Thị trường hạt cà phê thô - Tăng trưởng, Xu hướng, Tác động của COVID-19 và Dự báo (2022 - 2027)

Thị trường hạt cà phê thô được phân đoạn được phân đoạn theo địa lý (Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á - Thái Bình Dương, Nam Mỹ, Trung Đông và Châu Phi). Báo cáo đưa ra các phân tích chi tiết về Sản lượng (Khối lượng), Tiêu dùng (Giá trị và Khối lượng), Nhập khẩu (Giá trị và Khối lượng), Xuất khẩu (Giá trị và Khối lượng) và Xu hướng giá của thị trường. Báo cáo đưa ra quy mô thị trường và dự báo về giá trị (triệu USD) và khối lượng (tấn) cho tất cả các phân khúc trên.

Ảnh chụp thị trường

Raw Coffee Beans Market
Study Period: 2017-2027
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Latin America
Largest Market: Latin America
CAGR: 4.1 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Tổng quan thị trường

Thị trường hạt cà phê thô toàn cầu được dự báo sẽ đạt tốc độ CAGR là 4,1% trong giai đoạn dự báo (2022-2027).

Hạt cà phê là một sản phẩm nông nghiệp toàn cầu được vận chuyển khắp thế giới, đóng vai trò là nguồn sinh kế của hàng triệu người trồng và sản xuất cà phê. Đại dịch bùng phát dẫn đến cung không đủ cầu do các nhà hàng và quán cà phê đóng cửa. Các hạn chế về coronavirus đã dẫn đến sự chậm trễ trong các chuyến hàng, tăng giá hàng hóa và việc vận chuyển đường bộ trở nên khó khăn. Covid-19 đã trở thành mối đe dọa tiềm tàng đối với các nhà sản xuất cà phê trên toàn thế giới.

Trên toàn cầu, Châu Âu là nước tiêu thụ và xuất khẩu hạt cà phê thô lớn nhất thế giới, chiếm hơn 28,0% lượng tiêu thụ toàn cầu. Sự tăng trưởng của thị trường toàn cầu đối với hạt cà phê được thúc đẩy bởi sự gia tăng tiêu thụ cà phê của người tiêu dùng. Hơn nữa, lợi ích sức khỏe liên quan đến cà phê và mở rộng thị trường bán lẻ giúp quá trình mua hàng dễ dàng cho người tiêu dùng, thúc đẩy thị trường toàn cầu cho hạt cà phê. Trong nhiều năm, châu Âu là quốc gia tiêu thụ hạt cà phê thô của thế giới. Nhu cầu về hạt cà phê ở Châu Á - Thái Bình Dương đã tăng đáng kể trong những năm qua do lượng tiêu thụ của nước này tăng lên. Nhật Bản, Ấn Độ và Philippines là những nước đóng góp chính vào sự phát triển của nó.

Phạm vi của Báo cáo

Hạt cà phê thô được coi là hạt của cây cà phê và sau khi rang và chế biến tiếp theo sẽ tạo thành bột, hạt cà phê và các dạng khác được sử dụng làm đồ uống. Thị trường hạt cà phê thô được phân đoạn được phân đoạn trên cơ sở Địa lý thành Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á - Thái Bình Dương, Nam Mỹ, Trung Đông và Châu Phi. Báo cáo đưa ra các phân tích chi tiết về Sản lượng (Khối lượng), Tiêu dùng (Giá trị và Khối lượng), Nhập khẩu (Giá trị và Khối lượng), Xuất khẩu (Giá trị và Khối lượng) và Xu hướng Giá của thị trường. Báo cáo cũng đưa ra những thách thức thị trường, cơ hội và xu hướng trong tương lai.

Geography (Production Analysis by Volume, Consumption Analysis by Value & Volume, Import Analysis by Value & Volume, Export Analysis by Value & Volume and Price Trend Analysis)
North America
United States
Canada
Mexico
Europe
Germany
United Kingdom
Spain
France
Italy
Belgium
Russia
Asia-Pacific
China
Vietnam
Indonesia
India
Japan
South America
Brazil
Colombia
Middle East & Africa
Uganda
Ethiopia

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Nhu cầu ngày càng tăng đối với cà phê được chứng nhận

Do mối quan tâm ngày càng tăng của người tiêu dùng về nguồn cung ứng và chất lượng của cà phê, nhu cầu về cà phê được chứng nhận đang gia tăng trên toàn cầu. Cà phê được chứng nhận là một sự đảm bảo cho người tiêu dùng về độ tin cậy của sản phẩm. Các chứng nhận này cung cấp các đảm bảo khác nhau của bên thứ ba cho người tiêu dùng về các phương pháp canh tác thân thiện với môi trường và chất lượng liên quan trong quá trình sản xuất cà phê. Do mối quan tâm của người tiêu dùng ngày càng tăng về nguồn cung ứng và chất lượng của cà phê. Một số tổ chức chứng nhận cà phê đang tham gia vào việc kiểm tra các quy trình sản xuất và chuỗi cung ứng cà phê. Một số trong số đó là Chứng nhận Thương mại Công bằng, Chứng nhận Rainforest Alliance, Chứng nhận UTZ và Chứng nhận Hữu cơ USDA.

