Thị trường Thrombin - Tăng trưởng, Xu hướng, Tác động và Dự báo của COVID-19 (2023 - 2028)

Thị trường được phân khúc theo Sản phẩm (Ghế có trợ lực, Ghế bằng tay), theo Người dùng cuối và theo Địa lý.

Ảnh chụp thị trường

Thrombin Market Size
Study Period: 2018 - 2026
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: North America
CAGR: 4.3 %

Major Players

Thrombin Market Key Players

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

setting-icon

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and it's growth?

Tổng quan thị trường

Thị trường thrombin được nghiên cứu dự kiến ​​sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR là gần 4,3% trong giai đoạn dự báo. Yếu tố chính dẫn đến sự tăng trưởng của thị trường là sự gia tăng tỷ lệ chấn thương và số vụ tai nạn ngày càng tăng, số ca phẫu thuật và việc sử dụng ngày càng nhiều thrombin để làm đông máu. Theo báo cáo được công bố bởi Bộ Giao thông Đường bộ và Đường cao tốc, Ấn Độ, tổng số 4.674.044 vụ tai nạn đường bộ đã được báo cáo bởi các quốc gia và lãnh thổ liên minh trong năm 2018, cướp đi sinh mạng của 1.51.417 người và gây thương tích cho 4.69.418 người. . Hơn nữa, gia tăng tỷ lệ mắc các rối loạn đông máu di truyền như bệnh ưa chảy máu, bệnh Von Willebrand, v.v. Khi số lượng bệnh nhân tăng lên, nhu cầu về thrombin tăng lên. Tuy nhiên, các chính sách quy định chặt chẽ là mặt hạn chế của tăng trưởng thị trường.

Phạm vi của Báo cáo

Theo phạm vi của báo cáo, thrombin là protein huyết tương serine protease chuyển fibrinogen thành fibrin hòa tan để xúc tác quá trình đông máu. Báo cáo này được phân đoạn theo Thủ tục, theo Loại và theo Địa lý.

By Product
Bovine Thrombin
Human Thrombin
Recombinant Thrombin
By Dosage Form
Powder Forms
Solution Forms
By End-User
Hospitals
Diagnostics Centers & Clinics
Others
Geography
North America
United States
Canada
Mexico
Europe
Germany
United Kingdom
France
Italy
Spain
Rest of Europe
Asia-Pacific
China
Japan
India
Australia
South Korea
Rest of Asia-Pacific
Middle-East and Africa
GCC
South Africa
Rest of Middle-East and Africa
South America
Brazil
Argentina
Rest of South America

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Phân khúc Thrombin bò đang thống trị thị trường Thrombin.

 • Bovine thrombin là sản phẩm được sử dụng thường xuyên nhất trên thị trường. Phân khúc này được kỳ vọng sẽ tiếp tục chi phối thị trường trong giai đoạn dự báo do giá tiết kiệm. Việc áp dụng ngày càng nhiều các sản phẩm dựa trên bò trong các ứng dụng nghiên cứu và chẩn đoán khác nhau cũng đang thúc đẩy thị trường.
 • Các yếu tố khác đóng vai trò quan trọng trong sự tăng trưởng của phân khúc là tỷ lệ tai nạn, chấn thương và các bệnh đông máu di truyền khác ngày càng tăng. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, 1,35 triệu người chết mỗi năm do va chạm giao thông đường bộ, thêm từ 20 đến 50 triệu người bị thương tích không tử vong, trong đó nhiều người bị tàn tật do thương tích của họ.
Thrombin Market Share

Bắc Mỹ thống trị thị trường và dự kiến ​​sẽ làm như vậy trong giai đoạn dự báo

Bắc Mỹ dự kiến ​​sẽ thống trị thị trường tổng thể, trong suốt thời gian dự báo. Sự tăng trưởng của thị trường là do các yếu tố như sự hiện diện của các công ty chủ chốt, tỷ lệ tai nạn và chấn thương trong khu vực cao, và sự gia tăng tỷ lệ rối loạn máu di truyền. trên thị trường. Hơn nữa, các sáng kiến ​​có lợi của chính phủ và sự gia tăng số lượng các mối quan hệ đối tác nghiên cứu là một số động lực dự kiến ​​sẽ làm tăng tốc độ tăng trưởng của thị trường. Trong khu vực này, Hoa Kỳ chiếm tỷ trọng tối đa do các chính sách chăm sóc sức khỏe hỗ trợ, số lượng bệnh nhân cao và thị trường chăm sóc sức khỏe phát triển. Theo Hiệp hội Du lịch Đường bộ Quốc tế An toàn, hơn 37.000 người chết vì va chạm trên đường mỗi năm, thêm 2 người. 35 triệu người bị thương hoặc tàn tật, hơn 1.600 trẻ em dưới 15 tuổi chết mỗi năm, ở Hoa Kỳ. Theo số liệu thống kê, số lượng bệnh nhân ngày càng tăng và doanh thu khả dụng ngày càng tăng ở quốc gia này đã thúc đẩy tăng trưởng thị trường của khu vực.

