẩy bởi các yếu tố như tăng chi tiêu cho chăm sóc sức khỏe, các quy định của chính phủ cho các hoạt động R&D và sự chấp nhận công nghệ cảm biến ở các nền kinh tế đang phát triển.

Các ứng dụng của cảm biến thiết bị y tế khác nhau, từ kiểm tra / theo dõi nồng độ cồn trong máu, cơ sinh học, phân tích máu, lưu lượng máu, huyết áp, nhiệt độ cơ thể, phân tích hơi thở, thông số mắt, nhãn áp, vân tay, nhịp tim, nhận dạng con người, chuyển động của con người chụp, chuyển động của mắt, đếm người, xung nhịp và nhiều thứ khác. Việc sử dụng các cảm biến đang trở nên phổ biến vì chúng tránh phạm vi sai sót của con người, có thể gây tử vong trong một số điều kiện. Các cơ sở y tế sử dụng một bộ cảm biến phức tạp để tạo ra một hệ thống giám sát và có giá trị ý nghĩa cao hơn. 

Do đó, việc sử dụng cảm biến không chỉ giới hạn trong việc chăm sóc bệnh nhân vì nó cũng được sử dụng để theo dõi chuyển động của dược phẩm và các vật liệu xét nghiệm khác liên quan đến bệnh nhân. Điều này sẽ thúc đẩy thị trường đạt tốc độ tăng trưởng rất cao trong tương lai. 

Ngoài ra, với chi phí chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng, các công ty đầu tư mạo hiểm tăng cường đầu tư để phát triển các cảm biến thiết bị y tế dùng một lần mới, các quy định của chính phủ cho hoạt động R&D có khả năng thúc đẩy tăng trưởng thị trường.

Phạm vi của Báo cáo

Theo phạm vi của báo cáo, cảm biến thiết bị y tế dùng một lần là thiết bị quét cầm tay được sử dụng chủ yếu để theo dõi bệnh nhân, điều trị hoặc chẩn đoán. Chúng được thiết kế để phát hiện và cung cấp thông tin dưới dạng tín hiệu điện bằng cách chuyển đổi các dạng kích thích khác nhau của bệnh nhân.

By Product
Biosensor
Image Sensor
Accelerometer
Temperature Sensors
Others
By Application
Patient Monitoring
Diagnostics
Therapeutics
Geography
North America
United States
Canada
Mexico
Europe
Germany
United Kingdom
France
Italy
Spain
Rest of Europe
Asia-Pacific
China
Japan
India
Australia
South Korea
Rest of Asia-Pacific
Middle-East and Africa
GCC
South Africa
Rest of Middle-East and Africa
South America
Brazil
Argentina
Rest of South America

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Theo dõi bệnh nhân được kỳ vọng sẽ cho thấy sự tăng trưởng nhanh chóng trong giai đoạn dự báo

Theo dõi bệnh nhân là một trong những thị trường phát triển nhanh chóng và các cảm biến dùng một lần đang được sử dụng rộng rãi để theo dõi bệnh nhân. Ở các khu vực nông thôn cũng như thành thị của các nước đang phát triển, nhu cầu theo dõi bệnh nhân tại nhà ngày càng tăng. Nhu cầu ngày càng tăng này đang cho phép các công ty sử dụng phần lớn các cảm biến của thiết bị y tế để theo dõi bệnh nhân. 

Có một số lượng lớn các công ty địa phương cũng như toàn cầu tham gia vào các cảm biến dùng một lần để theo dõi bệnh nhân. Một số công ty nổi tiếng cung cấp các cảm biến này bao gồm Smiths Medical, Mediaid, Inc., v.v. Ngoài ra, các nghiên cứu đã gợi ý rằng hơn năm triệu cảm biến y tế đã được sử dụng trong năm 2018 cho mục đích theo dõi bệnh nhân . Điều này cho thấy việc sử dụng ngày càng nhiều các cảm biến thiết bị y tế sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường được nghiên cứu theo hướng tích cực trong giai đoạn dự báo.

 medical sensors market

Bắc Mỹ thống trị thị trường và dự kiến ​​sẽ làm như vậy trong giai đoạn dự báo.

Bắc Mỹ dự kiến ​​sẽ thống trị thị trường và các yếu tố chính dẫn đến sự tăng trưởng của thị trường trong khu vực là tiến bộ công nghệ trong phát triển cảm biến sáng tạo và tỷ lệ chấp nhận cao các thiết bị dựa trên cảm biến trong khu vực. Hoa Kỳ chiếm thị phần lớn nhất do sự hiện diện của các công ty chủ chốt trên thị trường được nghiên cứu.

