Thị trường thiết bị phân tách dầu khí áp suất cao - Tăng trưởng, Xu hướng, Tác động và Dự báo của COVID-19 (2023 - 2028)

Thị trường được phân đoạn theo Loại (Bộ phân tách hai pha, Bộ phân cách ba pha và Bộ phân cách bốn pha), Loại tàu (Ngang, Hình cầu và Dọc), Vị trí triển khai (Trên bờ và Ngoài khơi) và Địa lý (Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á - Thái Bình Dương, Trung Đông và Châu Phi, và Nam Mỹ)

Ảnh chụp thị trường

High Pressure Oil and Gas Separator Market Overview
Study Period: 2016 - 2026
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: North America
CAGR: > 1 %

Major Players

High Pressure Oil and Gas Separator Market Key Players

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

setting-icon

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and it's growth?

Tổng quan thị trường

Các thiết bị phân tách áp suất cao được áp dụng trong toàn bộ chuỗi giá trị dầu khí bao gồm cả sản xuất ngoài khơi và trên đất liền. Thiết bị tách dầu và khí áp suất cao được sử dụng để tách dầu, khí và nước khỏi tổng dòng chất lỏng do giếng sản xuất dầu thô tạo ra thường lớn hơn 500 psi. Thị trường thiết bị tách dầu khí cao áp dự kiến ​​sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR hơn 1% trong giai đoạn dự báo 2020-2025. Sự tăng trưởng về tài nguyên dầu khí bất thường, đặc biệt là trữ lượng khí đá phiến dự kiến ​​sẽ thúc đẩy thị trường thiết bị tách dầu khí áp suất cao. Hơn nữa, việc lắp đặt các cơ sở xử lý ngoài cơ sở và tại chỗ cũng được kỳ vọng sẽ thúc đẩy nhu cầu về thiết bị tách dầu khí áp suất cao. Tuy nhiên, Giá dầu thô toàn cầu giảm và sự khó lường của ngành dầu khí đã dẫn đến việc giảm các hoạt động thăm dò, khoan và khai thác. Ngoài ra, việc cắt giảm lớn ngân sách vốn của các công ty E&P cùng với sự xuất hiện của các nguồn năng lượng tái tạo và phi thông thường là những yếu tố khác được dự đoán sẽ cản trở sự tăng trưởng của thị trường trong giai đoạn dự báo.

 • Phân khúc trên bờ được kỳ vọng sẽ chiếm ưu thế trong thị trường thiết bị tách dầu khí áp suất cao trong giai đoạn dự báo.
 • Các nhà sản xuất thiết bị tách dầu khí đang tiến hành các hoạt động R&D để giảm chi phí thiết bị và tăng hiệu quả. Do đó, tiến bộ công nghệ trong các thành phần của máy tách dầu và khí có khả năng mang lại cơ hội trên thị trường trong tương lai.
 • Bắc Mỹ dự kiến ​​sẽ thống trị thị trường máy tách dầu khí áp suất cao trong giai đoạn dự báo do sự gia tăng hoạt động dầu khí trong khu vực.

Phạm vi của Báo cáo

Báo cáo thị trường thiết bị tách dầu khí áp suất cao bao gồm:

Type
Two-Phase Separator
Three-Phase Separator
Four-Phase Separator
Vessel Type
Horizontal
Spherical
Vertical
Location of Deployment
Onshore
Offshore
Geography
North America
Europe
Asia-Pacific
Middle-East and Africa
South America

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Phân khúc trong nước để thống trị thị trường

 • Onshore đề cập đến sự phát triển của các mỏ dầu, mỏ khí và năng lượng địa nhiệt trên đất liền, đòi hỏi nhu cầu về giàn khoan và thiết bị E&P liên quan, bao gồm cả thiết bị phân tách áp suất cao.
 • Phân khúc trên bờ dự kiến ​​sẽ chiếm ưu thế do số lượng giàn khoan trên bờ hoạt động trên toàn cầu. Theo Baker Hughes, số lượng giàn khoan trên bờ giữ giá trị 610 trong khi số lượng giàn khoan ngoài khơi giữ giá trị 195 tính đến tháng 5 năm 2020.
 • Dựa trên loại tàu, phân khúc tàu ngang có tỷ trọng lớn nhất vì những tàu này có thể vận chuyển khối lượng lớn dưới áp suất cao và các quốc gia lớn như Hoa Kỳ, Venezuela, Ả Rập Xê Út và Canada có nhu cầu cao về chúng.
 • Dựa trên loại sản phẩm, bộ tách áp suất cao có thể được phân loại thành hai pha, ba pha và bốn pha, trong đó loại hai pha thường xử lý dầu và khí, loại ba pha xử lý nước, dầu và khí đốt và loại bốn pha xử lý nước, dầu, khí và rắn.
High Pressure Oil and Gas Separator Market Key Trends

