Thị trường ngừng hoạt động lò phản ứng điện hạt nhân Bắc Mỹ - Tăng trưởng, Xu hướng, Tác động và Dự báo của COVID-19 (2023 - 2028)

Thị trường được phân khúc theo Loại lò phản ứng (Lò phản ứng nước có áp, Lò phản ứng nước nặng có áp suất, Lò phản ứng nước sôi, Lò phản ứng làm mát bằng khí nhiệt độ cao, Lò phản ứng nhanh bằng kim loại lỏng và các loại lò phản ứng khác), Ứng dụng (Lò phản ứng công suất thương mại, Lò phản ứng công suất nguyên mẫu và Lò phản ứng nghiên cứu), Công suất (Dưới 100 MW, 100-1000 MW và Trên 1000 MW), và Địa lý (Hoa Kỳ, Canada và Phần còn lại của Bắc Mỹ)

Ảnh chụp thị trường

North America Nuclear Power Reactor Decommissioning- Market Summary
Study Period: 2016 - 2026
CAGR: 9 %

Major Players

rd-img

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

setting-icon

80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Tổng quan thị trường

Thị trường ngừng hoạt động của lò phản ứng điện hạt nhân Bắc Mỹ dự kiến ​​sẽ tăng với tốc độ CAGR khoảng 9% trong giai đoạn dự báo 2020-2025. Các yếu tố như tăng cường lắp đặt năng lượng tái tạo sạch hơn và tiết kiệm hơn có khả năng thúc đẩy thị trường ngừng hoạt động lò phản ứng điện hạt nhân Bắc Mỹ. Tuy nhiên, chi phí cao của việc ngừng hoạt động các nhà máy hạt nhân được cho là sẽ kìm hãm thị trường ngừng hoạt động lò phản ứng điện hạt nhân Bắc Mỹ.

• Lò phản ứng điện thương mại do không kinh tế và không kinh tế so với các nguồn năng lượng khác được dự báo sẽ là phân khúc lớn nhất và có khả năng thống trị thị trường ngừng hoạt động lò phản ứng điện hạt nhân Bắc Mỹ trong giai đoạn dự báo.

• Việc tăng cường sử dụng robot và trí tuệ nhân tạo trong việc ngừng hoạt động của lò phản ứng hạt nhân là an toàn hơn và có khả năng sẽ tạo ra một số thị trường ngừng hoạt động của lò phản ứng điện hạt nhân Bắc Mỹ trong tương lai.

• Vì là nhà sản xuất năng lượng hạt nhân lớn nhất và là một trong những quốc gia sản xuất điện hạt nhân sớm nhất, Hoa Kỳ hiện đang ngừng hoạt động nhiều nhà máy hạt nhân cũ của mình, đây được cho là thị trường lớn nhất cho việc ngừng hoạt động của lò phản ứng điện hạt nhân Bắc Mỹ .

Scope of the report

The North America nuclear power reactor decommissioning market report includes:

Reactor Type
Pressurized Water Reactor
Pressurized Heavy Water Reactor
Boiling Water Reactor
High-temperature Gas-cooled Reactor
Liquid Metal Fast Breeder Reactor
Other Reactor Types
Applications
Commercial Power Reactor
Prototype Power Reactor
Research Reactor
Capacity
Below 100 MW
100-1000 MW
Above 1000 MW
Geography
United States
Canada
Rest of North America

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Lò phản ứng công suất thương mại được kỳ vọng sẽ thống trị thị trường

• Lò phản ứng điện thương mại là những lò phản ứng hạt nhân chủ yếu được sử dụng để sản xuất điện. Hầu hết các lò phản ứng này đang được lắp đặt trong các nhà máy điện hạt nhân. Hơn nữa, việc tăng cường năng lượng tái tạo từ năng lượng mặt trời và gió rẻ hơn và sạch hơn nhiều.