Châu Á Thái Bình Dương có khả năng đạt tốc độ tăng trưởng cao trong giai đoạn dự báo, do chính phủ chủ động thành lập các bệnh viện mới và nhu cầu ngày càng tăng đối với các thiết bị dựa trên cảm biến và cài đặt chăm sóc tại nhà.

medical sensors industry

Bối cảnh cạnh tranh

Thị trường được nghiên cứu có tính cạnh tranh vừa phải và hầu hết các công ty địa phương đang có sự cạnh tranh nội bộ với nhau. Tuy nhiên, thị phần lớn hơn được các công ty toàn cầu giành được. Ở các nước đang phát triển như Ấn Độ, Nam Phi, v.v., các công ty địa phương đang phải cạnh tranh gay gắt do giá sản phẩm thấp. Trong tương lai gần, các công ty vừa và nhỏ như vậy được cho là sẽ chiếm được thị phần đáng kể trên thị trường.

Những người chơi chính

 1. Smiths Medical

 2. Medtronic Plc.

 3. Koninklijke Philips N.V.

 4. GENTAG, Inc.

 5. Analog Devices, Inc.

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Analog Devices, Freescale Semiconductor, Inc., GE Healthcare, Gentag Inc., Honeywell International, Inc., Medtronic plc, Koninklijke Philips N.V.

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Study Deliverables

  2. 1.2 Study Assumptions

  3. 1.3 Scope of the Study

 2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

 3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

 4. 4. MARKET DYNAMICS

  1. 4.1 Market Overview

  2. 4.2 Market Drivers

   1. 4.2.1 Increasing Healthcare Expenditure

   2. 4.2.2 Enhanced Investments by Venture Capital Firms to Develop Novel Disposable Medical Devices Sensors

   3. 4.2.3 Rapid Increase in Advancement an Acceptance of Sensor Technology

  3. 4.3 Market Restraints

   1. 4.3.1 Stringent Regulatory Scenario

   2. 4.3.2 Lack of Awareness in New Diagnostics Technologies

  4. 4.4 Porter's Five Force Analysis

   1. 4.4.1 Threat of New Entrants

   2. 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

   3. 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers

   4. 4.4.4 Threat of Substitute Products

   5. 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

 5. 5. MARKET SEGMENTATION

  1. 5.1 By Product

   1. 5.1.1 Biosensor

   2. 5.1.2 Image Sensor

   3. 5.1.3 Accelerometer

   4. 5.1.4 Temperature Sensors

   5. 5.1.5 Others

  2. 5.2 By Application

   1. 5.2.1 Patient Monitoring

   2. 5.2.2 Diagnostics

   3. 5.2.3 Therapeutics

  3. 5.3 Geography

   1. 5.3.1 North America

    1. 5.3.1.1 United States

    2. 5.3.1.2 Canada

    3. 5.3.1.3 Mexico

   2. 5.3.2 Europe

    1. 5.3.2.1 Germany

    2. 5.3.2.2 United Kingdom

    3. 5.3.2.3 France

    4. 5.3.2.4 Italy

    5. 5.3.2.5 Spain

    6. 5.3.2.6 Rest of Europe

   3. 5.3.3 Asia-Pacific

    1. 5.3.3.1 China

    2. 5.3.3.2 Japan

    3. 5.3.3.3 India

    4. 5.3.3.4 Australia

    5. 5.3.3.5 South Korea

    6. 5.3.3.6 Rest of Asia-Pacific

   4. 5.3.4 Middle-East and Africa

    1. 5.3.4.1 GCC

    2. 5.3.4.2 South Africa

    3. 5.3.4.3 Rest of Middle-East and Africa

   5. 5.3.5 South America

    1. 5.3.5.1 Brazil

    2. 5.3.5.2 Argentina

    3. 5.3.5.3 Rest of South America

 6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

  1. 6.1 Company Profiles

   1. 6.1.1 Analog Devices

   2. 6.1.2 Freescale Semiconductor, Inc.

   3. 6.1.3 GE Healthcare

   4. 6.1.4 Gentag Inc.

   5. 6.1.5 Honeywell International, Inc.

   6. 6.1.6 Medtronic plc

   7. 6.1.7 Koninklijke Philips N.V.

   8. 6.1.8 Sensirion AG

   9. 6.1.9 Smiths Medical

  2. *List Not Exhaustive
 7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

**Competitive Landscape covers- Business Overview, Financials, Products and Strategies, and Recent Developments
You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

Thị trường cảm biến thiết bị y tế dùng một lần toàn cầu được nghiên cứu từ năm 2018 - 2028.

Thị trường cảm biến thiết bị y tế dùng một lần toàn cầu đang tăng trưởng với tốc độ CAGR là 10,8% trong 5 năm tới.

Châu Á Thái Bình Dương đang tăng trưởng với tốc độ CAGR cao nhất trong giai đoạn 2018 - 2028.

Bắc Mỹ nắm giữ thị phần cao nhất vào năm 2021.

Smiths Medical, Medtronic Plc., Koninklijke Philips N.V., GENTAG, Inc., Honeywell International, Inc. là những công ty lớn hoạt động trong Thị trường cảm biến thiết bị y tế dùng một lần toàn cầu.

close-icon
80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!