Trong số tất cả các chứng nhận, Chứng nhận UTZ hoặc liên minh rừng nhiệt đới là chứng nhận quan trọng cho phép nông dân trồng cà phê chuyên nghiệp với sự quan tâm đến cộng đồng địa phương và môi trường. Khía cạnh quan trọng nhất của chương trình chứng nhận UTZ là khả năng truy xuất nguồn gốc, có nghĩa là người tiêu dùng có thể biết chính xác cà phê của họ đến từ đâu và nó được sản xuất như thế nào. Điều này khiến người tiêu dùng có xu hướng mua cà phê chứng nhận hơn, từ đó thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường được nghiên cứu trong giai đoạn dự báo.

Global Coffee Market, Production Volume, (MT), 2016-2018

Brazil thống trị thị trường xuất khẩu

Brazil chiếm 35,0% sản lượng cà phê trên toàn thế giới, tiếp theo là Việt Nam và Colombia với 16,0% và 7,0% trong năm 2019. Vụ mùa đầu tiên đến Brazil vào thế kỷ 18 và đã trở thành nhà sản xuất hạt cà phê thống trị. Đồn điền cà phê ở Brazil có diện tích khoảng 10.000 dặm vuông. Brazil là nước sản xuất và xuất khẩu hạt cà phê lớn nhất trên thế giới. các vùng sản xuất cà phê chính là Minas Gerais, Espirito Santo, São Paulo và Parana. Nó đã sản xuất 3.700,0 nghìn tấn cà phê, trong đó đã xuất khẩu 2.379,1 nghìn tấn vào năm 2020. Các quốc gia nhập khẩu cà phê nhân thô từ Brazil tính đến năm 2020 là Đức (965.867,0 nghìn USD), Hoa Kỳ (932.212,0 nghìn USD) ), Bỉ (467.444,0 nghìn USD), và Ý (417.445,0 nghìn USD) và các nước khác. Brazil cũng là nước tiêu thụ cà phê lớn thứ hai. Các thị trường xuất khẩu đậu xanh chính của Brazil bao gồm Đức, Hoa Kỳ, Ý, Bỉ và Nhật Bản. Các nhà xuất khẩu cà phê nhân chính khác bao gồm Việt Nam, Colombia, Đức, Indonesia và Honduras.

Tiêu thụ cà phê gia tăng trong các hộ gia đình Brazil đã bù đắp thiệt hại cho việc tiêu thụ ở nước ngoài do việc đóng cửa tạm thời và gián đoạn các cửa hàng cà phê, khách sạn, quán bar và nhà hàng ở Brazil do đại dịch COVID-19 áp đặt. 

Global Coffee Production

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

  2. 1.2 Scope of the Study

 2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

 3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

 4. 4. MARKET DYNAMICS

  1. 4.1 Market Overview

  2. 4.2 Market Drivers

  3. 4.3 Market Restraints

  4. 4.4 Value Chain / Supply Chain Analysis

 5. 5. MARKET SEGMENTATION

  1. 5.1 Geography (Production Analysis by Volume, Consumption Analysis by Value & Volume, Import Analysis by Value & Volume, Export Analysis by Value & Volume and Price Trend Analysis)

   1. 5.1.1 North America

    1. 5.1.1.1 United States

    2. 5.1.1.2 Canada

    3. 5.1.1.3 Mexico

   2. 5.1.2 Europe

    1. 5.1.2.1 Germany

    2. 5.1.2.2 United Kingdom

    3. 5.1.2.3 Spain

    4. 5.1.2.4 France

    5. 5.1.2.5 Italy

    6. 5.1.2.6 Belgium

    7. 5.1.2.7 Russia

   3. 5.1.3 Asia-Pacific

    1. 5.1.3.1 China

    2. 5.1.3.2 Vietnam

    3. 5.1.3.3 Indonesia

    4. 5.1.3.4 India

    5. 5.1.3.5 Japan

   4. 5.1.4 South America

    1. 5.1.4.1 Brazil

    2. 5.1.4.2 Colombia

   5. 5.1.5 Middle East & Africa

    1. 5.1.5.1 Uganda

    2. 5.1.5.2 Ethiopia

 6. 6. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 7. 7. AN ASSESSMENT OF COVID-19 IMPACT ON THE MARKET

You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

The Raw Coffee Beans Market market is studied from 2017 - 2027.

The Raw Coffee Beans Market is growing at a CAGR of 4.1% over the next 5 years.

Latin America is growing at the highest CAGR over 2021- 2026.

Latin America holds highest share in 2021.

80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!