Thị trường thuốc diệt nấm sinh học toàn cầu - Tăng trưởng, Xu hướng, Tác động và Dự báo của COVID-19 (2023 - 2028)

Thị trường thuốc diệt nấm sinh học toàn cầu được phân khúc theo ứng dụng thành các loại ngũ cốc và ngũ cốc, hạt có dầu, trái cây và rau quả và các ứng dụng khác, và theo địa lý ở Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á - Thái Bình Dương, Châu Mỹ Latinh và Phần còn lại của Thế giới. Báo cáo đưa ra quy mô thị trường và dự báo về Giá trị thị trường thuốc diệt nấm sinh học toàn cầu (triệu USD) cho tất cả các phân khúc trên.

Ảnh chụp thị trường

biofungicides market
Study Period: 2017-2027
Fastest Growing Market: Europe
Largest Market: North America
CAGR: 16.2 %

Major Players

rd-img

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

setting-icon

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Tổng quan thị trường

Thị trường thuốc diệt nấm sinh học toàn cầu được dự báo sẽ chứng kiến ​​tốc độ CAGR là 16,2% trong giai đoạn dự báo (2022-2027).

Đại dịch COVID-19 là một thách thức lớn phải đối mặt trên toàn thế giới và ảnh hưởng đến ngành công nghiệp thuốc diệt nấm sinh học theo nhiều cách, bao gồm gián đoạn chuỗi cung ứng, hạn chế di chuyển và đóng cửa biên giới, đã ảnh hưởng đáng kể đến nông dân hữu cơ, chuỗi cung ứng và chứng nhận trên toàn cầu.

Các động lực được xác định trên thị trường là nhu cầu ngày càng tăng về an toàn thực phẩm, thủ tục đăng ký thuốc diệt nấm sinh học dễ dàng, tăng cường nghiên cứu và phát triển và quan hệ đối tác giữa các bên tham gia thị trường và tăng diện tích canh tác hữu cơ. Các hạn chế được xác định trên thị trường là tính đặc hiệu của dịch hại mục tiêu cao, thời hạn sử dụng thấp hơn và thiếu nhận thức về đầu vào sinh học.

Phạm vi của Báo cáo

Thuật ngữ thuốc diệt nấm sinh học dùng để chỉ những loại thuốc diệt nấm có chứa vi sinh vật làm thành phần hoạt tính và được sử dụng để kiểm soát nấm bệnh trên cây trồng. Báo cáo này sẽ giúp phát triển sự hiểu biết về các động lực thị trường hiện tại và các cơ hội tăng trưởng, đồng thời có được các phân tích chuyên sâu và dự báo thị trường cho các loại sản phẩm khác nhau được sử dụng làm thuốc diệt nấm sinh học. Báo cáo cũng sẽ giúp hiểu được sự thay đổi gần đây đối với việc áp dụng thuốc diệt nấm sinh học ở các khu vực mới nổi. Báo cáo đưa ra quy mô thị trường và dự báo về Giá trị thị trường thuốc diệt nấm sinh học toàn cầu (triệu USD) cho tất cả các phân khúc trên.

Application
Grains and Cereals
Oilseeds
Fruits & Vegetables
Other Applications
Geography
North America
United States
Canada
Mexico
Rest of North America
Europe
Germany
France
United Kingdom
Italy
Spain
Rest of Europe
Asia Pacific
Australia
China
India
Japan
Rest of Asia-Pacific
South America
Brazil
Argentina
Rest of Latin America
Africa
South Africa
Rest of Africa

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Tăng cường thực hành canh tác hữu cơ đang thúc đẩy thị trường

