Phân tích thị phần & thùng chứa chất thải y tế - Xu hướng & dự báo tăng trưởng (2023 - 2028)

Thị trường thùng chứa chất thải y tế được phân khúc theo loại chất thải (chất thải y tế nói chung, chất thải y tế truyền nhiễm và nguy hại, chất thải y tế y sinh và các loại chất thải khác), theo sản phẩm (thùng chứa hóa trị, thùng chứa chất thải y tế nguy hiểm sinh học, thùng chứa chất thải y tế sắc nhọn, thùng chứa Đạo luật bảo tồn và phục hồi tài nguyên (RCRA) và các sản phẩm khác, theo người dùng cuối (bệnh viện và phòng khám tư nhân, Các công ty dược phẩm và công nghệ sinh học và CRO, viện nghiên cứu học thuật và người dùng cuối khác) và địa lý (Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á-Thái Bình Dương, Trung Đông và Châu Phi và Nam Mỹ). Báo cáo đưa ra giá trị (tính bằng triệu USD) cho các phân khúc trên.

Quy mô thị trường thùng chứa chất thải y tế

Tóm tắt thị trường thùng chứa chất thải y tế
share button
Giai Đoạn Nghiên Cứu 2018-2028
Năm Cơ Sở Để Ước Tính 2022
Giai Đoạn Dữ Liệu Dự Báo 2023 - 2028
CAGR 6.96 %
Thị Trường Tăng Trưởng Nhanh Nhất Châu Á Thái Bình Dương
Thị Trường Lớn Nhất Bắc Mỹ

Những người chơi chính

Thị trường thùng chứa chất thải y tế Những người chơi chính

* Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các Công Ty Thành Công và Quan Trọng được sắp xếp không theo yêu cầu cụ thể nào

Chúng Tôi Có Thể Giúp Gì?

Phân tích thị trường thùng chứa chất thải y tế

Thị trường thùng chứa chất thải y tế đã sẵn sàng ghi nhận tốc độ CAGR là 6.96% trong giai đoạn dự báo.

COVID-19 đã tác động đáng kể đến thị trường thùng chứa chất thải y tế trong đại dịch. Sự bùng phát đại dịch đột ngột dẫn đến một lượng lớn chất thải y tế và do đó, có tác động quan trọng đến nhu cầu về thị trường thùng chứa chất thải y tế. Chẳng hạn, dữ liệu do WHO công bố vào tháng 2/2022 đã đề cập rằng hơn 140 triệu bộ xét nghiệm, có khả năng tạo ra 2.600 tấn chất thải không lây nhiễm và 731.000 lít chất thải hóa học đã được vận chuyển, trong khi hơn 8 tỷ liều vắc xin đã được sử dụng trên toàn cầu tạo ra 144.000 tấn chất thải bổ sung dưới dạng ống tiêm, kim tiêm, và hộp an toàn. Sự lãng phí y tế cao như vậy do sự bùng phát COVID-19 đã có tác động đáng kể đến sự tăng trưởng của thị trường thùng chứa chất thải y tế. Ngoài ra, nhu cầu về thùng chứa chất thải y tế dự kiến sẽ vẫn còn nguyên vẹn do việc nối lại tất cả các hoạt động chăm sóc sức khỏe trong giai đoạn hậu đại dịch, qua đó góp phần vào sự tăng trưởng của thị trường trong giai đoạn dự báo.