Bắc Mỹ được kỳ vọng sẽ thống trị thị trường

 • Xét về vị trí địa lý, Bắc Mỹ chiếm thị phần đáng kể so với tất cả các khu vực khác trong thị trường thiết bị tách dầu khí áp suất cao và dự kiến ​​sẽ thống trị trong những năm tới. Thị trường thiết bị tách dầu khí áp suất cao đang gia tăng, chủ yếu ở Hoa Kỳ, do việc phát hiện ra nhiều bể chứa dầu khí đá phiến và các hoạt động thăm dò ngoài khơi đang gia tăng trong khu vực.
 • Vì số lượng các mỏ thông thường ngày càng giảm, dầu thô ngày càng được khai thác từ các mỏ độc đáo như cát dầu hoặc đá phiến dầu. Có một lượng lớn trữ lượng hydrocacbon bất thường ở các khu vực của Bắc Mỹ, đặc biệt là ở các nước như Hoa Kỳ và Canada.
 • Năm 2019, sản lượng dầu thô và ngưng tụ đạt 18620 nghìn thùng / ngày với tốc độ tăng trưởng 6,9%, dự kiến ​​sẽ thúc đẩy thị trường do hoạt động dầu khí trong khu vực tăng đáng kể.
 • Khí đốt trên đất liền dự kiến ​​sẽ giữ một phần quan trọng trong nguồn cung cấp khí đốt ở Bắc Mỹ với sản lượng tăng lên đến năm 2025, có khả năng thúc đẩy nhu cầu về các thiết bị tách dầu và khí áp suất cao.
High Pressure Oil and Gas Separator Market Growth by Region

Bối cảnh cạnh tranh

Thị trường thiết bị tách dầu khí áp suất cao được củng cố vừa phải. Một số công ty lớn trên thị trường bao gồm Schlumberger Limited, Sulzer Ltd., TechnipFMC plc, Frames Group BV và Exterran Corporation.

Những người chơi chính

 1. Sulzer Ltd.

 2. TechnipFMC plc

 3. Frames Group BV

 4. Exterran Corporation

 5. Schlumberger Limited

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Schlumberger Limited, Sulzer Ltd., TechnipFMC plc, Frames Group BV, Exterran Corporation, Halliburton Company, ENCE GmbH, HydroFlo Tech LLC., Energy Weldfab, Inc., R&H Technical Sales, Inc.

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Scope of the Study

  2. 1.2 Market Definition

  3. 1.3 Study Assumptions

 2. 2. EXECUTIVE SUMMARY

 3. 3. RESEARCH METHODOLOGY

 4. 4. MARKET OVERVIEW

  1. 4.1 Introduction

  2. 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2025

  3. 4.3 Recent Trends and Developments

  4. 4.4 Government Policies and Regulations

  5. 4.5 Market Dynamics

   1. 4.5.1 Drivers

   2. 4.5.2 Restraints

  6. 4.6 Supply Chain Analysis

  7. 4.7 Porter's Five Force Analysis

   1. 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers

   2. 4.7.2 Bargaining Power of Consumers

   3. 4.7.3 Threat of New Entrants

   4. 4.7.4 Threat of Substitute Products and Services

   5. 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

 5. 5. MARKET SEGMENTATION

  1. 5.1 Type

   1. 5.1.1 Two-Phase Separator

   2. 5.1.2 Three-Phase Separator

   3. 5.1.3 Four-Phase Separator

  2. 5.2 Vessel Type

   1. 5.2.1 Horizontal

   2. 5.2.2 Spherical

   3. 5.2.3 Vertical

  3. 5.3 Location of Deployment

   1. 5.3.1 Onshore

   2. 5.3.2 Offshore

  4. 5.4 Geography

   1. 5.4.1 North America

   2. 5.4.2 Europe

   3. 5.4.3 Asia-Pacific

   4. 5.4.4 Middle-East and Africa

   5. 5.4.5 South America

 6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

  1. 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements

  2. 6.2 Strategies Adopted by Leading Players

  3. 6.3 Company Profiles

   1. 6.3.1 Schlumberger Limited

   2. 6.3.2 Sulzer Ltd.

   3. 6.3.3 TechnipFMC plc

   4. 6.3.4 Frames Group BV

   5. 6.3.5 Exterran Corporation

   6. 6.3.6 Halliburton Company

   7. 6.3.7 ENCE GmbH

   8. 6.3.8 HydroFlo Tech LLC.

   9. 6.3.9 Energy Weldfab, Inc.

   10. 6.3.10 R&H Technical Sales, Inc.

  4. *List Not Exhaustive
 7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

**Subject to Availability
You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

Thị trường thiết bị tách dầu khí áp suất cao được nghiên cứu từ năm 2019 - 2028.

Thị trường thiết bị tách dầu và khí áp suất cao đang tăng trưởng với tốc độ CAGR >1% trong 5 năm tới.

Châu Á Thái Bình Dương đang tăng trưởng với tốc độ CAGR cao nhất trong giai đoạn 2019 - 2028.

Bắc Mỹ nắm giữ thị phần cao nhất vào năm 2021.

Sulzer Ltd. , TechnipFMC plc , Frames Group BV , Exterran Corporation , Schlumberger Limited là những công ty lớn hoạt động trong Thị trường Máy tách Dầu và Khí áp suất cao .

close-icon
80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!