Thị trường Glycobiology - Tăng trưởng, Xu hướng, Tác động và Dự báo của COVID-19 (2023 - 2028)

Thị trường Glycobiology được phân đoạn theo Sản phẩm, Ứng dụng, Người dùng Cuối và Địa lý

Ảnh chụp thị trường Glycobiology

glycobiology market
Study Period: 2018 - 2026
Fastest Growing Market: Europe
Largest Market: North America
CAGR: 14.6 %

Major Players

glycobiology market size

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

setting-icon

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and it's growth?

Tổng quan thị trường

Thị trường glycobiology sẽ cho thấy sự tăng trưởng nhanh chóng do sự tài trợ của chính phủ và tư nhân ngày càng tăng cho nghiên cứu glycomics và proteomics cũng như chi tiêu ngày càng tăng cho R&D của các công ty dược phẩm và công nghệ sinh học.

 • Các công ty dược phẩm và công nghệ sinh học lớn đang đầu tư mạnh mẽ vào việc nghiên cứu và phát triển các sản phẩm sinh học ưu việt, chẳng hạn như các sản phẩm glycobiology và các sản phẩm liên quan đến proteomics.  
 • Ngoài ra còn có nhu cầu gia tăng về các phương pháp điều trị chữa khỏi nhiều bệnh đe dọa đến tính mạng, chẳng hạn như ung thư, dự kiến ​​sẽ thúc đẩy tốc độ nghiên cứu và phát triển dược phẩm và công nghệ sinh học, cũng như đầu tư tổng thể vào lĩnh vực glycobiology. Điều này làm cho glycobiology trở thành một lựa chọn hấp dẫn cho các công ty dược phẩm và công nghệ sinh học lớn đầu tư vào. Hơn nữa, các dấu ấn sinh học glycomic có những ứng dụng đáng kể trong việc phát triển thuốc và chẩn đoán nhiều bệnh.
 • Ngoài ra, một số lượng lớn đầu tư được đưa vào phát triển các sản phẩm của mình và việc phê duyệt các loại thuốc được phát triển, đòi hỏi rất nhiều giai đoạn quản lý cần thiết cho quá trình này. Điều này làm cho các sản phẩm này trở nên rất đắt.

Phạm vi của Báo cáo

Theo phạm vi của báo cáo, glycobiology là nghiên cứu về carbohydrate và các phân tử sinh học chứa carbohydrate trong các quá trình sinh học. Nghiên cứu này được sử dụng trong chẩn đoán, nghiên cứu khám phá thuốc, miễn dịch học, ung thư học và nhiều ứng dụng khác. Các sản phẩm Glycobiology được sử dụng rộng rãi để phân tích các dấu hiệu bề mặt tế bào, có thể hoạt động như mục tiêu chẩn đoán hoặc điều trị.

By Product
Enzymes
Instruments
Kits
Reagents
By Application
Diagnostics
Drug Discovery and Development
Oncology
Immunology
Other Applications
By End User
Pharmaceutical and Biotechnology Companies
Contract Research Organizations
Other End Users
Geography
North America
United States
Canada
Mexico
Europe
Germany
United Kingdom
France
Italy
Spain
Rest of Europe
Asia-Pacific
China
Japan
India
Australia
South Korea
Rest of Asia-Pacific
Middle-East and Africa
GCC
South Africa
Rest of Middle East and Africa
South America
Brazil
Argentina
Rest of South America

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Phát hiện và phát triển ma túy được kỳ vọng là phân khúc phát triển lớn nhất

Trên cơ sở ứng dụng, phát hiện và phát triển thuốc đã chiếm thị phần lớn nhất. Điều này chủ yếu là do R & D mở rộng và sự gia tăng tài trợ của chính phủ cho các nghiên cứu liên quan đến glycomics và proteomics. Các công ty dược phẩm ngày càng đầu tư vào R&D, điều này làm tăng khả năng khám phá thuốc và phát triển glycomics. Ví dụ, chi phí R&D của Merck chiếm 9,8 tỷ USD vào năm 2018.

Mảng ứng dụng khác được dự đoán sẽ chứng kiến ​​tốc độ CAGR cao do các thử nghiệm lâm sàng gia tăng và chi phí R&D mà các công ty chủ chốt phải chịu để nghiên cứu.

glycobiology market share

Bắc Mỹ được phát hiện Dẫn đầu Thị trường Glycobiology

Bắc Mỹ đã chiếm thị phần lớn nhất do sự hiện diện của các công ty dược phẩm và dược phẩm sinh học chủ chốt. Sự hiện diện của cơ sở hạ tầng chăm sóc sức khỏe được thiết lập tốt và khả năng tiếp cận các sản phẩm tiên tiến đã thúc đẩy thị trường khu vực. Hơn nữa, ngày càng có nhiều ứng dụng của glycans trong các bệnh ung thư khác nhau và tăng quỹ từ chính phủ trong việc tăng cường lĩnh vực glycobioogy, giúp thị trường tăng trưởng trong giai đoạn dự báo.