Các yếu tố như thế hệ y tế gia tăng trên toàn thế giới và bệnh tật ngày càng tăng do lãng phí y tế không được điều trị dự kiến sẽ thúc đẩy nhu cầu về thùng chứa chất thải y tế để quản lý hiệu quả chất thải y tế, từ đó góp phần vào sự tăng trưởng của thị trường. Chẳng hạn, dữ liệu do APM công bố vào tháng 5/2021 đã đề cập rằng 16 tỷ mũi tiêm được thực hiện mỗi năm trên toàn cầu. Tương tự, bài báo của NCBI xuất bản vào tháng 4/2022 đề cập rằng tỷ lệ phát sinh y tế trên toàn thế giới dao động từ 0,14 đến 6,10 kg/giường mỗi ngày. Sự gia tăng phát sinh chất thải y tế trên toàn thế giới dự kiến sẽ thúc đẩy nhu cầu về các thùng chứa chất thải y tế. Ngoài ra, dữ liệu do Liên Hợp Quốc công bố vào tháng 2/2022 cho thấy 15% chất thải y tế do y tế tạo ra có khả năng lây nhiễm, độc hại hoặc phóng xạ cao và cần được xử lý đúng cách trong các thùng chứa chất thải y tế riêng biệt với sự cẩn thận tối đa. Do đó, nguy cơ mắc bệnh cao do quản lý chất thải y tế dự kiến sẽ thúc đẩy nhu cầu về thùng chứa chất thải y tế để quản lý chất thải hiệu quả, từ đó góp phần vào sự tăng trưởng của thị trường.

Hơn nữa, ngày càng có nhiều chương trình do chính phủ tài trợ để quản lý chất thải thích hợp cũng đang thúc đẩy thị trường. Chẳng hạn, vào tháng 8/2022, chính phủ Nhật Bản và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc đã khởi động một dự án trị giá 11 triệu USD để xử lý đúng cách chất thải chăm sóc truyền nhiễm đang gia tăng ở các quốc gia như Bangladesh, Bhutan và Maldives. Ngoài ra, vào tháng 8/2021, Chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc đã khởi động một dự án hỗ trợ Nepal trong hệ thống quản lý chất thải y tế. Dự án cung cấp hỗ trợ dưới hình thức thiết lập các khu xử lý chất thải và đào tạo nhân viên y tế để quản lý chất thải y tế.

Tuy nhiên, việc phá vỡ các container dẫn đến sự lây lan của dịch bệnh dự kiến sẽ kìm hãm sự tăng trưởng của thị trường trong giai đoạn dự báo.

Chất thải y sinh dự kiến sẽ chiếm thị phần đáng kể trong sự tăng trưởng của thị trường trong giai đoạn dự báo

Chất thải y sinh là bất kỳ chất thải nào được tạo ra trong quá trình chẩn đoán, điều trị hoặc tiêm phòng cho người hoặc động vật trong nghiên cứu hoặc sử dụng các trại sinh học hoặc sức khỏe. Sự lãng phí y sinh ngày càng tăng và nhu cầu ngày càng tăng đối với các thùng chứa chất thải y sinh dự kiến sẽ thúc đẩy sự tăng trưởng của phân khúc nghiên cứu trong giai đoạn dự báo.

Chẳng hạn, trong bài báo đăng trên Tạp chí Y học Gia đình vào tháng 2/2022, chất thải y sinh học trên toàn thế giới đã tăng gấp nhiều lần, lên tới 50% vào năm 2021. Ngoài ra, dữ liệu từ Ủy ban Kiểm soát Ô nhiễm Trung ương vào tháng 6/2021 đã đề cập rằng chất thải y sinh trung bình được tạo ra ở Ấn Độ là 164 tấn mỗi ngày vào tháng 6/2021. Tương tự, trong bài báo đăng trên Tạp chí SAGE vào tháng 5/2021, khoảng 0,5 kg/giường/ngày chất thải y sinh được tạo ra ở các nước thu nhập cao, trong khi 0,2 kg/giường mỗi ngày được tạo ra ở các nước thu nhập thấp. Việc phát sinh chất thải y sinh ngày càng tăng như vậy dự kiến sẽ thúc đẩy nhu cầu về các thùng chứa chất thải y sinh, do đó thúc đẩy sự tăng trưởng của phân khúc nghiên cứu.

