Thị trường dịch vụ có dây Bắc Mỹ - Tăng trưởng, Xu hướng, Tác động của COVID-19 và Dự báo (2022 - 2027)

Thị trường được phân đoạn theo Loại (Đường dây điện và Đường trượt), Loại lỗ (Lỗ mở và lỗ dựa), Triển khai (Trên bờ và Ngoài khơi) và Địa lý (Hoa Kỳ, Canada và Phần còn lại của Bắc Mỹ).

Ảnh chụp thị trường

North America Wireline Services Market
Study Period: 2016 - 2026
Base Year: 2021
CAGR: >3 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Tổng quan thị trường

Thị trường dịch vụ điện thoại có dây ở Bắc Mỹ dự kiến ​​sẽ đạt tốc độ CAGR trên 3% trong giai đoạn 2020 - 2025. Các khám phá mới và tăng cường đầu tư vào khu vực nước ngoài dự kiến ​​sẽ thúc đẩy thị trường dịch vụ điện thoại có dây. Tuy nhiên, tính chất biến động của giá dầu trong những năm gần đây dự kiến ​​sẽ làm giảm hoạt động thăm dò trong những năm tới, khiến thị trường dịch vụ hữu tuyến Bắc Mỹ chững lại.

 • Phân khúc trong nước được kỳ vọng sẽ chiếm thị phần tối đa trên thị trường. Việc khoan trên bờ bao gồm tất cả các địa điểm khoan trên vùng đất khô hạn và chiếm hơn 70% sản lượng dầu trên toàn thế giới.
 • Hoạt động thăm dò ngày càng tăng trong khu vực để bù đắp cho các mỏ dầu và khí đã già cỗi và sản lượng khai thác từ đá phiến gia tăng được kỳ vọng sẽ mang lại cơ hội đáng kể cho các nhà cung cấp dịch vụ khai thác có dây.
 • Hoa Kỳ dự kiến ​​sẽ thống trị thị trường do hoạt động khoan dầu đá phiến gia tăng. Sự phát triển gần đây của việc đóng đá phiến, khoan ngang và bẻ khóa đã làm tăng nhu cầu về các dịch vụ có dây.

Phạm vi của Báo cáo

Báo cáo thị trường dịch vụ hữu tuyến Bắc Mỹ bao gồm:

Type
Electric Line
Slick Line
Hole Type
Open Hole
Cased Hole
Deployment
Onshore
Offshore
Geography
United States
Canada
Rest of North America

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Phân khúc trong nước để thống trị thị trường

 • Hoa Kỳ dự kiến ​​sẽ duy trì vị thế thống trị của mình trong khu vực trong giai đoạn dự báo, do các hoạt động khoan và hoàn thiện tại các mỏ đá phiến gia tăng trong thời gian qua, và sự phục hồi của giá dầu trên thị trường dầu khí.
 • Một động lực khác dự kiến ​​sẽ tạo ra nhu cầu về dịch vụ điện thoại có dây là những tiến bộ trong công nghệ đá phiến. Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ (USGS), hơn 46 tỷ thùng dầu, 280 nghìn tỷ feet khối khí và 20 tỷ thùng chất lỏng khí tự nhiên bị mắc kẹt trong các thành tạo đá phiến sét có độ thấm nước thấp của Hoa Kỳ.
 • Các nguồn tài nguyên độc đáo đã dẫn đến một cuộc cách mạng trong ngành năng lượng Hoa Kỳ, kéo theo sự độc lập về năng lượng ngày càng tăng, nguồn kinh tế to lớn và vị thế địa chính trị mạnh mẽ hơn thông qua xuất khẩu ngày càng tăng trong cả dầu và khí đốt (LNG).
 • Tính đến tháng 4 năm 2019, 8.390 giếng khoan chưa hoàn thành trong cả nước, với phần lớn nhất là lưu vực Permian. Những giếng này dự kiến ​​sẽ được hoàn thành trong những năm tới, tạo cơ hội dồi dào cho các dịch vụ hữu tuyến.
 • Do đó, các yếu tố trên được kỳ vọng sẽ thúc đẩy thị trường trong giai đoạn dự báo, tương tự như xu hướng đã chứng kiến ​​trong những năm gần đây.
North America Wireline Services Market

