Thị trường kết nối thiết bị y tế - Tăng trưởng, Xu hướng, Tác động và Dự báo của COVID-19 (2023 - 2028)

Thị trường được phân khúc theo Sản phẩm và Dịch vụ (Giải pháp Kết nối Thiết bị Y tế và Dịch vụ Kết nối Thiết bị Y tế), Công nghệ, Người dùng Cuối và Địa lý.

Ảnh chụp thị trường kết nối thiết bị y tế

 Medical Device Connectivity Market Overview
Study Period: 2018 - 2026
Fastest Growing Market: Europe
Largest Market: North America
CAGR: 18.4 %

Major Players

 Medical Device Connectivity Market Key Players

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

setting-icon

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and it's growth?

Tổng quan thị trường

Thị trường kết nối thiết bị y tế dự kiến ​​sẽ đạt tốc độ CAGR là 18,4% trong giai đoạn dự báo. Các yếu tố chính đối với sự tăng trưởng của thị trường bao gồm việc triển khai ngày càng nhiều hồ sơ sức khỏe điện tử và hệ thống trao đổi thông tin y tế, sự gia tăng nhu cầu về công nghệ chăm sóc sức khỏe từ xa và y tế từ xa, và những tiến bộ công nghệ trong công nghệ không dây và thiết bị y tế hỗ trợ bluetooth. Dữ liệu điện tử là một chủ đề đang nổi lên nhanh chóng trong thị trường CNTT chăm sóc sức khỏe. Kể từ khi thành lập, ngành công nghiệp chăm sóc sức khỏe đã tạo ra một lượng lớn dữ liệu, được thúc đẩy bởi việc lưu trữ hồ sơ, tuân thủ và các yêu cầu quy định cũng như chăm sóc bệnh nhân. Cơ sở dữ liệu và phần mềm EHR cung cấp các nguồn tài nguyên phong phú để thúc đẩy phát triển y học chính xác. Theo NCHS (Trung tâm Thống kê Y tế Quốc gia) tại CDC (Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh), Hoa Kỳ, tỷ lệ áp dụng EHR của các bác sĩ chăm sóc chính đã tăng từ 72,1% năm 2013 lên 78,6% năm 2014, ghi nhận mức tăng 6,5 %. Trong cùng năm, tỷ lệ áp dụng EHR của các chuyên gia đã tăng từ 63,1% lên 70,3%, ghi nhận mức tăng 7,2%. Do đó, khi xem xét việc áp dụng EHR ngày càng tăng và khả năng kết nối giữa các thiết bị y tế, thị trường dự kiến ​​sẽ chứng kiến ​​sự tăng trưởng cao trong giai đoạn dự báo.

Phạm vi của Báo cáo

Theo phạm vi của báo cáo, kết nối thiết bị y tế là sự hình thành và duy trì kết nối qua đó dữ liệu được truyền giữa thiết bị y tế, chẳng hạn như máy theo dõi bệnh nhân và hệ thống thông tin. Thị trường được phân khúc theo Sản phẩm và Dịch vụ, Công nghệ, Người dùng Cuối và Địa lý.

By Product & Service
Medical Device Connectivity Solutions
Medical Device Connectivity Services
By Technology
Wired Technologies
Wireless Technologies
Hybrid Technologies
By End User
Hospitals
Ambulatory Care Centers
Others
Geography
North America
United States
Canada
Mexico
Europe
Germany
United Kingdom
France
Italy
Spain
Rest of Europe
Asia-Pacific
China
Japan
India
Australia
South Korea
Rest of Asia-Pacific
Middle-East and Africa
GCC
South Africa
Rest of Middle East and Africa
South America
Brazil
Argentina
Rest of South America

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Phân khúc công nghệ không dây theo công nghệ được kỳ vọng sẽ chứng kiến ​​mức tăng trưởng cao trong giai đoạn dự báo

Các yếu tố chính thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường bao gồm tiến bộ công nghệ ngày càng tăng và sự gia tăng trong việc áp dụng kết nối thiết bị y tế trong các cơ sở chăm sóc sức khỏe. Các bệnh viện và các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác tận dụng các thiết bị y tế không dây để tăng cường độ an toàn cho bệnh nhân và độ chính xác của dữ liệu, dẫn đến việc chăm sóc bệnh nhân được cải thiện tổng thể.

Các bệnh viện hiện đang được cung cấp mạng cục bộ không dây (WLAN) trong cơ sở hạ tầng. WLAN chủ yếu được sử dụng trong bệnh viện với mục đích liên lạc, truyền dữ liệu y tế và theo dõi bệnh nhân. Ví dụ, bác sĩ và y tá có thể đưa ra quyết định lâm sàng tốt hơn nếu họ có thông tin bệnh nhân phù hợp được cung cấp thông qua trợ lý kỹ thuật số cá nhân (PDA) hoặc điện thoại. Các ứng dụng như vậy của WLAN rất hữu ích trong việc thúc đẩy việc chăm sóc bệnh nhân và quản lý chăm sóc sức khỏe.

Gánh nặng ngày càng tăng của các bệnh mãn tính như ung thư đang làm gia tăng nhu cầu về các công nghệ tiên tiến đang thúc đẩy phân khúc công nghệ không dây của thị trường.