Mặt khác, các chương trình và cơ sở quản lý chất thải y sinh ngày càng tăng do các chính phủ khác nhau đưa ra và sự gia tăng dự kiến sẽ thúc đẩy nhu cầu về các thùng chứa chất thải y tế, do đó cuối cùng thúc đẩy sự tăng trưởng của phân khúc. Chẳng hạn, vào tháng 8/2021, chính phủ Ấn Độ đã khánh thành một lò đốt chất thải y sinh phi tập trung tại thành phố Buxar, Bihar. Phi công được lắp đặt ở Buxar là một lò đốt dự thảo cưỡng bức, di động có khả năng xử lý 50 kg chất thải y sinh. Ngoài ra, vào tháng 1/2022, thành phố Tripunithura đã ra mắt một cơ sở xử lý chất thải y sinh ở Kerala, Ấn Độ. Chất thải y tế, chẳng hạn như ống tiêm, dải thuốc, thuốc hết hạn, v.v., sẽ được thu gom và xử lý tại nhà máy xử lý chất thải y sinh của cơ sở hạ tầng Kerala Enviro.

Do đó, chất thải y sinh ngày càng tăng và sự hỗ trợ của chính phủ đối với quản lý chất thải y sinh dự kiến sẽ thúc đẩy nhu cầu về các thùng chứa chất thải y sinh, từ đó góp phần vào sự tăng trưởng của phân khúc nghiên cứu.

Medical Waste Containers Market State-wise COVID-19 Biomedical waste Generated (Tons per day), India, 2021

Bắc Mỹ dự kiến sẽ nắm giữ thị phần đáng kể trên thị trường thùng chứa chất thải y tế trong giai đoạn dự báo

Khu vực Bắc Mỹ dự kiến sẽ chiếm thị phần đáng kể trong thị trường container y tế trong giai đoạn dự báo. Các yếu tố như phát sinh chất thải y tế cao, nhu cầu quản lý chất thải y tế ngày càng tăng và sự hiện diện của những người chơi chính dự kiến sẽ thúc đẩy nhu cầu về thùng chứa chất thải y tế.

Chẳng hạn, dữ liệu được công bố bởi dữ liệu APM vào tháng 5/2021, đã đề cập rằng khoảng 1 pound chất thải y tế được tạo ra trên mỗi giường bệnh mỗi ngày ở Hoa Kỳ. Báo cáo cũng đề cập rằng chỉ riêng tại Hoa Kỳ, 923.903 giường bệnh có nhân viên đã tạo ra hơn 5,9 triệu tấn chất thải y tế mỗi năm. Tương tự, bài báo đăng trên Tạp chí TF Online năm 2022 cũng đề cập đến việc phát sinh hơn 8,2 kg/giường/ngày chất thải y tế tại các trung tâm y tế. Ngoài ra, theo tin tức của Bệnh viện được công bố vào năm 2021 đã đề cập rằng hơn 68.000 tấn chất thải y tế đã được sản xuất tại Canada vào năm 2021 do khẩu trang và thiết bị bảo hộ cá nhân đã qua sử dụng. Sự lãng phí y tế ngày càng tăng như vậy dự kiến sẽ góp phần vào nhu cầu về các thùng chứa chất thải y tế ở Bắc Mỹ, từ đó góp phần vào sự tăng trưởng của thị trường.

Ngoài ra, số lượng bệnh viện ngày càng tăng ở Bắc Mỹ cũng dự kiến sẽ thúc đẩy nhu cầu về thùng chứa chất thải y tế, từ đó thúc đẩy tăng trưởng thị trường. Chẳng hạn, trong dữ liệu được công bố bởi báo cáo của Hiệp hội Bệnh viện Mỹ năm 2022, có khoảng 6.093 bệnh viện ở Hoa Kỳ vào năm 2022. Mặt khác, việc ra mắt sản phẩm ngày càng tăng của những người chơi thị trường chính ở Bắc Mỹ cũng dự kiến sẽ góp phần vào sự tăng trưởng của thị trường. Chẳng hạn, vào tháng 4/2022, Grundon Waste Management đã ra mắt một loạt các thùng chứa chất thải lâm sàng cắt giảm carbon. Những thùng chứa này được sử dụng trong các bệnh viện tư nhân, phòng khám, phòng thí nghiệm nghiên cứu và phát triển, trường đại học, phẫu thuật nha khoa và các bệnh khác.

Do đó, do các yếu tố nói trên, chẳng hạn như chất thải y tế ngày càng tăng, số lượng bệnh viện tăng và sự hiện diện của người chơi chính, khu vực Bắc Mỹ dự kiến sẽ chiếm thị phần đáng kể trong thị trường thùng chứa chất thải y tế trong giai đoạn dự báo, với Hoa Kỳ là thị trường chính trong khu vực.

