Xử lý hạt giống Quy mô thị trường Phân tích thị phần - Xu hướng & Dự báo tăng trưởng (2023 - 2028)

Ngành xử lý hạt giống và dinh dưỡng sinh học được phân khúc theo ứng dụng (hóa học và phi hóa học / sinh học), chức năng (bảo vệ hạt giống, cải tiến hạt giống và các chức năng khác), loại cây trồng (ngũ cốc và ngũ cốc, hạt có dầu, rau và các loại cây trồng khác), kỹ thuật ứng dụng (lớp phủ hạt giống, gieo hạt, thay hạt và các kỹ thuật ứng dụng khác) và địa lý (Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á - Thái Bình Dương, Nam Mỹ và Châu Phi). Báo cáo đưa ra quy mô thị trường và dự báo về giá trị (triệu USD) cho tất cả các phân khúc trên.

Quy mô thị trường xử lý hạt giống

Tóm tắt thị trường xử lý hạt giống
share button
Giai Đoạn Nghiên Cứu 2018 - 2028
Quy Mô Thị Trường (2023) USD 6.76 tỷ
Quy Mô Thị Trường (2028) USD 10.46 tỷ
CAGR(2023 - 2028) 9.10 %
Thị Trường Tăng Trưởng Nhanh Nhất Châu Á Thái Bình Dương
Thị Trường Lớn Nhất Châu Âu

Những người chơi chính

Thị trường xử lý hạt giống Những người chơi chính

* Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các Công Ty Thành Công và Quan Trọng được sắp xếp không theo yêu cầu cụ thể nào

Chúng Tôi Có Thể Giúp Gì?

Phân tích thị trường xử lý hạt giống

Quy mô thị trường xử lý hạt giống ước tính đạt 6,76 tỷ USD vào năm 2023 và dự kiến sẽ đạt 10,46 tỷ USD vào năm 2028, tăng trưởng với tốc độ CAGR là 9.10% trong giai đoạn dự báo (2023-2028).

 • Xử lý hạt giống đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo vệ hạt giống và cây con khỏi các bệnh truyền qua hạt và đất và côn trùng gây hại ảnh hưởng đến sự xuất hiện và tăng trưởng của cây trồng. Sự tiến bộ trong công nghệ xử lý hạt giống và sự hỗ trợ ngày càng tăng của chính phủ với nhu cầu ngày càng tăng đối với hạt giống chất lượng cao từ nông dân đang thúc đẩy tăng trưởng thị trường trong giai đoạn dự báo. Nông dân đang ngày càng coi xử lý hạt giống như một phương thức để bảo vệ các khoản đầu tư được thực hiện trên hạt giống chất lượng tốt do các vấn đề pháp lý gia tăng liên quan đến khử trùng và sử dụng thuốc trừ sâu qua lá. Do đó, nhận thức ngày càng tăng của nông dân đang thúc đẩy doanh số bán hóa chất xử lý hạt giống trên toàn cầu.
 • Ngoài ra, vì xử lý hạt giống hiệu quả hơn và ít tốn công sức hơn so với phun truyền thống, nó đã trở thành một phương pháp bảo vệ thực vật hợp lý hơn. Hơn nữa, để làm cho các phương pháp xử lý hạt giống trở nên phổ biến trong nông dân, các chính phủ khác nhau đang tổ chức các chiến dịch trên toàn quốc và thúc đẩy các dự luật cho phép nông dân nhận thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ và thuốc diệt nấm với giá trợ cấp. Do đó, việc tăng cường hỗ trợ của chính phủ cũng như hiệu quả của việc xử lý hạt giống có thể sẽ thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường xử lý hạt giống trong những năm tới.
 • Nâng cao nhận thức về các mối quan tâm về môi trường và sức khỏe của người dân, sự phổ biến ngày càng tăng của canh tác hữu cơ, nhu cầu cao về hàng hóa nông nghiệp không có dư lượng hóa chất và những nỗ lực của các chính phủ trên khắp thế giới để khuyến khích sử dụng xử lý hạt giống sinh học là một số yếu tố quan trọng góp phần vào sự tăng trưởng của thị trường.

