Thị trường quản lý tài sản Mỹ Latinh - Tăng trưởng, Xu hướng, Tác động và Dự báo của Covid-19 (2023-2028)

Thị trường quản lý tài sản Châu Mỹ Latinh được phân loại theo loại khách hàng (HNWI, bán lẻ / cá nhân, đại chúng và những người khác), theo loại hình công ty quản lý tài sản (chủ ngân hàng tư nhân, văn phòng gia đình và những người khác) và theo địa lý (Brazil, Chile, Peru, Colombia và Phần còn lại của Mỹ Latinh). Báo cáo đưa ra quy mô thị trường và dự báo về Giá trị thị trường quản lý tài sản Châu Mỹ Latinh (Triệu USD) cho tất cả các phân khúc trên.

Ảnh chụp thị trường

growth
Study Period: 2018-2027
CAGR: 2.3 %

Major Players

rd-img

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

setting-icon

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and it's growth?

Tổng quan thị trường

Thị trường Mỹ Latinh theo truyền thống đã chứng kiến ​​các ngân hàng tư nhân đóng vai trò chính trong việc chuyển hóa tài sản của hầu hết các nhà đầu tư bán lẻ nhưng với việc giảm lãi suất và tăng trưởng của các nhà đầu tư trung lưu, các nhà đầu tư bán lẻ bắt đầu lựa chọn các phương án đầu tư thay thế khác. của các ngân hàng tư nhân trong quản lý tổng tài sản của Châu Mỹ Latinh chậm lại. Ba nền kinh tế lớn của Mỹ Latinh: Brazil, Mexico và Chile đóng góp hơn 87,5% tài sản được quản lý trong năm 2018. Tổ chức Tài sản đang được Quản lý (AuM) có phần lớn tài sản còn lại dưới dạng quỹ tương hỗ và dự kiến để tăng tỷ lệ hai con số trong suốt giai đoạn dự báo. 

Phần lớn AuM được quản lý bởi các Ngân hàng tư nhân lớn nhưng với sự gia tăng tài sản của các gia đình giàu có, số lượng các văn phòng Gia đình quản lý tiền của họ cũng tăng lên. Năm 2018, có 206 văn phòng gia đình ở Chile quản lý khối tài sản trị giá 52 tỷ USD. Xu hướng tương tự đối với các văn phòng Gia đình cũng được thấy ở Mexico khi doanh nghiệp gia đình chiếm 70% tổng GDP của cả nước.

Vào năm 2020, COVID-19 đã tấn công mạnh vào Thị trường Wealgth Managemenet của Mỹ Latinh. Đây là năm đại dịch coronavirus tàn phá, tác động của việc đóng cửa đã buộc nền kinh tế đi xuống. Bất chấp đại dịch, tài sản toàn cầu vẫn tăng trong năm. Dân số và tài chính cá nhân có giá trị ròng cao (HNWI) cao trên toàn cầu tăng lần lượt là 6,3% và 7,6%. Thị trường chứng khoán tăng chưa từng có trên thị trường chủ chốt đã làm tăng sự giàu có của HNWI. Kịch bản tương tự cũng được thấy ở thị trường Wealth của Mỹ Latinh. Mặc dù dân số HNWI giảm 4% nhưng sự giàu có của HNWI tăng 0,5%.

Scope of the report

The Latin AmericaWealth Management is one of the growing and highly in demanded Wealth Management Market as the people are more preferring the AuM from technology driven and innovative platforms for which the latin America wealth management firms are found much efficient. A complete background analysis of the Latin America Wealth Management Market, which includes an assessment of the economy, market overview, market size estimation for key segments, and emerging trends in the market, market dynamics, and key company profiles are covered in the report. The Latin America Wealth Management Market is Segmented By Client Type (HNWI, Retail/ Individuals, Mass Affluent and Others), By Wealth Management Firm Type (Private Bankers, Family Offices and Others) and By Geography (Brazil, Chile, Peru, Colombia and Rest of Latin America). The market sizing and forecasts have been done on the basis of value (USD million).