Medical Waste Containers Market Growth Rate by Region

Tổng quan về ngành công nghiệp thùng chứa chất thải y tế

Thị trường thùng chứa chất thải y tế có tính cạnh tranh và phân mảnh. Một số công ty hiện đang thống trị thị trường là Becton, Dickinson and Company, Thermo Fisher Scientific Inc., Bemis Manufacturing Company, Cardinal Health Inc. và Daniels Health.

Thùng chứa chất thải y tế dẫn đầu thị trường

 1. Becton, Dickinson and Company

 2. Thermo Fisher Scientific, Inc.

 3. Bemis Manufacturing Company

 4. Cardinal Health Inc.

 5. Daniels Health

* Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các Công Ty Thành Công và Quan Trọng được sắp xếp không theo yêu cầu cụ thể nào

Thùng chứa chất thải y tế.jpg

Tin tức thị trường thùng chứa chất thải y tế

 • Vào tháng 8/2022, Brightmark đã hợp tác với Jamar Health Products để tái chế rác thải y tế bằng nhựa. Brightmark cung cấp một giải pháp bền vững và tuần hoàn để tái chế và chuyển đổi các tấm trượt PATRAN độc quyền của Jamar thành nhiên liệu carbon thấp.
 • Vào tháng 4/2022, Stericycle, Inc. đã ra mắt hộp đựng chất thải y tế kháng khuẩn SafeShield mới, một dòng thùng chứa chất lượng cao, được tiêu chuẩn hóa được thiết kế đặc biệt để lưu trữ và vận chuyển chất thải y tế theo quy định (RMW).

Báo cáo thị trường thùng chứa chất thải y tế - Mục lục

 1. 1. GIỚI THIỆU

  1. 1.1 Giả định nghiên cứu và định nghĩa thị trường

   1. 1.2 Phạm vi nghiên cứu

   2. 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

    1. 3. TÓM TẮT

     1. 4. ĐỘNG LỰC THỊ TRƯỜNG

      1. 4.1 Tổng quan thị trường

       1. 4.2 Trình điều khiển thị trường

        1. 4.2.1 Tăng đầu tư vào đổi mới thùng chứa chất thải y tế mới

         1. 4.2.2 Gia tăng chất thải y tế và gia tăng bệnh tật do chất thải y tế chưa được xử lý

          1. 4.2.3 Xây dựng chính sách bảo vệ môi trường của chính phủ

          2. 4.3 Hạn chế thị trường

           1. 4.3.1 Đập vỡ container dẫn đến lây lan dịch bệnh

           2. 4.4 Phân tích năm lực lượng của Porter

            1. 4.4.1 Mối đe dọa của những người mới

             1. 4.4.2 Năng lực thương lượng của người mua/người tiêu dùng

              1. 4.4.3 Quyền thương lượng của nhà cung cấp

               1. 4.4.4 Mối đe dọa của sản phẩm thay thế

                1. 4.4.5 Cường độ của sự ganh đua đầy tính canh tranh

               2. 5. PHÂN ĐOẠN THỊ TRƯỜNG (Quy mô thị trường theo giá trị - triệu USD)

                1. 5.1 Theo loại chất thải

                 1. 5.1.1 Chất thải y tế tổng hợp

                  1. 5.1.2 Chất thải y tế lây nhiễm và nguy hại

                   1. 5.1.3 Chất thải y tế y tế

                    1. 5.1.4 Các loại chất thải khác

                    2. 5.2 Theo sản phẩm

                     1. 5.2.1 Thùng hóa chất

                      1. 5.2.2 Thùng chứa chất thải y tế nguy hiểm sinh học

                       1. 5.2.3 Thùng đựng rác thải y tế sắc nhọn

                        1. 5.2.4 Các thùng chứa theo Đạo luật Bảo tồn và Phục hồi Tài nguyên (RCRA)