Tăng mức độ phổ biến của hạt giống chất lượng cao

Sự phổ biến ngày càng tăng liên quan đến giống lai và hạt giống biến đổi gen là một yếu tố quan trọng thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường xử lý hạt giống toàn cầu. Nông dân đang ngày càng xem xét xử lý hạt giống để bảo vệ các khoản đầu tư được thực hiện trên hạt giống chất lượng tốt do các vấn đề pháp lý gia tăng liên quan đến khử trùng và sử dụng thuốc trừ sâu qua lá.

Do sự gia tăng nhu cầu về hạt giống chất lượng cao với các đặc điểm nông học mong muốn, chi phí hạt giống dự kiến sẽ tăng lên. Cả công ty và nông dân đều sẵn sàng chi cho các giải pháp xử lý hạt giống để tiết kiệm hạt giống chất lượng cao. Ví dụ, Syngenta đã tiến hành một chương trình thử nghiệm cho VICTRATO, một phương pháp xử lý hạt giống tiên phong để ngăn ngừa thối vương miện trong lúa mì, sầu riêng và lúa mạch. Công thức đã được cải thiện cho hoàn cảnh Úc với sự hỗ trợ của Viện Chăm sóc Hạt giống (SCI), một mạng lưới các cơ sở Syngenta trên toàn thế giới. Vào tháng 5 năm 2022, bộ phận chăm sóc hạt giống của Syngenta Crop Protection đã ra mắt VICTRATO, tuyên bố đây là một công nghệ mới với sự kết hợp mạnh mẽ giữa tuyến trùng và kiểm soát dịch bệnh cho người trồng muốn tăng chất lượng và năng suất cây trồng và hỗ trợ sức khỏe lâu dài của đất.

Ngoài ra, các nhà đóng khung đang cố gắng cắt giảm chi phí vận hành bằng cách chọn hạt giống không cần nhiều liều hóa chất. Việc bảo vệ ban đầu của các hạt giống biến đổi gen này được đảm bảo bằng cách sử dụng các sản phẩm xử lý hạt giống. Trong bảy năm qua, phần hạt giống trong tổng chi phí hoạt động cho ngô đã tăng từ khoảng 28% lên 32%. Vì hầu hết các hạt giống biến đổi gen có năng suất cao hơn khi chúng được xử lý bằng phương pháp xử lý sinh học và hóa học, nên có sự gia tăng diện tích cây trồng biến đổi gen, dự kiến sẽ ảnh hưởng tích cực đến sự tăng trưởng của thị trường xử lý hạt giống.

Thị trường xử lý hạt giống Diện tích gieo hạt của cây trồng biến đổi gen, Canada, tính bằng triệu ha, 2020 - 2021

Châu Âu thống trị thị trường xử lý hạt giống

Châu Âu chứng kiến thị phần cao nhất trong thị trường xử lý hạt giống, trong khi Tây Ban Nha có thị trường xử lý hạt giống lớn nhất, tiếp theo là Pháp, Đức và Nga. Sự phổ biến ngày càng tăng của nông nghiệp trong khu vực và nhu cầu về hạt giống chất lượng tốt hơn là những lý do chính cho sự tăng trưởng của thị trường. Trong các loại cây trồng quan trọng, chẳng hạn như ngũ cốc (ngô, lúa mạch, v.v.) và cây thức ăn gia súc (cỏ linh lăng, cỏ ba lá, hạt cải dầu, v.v.), xử lý hạt giống là điều cần thiết để ngăn ngừa các bệnh than, chẳng hạn như sâu răng và smut trần. Hơn nữa, xử lý hạt giống cũng có thể hỗ trợ sự phát triển sớm của cây trồng. Do đó, các phương pháp xử lý hạt giống dựa trên mangan và kẽm, kích thích hệ thống rễ của cây, đang trở nên phổ biến trong khu vực.

Vào năm 2020, những người trồng củ cải đường ở Tây Ban Nha đã bị thiệt hại mùa màng và giảm năng suất do màu vàng của virus. Nó tạo ra mối quan tâm nghiêm trọng trong nông dân. Họ đã đưa ra lời kêu gọi cho phép họ sử dụng phương pháp điều trị neonicotinoid Cruiser SB để giảm thiệt hại mùa màng, mà chính phủ sau đó đã chấp thuận. Do đó, sự gia tăng các cuộc tấn công của côn trùng và sâu bệnh, nhu cầu của người trồng để cứu cây trồng và tăng năng suất đang thúc đẩy tăng trưởng thị trường trong khu vực.

