Thị trường chất độn polymer - Tăng trưởng, Xu hướng, Tác động và Dự báo của COVID-19 (2023 - 2028)

Thị trường được phân khúc theo Loại sản phẩm (Hữu cơ và vô cơ), Ngành người dùng cuối (Ô tô, Tòa nhà & Xây dựng, Điện & Điện tử, Bao bì và Các loại khác), và Địa lý (Châu Á - Thái Bình Dương, Bắc Mỹ, Châu Âu, Nam Mỹ và Trung Đông và Châu Phi)

Ảnh chụp thị trường

Polymer Filler Market - Summary
Study Period: 2016 - 2026
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: Asia Pacific
CAGR: > 3 %

Major Players

rd-img

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

setting-icon

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Tổng quan thị trường

Thị trường chất độn polyme dự kiến ​​sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR trên 3% trong giai đoạn dự báo. Các yếu tố chính thúc đẩy thị trường được nghiên cứu là nhu cầu ngày càng tăng đối với chất độn polyme trong ngành xây dựng & xây dựng và nhu cầu gia tăng từ ngành điện & điện tử. Mặt khác, chi phí cao liên quan đến xử lý chất độn polyme và các điều kiện bất lợi phát sinh do sự bùng phát COVID-19 là những hạn chế chính, được cho là sẽ cản trở sự tăng trưởng của thị trường.

 • Xu hướng phát triển của xe điện trong ngành ô tô được kỳ vọng sẽ mang đến nhiều cơ hội sinh lợi cho sự phát triển của thị trường.
 • Đối với ngành người dùng cuối, ngành xây dựng & xây dựng dự kiến ​​sẽ thống trị thị trường do khả năng thay thế các chất độn polyme thay thế các loại nhựa dẻo đắt tiền.
 • Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương thống lĩnh thị trường chất độn polyme trên toàn cầu với mức tiêu thụ lớn nhất từ ​​các nước như Trung Quốc và Ấn Độ.

Phạm vi của Báo cáo

Báo cáo thị trường Polymer Filler bao gồm:

Product Type
Organic
Natural
Carbon
Inorganic
Oxides
Hydro-oxides
Salts
Silicates
Metals
End-user Industry
Automotive
Building & Construction
Electricals & Electronics
Packaging
Others
Geography
Asia-Pacific
China
India
Japan
South Korea
Rest of Asia-Pacific
North America
United States
Canada
Mexico
Europe
Germany
United Kingdom
Italy
France
Rest of Europe
South America
Brazil
Argentina
Rest of South America
Middle-East and Africa
Saudi Arabia
South Africa
Rest of Middle-East and Africa

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Nhu cầu ngày càng tăng từ ngành xây dựng & xây dựng

 • Chất độn polyme là vật liệu được thêm vào polyme để giảm giá thành và cải thiện các tính chất vật lý và hóa học của hợp chất bằng cách thay thế các loại nhựa đắt tiền.
 • Nhu cầu ngày càng tăng về vật liệu xây dựng thân thiện với môi trường đang làm tăng nhu cầu về chất độn polyme trong ngành xây dựng & xây dựng và do đó, thúc đẩy thị trường của nó trong giai đoạn dự báo.
 • Ngoài ra, sự phổ biến của chất độn canxi cacbonat ngày càng tăng trong các ứng dụng xây dựng do thị trường chất độn polyme dự kiến ​​sẽ phát triển với tốc độ nhanh.
 • Hơn nữa, ngành xây dựng & xây dựng đang phát triển với tốc độ nhanh chóng do dân số ngày càng tăng và quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa nhanh chóng. Điều này có thể làm tăng nhu cầu về chất độn polyme và do đó, kích thích thị trường chất độn polyme.
 • Ngành xây dựng & xây dựng dự kiến ​​sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR trên 4% trong giai đoạn dự báo và dự kiến ​​đạt 10,5 nghìn tỷ USD vào năm 2023. Điều này có khả năng mang lại nhiều cơ hội cho thị trường chất độn polyme phát triển trong giai đoạn dự báo.
 • Do tất cả các yếu tố nêu trên đối với chất độn polyme, thị trường của nó được dự đoán sẽ tăng trưởng nhanh chóng trong giai đoạn dự báo.
Polymer Filler Market Revenue Share

Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương để thống trị thị trường

 • Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương dự kiến ​​sẽ thống trị thị trường chất độn polyme trong giai đoạn dự báo. Tại các quốc gia như Trung Quốc và Ấn Độ, do nhu cầu ngày càng tăng từ các ngành công nghiệp tiêu dùng cuối khác nhau như ô tô, bao bì, xây dựng và xây dựng, nhu cầu về chất độn polyme ngày càng tăng trong khu vực.
 • Nhu cầu ngày càng tăng về vật liệu có độ bền cao và trọng lượng thấp trong xe điện để tăng hiệu quả của xe điện được kỳ vọng sẽ thúc đẩy nhu cầu về chất độn polyme trong khu vực.
 • Ngoài ra, sự phát triển nhanh chóng trong lĩnh vực sản xuất ở các nước như Trung Quốc và Ấn Độ đang làm tăng nhu cầu về nhựa composite và do đó thúc đẩy nhu cầu chất độn polyme.
 • Additionally, the demand for polymer filler is growing in the packaging applications as the packaging materials made using polymer fillers are easy to seal and also help in keeping the food fresh for longer duration.
 • The Asia-Pacific electric vehicles market is projected to register a CAGR of over 20% during the forecast period and is expected to reach USD 350 billion by 2027. This is likely to provide lucrative opportunities for the polymer filler market to grow during the forecast period.
 • Some of the major companies operating in Asia-Pacific region are – Imerys and 20 Microns Limited.
 • The aforementioned factors, coupled with government support, are contributing to the increasing demand for polymer filler during the forecast period.
Polymer Filler Market Regional Trends