                         1. 5.2.5 Người khác

                         2. 5.3 Bởi người dùng cuối

                          1. 5.3.1 Bệnh viện và phòng khám tư nhân

                           1. 5.3.2 Các công ty dược phẩm và công nghệ sinh học và CRO

                            1. 5.3.3 Viện nghiên cứu học thuật

                             1. 5.3.4 Người dùng cuối khác

                             2. 5.4 Địa lý

                              1. 5.4.1 Bắc Mỹ

                               1. 5.4.1.1 Hoa Kỳ

                                1. 5.4.1.2 Canada

                                 1. 5.4.1.3 Mexico

                                 2. 5.4.2 Châu Âu

                                  1. 5.4.2.1 nước Đức

                                   1. 5.4.2.2 Vương quốc Anh

                                    1. 5.4.2.3 Pháp

                                     1. 5.4.2.4 Nước Ý

                                      1. 5.4.2.5 Tây ban nha

                                       1. 5.4.2.6 Phần còn lại của châu Âu

                                       2. 5.4.3 Châu á Thái Bình Dương

                                        1. 5.4.3.1 Trung Quốc

                                         1. 5.4.3.2 Nhật Bản

                                          1. 5.4.3.3 Ấn Độ

                                           1. 5.4.3.4 Châu Úc

                                            1. 5.4.3.5 Hàn Quốc

                                             1. 5.4.3.6 Phần còn lại của Châu Á-Thái Bình Dương

                                             2. 5.4.4 Trung Đông và Châu Phi

                                              1. 5.4.4.1 GCC

                                               1. 5.4.4.2 Nam Phi

                                                1. 5.4.4.3 Phần còn lại của Trung Đông và Châu Phi

                                                2. 5.4.5 Nam Mỹ

                                                 1. 5.4.5.1 Brazil

                                                  1. 5.4.5.2 Ác-hen-ti-na

                                                   1. 5.4.5.3 Phần còn lại của Nam Mỹ

                                                 2. 6. CẢNH QUAN CẠNH TRANH

                                                  1. 6.1 Hồ sơ công ty

                                                   1. 6.1.1 Becton, Dickinson and Company

                                                    1. 6.1.2 Bemis Manufacturing Company

                                                     1. 6.1.3 Bondtech Corporation

                                                      1. 6.1.4 Daniels Health

                                                       1. 6.1.5 Medgen Medical Products

                                                        1. 6.1.6 Stericycle

                                                         1. 6.1.7 Brockway Standard New Jersey Inc (Mauser Group)

                                                          1. 6.1.8 Cardinal Health Inc.

                                                           1. 6.1.9 Sharps Compliance Inc.

                                                            1. 6.1.10 Thermo Fisher Scientific Inc.

                                                             1. 6.1.11 Veolia Environnmental Services

                                                              1. 6.1.12 Waste Management, Inc.

                                                             2. 7. CƠ HỘI THỊ TRƯỜNG VÀ XU HƯỚNG TƯƠNG LAI

                                                              ** Tùy thuộc vào Tình Trạng Sẵn Có
                                                              ** Bối cảnh cạnh tranh bao gồm- Tổng quan kinh doanh, tài chính, sản phẩm và chiến lược và những phát triển gần đây

                                                              Phân khúc ngành công nghiệp thùng chứa chất thải y tế

                                                              Theo phạm vi của báo cáo, các thùng chứa chất thải y tế được sử dụng để chứa các cơ quan, mô, bộ phận cơ thể, thai nhi không thể sống được, nhau thai, máu, dịch cơ thể và các chất thải nguy hại khác được tạo ra từ các bệnh viện, tổ chức nghiên cứu dược phẩm và các công ty dược phẩm. Thị trường thùng chứa chất thải y tế được phân khúc theo loại chất thải (chất thải y tế nói chung, chất thải y tế truyền nhiễm và nguy hại, chất thải y tế y sinh và các loại chất thải khác), theo sản phẩm (thùng chứa hóa trị, thùng chứa chất thải y tế nguy hiểm sinh học, thùng chứa chất thải y tế sắc nhọn, thùng chứa Đạo luật bảo tồn và phục hồi tài nguyên (RCRA) và các sản phẩm khác, theo người dùng cuối (bệnh viện và phòng khám tư nhân, Các công ty dược phẩm và công nghệ sinh học và CRO, viện nghiên cứu học thuật và người dùng cuối khác) và địa lý (Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á-Thái Bình Dương, Trung Đông và Châu Phi và Nam Mỹ). Báo cáo cũng bao gồm các quy mô và xu hướng thị trường ước tính cho 17 quốc gia trên các khu vực chính trên toàn cầu. Báo cáo đưa ra giá trị (tính bằng triệu USD) cho các phân khúc trên.