Theo một nghiên cứu, cứ thêm mỗi euro chi cho hạt giống này, so với hạt giống thông thường, nông dân đã kiếm được thêm 4,95 EUR (4,93 USD) thu nhập thêm. Những lợi nhuận thu nhập này chủ yếu đến từ năng suất cao hơn từ việc sử dụng các kỹ thuật cải tiến, bao gồm cả xử lý hạt giống, đang ảnh hưởng đến sự tăng trưởng của thị trường. Ngoài ra, việc ra mắt các sản phẩm xử lý hạt giống của các công ty sản xuất hạt giống lớn trong khu vực này đang hỗ trợ sự phát triển của thị trường xử lý hạt giống. Chẳng hạn, vào năm 2021, KWS, một công ty sản xuất hạt giống của Đức, đã ra mắt một sản phẩm xử lý hạt giống sinh học hợp tác với công ty công nghệ sinh học Evologic Technologies. Do đó, thu nhập thu được từ hạt giống, cùng với sự phát triển gia tăng từ các công ty trong khu vực, góp phần vào sự tăng trưởng của thị trường.

Thị trường xử lý hạt giống Tốc độ tăng trưởng, tính theo % Địa lý, 2021

Tổng quan ngành xử lý hạt giống

Thị trường xử lý hạt giống được hợp nhất với một số công ty lớn, chẳng hạn như Syngenta International AG, Bayer CropScience AG, BASF SE, Corteva Agriscience và Croda International PLC. Các công ty lớn trên thị trường cung cấp danh mục sản phẩm đa dạng và ngày càng tăng. Các công ty đang tập trung chủ yếu vào việc ra mắt sản phẩm mới và sáp nhập mua lại, giúp tăng thị phần của họ. Sự phát triển của các sản phẩm xử lý hạt giống sinh học có tiềm năng lớn để mở rộng trong giai đoạn dự báo, với một số lợi thế, chẳng hạn như tính bền vững môi trường và ít quy định hơn để phát triển và tung ra các sản phẩm mới.

Các nhà lãnh đạo thị trường xử lý hạt giống

 1. Syngenta International AG

 2. Bayer CropScience AG

 3. BASF SE

 4. Corteva AgriScience

 5. Croda International PLC

* Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các Công Ty Thành Công và Quan Trọng được sắp xếp không theo yêu cầu cụ thể nào

Tập trung thị trường xử lý hạt giống

Tin tức thị trường xử lý hạt giống

undefinedTháng 7/2022: Corteva Agriscience ra mắt hai gói xử lý hạt giống mới với nhiều sản phẩm mới cho cây ngô và cải dầu sẽ giúp người trồng kiểm soát côn trùng và dịch bệnh trên diện rộng.

undefinedTháng 5/2022undefined Syngenta Seedcare ra mắt Victrato, một sản phẩm xử lý hạt giống nhắm vào tuyến trùng và các bệnh nấm truyền qua đất chính, đồng thời tăng chất lượng và năng suất của nhiều loại cây trồng, bao gồm đậu nành, ngô, ngũ cốc, bông và gạo.

undefinedTháng 5/2022: Bayer ra mắt Routine Start, một giải pháp xử lý hạt giống mới nhằm bảo vệ hạt giống lúa đầu vụ khỏi nấm đạo ôn lúa, nâng cao năng suất cây trồng và hiệu quả tài nguyên cho nông dân trồng lúa.