By Client Type
HNWIs
Retail/ Individuals
Mass Affluent
Others
By Wealth Management Firm Type
Private Bankers
Family Offices
Others
By Geography
Brazil
Chile
Peru
Colombia
Rest of Latin America

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Tăng thu nhập của tầng lớp trung lưu Chứng kiến ​​sự tăng trưởng ở Châu Mỹ Latinh Thị trường quản lý sự giàu có

 Thu nhập của tầng lớp trung lưu, bao gồm cả phần lớn dân số Mỹ Latinh đang có thu nhập ngày càng tăng và giới trẻ cũng đang bị thu hút bởi nhiều cơ hội đầu tư khác nhau thay vì chỉ giữ tiền trong tài khoản tiết kiệm do có nhiều cải tiến và nền tảng kỹ thuật số cho AuM. Tầng lớp trung lưu ngày càng tăng với thu nhập trung bình tăng mang lại cơ hội lớn cho các nhà quản lý tài sản. Dân số chưa được khai thác này dự kiến ​​sẽ tiếp tục tăng quy mô của thị trường quản lý tài sản ở Mỹ Latinh.

Latin America Wealth Management Market

Loại khách hàng HNWI Gia tăng sự giàu có Biểu hiện sự tăng trưởng ở Thị trường Quản lý Tài sản Châu Mỹ Latinh

Vào năm 2020, mức độ giàu có của HNWI ở Mỹ Latinh tăng 0,5%, mức tăng tương tự đã được nhìn thấy trong tổng tài sản của khu vực. Sự gia tăng của cải này liên quan đến sự gia tăng nhu cầu đối với các sản phẩm và dịch vụ quản lý tài sản trong khu vực. Sự gia tăng này cho thấy thị trường quản lý tài sản đang phát triển ở Mỹ Latinh và sẽ vẫn cho thấy xu hướng tăng trong suốt giai đoạn dự báo. 

Latin America Wealth Management Market

Bối cảnh cạnh tranh

Thị trường Quản lý Tài sản Châu Mỹ Latinh đang phát triển và có tính cạnh tranh cao ở các quốc gia khác nhau như Brazil, Columbia, Peru của Châu Mỹ Latinh, cung cấp một số lượng lớn các đối thủ cạnh tranh thống trị thị trường, ngày nay đang chiếm lĩnh thị trường mạnh mẽ hơn bằng các hoạt động mua bán và sáp nhập cũng như các cơ hội đầu tư truyền thống. dẫn đầu bởi Thị trường Brazil đã làm cho Thị trường Quản lý Tài sản Châu Mỹ Latinh trở nên rất cạnh tranh và mạnh mẽ. Các chuỗi quốc tế và các thương hiệu của họ như Credit Suisse, Morgan Stanley nổi tiếng rộng rãi và dẫn đầu thị trường. Các nhóm Mỹ Latinh như BTG PActual, Bradesco đã tập trung vào đổi mới công nghệ và cung cấp nhiều nền tảng hơn để quản lý tài sản, do đó, dẫn đầu Thị trường Quản lý Tài sản Mỹ Latinh trong thời gian dài. 

Những người chơi chính

 1. Credit Suisse

 2. BTG Pactual

 3. Morgan Stanley

 4. Bradesco

 5. BBVA Bancomer

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

latin america wealth management compppppp.png

Bối cảnh cạnh tranh

Thị trường Quản lý Tài sản Châu Mỹ Latinh đang phát triển và có tính cạnh tranh cao ở các quốc gia khác nhau như Brazil, Columbia, Peru của Châu Mỹ Latinh, cung cấp một số lượng lớn các đối thủ cạnh tranh thống trị thị trường, ngày nay đang chiếm lĩnh thị trường mạnh mẽ hơn bằng các hoạt động mua bán và sáp nhập cũng như các cơ hội đầu tư truyền thống. dẫn đầu bởi Thị trường Brazil đã làm cho Thị trường Quản lý Tài sản Châu Mỹ Latinh trở nên rất cạnh tranh và mạnh mẽ. Các chuỗi quốc tế và các thương hiệu của họ như Credit Suisse, Morgan Stanley nổi tiếng rộng rãi và dẫn đầu thị trường. Các nhóm Mỹ Latinh như BTG PActual, Bradesco đã tập trung vào đổi mới công nghệ và cung cấp nhiều nền tảng hơn để quản lý tài sản, do đó, dẫn đầu Thị trường Quản lý Tài sản Mỹ Latinh trong thời gian dài. 