                                                              Theo loại chất thải
                                                              Chất thải y tế tổng hợp
                                                              Chất thải y tế lây nhiễm và nguy hại
                                                              Chất thải y tế y tế
                                                              Các loại chất thải khác
                                                              Theo sản phẩm
                                                              Thùng hóa chất
                                                              Thùng chứa chất thải y tế nguy hiểm sinh học
                                                              Thùng đựng rác thải y tế sắc nhọn
                                                              Các thùng chứa theo Đạo luật Bảo tồn và Phục hồi Tài nguyên (RCRA)
                                                              Người khác
                                                              Bởi người dùng cuối
                                                              Bệnh viện và phòng khám tư nhân
                                                              Các công ty dược phẩm và công nghệ sinh học và CRO
                                                              Viện nghiên cứu học thuật
                                                              Người dùng cuối khác
                                                              Địa lý
                                                              Bắc Mỹ
                                                              Hoa Kỳ
                                                              Canada
                                                              Mexico
                                                              Châu Âu
                                                              nước Đức
                                                              Vương quốc Anh
                                                              Pháp
                                                              Nước Ý
                                                              Tây ban nha
                                                              Phần còn lại của châu Âu
                                                              Châu á Thái Bình Dương
                                                              Trung Quốc
                                                              Nhật Bản
                                                              Ấn Độ
                                                              Châu Úc
                                                              Hàn Quốc
                                                              Phần còn lại của Châu Á-Thái Bình Dương
                                                              Trung Đông và Châu Phi
                                                              GCC
                                                              Nam Phi
                                                              Phần còn lại của Trung Đông và Châu Phi
                                                              Nam Mỹ
                                                              Brazil
                                                              Ác-hen-ti-na
                                                              Phần còn lại của Nam Mỹ

                                                              Phạm vi báo cáo có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu của bạn. Nhấp vào đây.

                                                              Bạn cũng có thể mua các phần của bản báo cáo này. Bạn có muốn kiểm tra một phần bảng báo giá một cách khôn ngoan?

                                                              Câu hỏi thường gặp về nghiên cứu thị trường thùng chứa chất thải y tế

                                                              Thị trường thùng chứa chất thải y tế dự kiến sẽ đăng ký CAGR là 6.96% trong giai đoạn dự báo (2023-2028).

                                                              Becton, Dickinson and Company, Thermo Fisher Scientific, Inc., Bemis Manufacturing Company, Cardinal Health Inc., Daniels Health là những công ty lớn hoạt động trong thị trường thùng chứa chất thải y tế.

                                                              Châu Á Thái Bình Dương ước tính sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR cao nhất trong giai đoạn dự báo (2023-2028).

                                                              Năm 2023, Bắc Mỹ chiếm thị phần lớn nhất trong thị trường thùng chứa chất thải y tế.

                                                              Báo cáo ngành công nghiệp thùng chứa chất thải y tế

                                                              Thống kê thị phần, quy mô và tốc độ tăng trưởng doanh thu của Thùng chứa chất thải y tế năm 2023, do Mordor Intelligence™ Industry Reports tạo ra. Phân tích thùng chứa chất thải y tế bao gồm triển vọng dự báo thị trường đến năm 2028 và tổng quan lịch sử. Nhận mẫu phân tích ngành này dưới dạng báo cáo miễn phí Tải xuống PDF.

                                                              close-icon
                                                              80% khách hàng của chúng tôi tìm kiếm báo cáo đặt hàng. Bạn muốn chúng tôi điều chỉnh của bạn như thế nào?

                                                              Vui lòng nhập một ID email hợp lệ

                                                              Vui lòng nhập một tin nhắn hợp lệ!