Thị trường Phân bón Nam Mỹ - Tăng trưởng, Xu hướng, Tác động của COVID-19 và Dự báo (2022 - 2027)

Báo cáo Thị trường Phân bón Nam Mỹ phân tích các xu hướng thị trường mới nhất, động lực tăng trưởng, hạn chế và hồ sơ của các công ty lớn. Thị trường được phân đoạn theo loại (Phân bón thẳng, Phân bón phức hợp), theo loại cây trồng (Ngũ cốc và hạt, Bột và hạt có dầu, Cây thương mại, Trái cây và Rau quả, Các loại cây trồng khác) và theo địa lý (Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Phần còn lại của Nam Mỹ).

Ảnh chụp thị trường

Market Snapshot
Study Period: 2016 - 2026
Base Year: 2021
CAGR: 3.4 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Tổng quan thị trường

Thị trường Phân bón Nam Mỹ được dự báo sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR là 3,4% trong giai đoạn dự báo (2020-2025). Ba loại cây trồng hàng đầu ở Mỹ Latinh là đậu nành, ngô và mía, đã tăng đáng kể trong hai thập kỷ qua. Sản lượng dự kiến ​​sẽ tiếp tục tăng do người trồng ở các nước, chẳng hạn như Brazil, tiếp tục mở rộng diện tích trồng và thúc đẩy năng suất cao hơn. Điều này được kỳ vọng sẽ hỗ trợ tăng tiêu thụ phân bón. Do nhu cầu cao về kali cho các loại cây trồng ở Nam Mỹ, phân bón kali, chiếm thị phần lớn nhất trên thị trường nội địa. Nam Mỹ nhập khẩu nhiều phân bón, trong năm 2017, nước này nhập khẩu 6,7 triệu tấn phân đạm, 4,7 triệu tấn phân lân và 7,0 triệu tấn phân kali (FAO).

Scope of the report

The International Fertilizer Association defines a fertilizer as “any solid, liquid, or gaseous substance containing one or more plant nutrient in a known amount, that is applied to the soil, directly on plants, or added aqueous solutions to maintain soil fertility, improve crop development, yield, and/or crop quality”. In this report, the market is segmented by type ( Straight Fertilizers, Complex Fertilizers), by crop type (Grains and Cereals, Pulses and Oilseeds, Commercial Crops, Fruits and Vegetables, Other Crop Types) and by geography ( Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Rest of South America).

Type
Straight Fertilizers
Nitrogenous Fertilizers
Urea
Calcium Ammonium Nitrate
Ammonium Nitrate
Ammonium Sulfate
Anhydrous Ammonia
Other Nitrogenous Fertilizers
Phosphatic Fertilizers
Mono-Ammonium Phosphate (MAP)
Di-Ammonium Phosphate (DAP)
Single Super Phosphate (SSP)
Triple Super Phosphate (TSP)
Other Phosphatic Fertilizers
Potash Fertilizers
Muriate of Potash (MoP)
Sulfate of Potash (SoP)
Secondary Macronutrient Fertilizers
Calcium Fertilizers
Magnesium Fertilizers
Sulfur Fertilizers
Other Secondary Macronutrient Fertilizer
Micronutrient Fertilizers
Zinc
Manganese
Copper
Iron
Boron
Molybdenum
Other Micronutrient Fertilizers
Complex Fertilizers
Crop Type
Grains and Cereals
Pulses and Oilseeds
Commercial Crops
Fruits and Vegetables
Other Crop Types

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Tăng diện tích thu hoạch

Sự gia tăng diện tích đất nông nghiệp của một vùng vừa là bằng chứng về việc sử dụng phân bón hiệu quả trong quá khứ vừa là dấu hiệu cho thấy sự gia tăng sử dụng phân bón và các hóa chất nâng cao năng suất khác trong tương lai. Ở Nam Mỹ, diện tích thu hoạch các loại cây lương thực chính liên tục tăng, chủ yếu là do dân số ngày càng tăng và nhu cầu về ngũ cốc gia tăng liên quan. Tại Argentina, diện tích thu hoạch ngũ cốc đã tăng từ 11,7 triệu ha năm 2015 lên 15,1 triệu ha vào năm 2018 (FAO). Diện tích thu hoạch ngũ cốc thô ở Nam Mỹ là 27,7 triệu ha vào năm 2015 và đã tăng lên 31,2 triệu ha vào năm 2018 (FAO). Việc áp dụng phân bón để sản xuất nhiên liệu sinh học ở các nước như Brazil và Argentina cũng đang giúp thị trường phát triển, do sự mở rộng liên tục của ngành công nghiệp nhiên liệu sinh học.

South America Fertilizer Market

Brazil thống trị việc tiêu thụ phân bón trong khu vực

Mức tiêu thụ phân bón đo lượng chất dinh dưỡng thực vật được sử dụng trên một đơn vị diện tích đất canh tác. Theo phân tích của chúng tôi, Brazil chiếm 66% tổng lượng phân bón sử dụng trong nước ở Nam Mỹ và nước này đang tiếp tục mở rộng diện tích trồng trọt. Do đó, nhu cầu phân bón đã tăng lên trong những năm gần đây. Urê chiếm tỷ trọng cao nhất trong tiêu thụ phân đạm. Brazil đã sử dụng 5,1 triệu tấn phân đạm trong năm 2017, tăng từ 4,4 triệu tấn trong năm 2016 (FAO). Potassic là phân khúc phân bón phát triển nhanh nhất, do việc trồng đậu tương ở Brazil ngày càng tăng. Phân bón Potassic thích hợp cho các loại đất ít màu mỡ và chua ở nhiệt đới Brazil, giúp tăng sản lượng và năng suất của cây đậu tương. Trong năm 2017, 6. 3 triệu tấn phân kali đã được sử dụng trong các vùng đất nông nghiệp ở Brazil, cao nhất trong số tất cả các nước Nam Mỹ (FAO). Do đó, xu hướng sử dụng nhiều phân bón này có khả năng sẽ tiếp tục thúc đẩy thị trường trong khu vực trong giai đoạn dự báo.

