Thị trường thử nghiệm Arbovirus - Tăng trưởng, Xu hướng, Tác động COVID-19 và Dự báo (2022 - 2027)

Thị trường Thử nghiệm Arbovirus được phân đoạn theo Loại Thử nghiệm (Xét nghiệm dựa trên ELISA, Xét nghiệm dựa trên RT-PCR và Các loại xét nghiệm khác), Người dùng cuối (Phòng thí nghiệm chẩn đoán, Bệnh viện, Trung tâm nghiên cứu và Người dùng cuối khác) và Địa lý.

Ảnh chụp thị trường

Arbovirus Testing Market Size
Study Period: 2018 - 2026
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: North America
CAGR: >5.5 %
Arbovirus Testing Market Key Player

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Tổng quan thị trường

Thị trường thử nghiệm arbovirus dự kiến ​​sẽ chứng kiến ​​tốc độ CAGR khoảng 5,5%, trong giai đoạn dự báo (2020-2025).

 • Các yếu tố chính dẫn đến sự tăng trưởng của thị trường xét nghiệm arbovirus là tỷ lệ mắc và lưu hành Arbovirus ngày càng tăng trên toàn thế giới, những tiến bộ gần đây trong công nghệ và các Xét nghiệm Huyết thanh học nhanh chóng đang nổi lên có thể thúc đẩy thị trường xét nghiệm arbovirus trong giai đoạn dự báo.
 •  Ví dụ, WHO đã báo cáo rằng số ca sốt xuất huyết được báo cáo đã tăng hơn 15 lần trong hai thập kỷ qua, từ 505.430 ca năm 2000 lên hơn 2.400.138 ca năm 2010 và 3.312.040 ca năm 2015. Tử vong từ năm 2000 đến năm 2015 tăng từ 960 ca lên hơn 4032, hỗ trợ mạnh mẽ sự gia tăng tỷ lệ mắc các bệnh do vi-rút gây ra. 
 • Do đó, tỷ lệ mắc các bệnh do vi-rút Arbovirus thúc đẩy sự phát triển của thị trường xét nghiệm vi-rút arbovirus trong giai đoạn dự báo. Tuy nhiên, việc thiếu cơ sở vật chất trong ống nghiệm, thiếu nhận thức và hạn chế về quy trình xét nghiệm chẩn đoán có thể hạn chế sự tăng trưởng của thị trường được nghiên cứu trong giai đoạn dự báo.

Phạm vi của Báo cáo

Arbovirus (vi rút do động vật chân đốt) là một nhóm vi rút độc đáo, đa dạng và hấp dẫn vì chúng luân chuyển giữa nhiều loại vật chủ là động vật có xương sống và các loài động vật chân đốt. Ví dụ về các bệnh truyền nhiễm do vi rút bao gồm Dengue, Chikungunya, viêm não St. Louis, sốt vàng da, viêm não California, viêm não ngựa Đông, Powassan, Tây sông Nile và Zika.

By Test Type
ELISA-based Tests
RT-PCR based Tests
Other Test Types
By End User
Diagnostic Laboratories
Hospitals
Research Centers
Other End Users
By Geography
North America
United States
Canada
Mexico
Europe
Germany
United Kingdom
France
Italy
Spain
Rest of Europe
Asia-Pacific
China
Japan
India
Australia
South Korea
Rest of Asia-Pacific
Middle East & Africa
GCC
South Africa
Rest of Middle East & Africa
South America
Brazil
Argentina
Rest of South America

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Trong Phân đoạn loại thử nghiệm, các thử nghiệm dựa trên phản ứng chuỗi polymerase phiên mã ngược (RT-PCR) thống trị thị trường và điều tương tự được mong đợi trong suốt thời gian dự báo.

Phân khúc xét nghiệm dựa trên RT-PCR dự kiến ​​sẽ thống trị thị trường xét nghiệm arbovirus trong giai đoạn dự báo, do những ưu điểm của nó. Sự khác biệt chính giữa ELISA (xét nghiệm hấp thụ miễn dịch liên kết với enzym) và xét nghiệm PCR là giới hạn phát hiện. Thông thường, phương pháp dựa trên ELISA sẽ có giới hạn 104-106 CFU / ml, trong khi phương pháp PCR có thể phát hiện trong khoảng 103 CFU / ml. Sự khác biệt về giới hạn phát hiện này thường có nghĩa là phương pháp ELISA cần có thời gian làm giàu dài hơn. Ngay cả về độ nhạy, kỹ thuật PCR rất nhạy và đặc hiệu hơn ELISA. Chất thải được tạo ra trong các phòng thí nghiệm bằng cách áp dụng kỹ thuật PCR ít hơn so với ELISA. Do đó, tất cả các yếu tố này cùng nhau cho thấy rằng các xét nghiệm dựa trên RT-PCR thống trị thị trường xét nghiệm arbovirus trong giai đoạn dự báo.

Arbovirus Testing Market Research

Bắc Mỹ thống trị thị trường và điều tương tự cũng được mong đợi trong suốt thời gian dự báo.

