Thị trường thủy phân protein - Tăng trưởng, xu hướng, tác động của COVID-19 và dự báo (2022 - 2027)

Thị trường thủy phân protein toàn cầu được phân khúc theo Nguồn (Thực vật và Động vật), theo Dạng (Khô và lỏng), theo Ứng dụng (Dinh dưỡng thể thao, Thực phẩm bổ sung, Thực phẩm và Các loại khác) và theo Địa lý.

Ảnh chụp thị trường

Protein Hydrolysate Market Overview
Study Period: 2016 - 2026
Base Year: 2021
Largest Market: Asia Pacific
CAGR: 6.5 %
Protein Hydrolysate Market Major Players

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Tổng quan thị trường

Thị trường sản phẩm thủy phân protein toàn cầu đang tăng trưởng với tốc độ CAGR là 6,5% trong giai đoạn dự báo (2019-2024).

 • Thị trường được thúc đẩy bởi nhu cầu ngày càng tăng về dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh và dinh dưỡng thể thao do lợi ích dinh dưỡng mà nó cung cấp, chẳng hạn như tăng cường sửa chữa các tổn thương mô do phẫu thuật, loét, bỏng và tập thể dục gây tổn thương cơ.
 • Về mặt địa lý, Châu Á - Thái Bình Dương chiếm thị phần lớn nhất, tiếp theo là Bắc Mỹ và Nam Mỹ được ghi nhận là quốc gia phát triển nhanh nhất về thị trường sản phẩm thủy phân protein.
 • Tuy nhiên, các yếu tố chính kìm hãm thị trường là chi phí chế biến cao của protein thủy phân và các vấn đề bất lợi cụ thể đối với sức khỏe như đau bụng khi tiêu thụ một lượng protein thủy phân quá cao. 

Phạm vi của Báo cáo

Thị trường thủy phân protein toàn cầu được phân khúc theo nguồn gốc, hình thức, ứng dụng và địa lý. Dựa trên ứng dụng, thị trường được phân khúc thành dinh dưỡng thể thao, thực phẩm chức năng, sản phẩm thực phẩm và những sản phẩm khác. Phân tích địa lý bao gồm các khu vực như Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á-Thái Bình Dương, Nam Mỹ, Trung Đông và Châu Phi. 

By Source
Plant protein
Animal Protein
By Form
Liquid
Dry
By Application
Sports Nutrition
Dietary Supplements
Food Products
Others
Geography
North America
United States
Canada
Mexico
Rest of North America
Europe
Spain
United Kingdom
Germany
France
Italy
Russia
Rest of Europe
Asia Pacific
China
Japan
India
Australia
Rest of Asia-Pacific
South America
Brazil
Argentina
Rest of South America
Middle East and Africa
South Africa
United Arab Emirates
Rest of Middle East and Africa

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Tăng nhu cầu về dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh

Protein thủy phân được sử dụng trong dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh và được ưa chuộng hơn các công thức sữa bò tiêu chuẩn vì nó được coi là dung nạp tốt hơn và ít có nguy cơ dẫn đến biến chứng, do đó thúc đẩy thị trường tăng trưởng. Ngoài ra, những đổi mới về thực phẩm nhằm cải thiện sức khỏe trẻ sơ sinh, số lượng bà mẹ đi làm ngày càng tăng và khả năng chi tiêu gia tăng đã thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường.

Protein Hydrolysate Market Key Trends

Châu Á - Thái Bình Dương để thúc đẩy thị trường

Châu Á - Thái Bình Dương chiếm thị phần lớn nhất do nhu cầu về thực phẩm dinh dưỡng của người tiêu dùng tăng lên, trong khi ở Nam Mỹ, đặc biệt là Brazil, dự kiến ​​sẽ ghi nhận mức tăng trưởng nhanh nhất. Ngoài ra, hầu hết các công ty lớn của thị trường trong khu vực này đang áp dụng chiến lược tiếp cận thị trường, đó là kế hoạch hành động chiến thuật để vạch ra các bước cần thiết để thành công trong thị trường nhằm mở rộng thị phần của họ trong thị trường nguyên liệu thủy phân protein đang phát triển.