South America Fertilizer Market

Bối cảnh cạnh tranh

Thị trường phân bón được củng cố và mười công ty hàng đầu chiếm thị phần lớn, trong khi các công ty phân bón khác chiếm phần nhỏ hơn thị phần, dựa trên doanh thu thị trường phân bón tổng thể trong năm 2019. Các công ty trên thị trường đang đầu tư mạnh vào sản phẩm. phát triển, đặc biệt là trong phân khúc phân bón phức hợp. Thị trường cũng đang hướng tới việc sử dụng các giải pháp tùy chỉnh cho các loại cây trồng cụ thể và các vùng cụ thể. Các công ty lớn trên thị trường là Yara International ASA, The Mosaic Company, Nutrien Limited, K + S AG và Groupe OCP, trong số những người khác.

Những người chơi chính

 1. Yara International

 2. The Mosaic Company

 3. CF Industries

 4. K+S AG

 5. Nutrien Limited

southamerica.PNG

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Study Assumptions & Market Definition

  2. 1.2 Scope of the Study

 2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

 3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

 4. 4. MARKET DYNAMICS

  1. 4.1 Market Overveiw

  2. 4.2 Market Drivers

  3. 4.3 Market Restraints

  4. 4.4 Porter's Five Forces Analysis

   1. 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers

   2. 4.4.2 Bargaining Power of Buyers

   3. 4.4.3 Threat of New Entrants

   4. 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services

   5. 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

 5. 5. MARKET SEGMENTATION

  1. 5.1 Type

   1. 5.1.1 Straight Fertilizers

    1. 5.1.1.1 Nitrogenous Fertilizers

     1. 5.1.1.1.1 Urea

     2. 5.1.1.1.2 Calcium Ammonium Nitrate

     3. 5.1.1.1.3 Ammonium Nitrate

     4. 5.1.1.1.4 Ammonium Sulfate

     5. 5.1.1.1.5 Anhydrous Ammonia

     6. 5.1.1.1.6 Other Nitrogenous Fertilizers

    2. 5.1.1.2 Phosphatic Fertilizers

     1. 5.1.1.2.1 Mono-Ammonium Phosphate (MAP)

     2. 5.1.1.2.2 Di-Ammonium Phosphate (DAP)

     3. 5.1.1.2.3 Single Super Phosphate (SSP)

     4. 5.1.1.2.4 Triple Super Phosphate (TSP)

     5. 5.1.1.2.5 Other Phosphatic Fertilizers

    3. 5.1.1.3 Potash Fertilizers

     1. 5.1.1.3.1 Muriate of Potash (MoP)

     2. 5.1.1.3.2 Sulfate of Potash (SoP)

    4. 5.1.1.4 Secondary Macronutrient Fertilizers

     1. 5.1.1.4.1 Calcium Fertilizers

     2. 5.1.1.4.2 Magnesium Fertilizers

     3. 5.1.1.4.3 Sulfur Fertilizers

     4. 5.1.1.4.4 Other Secondary Macronutrient Fertilizer

    5. 5.1.1.5 Micronutrient Fertilizers

     1. 5.1.1.5.1 Zinc

     2. 5.1.1.5.2 Manganese

     3. 5.1.1.5.3 Copper

     4. 5.1.1.5.4 Iron

     5. 5.1.1.5.5 Boron

     6. 5.1.1.5.6 Molybdenum

     7. 5.1.1.5.7 Other Micronutrient Fertilizers

   2. 5.1.2 Complex Fertilizers

  2. 5.2 Crop Type

   1. 5.2.1 Grains and Cereals

   2. 5.2.2 Pulses and Oilseeds

   3. 5.2.3 Commercial Crops

   4. 5.2.4 Fruits and Vegetables

   5. 5.2.5 Other Crop Types

  3. 5.3 Geography

  4. 5.4 Argentina

  5. 5.5 Brazil

  6. 5.6 Chile

  7. 5.7 Colombia

  8. 5.8 Rest of South America

 6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

  1. 6.1 Most Adopted Strategies

  2. 6.2 Market Share Analysis

  3. 6.3 Company Profiles

   1. 6.3.1 Yara International

   2. 6.3.2 The Mosaic Company

   3. 6.3.3 CF Industries

   4. 6.3.4 Nutrien Limited

   5. 6.3.5 K+S AG

   6. 6.3.6 Groupe OCP

   7. 6.3.7 Israel Chemicals Ltd

   8. 6.3.8 Haifa Group

   9. 6.3.9 Sociedad Química y Minera (SQM)

   10. 6.3.10 Uralkali PJSC

 7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

The South America Fertilizers Market market is studied from 2016 - 2026.

The South America Fertilizers Market is growing at a CAGR of 3.4% over the next 5 years.

Yara International, The Mosaic Company, CF Industries, K+S AG, Nutrien Limited are the major companies operating in South America Fertilizers Market.

80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!