Ngành hạt giống Nam Mỹ - Tăng trưởng, Xu hướng, Tác động của COVID-19 và Dự báo (2022 - 2027)

Ngành Hạt giống Nam Mỹ được phân chia theo Loại hạt giống (Hạt giống không biến đổi gen / Lai, Hạt giống biến đổi gen và Hạt giống đa dạng) và Loại cây trồng (Hạt và ngũ cốc, Bột và Hạt có dầu, Bông, Rau và Các loại cây trồng khác).

Ảnh chụp thị trường

Market overview
Study Period: 2016 - 2026
Base Year: 2021
CAGR: 7.6 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Tổng quan thị trường

Thị trường hạt giống Nam Mỹ ước tính đạt tốc độ CAGR là 7,6% trong giai đoạn dự báo 2020-2025. Ngành công nghiệp hạt giống là xương sống của nền nông nghiệp hiện đại ở Nam Mỹ. Theo truyền thống, ngành công nghiệp này là ngành đóng góp chính vào sản xuất lương thực bền vững nhưng ngày nay với sự tiến bộ của công nghệ, ngành công nghiệp này đang đóng góp vào sản xuất thức ăn chăn nuôi, năng lượng sinh học và vật liệu sinh học. Ngành công nghiệp hạt giống cung cấp giải pháp cho nông dân chống lại các điều kiện môi trường khác nhau như hạn, mặn, dịch bệnh và các yếu tố khác ảnh hưởng đến năng suất và sản lượng của các loại cây trồng khác nhau. Trong tương lai, các công ty giống sẽ tiếp tục đầu tư vào các kỹ thuật như kỹ thuật di truyền, tạo giống được thị trường hỗ trợ cùng với nhân giống truyền thống để cải thiện các tính trạng hiện có và phát triển các tính trạng mới.   

Scope of the report

In this report, the market has been broadly segmented into non-GM/hybrid seeds, GM seeds, and varietal seeds. GM seeds are further divided by trait type into herbicide-tolerant seeds, insect-resistant seeds, abiotic stress-resistant seeds, and other seeds with stacked traits. By crop type, the industry is segmented into grains and cereals (maize, rice, wheat, and sorghum), oilseeds (soybean, sunflower, cotton, canola, and rapeseed), vegetables (Solanaceae, cucurbit, root and bulbs, brassica and others) and other seeds. Grains and oilseeds form the largest segment of the market, where maize holds the largest share among grains and soybean holds the largest share among oilseeds. 

Product
Non-GM/Hybrid Seeds
GM Seeds
Varietal Seeds
Crop Type
Grains and Cereals
Maize
Rice
Wheat
Sorghum
Other Grains and Cereals
Pulses and Oilseeds
Soybean
Sunflower
Canola
Pulses
Other Oilseeds
Cotton and Vegetables
Solanaceae
Cucurbit
Roots and Bulbs
Brassica
Other Vegetables
Other Crops
Geography
South America
Brazil
Argentila
Uruguay
Rest of South America

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Tăng tạo doanh thu trong lĩnh vực hạt giống

Theo loại cây trồng, ngành công nghiệp hạt giống Nam Mỹ được phân thành các loại ngũ cốc và ngũ cốc (ngô, gạo, lúa mì và lúa miến), hạt có dầu (đậu tương, hướng dương, bông, cải dầu và hạt cải dầu), rau (Solanaceae, bầu bí, rễ và củ, Brassica và những loại khác) và các loại hạt khác. Ngũ cốc và hạt có dầu tạo thành phân khúc thị trường lớn nhất, trong đó ngô có thị trường hạt lớn nhất trong số các loại ngũ cốc, và đậu tương có thị phần lớn nhất trong số các loại hạt có dầu. Ngành hạt có dầu đạt doanh thu 2.541,5 triệu USD vào năm 2019, tăng 45,72% so với năm 2016. Doanh thu từ ngũ cốc / hạt, trái cây và rau quả và các loại hạt khác lần lượt là 4.143,0 triệu USD, 510,8 triệu USD và 311,0 triệu USD (tăng 42,96%, 46,83%, 34,39% so với năm 2016).