Theo Hiệp hội Thương mại Hữu cơ, khoảng 82% hộ gia đình ở Hoa Kỳ mua thực phẩm hữu cơ. Thị trường thực phẩm hữu cơ ở Ấn Độ đã đăng ký tốc độ CAGR là 25%. Sự gia tăng nhu cầu đối với các sản phẩm hữu cơ đang bùng nổ, không chỉ do sự gia tăng của người tiêu dùng có lương tâm, mà còn do thu nhập ngày càng tăng, cùng với các phương thức canh tác được cải thiện khiến sản lượng hữu cơ ngày càng cao. Kết quả là, nhu cầu ngày càng tăng về thực phẩm hữu cơ trên toàn thế giới, đã làm tăng diện tích canh tác hữu cơ trên toàn thế giới. Chính sách Nông nghiệp Chung hạn chế và hạn chế việc sử dụng phân bón tổng hợp, đồng thời thúc đẩy việc sử dụng phân bón sinh học và canh tác hữu cơ. Việc tăng diện tích canh tác hữu cơ trên toàn thế giới sẽ thúc đẩy thị trường thuốc diệt nấm sinh học trong giai đoạn dự báo. Các quốc gia có nhiều đất nông nghiệp hữu cơ nhất vào năm 2020,Botrytis Cinerea , dưới tên thương mại Novellus ở Úc, để sử dụng cho rượu vang và nho để bàn. Được sử dụng như một giải pháp bền vững và không có dư lượng đối với bệnh botrytis, một bệnh đặc biệt nổi bật trên nho, ảnh hưởng đáng kể đến năng suất và chất lượng cây trồng. Botrytis cinerea ước tính gây thiệt hại kinh tế hàng năm hơn 10 tỷ USD trên toàn thế giới. Được bán trên thị trường với tên gọi Mevalone ở Châu Âu và Châu Phi, sản phẩm đã được 11 quốc gia khác chấp thuận.

Biofungicides market1

Châu Á - Thái Bình Dương là thị trường phát triển nhanh nhất

Nhu cầu cung cấp thực phẩm ngày càng tăng do dân số tăng nhanh đã làm cho thị trường hóa chất nông nghiệp phát triển nhanh nhất Châu Á Thái Bình Dương cho năng suất cây trồng cao và sản xuất với chất lượng cao, các phương thức nông nghiệp phát triển và canh tác chính xác đã thúc đẩy tăng trưởng thị trường thuốc trừ sâu sinh học ở Châu Á - Thái Bình Dương. Khu vực này đang thúc đẩy việc sử dụng thuốc trừ sâu vi sinh, thay vì phân bón hóa học và thuốc trừ sâu, để cân bằng tăng trưởng ngành nông nghiệp cần thiết để duy trì sản xuất quy mô lớn. Khu vực có hơn 16.000 nhà sản xuất trên 35,9 triệu ha, chiếm 9,7% diện tích đất nông nghiệp của khu vực và một nửa đất hữu cơ của thế giới vào năm 2020. Hơn 99% đất hữu cơ trong khu vực là ở Úc (35,7 triệu ha), tiếp theo là New Zealand (hơn 79.000 ha) và Papua New Guinea (trên 72.000 ha). Tỷ lệ hữu cơ cao nhất của tất cả đất nông nghiệp quốc gia là ở Samoa (14,5%), tiếp theo là Úc (9,9%), Papua New Guinea (6,1%), Fiji (4,5%), Polynesia thuộc Pháp (3,4%) và Tonga (3,2%) ). Thói quen chi tiêu của người tiêu dùng đã thay đổi đáng kể và các doanh nghiệp lớn hơn đã chứng kiến ​​sự tăng trưởng mạnh mẽ trong các phân khúc của họ với thứ tự từ 10 đến 20 phần trăm mỗi năm.

Biofungicide market2

Bối cảnh cạnh tranh

Trong ngành công nghiệp chất diệt khuẩn sinh học, các công ty không chỉ cạnh tranh về chất lượng sản phẩm và quảng bá sản phẩm mà còn đang tập trung vào các động thái chiến lược để giành được thị phần lớn hơn. các công ty trên thị trường thuốc diệt nấm sinh học.

Thị trường thuốc diệt nấm sinh học toàn cầu rất phân mảnh, với các công ty lớn chỉ chiếm 9% thị phần và gần 90% các công ty kiểm soát sinh học do các doanh nghiệp tư nhân nắm giữ. nghiên cứu và phát triển mạnh mẽ, và tiếp cận với các mạng lưới phân phối toàn cầu

Những người chơi chính

 1. Certis

 2. Koppert Biological Systems

 3. Syngenta AG

 4. Biowork inc

 5. Marrone Bio Innovations

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

biofungicides market

Bối cảnh cạnh tranh

Trong ngành công nghiệp chất diệt khuẩn sinh học, các công ty không chỉ cạnh tranh về chất lượng sản phẩm và quảng bá sản phẩm mà còn đang tập trung vào các động thái chiến lược để giành được thị phần lớn hơn. các công ty trên thị trường thuốc diệt nấm sinh học.