• Các quốc gia trong khu vực, chẳng hạn như Hoa Kỳ và Canada, đang ngừng vận hành các nhà máy điện hạt nhân cũ và lạc hậu để sử dụng an toàn hoặc tiết kiệm. Điều này có khả năng thúc đẩy thị trường ngừng hoạt động của lò phản ứng điện hạt nhân Bắc Mỹ.

• Năm 2019, tổng sản lượng điện được sản xuất từ ​​năng lượng hạt nhân ở Bắc Mỹ là 963,7 terawatt-giờ (TWh), gần bằng với mức sản xuất của khu vực năm 2018 là 963,2 TWh. Đường cong năng lượng hạt nhân phát triển chậm hoặc bằng phẳng trong khu vực cho thấy việc ngừng hoạt động của các lò phản ứng điện hạt nhân sẽ vượt qua việc lắp đặt các nhà máy hạt nhân mới trong khu vực. 

• Vào tháng 4 năm 2020, Công ty Điện hạt nhân & Thủy điện Hàn Quốc (KHNP) đã ký hợp đồng với công ty kỹ thuật hạt nhân Kinectrics của Canada để cung cấp hỗ trợ kỹ thuật ngừng hoạt động. Theo thỏa thuận, Kinectrics đang có kế hoạch thuê năm chuyên gia KHNP trong việc tháo dỡ các nhà máy điện hạt nhân trong một năm để thực hiện việc quản lý chất thải ngừng hoạt động và phát triển các dự án quy trình tháo dỡ các lò phản ứng nước nặng có áp suất (Candu) tại Bruce Các nhà máy điện hạt nhân, Darlington và Pickering. 

• Do đó, do những điểm trên, lò phản ứng điện thương mại có khả năng sẽ thống trị thị trường ngừng hoạt động lò phản ứng điện hạt nhân Bắc Mỹ trong giai đoạn dự báo. 

North America Nuclear Power Reactor Decommissioning Market - Nuclear Energy Generation

Hoa Kỳ được kỳ vọng sẽ thống trị thị trường

• Hoa Kỳ là một trong những nhà sản xuất điện hạt nhân lớn nhất trên toàn cầu, chiếm gần 30% sản lượng điện hạt nhân toàn cầu được tạo ra vào năm 2019. Các lò phản ứng hạt nhân của nước này sản xuất 852 TWh điện vào năm 2019, tăng nhẹ 0,35% so với trước đó giá trị của năm. Các nhà máy hạt nhân cũ đã sẵn sàng nghỉ hưu có khả năng thúc đẩy thị trường ngừng hoạt động của lò phản ứng điện hạt nhân.

• Trong thập kỷ qua, sự cạnh tranh gay gắt từ việc phát điện sử dụng khí đá phiến giá rẻ đã làm giảm khả năng cạnh tranh của ngành điện hạt nhân của đất nước. Hơn nữa, giá điện bán buôn thấp kỷ lục và chi phí nâng cấp kéo dài tuổi thọ (PLEX) cao đã khiến các nhà máy hạt nhân phải nghỉ hưu sớm.

• Năm 2019, tổng công suất lắp đặt điện hạt nhân của Hoa Kỳ là 98 gigawatt (GW), thấp hơn công suất lắp đặt của quốc gia năm 2018 là 99 GW. Công suất ngày càng giảm cho thấy sự ngừng hoạt động và việc một số lò phản ứng bị hạ cấp có khả năng dẫn đến tổng công suất phát điện hạt nhân vào năm 2050 thấp hơn so với năm 2019.

• Khi kỷ nguyên điện hạt nhân ở Hoa Kỳ kết thúc, việc ngừng hoạt động của các nhà máy điện hạt nhân đang trở thành một ngành công nghiệp quan trọng. Các công ty tư nhân đang mua lại các nhà máy này, tiếp quản giấy phép, trách nhiệm pháp lý, quỹ ngừng hoạt động và các hợp đồng lãng phí. Khoảng 38 lò phản ứng với tổng công suất 17,54 GW chúng tôi đã ngừng hoạt động và có hai lò phản ứng đang trong giai đoạn xây dựng vào năm 2019. Ngoài ra, khoảng 198 lò phản ứng dự kiến ​​sẽ ngừng hoạt động vào năm 2030.