 

 glycobiology market trends

Bối cảnh cạnh tranh

Đã có sự hiện diện của một số lượng đáng kể các công ty đang đóng góp đáng kể vào sự tăng trưởng của thị trường. Ra mắt sản phẩm mới, sáp nhập và mua lại, quan hệ đối tác và hợp tác là những chiến lược quan trọng mà các công ty này thực hiện để tăng trưởng bền vững.

Những người chơi chính

 1. Agilent Technologies

 2. Waters Corporation

 3. Shimadzu Corporation

 4. Merck KGaA

 5. New England Biolabs

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

 Agilent Technologies, Bruker Corporation, Danaher Corporation, Merck KGaA, New England Biolabs, ProZyme, Shimadzu Corporation

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Study Deliverables

  2. 1.2 Study Assumptions

  3. 1.3 Scope of the Study

 2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

 3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

 4. 4. MARKET DYNAMICS

  1. 4.1 Market Overview

  2. 4.2 Market Drivers

   1. 4.2.1 Increasing Government and Private Funding for Glycomics and Proteomics Research

   2. 4.2.2 Growing R&D Expenditure by Pharmaceutical and Biotechnology Companies

  3. 4.3 Market Restraints

   1. 4.3.1 High Product Cost

   2. 4.3.2 Low Availability of Skilled Professionals

  4. 4.4 Porter's Five Force Analysis

   1. 4.4.1 Threat of New Entrants

   2. 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

   3. 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers

   4. 4.4.4 Threat of Substitute Products

   5. 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

 5. 5. MARKET SEGMENTATION

  1. 5.1 By Product

   1. 5.1.1 Enzymes

   2. 5.1.2 Instruments

   3. 5.1.3 Kits

   4. 5.1.4 Reagents

  2. 5.2 By Application

   1. 5.2.1 Diagnostics

   2. 5.2.2 Drug Discovery and Development

   3. 5.2.3 Oncology

   4. 5.2.4 Immunology

   5. 5.2.5 Other Applications

  3. 5.3 By End User

   1. 5.3.1 Pharmaceutical and Biotechnology Companies

   2. 5.3.2 Contract Research Organizations

   3. 5.3.3 Other End Users

  4. 5.4 Geography

   1. 5.4.1 North America

    1. 5.4.1.1 United States

    2. 5.4.1.2 Canada

    3. 5.4.1.3 Mexico

   2. 5.4.2 Europe

    1. 5.4.2.1 Germany

    2. 5.4.2.2 United Kingdom

    3. 5.4.2.3 France

    4. 5.4.2.4 Italy

    5. 5.4.2.5 Spain

    6. 5.4.2.6 Rest of Europe

   3. 5.4.3 Asia-Pacific

    1. 5.4.3.1 China

    2. 5.4.3.2 Japan

    3. 5.4.3.3 India

    4. 5.4.3.4 Australia

    5. 5.4.3.5 South Korea

    6. 5.4.3.6 Rest of Asia-Pacific

   4. 5.4.4 Middle-East and Africa

    1. 5.4.4.1 GCC

    2. 5.4.4.2 South Africa

    3. 5.4.4.3 Rest of Middle East and Africa

   5. 5.4.5 South America

    1. 5.4.5.1 Brazil

    2. 5.4.5.2 Argentina

    3. 5.4.5.3 Rest of South America

 6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

  1. 6.1 Company Profiles

   1. 6.1.1 Agilent Technologies

   2. 6.1.2 Bruker Corporation

   3. 6.1.3 Danaher Corporation

   4. 6.1.4 Merck KGaA

   5. 6.1.5 New England Biolabs

   6. 6.1.6 ProZyme

   7. 6.1.7 Shimadzu Corporation

   8. 6.1.8 Takara Bio

   9. 6.1.9 Thermo Fisher Scientific

   10. 6.1.10 Waters Corporation

  2. *List Not Exhaustive
 7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

**Subject to Availability
**Competitive Landscape covers- Business Overview, Financials, Products and Strategies and Recent Developments
You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

Thị trường Glycobiology được nghiên cứu từ 2018 - 2028.

Thị trường Glycobiology đang tăng trưởng với tốc độ CAGR là 14,6% trong 5 năm tới.

Châu Âu đang tăng trưởng với tốc độ CAGR cao nhất trong giai đoạn 2018 - 2028.

Bắc Mỹ nắm giữ thị phần cao nhất vào năm 2021.

Agilent Technologies, Waters Corporation, Shimadzu Corporation, Merck KGaA, New England Biolabs là những công ty lớn hoạt động trong Thị trường Glycobiology.

close-icon
80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!