 Medical Device Connectivity Market Key Trends

Bắc Mỹ dự kiến ​​sẽ giữ một Thị phần đáng kể trong Giai đoạn Dự báo

Bắc Mỹ dự kiến ​​sẽ chiếm thị phần lớn trong thị trường kết nối thiết bị y tế toàn cầu do ngày càng có nhiều trường hợp mắc bệnh mãn tính và việc áp dụng CNTT chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng. Chi tiêu lớn cho chăm sóc sức khỏe trong nước là do sự xuất hiện của các công nghệ mới và nhận thức ngày càng cao của người dân về sức khỏe. Trong nỗ lực giúp việc chăm sóc bệnh nhân trở nên dễ dàng, các công cụ không dây đã được áp dụng rộng rãi trên toàn quốc. Ví dụ: HealthIT.gov đã tuyên bố rằng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ (HHS) đang mong muốn đạt được một cơ sở hạ tầng CNTT y tế có thể tương tác. Việc tăng cường tập trung vào cơ sở hạ tầng CNTT y tế đang thúc đẩy trực tiếp nhu cầu về các giải pháp kết nối thiết bị y tế. Điều này dẫn đến sự tăng trưởng của thị trường tại Hoa Kỳ. Cùng với đó,

 Medical Device Connectivity Market Growth by Region

Bối cảnh cạnh tranh

Thị trường kết nối thiết bị y tế là thị trường hợp nhất vừa phải. Một số công ty tham gia thị trường trong thị trường kết nối thiết bị y tế là Capsule Technologies, Inc., Cerner Corporation, Cisco Systems, GE Healthcare, Ihealth Lab, Infosys, Koninklijke Philips NV, Lantronix, Inc. và NantHealth, Inc.

Những người chơi chính

 1. Capsule Technologies, Inc.

 2. Cerner Corporation

 3. Cisco Systems

 4. GE Healthcare

 5. Infosys Limited

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Capsule Technologies, Inc., Cerner Corporation, Cisco Systems, GE Healthcare, Ihealth Lab, Infosys Limited, Koninklijke Philips N.V., Lantronix, Inc., NantHealth, Inc.

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Study Assumptions

  2. 1.2 Scope of the Study

 2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

 3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

 4. 4. MARKET DYNAMICS

  1. 4.1 Market Overview

  2. 4.2 Market Drivers

   1. 4.2.1 Rising Implementation of Electronic Health Records and Health Information Exchange Systems

   2. 4.2.2 Increase in the Demand for Telehealth and Telemedicine Technologies

   3. 4.2.3 Technological Advancements in Wireless Technologies and Bluetooth-Enabled Medical Devices

  3. 4.3 Market Restraints

   1. 4.3.1 High Cost of Deployment and Complete Installation Limiting the Adoption of Advanced Solutions

   2. 4.3.2 Data Privacy and Security Concerns

  4. 4.4 Porter's Five Force Analysis

   1. 4.4.1 Threat of New Entrants

   2. 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

   3. 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers

   4. 4.4.4 Threat of Substitute Products

   5. 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

 5. 5. MARKET SEGMENTATION

  1. 5.1 By Product & Service

   1. 5.1.1 Medical Device Connectivity Solutions

   2. 5.1.2 Medical Device Connectivity Services

  2. 5.2 By Technology

   1. 5.2.1 Wired Technologies

   2. 5.2.2 Wireless Technologies

   3. 5.2.3 Hybrid Technologies

  3. 5.3 By End User

   1. 5.3.1 Hospitals

   2. 5.3.2 Ambulatory Care Centers

   3. 5.3.3 Others

  4. 5.4 Geography

   1. 5.4.1 North America

    1. 5.4.1.1 United States

    2. 5.4.1.2 Canada

    3. 5.4.1.3 Mexico

   2. 5.4.2 Europe

    1. 5.4.2.1 Germany

    2. 5.4.2.2 United Kingdom

    3. 5.4.2.3 France

    4. 5.4.2.4 Italy

    5. 5.4.2.5 Spain

    6. 5.4.2.6 Rest of Europe

   3. 5.4.3 Asia-Pacific

    1. 5.4.3.1 China

    2. 5.4.3.2 Japan

    3. 5.4.3.3 India

    4. 5.4.3.4 Australia

    5. 5.4.3.5 South Korea

    6. 5.4.3.6 Rest of Asia-Pacific

   4. 5.4.4 Middle-East and Africa

    1. 5.4.4.1 GCC

    2. 5.4.4.2 South Africa

    3. 5.4.4.3 Rest of Middle East and Africa

   5. 5.4.5 South America

    1. 5.4.5.1 Brazil

    2. 5.4.5.2 Argentina

    3. 5.4.5.3 Rest of South America

 6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

  1. 6.1 Company Profiles

   1. 6.1.1 Capsule Technologies, Inc.

   2. 6.1.2 Cerner Corporation

   3. 6.1.3 Cisco Systems

   4. 6.1.4 GE Healthcare

   5. 6.1.5 Ihealth Lab

   6. 6.1.6 Infosys Limited

   7. 6.1.7 Koninklijke Philips N.V.

   8. 6.1.8 Lantronix, Inc.

   9. 6.1.9 NantHealth, Inc.

  2. *List Not Exhaustive
 7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

**Subject to Availability
**Competitive Landscape covers- Business Overview, Financials, Products and Strategies and Recent Developments
You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

Thị trường kết nối thiết bị y tế được nghiên cứu từ năm 2018 - 2028.

Thị trường kết nối thiết bị y tế đang tăng trưởng với tốc độ CAGR là 18,4% trong 5 năm tới.

Châu Âu đang tăng trưởng với tốc độ CAGR cao nhất trong giai đoạn 2018 - 2028.

Bắc Mỹ nắm giữ thị phần cao nhất vào năm 2021.

Capsule Technologies, Inc., Cerner Corporation, Cisco Systems, GE Healthcare, Infosys Limited là những công ty lớn hoạt động trong Thị trường Kết nối Thiết bị Y tế.

close-icon
80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!