Hoa Kỳ thống trị thị trường

 • Hoa Kỳ dự kiến ​​sẽ duy trì vị thế thống trị của mình trong khu vực trong giai đoạn dự báo, do các hoạt động khoan và hoàn thiện tại các mỏ đá phiến gia tăng trong thời gian qua, và sự phục hồi của giá dầu trên thị trường dầu khí.
 • Một động lực khác dự kiến ​​sẽ tạo ra nhu cầu về dịch vụ điện thoại có dây là những tiến bộ trong công nghệ đá phiến. Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ (USGS), hơn 46 tỷ thùng dầu, 280 nghìn tỷ feet khối khí và 20 tỷ thùng chất lỏng khí tự nhiên bị mắc kẹt trong các thành tạo đá phiến sét có độ thấm nước thấp của Hoa Kỳ.
 • Các nguồn tài nguyên độc đáo đã dẫn đến một cuộc cách mạng trong ngành năng lượng Hoa Kỳ, kéo theo sự độc lập về năng lượng ngày càng tăng, nguồn kinh tế to lớn và vị thế địa chính trị mạnh mẽ hơn thông qua xuất khẩu ngày càng tăng trong cả dầu và khí đốt (LNG).
 • Tính đến tháng 4 năm 2019, 8.390 giếng khoan chưa hoàn thành trong cả nước, trong đó lưu vực Permi có tỷ trọng lớn nhất. Những giếng này dự kiến ​​sẽ được hoàn thành trong những năm tới, tạo cơ hội dồi dào cho các dịch vụ hữu tuyến.
 • Do đó, các yếu tố trên được kỳ vọng sẽ thúc đẩy thị trường trong giai đoạn dự báo, tương tự như xu hướng đã chứng kiến ​​trong những năm gần đây.
North America Wireline Services Market

Bối cảnh cạnh tranh

Thị trường dịch vụ điện thoại có dây ở Bắc Mỹ được củng cố một phần, với các công ty lớn nắm giữ thị phần lớn. Một số công ty lớn là Schlumberger Limited, Halliburton Company, Baker Hughes Company, Weatherford International plc, Nextier Oilfield Solutions Inc., trong số những công ty khác.

Những người chơi chính

 1. Schlumberger Limited

 2. Halliburton Company

 3. Baker Hughes Company

 4. Weatherford International plc

 5. Nextier Oilfield Solutions Inc.

Market Conc. - North America Wireline Services Market.png

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Scope of the Study

  2. 1.2 Market Definition

  3. 1.3 Study Assumptions

 2. 2. EXECUTIVE SUMMARY

 3. 3. RESEARCH METHODOLOGY

 4. 4. MARKET OVERVIEW

  1. 4.1 Introduction

  2. 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2025

  3. 4.3 Recent Trends and Developments

  4. 4.4 Market Dynamics

   1. 4.4.1 Drivers

   2. 4.4.2 Restraints

  5. 4.5 Supply Chain Analysis

  6. 4.6 Porter's Five Forces Analysis

   1. 4.6.1 Bargaining Power of Suppliers

   2. 4.6.2 Bargaining Power of Consumers

   3. 4.6.3 Threat of New Entrants

   4. 4.6.4 Threat of Substitutes Products and Services

   5. 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry

 5. 5. MARKET SEGMENTATION

  1. 5.1 Type

   1. 5.1.1 Electric Line

   2. 5.1.2 Slick Line

  2. 5.2 Hole Type

   1. 5.2.1 Open Hole

   2. 5.2.2 Cased Hole

  3. 5.3 Deployment

   1. 5.3.1 Onshore

   2. 5.3.2 Offshore

  4. 5.4 Geography

   1. 5.4.1 United States

   2. 5.4.2 Canada

   3. 5.4.3 Rest of North America

 6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

  1. 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements

  2. 6.2 Strategies Adopted by Leading Players

  3. 6.3 Company Profiles

   1. 6.3.1 Schlumberger Limited

   2. 6.3.2 Halliburton Company

   3. 6.3.3 Baker Hughes Company

   4. 6.3.4 Weatherford International Plc

   5. 6.3.5 Nextier Oilfield Solutions Inc.

   6. 6.3.6 Superior Energy Services Inc.

   7. 6.3.7 Recon Petrotechnologies Ltd

   8. 6.3.8 Pioneer Energy Services Corp.

   9. 6.3.9 SGS SA

   10. 6.3.10 Expro Group

  4. *List Not Exhaustive
 7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

**Subject to Availability
You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

The North America Wireline Services Market market is studied from 2016 - 2026.

The North America Wireline Services Market is growing at a CAGR of >3% over the next 5 years.

Schlumberger Limited , Halliburton Company , Baker Hughes Company , Weatherford International plc , Nextier Oilfield Solutions Inc. are the major companies operating in North America Wireline Services Market.

80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!