Thị trường thuốc diệt nấm sinh học toàn cầu rất phân mảnh, với các công ty lớn chỉ chiếm 9% thị phần và gần 90% các công ty kiểm soát sinh học do các doanh nghiệp tư nhân nắm giữ. nghiên cứu và phát triển mạnh mẽ, và tiếp cận với các mạng lưới phân phối toàn cầu

Table of Contents

 1. 1. INTRODUCTION

  1. 1.1 Study Assumptions and Market Defintion

  2. 1.2 Scope of the Study

 2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

 3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

 4. 4. MARKET DYNAMICS

  1. 4.1 Market Overview

  2. 4.2 Market Drivers

  3. 4.3 Market Restraints

  4. 4.4 Porter's Five Force Analysis

   1. 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers

   2. 4.4.2 Bargaining Power of Buyers

   3. 4.4.3 Threat of New Entrants

   4. 4.4.4 Threat of Substitute Products

   5. 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

 5. 5. MARKET SEGMENTATION

  1. 5.1 Application

   1. 5.1.1 Grains and Cereals

   2. 5.1.2 Oilseeds

   3. 5.1.3 Fruits & Vegetables

   4. 5.1.4 Other Applications

  2. 5.2 Geography

   1. 5.2.1 North America

    1. 5.2.1.1 United States

    2. 5.2.1.2 Canada

    3. 5.2.1.3 Mexico

    4. 5.2.1.4 Rest of North America

   2. 5.2.2 Europe

    1. 5.2.2.1 Germany

    2. 5.2.2.2 France

    3. 5.2.2.3 United Kingdom

    4. 5.2.2.4 Italy

    5. 5.2.2.5 Spain

    6. 5.2.2.6 Rest of Europe

   3. 5.2.3 Asia Pacific

    1. 5.2.3.1 Australia

    2. 5.2.3.2 China

    3. 5.2.3.3 India

    4. 5.2.3.4 Japan

    5. 5.2.3.5 Rest of Asia-Pacific

   4. 5.2.4 South America

    1. 5.2.4.1 Brazil

    2. 5.2.4.2 Argentina

    3. 5.2.4.3 Rest of Latin America

   5. 5.2.5 Africa

    1. 5.2.5.1 South Africa

    2. 5.2.5.2 Rest of Africa

 6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

  1. 6.1 Most Adopted Strategies

  2. 6.2 Market Share Analysis

  3. 6.3 Company Profiles

   1. 6.3.1 Bioworks Inc.

   2. 6.3.2 Marrone BioInnovations

   3. 6.3.3 Certis

   4. 6.3.4 The Stockton Group

   5. 6.3.5 Koppert Biological Systems

   6. 6.3.6 International Pannacea Ltd

   7. 6.3.7 Lallemand

   8. 6.3.8 Seipasa

   9. 6.3.9 Syngenta AG

   10. 6.3.10 De Sangosse Ltd

   11. 6.3.11 IsAgro USA

 7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 8. 8. IMPACT OF COVID-19 ON THE MARKET

You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

Thị trường thuốc trừ sâu sinh học toàn cầu được nghiên cứu từ năm 2018 - 2028.

Thị trường thuốc diệt nấm sinh học toàn cầu đang tăng trưởng với tốc độ CAGR là 16,2% trong 5 năm tới.

Châu Âu đang tăng trưởng với tốc độ CAGR cao nhất trong giai đoạn 2018 - 2028.

Bắc Mỹ nắm giữ thị phần cao nhất vào năm 2021.

Certis, Koppert Biological Systems, Syngenta AG, Biowork inc, Marrone Bio Innovations là những công ty lớn hoạt động trong Thị trường thuốc diệt nấm sinh học toàn cầu.

close-icon
80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!