Báo cáo thị trường xử lý hạt giống - Mục lục

 1. 1. GIỚI THIỆU

  1. 1.1 Giả định nghiên cứu & Định nghĩa thị trường

   1. 1.2 Phạm vi nghiên cứu

   2. 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

    1. 3. TÓM TẮT

     1. 4. ĐỘNG LỰC THỊ TRƯỜNG

      1. 4.1 Tổng quan thị trường

       1. 4.2 Trình điều khiển thị trường

        1. 4.3 Hạn chế thị trường

         1. 4.4 Sức hấp dẫn của ngành - Phân tích năm lực lượng của Porter

          1. 4.4.1 Quyền thương lượng của nhà cung cấp

           1. 4.4.2 Quyền thương lượng của người mua

            1. 4.4.3 Mối đe dọa của những người mới

             1. 4.4.4 Mối đe dọa của sản phẩm thay thế

              1. 4.4.5 Cường độ của sự ganh đua đầy tính canh tranh

             2. 5. PHÂN ĐOẠN THỊ TRƯỜNG

              1. 5.1 Theo ứng dụng

               1. 5.1.1 Hóa chất

                1. 5.1.2 Không hóa chất/Sinh học

                2. 5.2 theo chức năng

                 1. 5.2.1 Bảo vệ hạt giống

                  1. 5.2.2 tăng cường hạt giống

                   1. 5.2.3 Cac chưc năng khac

                   2. 5.3 Theo loại cây trồng

                    1. 5.3.1 Ngũ cốc và ngũ cốc

                     1. 5.3.2 hạt có dầu

                      1. 5.3.3 Rau

                       1. 5.3.4 Các loại cây trồng khác

                       2. 5.4 Bằng kỹ thuật ứng dụng

                        1. 5.4.1 lớp phủ hạt giống

                         1. 5.4.2 ép hạt

                          1. 5.4.3 thay thế hạt giống

                           1. 5.4.4 Các kỹ thuật ứng dụng khác

                           2. 5.5 Theo địa lý

                            1. 5.5.1 Bắc Mỹ

                             1. 5.5.1.1 Hoa Kỳ

                              1. 5.5.1.2 Canada

                               1. 5.5.1.3 Mexico

                                1. 5.5.1.4 Phần còn lại của Bắc Mỹ

                                2. 5.5.2 Châu Âu

                                 1. 5.5.2.1 Tây ban nha

                                  1. 5.5.2.2 Vương quốc Anh

                                   1. 5.5.2.3 Pháp

                                    1. 5.5.2.4 nước Đức

                                     1. 5.5.2.5 Nga

                                      1. 5.5.2.6 Nước Ý

                                       1. 5.5.2.7 Phần còn lại của châu Âu

                                       2. 5.5.3 Châu á Thái Bình Dương

                                        1. 5.5.3.1 Trung Quốc

                                         1. 5.5.3.2 Nhật Bản

                                          1. 5.5.3.3 Ấn Độ

                                           1. 5.5.3.4 Châu Úc

                                            1. 5.5.3.5 Phần còn lại của Châu Á-Thái Bình Dương

                                            2. 5.5.4 Nam Mỹ

                                             1. 5.5.4.1 Brazil

                                              1. 5.5.4.2 Ác-hen-ti-na

                                               1. 5.5.4.3 Phần còn lại của Nam Mỹ

                                               2. 5.5.5 Châu phi

                                                1. 5.5.5.1 Nam Phi

                                                 1. 5.5.5.2 Phần còn lại của Châu Phi

                                               3. 6. CẢNH QUAN CẠNH TRANH

                                                1. 6.1 Chiến lược được áp dụng nhiều nhất

                                                 1. 6.2 Phân tích thị phần

                                                  1. 6.3 Hồ sơ công ty

                                                   1. 6.3.1 Adama Agricultural Solutions Ltd

                                                    1. 6.3.2 Advanced Biological Marketing Inc.

                                                     1. 6.3.3 BASF SE

                                                      1. 6.3.4 Bayer Cropscience AG

                                                       1. 6.3.5 Bioworks Inc.

                                                        1. 6.3.6 Corteva Agriscience

                                                         1. 6.3.7 Germains Seed Technology

                                                          1. 6.3.8 Croda International PLC (Incotec Group BV)

                                                           1. 6.3.9 Nufarm Ltd

                                                            1. 6.3.10 Plant Health Care

                                                             1. 6.3.11 Precision Laboratories Inc.

                                                              1. 6.3.12 Syngenta International AG

                                                               1. 6.3.13 Valent Biosciences Corporation

                                                                1. 6.3.14 Verdesian Life Sciences

                                                               2. 7. CƠ HỘI THỊ TRƯỜNG VÀ XU HƯỚNG TƯƠNG LAI

                                                                Phân khúc ngành xử lý hạt giống

                                                                Sản phẩm xử lý hạt giống là các tác nhân và kỹ thuật sinh học, vật lý và hóa học được áp dụng cho hạt giống nhằm bảo vệ và cải thiện việc thiết lập các loại cây trồng khỏe mạnh.