Bắc Mỹ dự kiến ​​sẽ thống trị thị trường tổng thể, trong suốt giai đoạn dự báo, điều này được cho là nhờ nền kinh tế phát triển, chi tiêu chăm sóc sức khỏe tăng và việc áp dụng nhiều sản phẩm công nghệ tiên tiến trong khu vực. Do đó, Bắc Mỹ thống trị thị trường xét nghiệm arbovirus trong thời gian dự báo. Thị trường Châu Á - Thái Bình Dương dự kiến ​​sẽ ghi nhận tốc độ CAGR cao do mật độ dân số lớn hơn, điều này tạo điều kiện cho các bệnh vi-rút dễ lây lan.

Arbovirus Testing Market Analysis

Bối cảnh cạnh tranh

Thị trường thử nghiệm arbovirus có tính cạnh tranh vừa phải và bao gồm một số người chơi chính. Với sự hợp nhất ngày càng nhiều của các tổ chức khác nhau và việc thu hồi sản phẩm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, nó được kỳ vọng sẽ tạo ra sự cạnh tranh giữa các công ty chủ chốt trong tương lai. Một số công ty lớn của thị trường là Agilent Technologies Inc., Thermo Fisher Scientific, NovaTec Immundiagnostica GmbH, Euroimmun AG, và Abbott Laboratories, trong số những người khác.

Những người chơi chính

 1. Agilent Technologies, Inc.

 2. Thermo Fisher Scientific

 3. NovaTec Immundiagnostica GmbH

 4. Euroimmun AG

 5. Abbott Laboratories

Agilent Technologies, Inc., Thermo Fisher Scientific, NovaTec Immundiagnostica GmbH, Euroimmun AG, Abbott Laboratories

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Study Deliverables

  2. 1.2 Study Assumptions

  3. 1.3 Scope of the Study

 2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

 3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

 4. 4. MARKET DYNAMICS

  1. 4.1 Market Overview

  2. 4.2 Market Drivers

   1. 4.2.1 Increase in the Incidence and Prevalence of Arbovirus

   2. 4.2.2 Advancement in Technology

   3. 4.2.3 Rapid Serology Tests

  3. 4.3 Market Restraints

   1. 4.3.1 Lack of In vitro Facilities

   2. 4.3.2 Lack of Awareness and Limited Availability of Diagnostic Testing Procedures

  4. 4.4 Porter's Five Forces Analysis

   1. 4.4.1 Threat of New Entrants

   2. 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

   3. 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers

   4. 4.4.4 Threat of Substitute Products

   5. 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

 5. 5. MARKET SEGMENTATION

  1. 5.1 By Test Type

   1. 5.1.1 ELISA-based Tests

   2. 5.1.2 RT-PCR based Tests

   3. 5.1.3 Other Test Types

  2. 5.2 By End User

   1. 5.2.1 Diagnostic Laboratories

   2. 5.2.2 Hospitals

   3. 5.2.3 Research Centers

   4. 5.2.4 Other End Users

  3. 5.3 By Geography

   1. 5.3.1 North America

    1. 5.3.1.1 United States

    2. 5.3.1.2 Canada

    3. 5.3.1.3 Mexico

   2. 5.3.2 Europe

    1. 5.3.2.1 Germany

    2. 5.3.2.2 United Kingdom

    3. 5.3.2.3 France

    4. 5.3.2.4 Italy

    5. 5.3.2.5 Spain

    6. 5.3.2.6 Rest of Europe

   3. 5.3.3 Asia-Pacific

    1. 5.3.3.1 China

    2. 5.3.3.2 Japan

    3. 5.3.3.3 India

    4. 5.3.3.4 Australia

    5. 5.3.3.5 South Korea

    6. 5.3.3.6 Rest of Asia-Pacific

   4. 5.3.4 Middle East & Africa

    1. 5.3.4.1 GCC

    2. 5.3.4.2 South Africa

    3. 5.3.4.3 Rest of Middle East & Africa

   5. 5.3.5 South America

    1. 5.3.5.1 Brazil

    2. 5.3.5.2 Argentina

    3. 5.3.5.3 Rest of South America

 6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

  1. 6.1 Company Profiles

   1. 6.1.1 Agilent Technologies Inc.

   2. 6.1.2 Thermo Fisher Scientific

   3. 6.1.3 NovaTec Immundiagnostica GmbH

   4. 6.1.4 Euroimmun AG

   5. 6.1.5 Abbott Laboratories

   6. 6.1.6 DiaSorin SpA

   7. 6.1.7 Bio-Rad

   8. 6.1.8 Fluke Biomedical

   9. 6.1.9 Copley Scientific

   10. 6.1.10 Distek

  2. *List Not Exhaustive
 7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

The Arbovirus Testing Market market is studied from 2018 - 2026.

The Arbovirus Testing Market is growing at a CAGR of >5.5% over the next 5 years.

Asia Pacific is growing at the highest CAGR over 2021- 2026.

North America holds highest share in 2021.

Agilent Technologies, Inc. , Thermo Fisher Scientific , NovaTec Immundiagnostica GmbH , Euroimmun AG , Abbott Laboratories are the major companies operating in Arbovirus Testing Market.

80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!