• Do đó, do những điểm trên, Hoa Kỳ dự kiến ​​sẽ thống trị thị trường ngừng hoạt động lò phản ứng điện hạt nhân Bắc Mỹ trong giai đoạn dự báo.

North America Nuclear Power Reactor Decommissioning Market- Nuclear Energy Installed Capacity

Bối cảnh cạnh tranh

Việc ngừng hoạt động của lò phản ứng điện hạt nhân Bắc Mỹ bị phân mảnh vừa phải. Một số công ty chủ chốt trong thị trường này bao gồm EnergySolutions, AECOM, NorthStar Group Services, Inc, Hydro-Québec và Orano SA.

Những người chơi chính

 1. EnergySolutions

 2. AECOM

 3. NorthStar Group Services, Inc

 4. Hydro-Québec

 5. Orano SA

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Market Concentration - North America Nuclear Power Reactor Decommissioning Market.png

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Scope of the Study

  2. 1.2 Market Definition

  3. 1.3 Study Assumptions

 2. 2. EXECUTIVE SUMMARY

 3. 3. RESEARCH METHODOLOGY

 4. 4. MARKET OVERVIEW

  1. 4.1 Introduction

  2. 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2025

  3. 4.3 Recent Trends and Developments

  4. 4.4 Government Policies and Regulations

  5. 4.5 Market Dynamics

   1. 4.5.1 Drivers

   2. 4.5.2 Restraints

  6. 4.6 Supply Chain Analysis

  7. 4.7 Porter's Five Force Analysis

   1. 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers

   2. 4.7.2 Bargaining Power of Consumers

   3. 4.7.3 Threat of New Entrants

   4. 4.7.4 Threat of Substitutes Products and Services

   5. 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

 5. 5. MARKET SEGMENTATION

  1. 5.1 Reactor Type

   1. 5.1.1 Pressurized Water Reactor

   2. 5.1.2 Pressurized Heavy Water Reactor

   3. 5.1.3 Boiling Water Reactor

   4. 5.1.4 High-temperature Gas-cooled Reactor

   5. 5.1.5 Liquid Metal Fast Breeder Reactor

   6. 5.1.6 Other Reactor Types

  2. 5.2 Applications

   1. 5.2.1 Commercial Power Reactor

   2. 5.2.2 Prototype Power Reactor

   3. 5.2.3 Research Reactor

  3. 5.3 Capacity

   1. 5.3.1 Below 100 MW

   2. 5.3.2 100-1000 MW

   3. 5.3.3 Above 1000 MW

  4. 5.4 Geography

   1. 5.4.1 United States

   2. 5.4.2 Canada

   3. 5.4.3 Rest of North America

 6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

  1. 6.1 Mergers, Acquisitions, Collaboration and Joint Ventures

  2. 6.2 Strategies Adopted by Key Players

  3. 6.3 Company Profiles

   1. 6.3.1 EnergySolutions

   2. 6.3.2 AECOM

   3. 6.3.3 NorthStar Group Services, Inc

   4. 6.3.4 Holtec

   5. 6.3.5 Hydro-Québec

   6. 6.3.6 Kinectrics

   7. 6.3.7 Orano SA

   8. 6.3.8 Manafort Brothers Incorporated

   9. 6.3.9 Cutting Technologies Inc.

  4. *List Not Exhaustive
 7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

**Subject to Availability
You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

Thị trường ngừng hoạt động lò phản ứng điện hạt nhân Bắc Mỹ được nghiên cứu từ 2019 - 2028.

Thị trường ngừng hoạt động lò phản ứng điện hạt nhân Bắc Mỹ đang tăng trưởng với tốc độ CAGR là 9% trong 5 năm tới.

EnergySolutions, AECOM, NorthStar Group Services, Inc, Hydro-Québec, Orano SA là những công ty lớn hoạt động tại Thị trường tháo dỡ lò phản ứng điện hạt nhân Bắc Mỹ.

close-icon
80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!