                                                                Thị trường xử lý hạt giống được phân khúc theo ứng dụng (hóa học và phi hóa học / sinh học), chức năng (bảo vệ hạt giống, cải tiến hạt giống và các chức năng khác), loại cây trồng (ngũ cốc và ngũ cốc, hạt có dầu, rau và các loại cây trồng khác), kỹ thuật ứng dụng (lớp phủ hạt giống, gieo hạt, thay hạt và các kỹ thuật ứng dụng khác) và địa lý (Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á - Thái Bình Dương, Nam Mỹ và Châu Phi). Báo cáo đưa ra quy mô thị trường và dự báo về giá trị (triệu USD) cho tất cả các phân khúc trên.

                                                                Theo ứng dụng
                                                                Hóa chất
                                                                Không hóa chất/Sinh học
                                                                theo chức năng
                                                                Bảo vệ hạt giống
                                                                tăng cường hạt giống
                                                                Cac chưc năng khac
                                                                Theo loại cây trồng
                                                                Ngũ cốc và ngũ cốc
                                                                hạt có dầu
                                                                Rau
                                                                Các loại cây trồng khác
                                                                Bằng kỹ thuật ứng dụng
                                                                lớp phủ hạt giống
                                                                ép hạt
                                                                thay thế hạt giống
                                                                Các kỹ thuật ứng dụng khác
                                                                Theo địa lý
                                                                Bắc Mỹ
                                                                Hoa Kỳ
                                                                Canada
                                                                Mexico
                                                                Phần còn lại của Bắc Mỹ
                                                                Châu Âu
                                                                Tây ban nha
                                                                Vương quốc Anh
                                                                Pháp
                                                                nước Đức
                                                                Nga
                                                                Nước Ý
                                                                Phần còn lại của châu Âu
                                                                Châu á Thái Bình Dương
                                                                Trung Quốc
                                                                Nhật Bản
                                                                Ấn Độ
                                                                Châu Úc
                                                                Phần còn lại của Châu Á-Thái Bình Dương
                                                                Nam Mỹ
                                                                Brazil
                                                                Ác-hen-ti-na
                                                                Phần còn lại của Nam Mỹ
                                                                Châu phi
                                                                Nam Phi
                                                                Phần còn lại của Châu Phi

                                                                Phạm vi báo cáo có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu của bạn. Nhấp vào đây.

                                                                Bạn cũng có thể mua các phần của bản báo cáo này. Bạn có muốn kiểm tra một phần bảng báo giá một cách khôn ngoan?

                                                                Câu hỏi thường gặp về nghiên cứu thị trường xử lý hạt giống

                                                                Quy mô thị trường xử lý hạt giống dự kiến đạt 6,76 tỷ USD vào năm 2023 và tăng trưởng với tốc độ CAGR là 9.10% để đạt 10,46 tỷ USD vào năm 2028.

                                                                Năm 2023, quy mô thị trường xử lý hạt giống dự kiến đạt 6,76 tỷ USD.

                                                                Syngenta International AG, Bayer CropScience AG, BASF SE, Corteva AgriScience, Croda International PLC là những công ty lớn hoạt động trong thị trường xử lý hạt giống.

                                                                Châu Á Thái Bình Dương ước tính sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR cao nhất trong giai đoạn dự báo (2023-2028).

                                                                Năm 2023, châu Âu chiếm thị phần lớn nhất trong thị trường xử lý hạt giống.

                                                                Báo cáo ngành xử lý hạt giống

                                                                Thống kê thị phần, quy mô và tốc độ tăng trưởng doanh thu Xử lý hạt giống năm 2023, do Mordor Intelligence™ Industry Reports tạo ra. Phân tích xử lý hạt giống bao gồm triển vọng dự báo thị trường đến năm 2028 và tổng quan lịch sử. Nhận mẫu phân tích ngành này dưới dạng báo cáo miễn phí Tải xuống PDF.

                                                                close-icon
                                                                80% khách hàng của chúng tôi tìm kiếm báo cáo đặt hàng. Bạn muốn chúng tôi điều chỉnh của bạn như thế nào?

                                                                Vui lòng nhập một ID email hợp lệ

                                                                Vui lòng nhập một tin nhắn hợp lệ!