Thị trường xử lý hạt giống lúa mì Bắc Mỹ - Tăng trưởng, Xu hướng, Tác động và Dự báo của COVID-19 (2023 - 2028)

Thị trường xử lý hạt giống lúa mì ở Bắc Mỹ được phân khúc theo nguồn gốc hóa học (tổng hợp và sinh học), theo loại sản phẩm (thuốc trừ sâu, thuốc diệt nấm và các loại sản phẩm khác), theo ứng dụng (thương mại và cấp trang trại), theo kỹ thuật ứng dụng (bao hạt, hạt giống đóng viên, bón hạt và các kỹ thuật ứng dụng khác)

Ảnh chụp thị trường

Europe Chia Seeds Market Snapshot
Study Period: 2016 - 2026
CAGR: 7.3 %

Major Players

rd-img

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

setting-icon

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Tổng quan thị trường

Thị trường xử lý hạt giống lúa mì ở Bắc Mỹ được ước tính đạt tốc độ CAGR là 7,3% trong giai đoạn dự báo. Hoa Kỳ đại diện cho thị trường xử lý hạt giống lúa mì lớn nhất ở Bắc Mỹ, với thị phần ước tính là 88,8% vào năm 2019. Nâng cao nhận thức của nông dân, khuyến khích của chính phủ tuân theo việc xử lý hạt giống, gia tăng sự đa dạng sâu bệnh, v.v. là một số yếu tố thúc đẩy thị trường. Các bệnh xì mủ như false smut, lỏng smut, flag smut là những bệnh phổ biến nhất trên lúa mì ở Bắc Mỹ, xử lý hạt giống được sử dụng để chống lại những loài gây hại này ở Bắc Mỹ.

Scope of the report

Seed treatments are used to avoid pests and diseases in crops. These are applied to seeds directly before sowing. This report presents a complete view of the wheat seed treatment market. This report includes market favoring factors, market restraining factors, revenue status in North America. It also gives comprehensive details of the competitive landscape. The market is segmented based on chemical origin, by product type, by application, and by application technique.

Chemical Orgin
Synthetic
Biological
Product Type
Insecticides
Fungicides
Other Product Types
Application
Commercial
Farm Level
Crop Type
Grains and Cereals
Oilseeds
Vegetables
Other Crop Types
Geography
United States
Canada
Mexico
Rest of North America

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Nâng cao nhận thức của nông dân thúc đẩy thị trường

Thị trường xử lý hạt lúa mì không ngừng gia tăng ở Bắc Mỹ. Xử lý hạt giống ngày càng được nông dân coi là một phương thức để bảo vệ các khoản đầu tư vào hạt giống chất lượng tốt, do sự gia tăng các vấn đề pháp lý liên quan đến xông hơi, cũng như việc sử dụng thuốc trừ sâu trên lá. Ngoài sự phổ biến rộng rãi, sự gia tăng của các đợt bùng phát dịch bệnh cũng là một yếu tố thúc đẩy thị trường bổ sung. Các bệnh sinh ra từ hạt giống, chẳng hạn như Smut, rất phổ biến ở Bắc Mỹ và việc xử lý hạt giống được chứng minh là có hiệu quả trong việc ngăn ngừa các bệnh đó.

Europe Chia Seeds Market, Inclusion Levels of Chia Seeds in Various Food Categories in %, 2018

Hoa Kỳ thống trị thị trường

Nhu cầu về năng suất cao hơn do tiêu thụ cây trồng tăng nhanh đã làm tăng nhu cầu đối với thị trường xử lý hạt giống ở Hoa Kỳ. Hoa Kỳ, là một trong những nhà sản xuất lúa mì lớn nhất, là thị trường hóa chất xử lý hạt giống lớn nhất ở Bắc Mỹ, tiếp theo là Canada và Mexico. Quy định về việc sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật qua lá là một trong những động lực thị trường chính ở khu vực này cùng với việc nâng cao nhận thức về hạt giống có khả năng nảy mầm cao và kháng bệnh.