Bối cảnh cạnh tranh

Thị trường chất độn polyme bị phân mảnh với các công ty hàng đầu chiếm thị phần cận biên của thị trường. Một số công ty lớn trên thị trường bao gồm Quarzwerke GmbH, 20 Microns Limited, GCR Group, Minerals Technologies Inc., và Imerys.

Những người chơi chính

 1. Quarzwerke GmbH

 2. 20 Microns Limited

 3. GCR Group

 4. Minerals Technologies Inc.

 5. Imerys

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Market Concentration - Polymer Filler Market.png

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Study Assumptions

  2. 1.2 Scope of the Study

 2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

 3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

 4. 4. MARKET DYNAMICS

  1. 4.1 Drivers

   1. 4.1.1 Increasing Demand for Polymer Filler in Building & Construction Industry

   2. 4.1.2 Rising Demand from Electrical & Electronics Industry

  2. 4.2 Restraints

   1. 4.2.1 High Cost Involved in Processing Polymer Fillers

   2. 4.2.2 Unfavourable Conditions Arising Due to COVID-19 Outbreak

  3. 4.3 Industry Value Chain Analysis

  4. 4.4 Porters Five Forces Analysis

   1. 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers

   2. 4.4.2 Bargaining Power of Consumers

   3. 4.4.3 Threat of New Entrants

   4. 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services

   5. 4.4.5 Degree of Competition

 5. 5. MARKET SEGMENTATION

  1. 5.1 Product Type

   1. 5.1.1 Organic

    1. 5.1.1.1 Natural

    2. 5.1.1.2 Carbon

   2. 5.1.2 Inorganic

    1. 5.1.2.1 Oxides

    2. 5.1.2.2 Hydro-oxides

    3. 5.1.2.3 Salts

    4. 5.1.2.4 Silicates

    5. 5.1.2.5 Metals

  2. 5.2 End-user Industry

   1. 5.2.1 Automotive

   2. 5.2.2 Building & Construction

   3. 5.2.3 Electricals & Electronics

   4. 5.2.4 Packaging

   5. 5.2.5 Others

  3. 5.3 Geography

   1. 5.3.1 Asia-Pacific

    1. 5.3.1.1 China

    2. 5.3.1.2 India

    3. 5.3.1.3 Japan

    4. 5.3.1.4 South Korea

    5. 5.3.1.5 Rest of Asia-Pacific

   2. 5.3.2 North America

    1. 5.3.2.1 United States

    2. 5.3.2.2 Canada

    3. 5.3.2.3 Mexico

   3. 5.3.3 Europe

    1. 5.3.3.1 Germany

    2. 5.3.3.2 United Kingdom

    3. 5.3.3.3 Italy

    4. 5.3.3.4 France

    5. 5.3.3.5 Rest of Europe

   4. 5.3.4 South America

    1. 5.3.4.1 Brazil

    2. 5.3.4.2 Argentina

    3. 5.3.4.3 Rest of South America

   5. 5.3.5 Middle-East and Africa

    1. 5.3.5.1 Saudi Arabia

    2. 5.3.5.2 South Africa

    3. 5.3.5.3 Rest of Middle-East and Africa

 6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

  1. 6.1 Mergers & Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements

  2. 6.2 Market Share (%)/Ranking Analysis**

  3. 6.3 Strategies Adopted by Leading Players

  4. 6.4 Company Profiles

   1. 6.4.1 Omya AG

   2. 6.4.2 HOFFMANN MINERAL

   3. 6.4.3 Covia Holdings Corporation

   4. 6.4.4 LKAB Minerals

   5. 6.4.5 Kärntner Montanindustrie.

   6. 6.4.6 Amco Polymers.

   7. 6.4.7 Orkila

   8. 6.4.8 Huber Engineered Materials (HEM)

   9. 6.4.9 Quarzwerke GmbH

   10. 6.4.10 20 Microns Limited

   11. 6.4.11 GCR Group

   12. 6.4.12 Minerals Technologies Inc.

   13. 6.4.13 Imerys

  5. *List Not Exhaustive
 7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  1. 7.1 Growing Trend of Electric Vehicles in Automotive Industry

  2. 7.2 Other Opportunities

**Subject to Availability
You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

Thị trường chất độn polymer được nghiên cứu từ năm 2018 - 2028.

Thị trường chất độn polymer đang tăng trưởng với tốc độ CAGR >3% trong 5 năm tới.

Châu Á Thái Bình Dương đang tăng trưởng với tốc độ CAGR cao nhất trong giai đoạn 2018 - 2028.

Châu Á Thái Bình Dương nắm giữ thị phần cao nhất vào năm 2021.

Quarzwerke GmbH, 20 Microns Limited, GCR Group, Minerals Technologies Inc., Imerys là những công ty lớn hoạt động trong Thị trường Chất độn Polymer.

close-icon
80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!