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

  2. 1.2 Scope of Study

 2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

 3. 3. EXCEUTIVE SUMMARY

 4. 4. MARKET INSIGHTS AND DYNAMICS

  1. 4.1 Market Overview

   1. 4.1.1 Number of HNWIs and their Wealth in Latin America, Over the Years

   2. 4.1.2 Insight on the predominant presence of family business in the region- from Wealth Management Perspective

  2. 4.2 Market Drivers

  3. 4.3 Market Restraints

  4. 4.4 Technological Advancement Shaping the Wealth Management Landscape in the Region

   1. 4.4.1 Insights on Digital Platform and their Adoption Levels across the Value Chain Wealth Management in the Region

   2. 4.4.2 Adoption of New Age Digital Platforms by Millenials

   3. 4.4.3 Insights on Robo Advisors and the other applications of Artificial Intelligence techniques in Wealth Management Industry

  5. 4.5 Porter's Five Forces Analysis

   1. 4.5.1 Threat of New Entrant

   2. 4.5.2 Bargaining Power of Buyers/ Consumers

   3. 4.5.3 Bargaining Power of Suppliers

   4. 4.5.4 Threat of Substitute Product

   5. 4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry

  6. 4.6 Intensity on Industry Policiesand Regulations impacting the Wealth Management Industry of Latin America

  7. 4.7 Insights into Alternative Assets Considered for Financial Planning By Wealth Managers in the Region

   1. 4.7.1 Prominence of ESG Investing Among HNWIs in the region

   2. 4.7.2 Insight into the infrastructure Related Needs of the Region that Drive the investment patterns of HNWIs

  8. 4.8 Impact of COVID-19 on the Market

 5. 5. MARKET SEGMENTATION

  1. 5.1 By Client Type

   1. 5.1.1 HNWIs

   2. 5.1.2 Retail/ Individuals

   3. 5.1.3 Mass Affluent

   4. 5.1.4 Others

  2. 5.2 By Wealth Management Firm Type

   1. 5.2.1 Private Bankers

   2. 5.2.2 Family Offices

   3. 5.2.3 Others

  3. 5.3 By Geography

   1. 5.3.1 Brazil

   2. 5.3.2 Chile

   3. 5.3.3 Peru

   4. 5.3.4 Colombia

   5. 5.3.5 Rest of Latin America

 6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

  1. 6.1 Market Competition Overvier and Integration/ Competition with Tradional Financial Services Companies

   1. 6.1.1 Company Profiles

    1. 6.1.1.1 Credit Suisse

    2. 6.1.1.2 BTG Pactual

    3. 6.1.1.3 Itau Private Bank

    4. 6.1.1.4 Bradesco

    5. 6.1.1.5 UBS

    6. 6.1.1.6 Citi Wealth Management

    7. 6.1.1.7 Morgan Stanley Private Banking

    8. 6.1.1.8 3G Capital

    9. 6.1.1.9 BBVA Bancomer

    10. 6.1.1.10 Other Key Private Banks and Family Offices

   2. *List Not Exhaustive
 7. 7. FUTURE OF THE MARKET

 8. 8. DISCLAIMER & ABOUT US

**Subject to Availability
You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

Thị trường thị trường quản lý tài sản Mỹ Latinh được nghiên cứu từ 2018 - 2027.

Thị trường quản lý tài sản ở Mỹ Latinh đang tăng trưởng với tốc độ CAGR là 2,3% trong 5 năm tới.

Credit Suisse, BTG Pactual, Morgan Stanley, Bradesco, BBVA Bancomer là những công ty lớn hoạt động tại Thị trường quản lý tài sản Mỹ Latinh.

close-icon
80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!