Thrombin Market Analysis

Bối cảnh cạnh tranh

Thị trường Thrombin có tính cạnh tranh vừa phải và bao gồm một số người chơi chính. Một số công ty hiện đang thống trị thị trường là Pfizer Inc., Johnson & Johnson Services Inc., Mallinckrodt Pharmaceuticals, Shanghai RAAS co., Ltd, Japan Blood Products Organization, Mochida Pharmaceutical Co., Ltd., Octapharma, Bayer , Baxter, GE Healthcare.

Những người chơi chính

 1. Pfizer Inc.

 2. Johnson & Johnson

 3. Baxter

 4. Shanghai RAAS blood products co., Ltd

 5. GE Healthcare

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Pfizer Inc., Johnson & Johnson Services Inc., Mallinckrodt Pharmaceuticals, Shanghai RAAS blood products co., Ltd, Japan Blood Products Organization, Mochida Pharmaceutical Co., Ltd., Octapharma, Bayer, Baxter, GE Healthcare.

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Study Deliverables

  2. 1.2 Study Assumptions

  3. 1.3 Scope of the Study

 2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

 3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

 4. 4. MARKET DYNAMICS

  1. 4.1 Market Overview

  2. 4.2 Market Drivers

   1. 4.2.1 Growing Adoption of Thrombin in Surgeries

   2. 4.2.2 Surge in the Incidence of Inherited Blood Clotting Disorders

  3. 4.3 Market Restraints

   1. 4.3.1 Strict Regulatory Guidelines

  4. 4.4 Porter's Five Force Analysis

   1. 4.4.1 Threat of New Entrants

   2. 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

   3. 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers

   4. 4.4.4 Threat of Substitute Products

   5. 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

 5. 5. MARKET SEGMENTATION

  1. 5.1 By Product

   1. 5.1.1 Bovine Thrombin

   2. 5.1.2 Human Thrombin

   3. 5.1.3 Recombinant Thrombin

  2. 5.2 By Dosage Form

   1. 5.2.1 Powder Forms

   2. 5.2.2 Solution Forms

  3. 5.3 By End-User

   1. 5.3.1 Hospitals

   2. 5.3.2 Diagnostics Centers & Clinics

   3. 5.3.3 Others

  4. 5.4 Geography

   1. 5.4.1 North America

    1. 5.4.1.1 United States

    2. 5.4.1.2 Canada

    3. 5.4.1.3 Mexico

   2. 5.4.2 Europe

    1. 5.4.2.1 Germany

    2. 5.4.2.2 United Kingdom

    3. 5.4.2.3 France

    4. 5.4.2.4 Italy

    5. 5.4.2.5 Spain

    6. 5.4.2.6 Rest of Europe

   3. 5.4.3 Asia-Pacific

    1. 5.4.3.1 China

    2. 5.4.3.2 Japan

    3. 5.4.3.3 India

    4. 5.4.3.4 Australia

    5. 5.4.3.5 South Korea

    6. 5.4.3.6 Rest of Asia-Pacific

   4. 5.4.4 Middle-East and Africa

    1. 5.4.4.1 GCC

    2. 5.4.4.2 South Africa

    3. 5.4.4.3 Rest of Middle-East and Africa

   5. 5.4.5 South America

    1. 5.4.5.1 Brazil

    2. 5.4.5.2 Argentina

    3. 5.4.5.3 Rest of South America

 6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

  1. 6.1 Company Profiles

   1. 6.1.1 Pfizer Inc.

   2. 6.1.2 Johnson & Johnson

   3. 6.1.3 Baxter

   4. 6.1.4 Shanghai RAAS blood products co., Ltd

   5. 6.1.5 GE Healthcare

   6. 6.1.6 Hualan Biological

   7. 6.1.7 Octapharma

   8. 6.1.8 Bayer

   9. 6.1.9 CSL

  2. *List Not Exhaustive
 7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

**Subject to Availability
**Competitive Landscape covers- Business Overview, Financials, Products and Strategies and Recent Developments
You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

Thị trường Thrombin toàn cầu được nghiên cứu từ 2018 - 2028.

Thị trường Thrombin toàn cầu đang tăng trưởng với tốc độ CAGR là 4,3% trong 5 năm tới.

Châu Á Thái Bình Dương đang tăng trưởng với tốc độ CAGR cao nhất trong giai đoạn 2018 - 2028.

Bắc Mỹ nắm giữ thị phần cao nhất vào năm 2021.

Pfizer Inc., Johnson & Johnson, Baxter, Shanghai RAAS blood products co., Ltd, GE Healthcare là những công ty lớn hoạt động trong Thị trường Thrombin toàn cầu.

close-icon
80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!