Europe Chia Seeds Market, Consumption Volume Share in %, by Country, 2018

Bối cảnh cạnh tranh

Thị trường xử lý hạt giống lúa mì ở Bắc Mỹ đang được củng cố với ít công ty nắm giữ thị phần lớn trên thị trường. Advanced Biological Marketing Inc., BASF SE, Bayer Crop-science AG, BioWorks Inc., BrettYoung Limited, Chemtura AgroSolutions là một số công ty chủ chốt trên thị trường. Một số ít tập trung vào tăng trưởng theo chiều ngang bằng cách mở rộng sự hiện diện của họ ở các thị trường mới nổi, nơi mang lại phạm vi lớn nhất cho triển vọng trong tương lai, trong khi những người khác lại bằng lòng hoạt động trong ranh giới đã thiết lập của họ và tiếp tục tăng trưởng theo chiều dọc bằng cách tập trung vào các đổi mới trong lĩnh vực sản phẩm và các giải pháp.

Những người chơi chính

 1. Adama Agricultural Solutions

 2. BASF SE

 3. Syngenta

 4. Bayer Crop Science AG

 5. Corteva Agri Science

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

US_wheat_fragmented.PNG

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Study Deliverables

  2. 1.2 Study Assumptions

  3. 1.3 Scope of the Study

 2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

 3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

 4. 4. MARKET DYNAMICS

  1. 4.1 Market Overview

  2. 4.2 Market Drivers

  3. 4.3 Market Restraints

  4. 4.4 Porter's Five Force Analysis

   1. 4.4.1 Threat of New Entrants

   2. 4.4.2 Bargaining Power of Consumers

   3. 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers

   4. 4.4.4 Threat of Substitute Products

   5. 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

 5. 5. MARKET SEGMENTATION

  1. 5.1 Chemical Orgin

   1. 5.1.1 Synthetic

   2. 5.1.2 Biological

  2. 5.2 Product Type

   1. 5.2.1 Insecticides

   2. 5.2.2 Fungicides

   3. 5.2.3 Other Product Types

  3. 5.3 Application

   1. 5.3.1 Commercial

   2. 5.3.2 Farm Level

  4. 5.4 Crop Type

   1. 5.4.1 Grains and Cereals

   2. 5.4.2 Oilseeds

   3. 5.4.3 Vegetables

   4. 5.4.4 Other Crop Types

  5. 5.5 Geography

   1. 5.5.1 United States

   2. 5.5.2 Canada

   3. 5.5.3 Mexico

   4. 5.5.4 Rest of North America

 6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

  1. 6.1 Most Adopted Strategies

  2. 6.2 Market Share Analysis

  3. 6.3 Company Profiles

   1. 6.3.1 ADAMA AGRICULTURAL SOLUTIONS LTD

   2. 6.3.2 ADVANCED BIOLOGICAL MARKETING INC

   3. 6.3.3 BASF SE

   4. 6.3.4 BAYER CROPSCIENCE AG

   5. 6.3.5 BIOWORKS INC

   6. 6.3.6 CHEMTURA AGROSOLUTIONS

   7. 6.3.7 DUPONT

   8. 6.3.8 INCOTEC GROUP BV

   9. 6.3.9 VERDESIAN LIFE SCIENCES

   10. 6.3.10 NOVOZYMES

   11. 6.3.11 NUFARM LTD

   12. 6.3.12 SYNGENTA

   13. 6.3.13 VALENT USA CORPORATION

 7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

Phương pháp xử lý hạt giống lúa mì Bắc Mỹ được nghiên cứu từ năm 2018 - 2028.

Xử lý hạt giống lúa mì Bắc Mỹ đang tăng trưởng với tốc độ CAGR là 7,3% trong 5 năm tới.

Adama Agricultural Solutions, BASF SE, Syngenta, Bayer Crop Science AG, Corteva Agri Science là những công ty lớn hoạt động trong lĩnh vực Xử lý hạt giống lúa mì ở Bắc Mỹ.

close-icon
80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!