Crop wise Revenue Generated during 2019 ($million)

Nâng cao nhận thức của nông dân ở Nam Mỹ

Dân số toàn cầu đang tăng 75 triệu người mỗi năm. Dân số Nam Mỹ chiếm 5,53% tổng dân số thế giới với mức tăng 0,88% đến 1% hàng năm. Brazil chiếm 2,73% tổng dân số toàn cầu. Yếu tố này được cho là sẽ thúc đẩy nhu cầu lương thực và diện tích đất canh tác hạn chế. Có một cơ hội lớn cho thị trường hạt giống năng suất cao. Nhận thức ngày càng cao của nông dân về lợi ích của hạt giống chất lượng cao cũng góp phần tạo ra thị trường lý tưởng cho hạt giống tốt.

Population of South America during the Forecast period 2016-2020

Bối cảnh cạnh tranh

Cơ cấu ngành công nghiệp hạt giống của Brazil và Argentina tương đối giống với Mỹ. Ngành này dường như được củng cố và Monsanto, DuPont Pioneer và Syngenta là ba công ty hàng đầu. Tuy nhiên, vẫn còn 50-60% các nhóm nhỏ trên thị trường đậu tương và dự kiến ​​sẽ tập trung nhiều hơn trong tương lai. Ngoài các công ty nói trên, Groupe Limagrain, Land 'O Lakes, KWS AG, Bayer Crop Science, Sakata, Takii, DLF-Trifolium và Dow AgroSciences là những công ty hàng đầu trong lĩnh vực này.  

Những người chơi chính

 1. KWS AG

 2. Monsanto

 3. DuPont Pioneer

 4. Syngenta

 5. Groupe Limagrain

Concentration.JPG

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Study Deliverables

  2. 1.2 Study Assumptions

  3. 1.3 Scope of the Study

 2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

 3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

 4. 4. MARKET DYNAMICS

  1. 4.1 Market Overview

  2. 4.2 Market Drivers

  3. 4.3 Market Restraints

  4. 4.4 Porters Five Force's Analysis

   1. 4.4.1 Threat of New Entrants

   2. 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

   3. 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers

   4. 4.4.4 Threat of Substitute Products

   5. 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

 5. 5. MARKET SEGMENTATION

  1. 5.1 Product

   1. 5.1.1 Non-GM/Hybrid Seeds

   2. 5.1.2 GM Seeds

   3. 5.1.3 Varietal Seeds

  2. 5.2 Crop Type

   1. 5.2.1 Grains and Cereals

    1. 5.2.1.1 Maize

    2. 5.2.1.2 Rice

    3. 5.2.1.3 Wheat

    4. 5.2.1.4 Sorghum

    5. 5.2.1.5 Other Grains and Cereals

   2. 5.2.2 Pulses and Oilseeds

    1. 5.2.2.1 Soybean

    2. 5.2.2.2 Sunflower

    3. 5.2.2.3 Canola

    4. 5.2.2.4 Pulses

    5. 5.2.2.5 Other Oilseeds

   3. 5.2.3 Cotton and Vegetables

    1. 5.2.3.1 Solanaceae

    2. 5.2.3.2 Cucurbit

    3. 5.2.3.3 Roots and Bulbs

    4. 5.2.3.4 Brassica

    5. 5.2.3.5 Other Vegetables

   4. 5.2.4 Other Crops

  3. 5.3 Geography

   1. 5.3.1 South America

    1. 5.3.1.1 Brazil

    2. 5.3.1.2 Argentila

    3. 5.3.1.3 Uruguay

    4. 5.3.1.4 Rest of South America

 6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

  1. 6.1 Most Adopted Strategies

  2. 6.2 Market Share Analysis

  3. 6.3 Company Profiles

   1. 6.3.1 Bayer AG

   2. 6.3.2 DuPont (Pioneer)

   3. 6.3.3 Syngenta

   4. 6.3.4 Groupe Limagrain

   5. 6.3.5 Land ‘O Lakes

   6. 6.3.6 KWS AG

   7. 6.3.7 Bayer Crop Science

   8. 6.3.8 Sakata

   9. 6.3.9 Takii

   10. 6.3.10 Advanta

   11. 6.3.11 Bioseed

   12. 6.3.12 DLF-Trifolium

 7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

The Seeds Industry market is studied from 2016 - 2026.

The Seeds Industry is growing at a CAGR of 7.6% over the next 5 years.

KWS AG, Monsanto, DuPont Pioneer, Syngenta , Groupe Limagrain are the major companies operating in Seeds Industry.

80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!