Protein Hydrolysate Market Growth Rate By Region

Bối cảnh cạnh tranh

Thị trường sản phẩm thủy phân protein mang tính cạnh tranh khi có nhiều công ty trong nước và đa quốc gia tranh giành thị phần. Các công ty tập trung vào việc ra mắt sản phẩm mới với các thành phần lành mạnh hơn / công bố hữu cơ cùng với việc mua lại, sáp nhập, hợp tác và mở rộng là chiến lược tiếp thị chính của họ. Ví dụ: Thành phần thực phẩm Arla đã ra mắt giải pháp thủy phân 100% whey protein tiên tiến - Lacprodan® HYDRO.Clear một thức uống thể thao vào tháng 4 năm 2019.

Những người chơi chính

 1. AMCO Proteins

 2. Arla Foods Ingredients Group P/S

 3. Griffith Foods Inc.

 4. Kerry Inc.

 5. Tate & Lyle PLC

AMCO Proteins, Arla Foods Ingredients Group P/S, Griffith Foods Inc., Kerry Inc., Tate & Lyle PLC

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Study Deliverables

  2. 1.2 Study Assumptions

  3. 1.3 Scope of the Study

 2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

 3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

 4. 4. MARKET DYNAMICS

  1. 4.1 Market Drivers

  2. 4.2 Market Restraints

  3. 4.3 Porter's Five Forces Analysis

   1. 4.3.1 Threat of New Entrants

   2. 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

   3. 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers

   4. 4.3.4 Threat of Substitute Products

   5. 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

 5. 5. MARKET SEGMENTATION

  1. 5.1 By Source

   1. 5.1.1 Plant protein

   2. 5.1.2 Animal Protein

  2. 5.2 By Form

   1. 5.2.1 Liquid

   2. 5.2.2 Dry

  3. 5.3 By Application

   1. 5.3.1 Sports Nutrition

   2. 5.3.2 Dietary Supplements

   3. 5.3.3 Food Products

   4. 5.3.4 Others

  4. 5.4 Geography

   1. 5.4.1 North America

    1. 5.4.1.1 United States

    2. 5.4.1.2 Canada

    3. 5.4.1.3 Mexico

    4. 5.4.1.4 Rest of North America

   2. 5.4.2 Europe

    1. 5.4.2.1 Spain

    2. 5.4.2.2 United Kingdom

    3. 5.4.2.3 Germany

    4. 5.4.2.4 France

    5. 5.4.2.5 Italy

    6. 5.4.2.6 Russia

    7. 5.4.2.7 Rest of Europe

   3. 5.4.3 Asia Pacific

    1. 5.4.3.1 China

    2. 5.4.3.2 Japan

    3. 5.4.3.3 India

    4. 5.4.3.4 Australia

    5. 5.4.3.5 Rest of Asia-Pacific

   4. 5.4.4 South America

    1. 5.4.4.1 Brazil

    2. 5.4.4.2 Argentina

    3. 5.4.4.3 Rest of South America

   5. 5.4.5 Middle East and Africa

    1. 5.4.5.1 South Africa

    2. 5.4.5.2 United Arab Emirates

    3. 5.4.5.3 Rest of Middle East and Africa

 6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

  1. 6.1 Most Active Companies

  2. 6.2 Most Adopted Strategies

  3. 6.3 Market Share Analysis

  4. 6.4 Company Profiles

   1. 6.4.1 AMCO Proteins

   2. 6.4.2 Arla Foods Ingredients Group P/S

   3. 6.4.3 Griffith Foods Inc.

   4. 6.4.4 Kerry Inc.

   5. 6.4.5 Tate & Lyle PLC

   6. 6.4.6 DSM

   7. 6.4.7 Nestle S.A

   8. 6.4.8 Glanbia PLC

   9. 6.4.9 FrieslandCampina

   10. 6.4.10 Classic Organic Chemicals

  5. *List Not Exhaustive
 7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

**Subject to Availability
You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

The Protein Hydrolysate Market market is studied from 2016 - 2026.

The Protein Hydrolysate Market is growing at a CAGR of 6.5% over the next 5 years.

Asia Pacific holds highest share in 2021.

AMCO Proteins, Arla Foods Ingredients Group P/S, Griffith Foods Inc., Kerry Inc., Tate & Lyle PLC are the major companies operating in Protein Hydrolysate Market.

80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!